Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Strømning ved lave Reynoldstall: Stokes og Oseens løsninger. Strømning ved høye Reynoldstall: Virvlingsdynamikk, stagnasjonsstrømning, grensesjikt-strømning, ikke-stasjonære grensesjikt, separasjon, virvelavløsning. Krefter på legemer i strøm, motstandskoeffisienter. Frie skjærlag, stråler og kjølvann. Stabilitet, overgang til turbulens, turbulent strømning, Reynoldslikningene, turbulente spenninger, turbulent diffusivitet og mixing length, veggloven.

Hva lærer du?

Emnet gir en utdyping innen sentrale emner i fluidmekanikk og gir et godt grunnlag for videre studier i fluidmekanikk, strømningsteknikk og andre fag der kunnskaper i fluidmekanikk er viktige. (f.eks. meteorologi, oseanografi, hydrologi, deler av fysikk og geologi). Emnet anbefales for spesialisering i fluidmekanikk på masternivå.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

* Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med matematisk institutt.

Undervisning

4 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Eksamen

2 obligatoriske oppgaver. Skriftlig eksamen.

Hjelpemidler

Tillatte hjelpemidler til eksamen: Rottmanns formelsamling og godkjent kalkulator.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Emnet undervises hver høst fra høsten 2017.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Emnet undervises på engelsk. Dersom ingen studenter har ønsket emnet på engelsk innen første forelesning, kan emnets undervisning gis på norsk.