Sophus Bugges hus er BREEAM Excellent

Prosjektet oppnådde BREEAM Excellent. Det er nest høyeste karakter i miljøklassifieringssystemet BREEAM NOR – et meget ambisiøst mål for et verneverdig rehabiliteringsprosjekt.

Kjernefaktorer for innovativ og miljøeffektiv design

Antikvarisk verneverdig bygning skal oppgraderes til TEK 10 og BREEAM Excellent (byggalliansen.no). Det installeres skjult- og møbelintegrert ventilasjon, samt skjult etterisolering. Prosjektet vil også ta i bruk dagslyspersienner, som brukes til å styre lyset, ved å reflektere sollys rett ut igjen og/eller ved å lede dagslyset inn i rommets himling. 

Miljøfakta  
Brutto gulvareal (BRA) 4970 m2
Tomtestørrelse - mål (Øvre Blindern) 94,878 dekar
Uteareal allment tilgjengelig  100 %*
Område for lagring 120 m2
Areal allment tilgjengelig   4400 m2
Areal bygd for offentlig bruk        4970 m2
Beregnet strømforbruk      100 kWh/m² 
Beregnet bruk av fossil energi 0 kWh/m² 
Beregnet produksjon av fornybar energi      0 kWh/m2
Beregnet vannforbruk 7300 m3/år

*Alt uteareal på tomten er vanligvis tilgjengelig for publikum. I 2018 blir plenen utbedret, men dette vil avvikles i løpet av våren 2019.

Tiltak i byggefasen for å redusere miljøbelastningen, i form av innovativ byggeledelse               

  • 92 prosent sorteringsgrad på avfall
  • Gjenbruk av materialer (mye er gitt bort via Finn.no)
  • Overvåking av vannforbruk og strømforbruk
  • LED-belysning i føringsveier, ytterligere lys kun ved behov
  • Siste funksjonær sørger for at alt elektrisk utstyr er avslått i henhold til daglig sjekkliste
Publisert 29. jan. 2016 13:03 - Sist endret 16. okt. 2019 13:24