English version of this page

NVivo

NVivo er en nokså kompleks programvare som kan brukes til å kode tekst, lyd, bilde og video. Du kan også bruke NVivo til å transkribere.

Om NVivo

NVivo er en kompleks programvare for kvalitative forskere som blant annet kan brukes til å kode tekst, lyd, bilde og video. 

NVivo er en programpakke med analyseverktøy for kvalitative forskere. Denne kan være til god hjelp i hele forskningsprosessen; fra problemformulering, organisering av ulike typer data, koding og samarbeid med andre forskere, til systematisk analyse/teoribygging og konklusjoner.

Hvis du har behov for å behandle et rikt datasett med ustrukturert informasjon (for eksempel intervjuer, logger, bilder og video), kan NVivo være hensiktsmessig. Programmet "automatiserer" en del manuelle oppgaver assosiert med kvalitativ analyse, som å klassifisere/organisere informasjon. 

Det er viktig og merke seg at denne type programvare ikke utfører selve analysearbeidet (tolkning og de "tykke" beskrivelsene står forskeren selv for), men skal være et nyttig hjelpemiddel i prosessen. Du kan også bruke NVivo til å transkribere. 

Transkribering av lyd og video

For å få tilgang til nyttige funksjoner i NVivo (som tekst-søk og koding av tekst-sekvenser) anbefales det å transkribere intevjuer (ord for ord). Dette kan gjøres i en standard tekstbehandler som f.eks. Word og importere Word-filene til NVivo når ferdig transkribert. Men det er også et rimelig godt transkriberings-verktøy innebygd i NVivo. Altså, man kan importere lyd eller video-filene dirkete til NVivo-prosjektet og foreta transkriberingen der. Fordelen er da at man får med tidskoder fra intervjuet noe som gjør det enklere å kvalitetssikre i etterkant ved f.eks. og sjekke at tekst og tale stemmer overens (se veiledning for å transkribere i NVivo her).

Hjelp og brukerveiledninger

Installasjon

Merk: du må ha administrator-rettigheter på maskinen for å kunne installere programmet. Om du ikke har dette eller trenger hjelp til installasjon, ta kontakt med lokal IT-ansvarlig på enheten

Kurs

Vi har erfarne medarbeidere med forskerkompetanse (PhD) som holder regelmessig kurs i NVivo og kan bistå med metodeveiledning tilknyttet disse programmene.

Publisert 17. mars 2017 10:36 - Sist endret 7. okt. 2020 14:44