Rehabilitering av Sophus Bugges hus

Sophus Bugges hus

Foto: Elisabeth H. Todal/UiO

Fakta

Prosjekttittel: Nytt og miljøvennlig Sophus Bugges hus
Adresse: Niels Henrik Abels vei 36
Byggherre: Universitetet i Oslo
Brutto bygningsareal: 4790 m2
Ferdigstilt: 2017
Kostnad: 146 millioner kroner
Status: Avsluttet
Arkitekt: Lund Hagem Arkitekter

Sophus Bugges hus ble bygget som en del av Det teologiske og Det historisk-filosofiske fakultet og var ferdigstilt i 1962. I 2016 ble bygningen rehabilitert og modernisert.

Bygningens fasade, vestibyle og auditorier er vernet i verneklasse 2. Ventilasjonsanlegget var tilnærmet originalt, og tilfredsstilte ikke dagens krav til luftmengder og energibruk. Bygningen hadde Energiklasse F og totalt årlig energiforbruk var på 258 kWh/m2. Overflater var generelt nedslitt. 

HF ønsket en levende førsteetasje med flere arbeidsplasser av ulike slag, hvor man kunne bli værende etter forelesning. 

Hva brukes bygningen til?

Sophus Bugges hus er studentbibliotek og læringssenter for Det humanistiske fakultet med auditorier, kollokvierom og lesesal.

Miljø- og klimatiltak

Prosjektet oppnådde BREEAM Excellent. Det er nest høyeste karakter i miljøklassifieringssystemet BREEAM NOR – et meget ambisiøst mål for et verneverdig rehabiliteringsprosjekt.

Vernestatus

Både eksteriøret og deler av interiøret i Sophus Bugges hus er vernet i verneklasse 2. Vernet omfatter formautentisitet, overflater og materialbruk. Forvaltningsplanen (pdf) beskriver vernet og hensyn som må tas i vedlikeholds- og rehabiliteringsarbeid.

Kontakt

John Skogen
Eiendomsdirektør