Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Relativistiske feltlikninger. Lagrange-formalisme for felt. Noethers teorem. Gaugefelter. Kvantisering av frie skalar-, vektor- og Dirac-felt. Vekselvirkende felt og Feynmandiagrammer for kvante-elektrodynamikk (QED). Generalisering til ikke-abelske teorier og for elektrosvak vekselvirkning. Funksjonelle metoder. Higgsmekanismen.

Hva lærer du?

Studentene skal kunne forstå de viktigste egenskapene for relativistisk kvantefeltteori, som nevnt over. For typiske prosesser innenfor QED, elektrosvak og sterk vekselvirkning skal studentene være i stand til å skrive ned Feynmandiagram, den tilhørende sannsynlighetsamplituden, og å regne ut spredningstverrsnitt og desintegrasjonsrater.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen forutsetninger.

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales sterkt at du har tatt følgende kurs før du tar emnet:

FYS3110 - Kvantemekanikk, FYS3120 - Klassisk mekanikk og elektrodynamikk og FYS3140 - Matematiske metoder i fysikk. . I tillegg anbefales FYS3510 - Subatomær fysikk med astrofysiske anvendelser (nedlagt).

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot FYS9170 - Relativistic quantum field theory

5 studiepoeng overlapp mot FYS303 og FYS381

Undervisning

Emnet går over et helt semester med 4 timer forelesning og 2 timer gruppeundervisning per uke.

Eksamen

Innlevering av én hjemmeeksamen, som vil telle ca. 30 % på den endelige karakteren. I tillegg en avsluttende muntlig eksamen eller skriftlig 4-timers eksamen som teller ca. 70 %. Muntlig eller skriftlig eksamen avgjøres av antall påmeldte studenter til kurset like etter påmeldingsfristen er ute. Endelig karakter fastsettes på bakgrunn av en helhetsvurdering av de enkelte komponentene som inngår i vurderingsgrunnlaget.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering: rapport fra høstsemesteret 2009

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Dersom emnet tilbys kreves det minst 4 studenter for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 4 studenter som deltar gis det eksamen, men man kan ikke påregne ordinær undervisning.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)