Rehabilitering av Niels Henrik Abels hus

Foto: Elisabeth H. Todal/UiO

Fakta

Prosjekttittel: Niels Henrik Abels hus
– rehabilitering av 6. – 11. etasje

Adresse: Moltke Moes vei 35
Byggherre: Universitetet i Oslo
Oppstart: 2017
Ferdigstilling: 2018
Budsjett: 140 millioner kroner.
Brutto bygningsareal: 5 000 m2
Status: Ferdigstilt

Kontorer, grupperom og øvrige fellesarealer fra og med 6. etasje og opp til og 11.etasje ble rehabilitert for å gi ansatte og studenter et bedre arbeidsmiljø.

Det var også behov for bedre belysning i inngangspartiet og lys og overflater i trapperom fra og med 2. etasje til og med 12. etasje. Planløsningene som ble gjennomført i tidligere rehabilitering av 1. – 5. og 12. etasje er i hovedsak videreført. Vindusglassene er skiftet ut og karmene reparert. 

Hva brukes arealene til?

Niels Henrik Abels hus ble ferdigstilt i 1966 som en del av bygningskomplekset for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Bygningen er på 12 etasjer. I bygningen har Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Det utdanningsvitenskapelige fakultet kontorer og studentarealer.

Miljø- og klimatiltak

  • Vinduene er rehabilitert for å minske luftlekkasjer.
  • Nye kanaler og fordeling av tilluft og avtrekk i arealene har gitt bedre innvendig luftkvalitet.
  • Belysningssystem er skiftet til LED for å reduserer energiforbruket.
  • Sorteringsgrad på 91% av totalt 355 tonn bygningsavfall. 

Vernestatus

Eksteriøret i Niels Henrik Abels hus har vernestatus fredet (pdf). Fredningen har ikke påvirket rehabiliteringsprosjektet.

Kontakt

John Skogen
Eiendomsdirektør