40-gruppe – Samfunnsøkonomi (40-ECON)

Om emnegruppen

En 40-gruppe i samfunnsøkonomi gir deg innføring i sentrale temaer i faget. Du velger selv emner som til sammen utgjør 40 studiepoeng fra listen under. Vær oppmerksom på at noen emner kun undervises vår eller høst, samt at noen emner ikke gis regelmessig. I tillegg har visse viderekomne emner obligatoriske eller anbefalte forkunnskaper. Du finner informasjon om dette på emnesidene.

Noen av emnene er nedlagt. Dersom du har bestått noen av disse emnene tidligere, kan det fortsatt inngå i denne 40-gruppen. 

Emner i emnegruppen

Velg emner på til sammen 40 studiepoeng fra følgende liste:

Nedlagte emner:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

Emnegruppen vil også kunne godkjennes som del av andre programmer. Ta kontakt med det studieprogrammet du tilhører for å høre om emnegruppen kan inngå i programmet.