Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Passive komponenter, halvledere, PN-overganger, bipolare/unipolare transistorer, MOS-transistorer, integrerte kretser og forsterkere. Tilbakekopling og elementær reguleringsteknikk, strømkilder, signal- og pulsgeneratorer, logiske kretselementer, sensorer og transducere, analog-digital-konvertering, elektroniske instrumenter og målemetoder. Innføring i simulering av kretskonstruksjoner (SPICE = Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis)

Hva lærer du?

Læringsmål: Studenten skal kunne:

 • beskrive egenskapene til passive elektroniske komponenter som motstander, kondensatorer og spoler.
 • analysere enkle elektriske kretser sammensatt av slike komponenter.
 • gjøre rede for hvordan halvledere er bygget og forstå hva som skjer når halvledermaterialer blir ”dopet”.
 • beskrive og beregne hvordan halvlederkomponenter og operasjonsforsterkere kan brukes i forsterkere, logiske kretselementer og sensorer.
 • gjøre rede for hvordan ”Miller-effekt”, ”Slew rate” og ”GBW – produkt” begrenser ytelsen til slike kretser.
 • beregne enkle frekvensfiltre og tegne opp tilhørende Bode-diagram.
 • bruke PSpice-simulator for analyse av elektroniske kretser.
 • lage en grundig prosjektrapport som beskriver problemstilling, arbeidsmetoder, resultater og slutninger/konklusjoner på en klar måte.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

En av disse:

 • Matematikk R1
 • Matematikk (S1+S2)

Og en av disse:

 • Matematikk (R1+R2)
 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Følgende emner må være bestått før første obligatorisk laboratorieundervisning i FYS1210:

For studenter som tok FYS1210 våren 2014 gjelder at FYS1210 ikke kan inngå i grad før følgende emner er bestått:

 

Anbefalte forkunnskaper

3FY fra videregående skole.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot INF1411 - Elektroniske systemer

10 studiepoengs overlapp mot FY108, som ble undervist for siste gang våren 2003.

Undervisning

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Fysisk institutt studieinfo@fys.uio.no før forelesningen starter!

Emnet går over et helt semester og omfatter 45 forelesningstimer (3 timer per uke) og 30 timer med kollokvier og regneøvelser (2 timer per uke). Emnet omfatter dessuten obligatorisk laboratoriearbeid (ca. 60 timer), og en eller flere prosjektoppgaver i måleteknikk med tilknytning til eksperimentalfysikk (ca. 40 timer).

For å kunne delta på obligatorisk laboratorieundervisning er det et krav at følgende emner er bestått i forkant:

Du må ta med dokumentasjon på at du har bestått HMS0505 - El-sikkerhet når du møter på første obligatoriske laboratorieundervisning i FYS1210.

 

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

8-9 laboratorieoppgaver samt 1 prosjektoppgave må være godkjent for å kunne fremstille seg til avsluttende eksamen. Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer).

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk