English version of this page

Korleis lage eit godt passord

Hovudformålet med passordreglar er å gjere det så vanskeleg som mogleg for ein tredjepart å gjette passordet.

Vi anbefaler at du bruker ei setning som passord.

  • Du kan ha mellomrom og fleire ord.
  • Om du vil, kan du bruke eit tradisjonelt passord, altså ei rekke med tall, spesialteikn og små og store bokstavar.
  • Nytt passord kan ikkje likne for mykje på eit passord du har brukt tidlegare.
  • Indikatoren i Passordtjenester går frå raud til grøn når passordet oppfyller krava til lengde og kompleksitet.

For ePhorte-brukere

Skal du bruke importsentralen for import av e-post i ePhorte, kan ikkje passordet ditt innehalde æ, ø, å eller teikna -:\;# eller mellomrom.

For dei som er spesielt interessert i passord og kompleksitet

Er du spesielt interessert, kan du lese om kva krav me har til passord, og korleis kompleksiteten vert rekna ut.

 

Publisert 9. mars 2017 10:54 - Sist endret 5. juli 2018 12:37