English version of this page

Sidegjøremål og eierinteresser til ansatte ved UiO

Her finner du en oversikt over godkjente sidegjøremål og eierinteresser for personer med et aktivt ansettelsesforhold ved Universitetet i Oslo. Oversikten inneholder ikke gjøremål eller verv som iht. gjeldende lovverk er unntatt offentlig innsyn.

Informasjon for ansatte: Registrering av sidegjøremål og eierinteresser

Oversikten er sortert alfabetisk. Du kan sortere listen etter andre verdier i stigende eller synkende rekkefølge ved å klikke på kolonneoverskriften. Klikk eksempelvis på tabelloverskriften «Ansatt ved» for å sortere listen etter stedkode i stigende rekkefølge. Klikk på overskriften på nytt for å sortere i synkende rekkefølge. Kolonnen «Omfang» angir antatt aktivitet som prosent av et årsverk.
Navn Ansatt ved Organisasjon Arbeidets art Startdato Omfang
(Rodin) Maslov, Boris Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk National Research University "Higher School of Economics", Russia Member of the Academic council of the BA program in Philology, National Research University Higher School of Economics,St.Petersburg. 2015-09-01 5%
Ambugo, Eliva Atieno Avdeling for helseledelse og helseøkonomi NTNU Gjøvik, Institutt for helsevitenskap Forsker Senter for omsorgsforskning, Øst Institutt for helsevitenskap i Gjøvik 2018-09-01 10%
Amundsen, Arne Bugge Institutt for kulturstudier og orientalske språk Kgl. Gustav Adolfs Akademien Ansvarlig redaktør, årlig honorar 2002-01-01 3%
Amundsen, Arne Bugge Institutt for kulturstudier og orientalske språk Arne Bugge Amundsen Personlig næringsdrivende 2002-01-01 5%
Andenæs, Mads Institutt for privatrett Institute of Advanced Legal Studies, School of Advanced Study,University of London Senior Research Fellow. Forskning og veiledning. Har hatt stillingen siden 1993. 1993-01-01 5%
Andenæs, Mads Institutt for privatrett NGOer som Redd Barna, NOAS, SEIF Oppdrag som pro bono-advokat for norske domstoler og internasjonale domstoler og FN-organer. Ulønnet men kan blitilkjentsaksomkostninger. Oppdraget går til meg personlig, og Advokatfirmaet Galtung bistår meg med praktiske forhold avforskjelligslag.Oppdragene kommer til meg gjennom NGOer som Redd Barna, NOAS og SEIF. Jeg har alltid med meg studenter og noengangerkolleger. 2015-10-07 6%
Andersson, Krister Nevrale systemer IVF-fit AS IVF-Fit is a patent-protected blood test developed at Oslo University Hospital. The test personalises hormonedosingby fine-tuning the routine dosing standard and adjusting the prescribed dose to the patient’s needs. 2019-01-01 15%
Andersson, Stein Psykologisk institutt Stein Andersson Nevropsykologiske spesialisterklæringer 2012-08-01 10%
Andersson, Maud Els-Marie Kjeveortopedi OUS Rikshospitalet KKN LKG-spalte teamet Odontologisk seksjon Odontologisk seksjon ved Avdeling for Plastikk- og rekonstruktiv har ansvaretfor rehabilitering i kjeve og tenner hos barn med leppe-kjeve-ganespalter. Seksjonen utfører også det analytiske forarbeidogetterarbeid på pasienter som trenger kjeve- og ansiktskirurgi. 2018-10-09 20%
Andersson, Maud Els-Marie Kjeveortopedi OUS Oslo universitets sykehus Rikshospitalet LKG-spalte teamet 2019-05-08 20%
Andreassen, Bård Anders Norsk senter for menneskerettigheter Bård A. Andreassen Enkeltmannsforetak for undervisning og konsulenttjenester 2009-02-16 2%
Andresen, Hanna Solberg Center for Multilingualism in Society across the Lifespan Ord og form AS Styremedlem 2007-01-31 1%
Anmarkrud, Øistein Institutt for spesialpedagogikk Høgskolen Kristiania Stilling som professor II. Arbeidsoppgavene innebærer undervisning, veiledning, eksamenssensur og bidrag til utvikling av emneplaner for nettstudier i spesialpedagogikk. 2018-03-01 20%
