English version of this page

Korleis lage eit godt passord

Vel eit passord ingen klarer å gjette.

  • Vi anbefaler at du lager passordet ditt som ei setning.
  • Du kan ha mellomrom og fleire ord.
  • Om du vil, kan du bruke eit tradisjonelt passord, altså ei rekke med tal, spesialteikn og små og store bokstavar.
  • Nytt passord kan ikkje likne for mykje på eit passord du har brukt tidlegare.
  • Nytt passord kan ikkje innehalde namnet eller brukarnamnet ditt.
  • Indikatoren i Passordtjenester går frå raud til grøn når passordet oppfyller krava til lengde og kompleksitet.

For ePhorte-brukere

Skal du bruke importsentralen for import av e-post i ePhorte, kan ikkje passordet ditt innehalde æ, ø, å eller teikna -:\;# eller mellomrom.

Problemer med Apple-enheter?

I enkelte tilfeller fungerer ikke passord som inneholder æ, ø, å, eller en del andre spesielle tegn på Apple-enheter. Hvis du opplever dette, anbefaler vi at du bytter til et passord uten disse tegnene. Du vil få en advarsel dersom du forsøker å bytte til et passord som inneholder tegn som kan være problematiske på Apple-enheter.

Hvilke tegn kan jeg bruke?

Alle tegn i tegnsettet ISO 8859-1 (Latin-1) er tillatt, i henhold til Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning. I praksis betyr det at du bruke hva slags tegn du vil fra latinske alfabeter. Vi anbefaler å sette sammen flere ord med vanlige bokstaver, framfor spesielle tegn.

For dei som er spesielt interessert i passord og kompleksitet

Er du spesielt interessert, kan du lese om kva krav me har til passord, og korleis kompleksiteten vert rekna ut.

 

Publisert 9. mars 2017 10:54 - Sist endret 4. feb. 2019 15:38