FYS4170 – Relativistisk kvantefeltteori

Eksamen etter gjenåpningen

Eksamen uten fysisk oppmøte er hovedregelen høsten 2021, også etter gjenåpningen. Se semestersiden for informasjon om eksamen i ditt emne. Se også mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet i 2021.

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i kvantefeltteorien som et fundament til en vesentlig del av moderne teoretisk fysikk, og hvordan denne teorien er et resultat av å kombinere kvantemekanikk med den spesielle relativitetsteorien. Emnet handler om hvordan man kvantiserer både bosoniske og fermioniske felt, og hvordan et fåtall symmetriprinsipper leder til konstruksjonen av partikkelfysikkens standardmodell.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • har du en grundig forståelse av hvordan man kvantiserer klassiske felt, og hvordan både fermioniske og bosoniske partikler beskrives i relativistisk kvantemekanikk.
  • har du kunnskap om hvordan man konstruerer teorier som beskriver vekselvirkninger mellom kvantefelt.
  • behersker du å utlede Feynman-regler for en gitt teori i partikkelfysikk, og å bruke disse for å regne ut tverrsnitt og henfallsrater i laveste orden i perturbasjonsteori.
  • kan du redegjøre for hvordan man konstruerer både abelske og ikke-abelske teorier ut fra prinsippet om gauge invarians, og de fenomenologiske konsekvensene av når disse symmetriene blir spontant brutt (Higgs-mekanismen).
  • kjenner du standardmodellens struktur, og kan relatere det til de fundamentale prinsippene som ligger til grunn.
  • kan du presentere både de grunnleggende prinsippene i kvantefeltteori og problemstillinger innen partikkelfysikk på en klar og oversiktlig måte, og kommunisere det til medstudenter.

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det anbefales sterkt at du har tatt følgende emner:

Overlappende emner

Undervisning

Emnet går over et helt semester med følgende tilbud per uke:

  • 4 timer forelesning
  • 2 timer gruppeundervisning 

Hjemmeoppgavene, omtrent ett set per uke, er en vesentlig del av kurset. Studentene løser oppgavene hjemme og presenterer dem i gruppeundervisningen.

Eksamen

  • Skriftlig eksamen midt i semesteret, som teller 50 % av samlet karakter
  • Avsluttende muntlig eksamen, som teller 50 % av samlet karakter

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: FYS9170 – Relativistisk kvantefeltteori

Hjelpemidler til eksamen

Midttermineksamen:

To A4 ark med egne notater. Det er lov å skrive på begge sider av arket.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du skal besvare eksamenen på engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 5. des. 2021 22:12:58

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst

Dersom emnet tilbys kreves det minst 4 studenter for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 4 studenter som deltar gis det eksamen, men man kan ikke påregne ordinær undervisning.

Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Engelsk