Rehabilitering av Niels Treschows hus

Fakta

Prosjekttittel: Niels Treschows hus
– rehabilitering av 7. – 12. etasje

Adresse: Niels Henrik Abels vei 36
Byggherre: Universitetet i Oslo
Oppstart: 2016
Ferdigstilling: 2017
Budsjett: 90 millioner kroner.
Ferdigstilt til 85 millioner kroner.

Brutto bygningsareal: 8738 m2
Status: Ferdigstilt
Arkitekt: L2 Arkitekter

Rehabiliteringen av 7. – 12. etasje i Niels Treschows hus skal gi studenter og ansatte et bedre fysisk arbeidsmiljø. Nytt ventilasjonsanlegg sørger for bedre inneklima og bruk av glassvegger mot korridoren gjør lokalene lysere.

 

Hva brukes arealene til?

Etasjene huser studenter og ansatte ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) ved Det humanistiske fakultet. De rehabiliterte arealene inneholder aktivitetsbaserte arbeidsplasser, cellekontor, lesesal, møterom, læringssenter og andre fellesarealer.

Miljø- og klimatiltak

  • Energioppfølgingssystem 
  • Automatikk for styring av lys
  • Utskifting av vinduer
  • Akkumulert avfallssorteringsgrad på byggeplassen: 82,9 %
    • Sortert: 113,94 tonn
    • Usortert: 23,52 tonn

Vernestatus

Eksteriøret og inngangspartiet i Niels Threschows hus er vernet i verneklasse  2 (pdf)

Kontakt

John Skogen
Eiendomsdirektør