print logo

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Passive komponenter, halvledere, PN-overganger, bipolare/unipolare transistorer, MOS-transistorer, integrerte kretser og forsterkere. Tilbakekopling og elementær reguleringsteknikk, strømkilder, signal- og pulsgeneratorer, logiske kretselementer, sensorer og transducere, analog-digital-konvertering, elektroniske instrumenter og målemetoder. Innføring i simulering av kretskonstruksjoner (SPICE = Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis)

Hva lærer du?

Læringsmål: Studenten skal kunne:

 • beskrive egenskapene til passive elektroniske komponenter som motstander, kondensatorer og spoler.
 • analysere enkle elektriske kretser sammensatt av slike komponenter.
 • gjøre rede for hvordan halvledere er bygget og forstå hva som skjer når halvledermaterialer blir ”dopet”.
 • beskrive og beregne hvordan halvlederkomponenter og operasjonsforsterkere kan brukes i forsterkere, logiske kretselementer og sensorer.
 • gjøre rede for hvordan ”Miller-effekt”, ”Slew rate” og ”GBW – produkt” begrenser ytelsen til slike kretser.
 • beregne enkle frekvensfiltre og tegne opp tilhørende Bode-diagram.
 • bruke PSpice-simulator for analyse av elektroniske kretser.
 • lage en grundig prosjektrapport som beskriver problemstilling, arbeidsmetoder, resultater og slutninger/konklusjoner på en klar måte.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i StudentWeb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer,  eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

En av disse:

 • Matematikk R1
 • Matematikk (S1+S2)

Og en av disse:

 • Matematikk (R1+R2)
 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Følgende HMS emner må også tas i samme semester eller være tatt tidligere enn FYS1210:

For studenter som tar FYS1210 høsten 2014 eller senere gjelder at FYS1210 ikke kan inngå i grad før HMS emnene MNHMS001 og, MNHMS0015ES er bestått.

Anbefalte forkunnskaper

3FY fra videregående skole.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot INF1411 - Elektroniske systemer

10 studiepoengs overlapp mot FY108, som ble undervist for siste gang våren 2003.

Undervisning

Emnet går over et helt semester og omfatter 45 forelesningstimer (3 timer per uke) og 30 timer med kollokvier og regneøvelser (2 timer per uke). Emnet omfatter dessuten obligatorisk laboratoriearbeid (ca. 60 timer), og en eller flere prosjektoppgaver i måleteknikk med tilknytning til eksperimentalfysikk (ca. 40 timer).

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

8-9 laboratorieoppgaver samt 1 prosjektoppgave må være godkjent for å kunne fremstille seg til avsluttende eksamen. Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer).

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres ny/utsatt eksamen i starten av neste semester for studenter som:

 • dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen
 • trekker seg under ordinær eksamen
 • ikke består ordinær eksamen

Les mer om å ta eksamen på nytt.

Tilrettelagt eksamen

En student som har en funksjonshemning og/eller kroniske eller akutte helseproblemer som fører til vesentlige ulemper i eksamenssituasjonen i forhold til andre studenter, kan søke om tilrettelegging ved eksamen. Mødre som ammer kan søke om tilleggstid på eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Vi gjennomfører fortløpende evaluering av dette emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende, periodisk evaluering av emnet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk