English version of this page

Tredjepartsverktøy (LTI/plugins) for Canvas

Oversikt over alle tredjepartsverktøy vurdert integrert i Canvas. Et verktøy kan bli integrert inne i Canvas, godkjent for bruk utenfor Canvas, eller ikke godkjent for bruk ved UiO. Tredjepartsverktøy ofte kalles for LTI eller plugins.

Oversikt

  • Nedenfor finner du oversikten over alle tredjepartsverktøy vurdert integrert med Canvas, og om du kan bruke verktøyet i eller utenfor Canvas. Godkjente verktøy som ikke er tilgjengelig inne i Canvas kan bygges inn i Canvas-rom med hjelp av Redirect Tool.
  • Se også USITs tjenestekatalog for en oversikt over alle godkjente tjenester/verktøy ved UiO

Tips om tabellen: Sorter tabellen ved å klikke på kolonneheader. For å sortere flere kolonner om gangen, hold inne <shift>-knappen når du klikker på flere kolonneheadere.

Verktøy Kategori Godkjent for bruk ved UiO? Tilgjengelig i Canvas?
Arc Lyd- og videoopptak Ikke godkjent Nei
Attendance Roll Call Oppmøte Ikke godkjent Nei, avinstallert. Se vurdering. UiO anbefaler Fagpersonweb til oppmøteregistrering utenom Canvas.
Automatisk visning av video fra semestersiden Video Godkjent Ja
Blogg Diskusjon/samarbeid Godkjent Nei, men kan integreres i Canvas med Redirect Tool
Canvas Commons Lagring/deling Godkjent Ja
Canvas Studio Lyd- og videoopptak Ikke godkjent Nei
Datacamp Programmering Ikke godkjent Nei
Dropbox (Business-konto for UiO) Lagring/samarbeid Godkjent Nei, men kan integreres i Canvas med Redirect Tool
EngageLab analyseverktøy Statistikk/analyse I pilot EngageLab v/ UV utvikler et LTI for Canvas
EngageLab samtykkeverktøy Forskningsstøtte Til vurdering EngageLab v/ UV utvikler et LTI for Canvas
EngageLab VIVA Video Til vurdering EngageLab v/ UV utvikler et LTI for Canvas
Forelesningsopptak Lyd- og videoopptak Godkjent Nei, men en rekke tjenester kan brukes utenom Canvas
G Suite ved UiO Lagring/samarbeid Godkjent Nei, men kan integreres i Canvas med Redirect Tool
GeoGebra grafisk kalkulator Kalkulator Godkjent Ja
Github.uio.no Programmering Godkjent Nei, men kan integreres i Canvas med Redirect Tool
Inspera Eksamen Godkjent Nei, men kan integreres i Canvas med Redirect Tool
JupyterHub Programmering Godkjent Nei, men kan integreres i Canvas med Redirect Tool. Integrasjon med Canvas vurderes.
Kahoot Studentresponssystem Godkjent Nei, men kan integreres i Canvas med Redirect Tool
Kaltura Lyd- og videoopptak Ikke godkjent Nei
Khan Academy Video Ikke godkjent Nei, avinstallert. Khan Academys LTI for LMS er ikke lenger i produksjon.
Knowledge Forum Lagring/ressurser Ikke godkjent Nei
Leganto Pensum Godkjent Ja
MacMillan LaunchPad Lagring/ressurser Godkjent Ja
Mattermost Diskusjon/chat Godkjent Nei, men kan integreres i Canvas med Redirect Tool
Mediasite Lagring/ressurser Ikke godkjent Nei
Mentimeter Studentresponssystem Godkjent Nei, men kan integreres i Canvas med Redirect Tool
Microsoft Immersive Reader IKT-hjelpemiddel Godkjent Ja
Microsoft Teams Lagring/samarbeid Godkjent Nei, men kan integreres i Canvas med Redirect Tool. Et Teams-LTI kan komme på sikt.
Nettskjema Evaluering/spørreskjema Godkjent Nei, men kan integreres i Canvas med Redirect Tool
Office 365 Lagring/samarbeid Godkjent Ja
OneNote Class Notebook Lagring/samarbeid Godkjent Ja
Padlet Diskusjon/Q&A Godkjent Nei, men kan integreres i Canvas med Redirect Tool. Under utrulling v/ MN H20-V21.
PeerGrade Hverandrevurdering Til vurdering Ja, pilotert H19. Ikke tilgjengelig for bruk - vurderes for videre utrulling V21.
Piazza Diskusjon/Q&A Ikke godkjent Nei, Padlet godkjent som erstatning.
Quizlet Quiz Ikke godkjent Nei, avinstallert. Quizlets LTI for LMS er ikke lenger i produksjon.
R Statistikk/analyse Godkjent Nei, men kan integreres i Canvas med Redirect ToolIntegrasjon med Canvas vurderes.
Redirect Tool Ressurslenking Godkjent Ja
Samtavla (Talkwall) Diskusjon/samarbeid Godkjent Nei, men kan integreres i Canvas med Redirect Tool
SCORM Oppgaver Godkjent Ja
Twitter Diskusjon/chat Godkjent Ja
URKUND Plagiatkontroll Godkjent Nei, avinstallert. UiO anbefaler å laste ned oppgaver fra Canvas for plagiatsjekk.
Vimeo Video Godkjent Ja
Wiki Diskusjon/samarbeid Godkjent Nei, men kan integreres i Canvas med Redirect Tool
Wikipedia Ressurslenking Godkjent Ja
YouTube Video Godkjent Ja
Zoom Digitale forelesninger Godkjent Ja

Ønsker du å ta i bruk et nytt tredjepartsverktøy?

Se fremgangsmåte for å melde inn ønsket ditt og sette i gang prosessen.

Ønsker du å lage et LTI i Canvas?

Det er mulig å utvikle LTIer i UiOs instans av Canvas, til bruk i undervisning og/eller forskning for ansatte og studenter ved UiO. Utvikling og lansering av LTIer må godkjennes av systemeier for Canvas og må følge visse retningslinjer.

Publisert 22. nov. 2019 16:09 - Sist endret 22. juni 2021 15:10