Oppbygging og gjennomføring

Bachelorprogrammet i samfunnsgeografi er et fulltidsstudium over tre år på 180 studiepoeng.

Oppbygging

  • Fordypning i samfunnsgeografi (90 studiepoeng)
  • Valgfritt støttefag, 40-gruppe (40 studiepoeng)
  • Frie emner (30 studiepoeng)
  • Ex.phil og ex.fac (20 studiepoeng)

Studieløp

6. semester SGO3090 – Bacheloroppgave Fordypningsemne 40-gruppe
5. semester Fritt emne / utveksling Fritt emne / utveksling Fritt emne / utveksling
4. semester Fordypningsemne / SGO1900 – Kvantitativ metode* Fordypningsemne 40-gruppe
3. semester Fordypningsemne 40-gruppe 40-gruppe
2. semester SGO1900 – Kvantitativ metode / Fordypningsemne* Fordypningsemne EXPHIL03 – Examen philosophicum
1. semester SGO1001 – Innføring i Samfunnsgeografi SGO1003 – Skrivetrening i samfunnsgeografi SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

*For studenter med studiestart 2018, er SGO1900 – Kvantitativ metode i 4. semester i anbefalt studieløp.

Startet du studiet før 2011 må du se tidligere anbefalte studieforløp

Fordypning i samfunnsgeografi

Fordypningen består av en kombinasjon av obligatoriske og valgfrie emner

Du må ta:

Du velger inntil 4 av disse temaemnene i samfunnsgeografi:

Før eller samtidig som du tar bacheloroppgaveemnet SGO3090, velger du minst ett av teoriemnene på 3000-nivå. Valg av teoriemne/r gir basis for tema i bacheloroppgaven du skal skrive i SGO3090:

Valgfritt støttefag, 40-gruppe

Du kan ta

Frie emner

Du kan velge mellom alle emner som tilbys ved UiO. Du kan også velge å ta flere samfunnsgeografiemner.

Hvis du kan tenke deg å undervise i videregående skole, bør du ha to skolefag. Da kan 40-gruppa bygges ut til 60 studiepoeng ved å bruke de frie emnene.

Utveksling

Hvis du vil dra på utveksling anbefaler vi at du reiser 5. semester og bruker de frie studiepoengene. Les mer om studieopphold i utlandet som del av graden.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisnings- og læringsformer vil variere ut fra hvilke emner du velger. Programmet som helhet vil ha varierte undervisningsformer, blant annet seminargrupper, forelesninger og gruppearbeid. De fleste emner bruker e-læringsverktøyet fronter. Enkelte emner vil ha krav om obligatorisk oppmøte på deler av undervisningen.

På programmets egne emner legges det opp til både forelesninger og seminarer hvor vi oppfordrer deg til å delta aktivt i diskusjoner. I seminarene legges det også vekt på trening i både muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Eksamens- og vurderingsformer

I løpet av studiet vil du få erfaring med både muntlig eksamen, skoleeksamen, oppgaveskriving og gruppearbeid. I emnebeskrivelsen finner du konkret informasjon om eksamensform.

Godkjenning av utdanning fra andre læresteder

Har du utdanning fra andre læresteder kan det være at denne kan godkjennes i studieprogrammet.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i samfunnsgeografi.

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 11. juli 2016 15:09 - Sist endret 8. mars 2018 16:29