Armawa, I Made Renholdsgruppe 3 schibsted avisbud hver søndag morgen 2014-02-23 10%
Arnesen, Finn Nordisk institutt for sjørett Finansdepartementet Styreleder, Finanstilsynet 2018-03-15 2%
Arnesen, Finn Nordisk institutt for sjørett Har spurt Arnesen Enkeltpersonforetak -rettsvitenskapelig forfattervirksomhet og dermed forbundne aktiviteter 2018-12-05 2%
Arnesen, Finn Nordisk institutt for sjørett Kongen i statsråd Medlem, Markedsrådet 2018-01-01 1%
Arnesen, Finn Nordisk institutt for sjørett VPS ASA Nestleder i klagenemnda, VPS ASA. Siden oppnevningen har nemnda ikke behandlet noen saker 2006-01-01 1%
Asland, John Institutt for privatrett Høgskolen i Lillehammer Professor II 2013-08-15 20%
Asland, John Institutt for privatrett Handelshøyskolen BI Leder av klagenemnd. Være med på å avgjøre klagesaker i fuskesaker og andre saker hvor studenter klager på forholdvedundervisningsinstitusjonen. 2016-08-01 3%
Aukrust, Kjerstin Fransk litteratur og kulturkunnskap Klassekampen Nestleder i Klassekampens venner 2014-08-01 1%
Axelsen, Irmelin Arkeologisk seksjon Norwegian Archaeological Review (Taylor & Francis) Redaksjonssekretær i det internasjonale arkeologiske tidsskriftet Norwegian Archaeological Review. 2019-03-01 8%
Bachmann, Lutz Forskningsgruppe i evolusjonær zoologi Det Norske Videnskaps-Akademi Associate Editor - Zoologica Scripta 2002-01-01 10%
Baetens, Freya PluriCourts - Senter for forskning om internasjonale domstolers legitimitet Leiden University - Europa Instituut Affiliated with Leiden University - Europa Instituut 2016-12-01 1%
Baetens, Freya PluriCourts - Senter for forskning om internasjonale domstolers legitimitet Leiden Journal of International Law (LJIL) Member of the Editorial Board of the Leiden Journal of International Law (LJIL) 2016-12-01 1%
Baetens, Freya PluriCourts - Senter for forskning om internasjonale domstolers legitimitet Brussels Bar Member of the Brussels Bar 2016-12-01 1%
Baetens, Freya PluriCourts - Senter for forskning om internasjonale domstolers legitimitet Society of International Economic Law Member of the Executive Council of the Society of International Economic Law (SIEL) 2016-12-01 1%
Bajja, Jamal Driftsområde Gaustad Norsk Regnesentral Vaktmester tjeneste 2008-10-24 2%
Bakke, Cecilie Figenschou Norsk senter for menneskerettigheter Senter for internasjonalisering (SIU) Deltakelse i Programstyret for UTFORSK med fokus på utd.- og forskningssamarbeid med BRIC land (inkl Kina) 2013-10-01 3%
Barkvoll, Pål Det odontologiske fakultet Tannlegene på Ullevål stadion A/S Styreleder i Tannnlegene på Ullevål stadion A/S. Dette er min kones firma - jeg har ingen eierandel i selskapet. Totalt4styremøter på kveldstid på årsbasis - hvilket ikke går ut over mitt ordinære arbeid. Selskapet samhandler ikke med UiO og erhellerikke i noen konkurransesituasjon. 2012-03-01 1%
Barkvoll, Pål Det odontologiske fakultet NIOM A/S Styreleder for NIOM A/S som er eid av UNIRAND A/S 2015-03-01 2%
Befring, Anne Kjersti Institutt for offentlig rett Høyskolen i Innlandet Helserettsutdanningen, Lillehammer: 2019-01-01 1%
Bekeng-Flemmen, Haakon Andreas Idéhistorie Arr – idéhistorisk tidsskrift Redaksjonsmedlem. 2009-01-01 1%
Bekeng-Flemmen, Haakon Andreas Idéhistorie Museumssnytt Redaksjonsrådsmedlem. 2017-06-01 2%
Benjaminsen, Arne UiO:Ledelsen og støtteenheter Th. Benjaminsen AS Styremedlem, nestleder 2019-02-15 1%
Benjaminsen, Arne UiO:Ledelsen og støtteenheter Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus Styremedlem 2019-02-15 1%
Benjaminsen, Arne UiO:Ledelsen og støtteenheter SiO Eierskap AS Styremedlem 2019-02-15 1%
Benjaminsen, Arne UiO:Ledelsen og støtteenheter Norsk-russisk handelskammer Rådsmedlem 2019-06-27 1%
Benjaminsen, Arne UiO:Ledelsen og støtteenheter Oslotech AS Styremedlem 2019-06-27 1%
Benth, Fred Espen Stokastisk analyse, finans, forsikring og risiko Benth Research and Education Kurs og forskningsassistanse innen finans, forsikring og risiko 2014-09-01 5%
Bergersen, Linda Hildegard Det odontologiske fakultet Universitetet i København Det medisinske fakultet jeg arbeider ved Senter for Sund Aldring (CEHA III). Hvor jeg undersøker hvordan melkesyre påvirker ulike sykdommer i hjernenogsærlig i den aldrende hjernen. 2019-09-01 10%
Bergsager, Dagfinn Gruppe for utvikling og forvaltning av webapplikasjoner Talerlisten.no Tilbyr å holde foredrag via talerlisten.no mot honorar. Bruker foredrag til å promotere UiO og viser til eksempler herfra. 2018-09-19 2%
Bergsager, Dagfinn Gruppe for utvikling og forvaltning av webapplikasjoner Bureau Bergsager Tar oppdrag innen foredrag og rådgivning via eget enkeltmannsforetak. 2019-08-20 2%
Bergseth-Hasle, Mari UiO:Nordic Oslo tingrett Meddommer i Oslo tingrett for perioden 2017-2021. 2017-01-01 2%
Bergsåker, Trygve Institutt for privatrett Forbrukerklageutvalget Leder av Forbrukerklageutvalget 1990-01-01 4%
Bergsåker, Trygve Institutt for privatrett Finansklagenemnda Leder av Finansklagenemndas avdeling for bank 2015-01-01 4%
Berli, Madeleine Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Radiumhospitalets Legater Ansatt på timesbasis til bistand med regnskap. 2019-01-01 5%
Berli, Madeleine Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Onkologisk forum Timebetalt, administrativ bistand ved gjennomføring av årlig nasjonal konferanse. 2019-01-01 5%
Berntsen, Terje Koren Meteorologi og oseanografi CICERO Seenter for Klimaforskning Fast II-er stilling ved CICERO 2008-08-04 20%
Bhuller, Manudeep Økonomisk institutt Statistisk sentralbyrå Bistilling/tilknytning i forbindelse med forskningsarbeid på samarbeidsprosjekter. 2017-01-01 20%
Birkeland, Kari Kjeveortopedi Leieavtale m/Tannlegesenteret Bergrådveien 13 DA Spesialistpraksis - kjeveortopedi 2009-01-01 20%
Birkeland, Kåre I. Avdeling for transplantasjonsmedisin Antidoping Norge Medlem av påtalenemnden for dopingsaker Antidoping Norge 2010-01-01 1%
Birkeland, Kåre I. Avdeling for transplantasjonsmedisin Norges Diabetesforbund Leder av Medisinsk Fagråd og fast levrandør av redaksjonelt stoff til Forskningsspalten i bladet Diabetes 2010-01-01 2%
Birkeland, Kåre I. Avdeling for transplantasjonsmedisin European Journal of Endocrinology Medlem av Editorial Board for European Journal of Endocrinology, vurdering av manuskripter, rekrutteringavfagfellebedømmere,redaksjonelle bidrag. 2014-01-13 3%
Birkeland, Kåre I. Avdeling for transplantasjonsmedisin Helse Vest RHF Leder av komite for tildeling av regionale forskningsmidler Helse Vest 2018-02-01 5%
Bjerke, Lise Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Asiapunkt Redaksjons- og styremedlem i Asiapunkt, ubetalt frivilligarbeid. Asiapunkt.no er et nettsted for alle som søker merdyptgåendekunnskap om sosiale, politiske og kulturelle forhold i land iAsia.Vi publiserer tekster skrevet både av redaksjonen og aveksternebidragsytere med spesialkompetanse på og interesse forAsia. 2017-11-15 10%
Bjerke, Lise Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Norge-Nepalforeningen Styremedlem i Norge-Nepalforeningen (NNF). NNF er et møtested for Nepal-interesserte. Vi arrangerer møter ogseminarer,formidler informasjon om Nepal, og sprer informasjon om Nepal-relaterte arrangementer i Norge. 2018-03-21 5%
Bjorå, Charlotte Sletten Plante- og soppsystematikk - ISOP Morgenbladet Fast spaltist Morgenbladet 2019-01-01 1%
Bjørgo, Tore Senter for ekstremismeforskning: høyreekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold Politihøgskolen Bistilling som professor II ved min tidligere arbeidsgiver, Politihøgskolens forskningsavdeling. 2016-02-01 20%
Bjørgo, Tore Senter for ekstremismeforskning: høyreekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold Tore Bjørgo Kunnskap Enkeltmannsforetak. 2015-01-01 1%
Bjørkli, Cato Psykologisk institutt Psykolog Cato Alexander Bjørkli Workmind Enkeltmannsforetak til bruk i formidling, prosjekter, og oppdrag. 1999-05-31 10%
Bjørkli, Cato Psykologisk institutt Workmind Holding AS Investere i selskaper og bidra til utvikling av driften. Typiske sektorer kan være helse, teknologi, og kultur. 2016-09-22 3%
Bjørkli, Cato Psykologisk institutt Ably Medical Bidrag til planlegging og gjennomføring av forskning knyttet til kliniske studier av medisinsk teknologi. 2018-05-01 10%
Bjørkli, Cato Psykologisk institutt Odel Amplifying Culture AS Styrelmedlem/daglig leder i Odel Amplifying Culture AS. 2017-04-24 1%
Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand Nordisk litteratur Norsk språk- og litteraturselskap Styreleder i Norsk språk- og litteraturselskap 2013-05-15 1%
Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand Nordisk litteratur Nordisk nettverk for edisjonsfilologer Styremedlem i nettverkets styre. 2015-01-01 1%
Bjørn, Halvor Gruppe for utvikling og forvaltning av webapplikasjoner KAMPENMEK 2 BORETTSLAG Styremedlem 2019-06-27 1%
Bjørneboe, Gunn-Elin Aa. Avdeling for ernæringsvitenskap Kreftforeningen Styreleder 2015-06-01 4%
Bjørnebye, Henrik Nordisk institutt for sjørett Advokatfirmaet Lund & Co Underleverandør NVEs internasjonale bistandsprogram 2019-07-01 2%
Bjørnebye, Henrik Nordisk institutt for sjørett Norsk klimastiftelse Juridisk betenkning 2019-09-04 3%
Bjørnerud, Atle Biofysikk og medisinsk fysikk Universitetet i Oslo Professor II ved Psykologisk Institutt 2017-01-01 20%
Bjørnerud, Atle Biofysikk og medisinsk fysikk NordicNeuroLab AS Konsulent / programvareutvikler 2015-01-01 20%
Bjørnland, Tore Oral kirurgi og oral medisin Tore Bjørnland Egen tannlegepraksis for opprettholdelse av klinisk ferdighet 2013-09-08 5%
Bjøro, Trine Avdeling for medisinsk biokjemi Novo Nordisk Forskningsfonden Vitenskapelig medlem av Komiteen for endokrinologi og metabolisme. En av 2 norske representanter som vurderer søknadene idennekomiteen sammen med 2 medlemmer fra de hvert av de øvrige Nordiske landene. Deles i alt ut 224 mill DKK årlig til forskninginnenEndokrinologi og metabolisme iNorden. https://novonordiskfonden.dk/da/committees/komite-for-endokrinologi-og-metabolisme/ 2010-03-01 1%
Bjøro, Kristian Institutt for klinisk medisin Storebrand Hovedlege, rådgiver vedr medisinske forhold ifb forsikringssaker 2011-01-01 5%
Bjøro, Kristian Institutt for klinisk medisin Furst Med Lab Konsulent 1989-01-01 5%
Blikstad-Balas, Marte Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Universitetet i Stavanger Jeg har takket ja til en stilling som professor 2 ved UiS. 2019-08-01 20%
Blix, Inger Johanne S. Periodonti Inger Johanne Blix Privat tannlegepraksis 2018-10-25 20%
Blix, Hege Salvesen Farmasøytisk institutt Nasjonalt Folkehelseinstitutt seniorforsker Ansatt ved avdeling for Legemiddelstatistikk, WHO Collaborating Centre for DrugStatisticsMethodology(ATC/DDD) 2002-04-01 1%
Blomhoff, Rune Avdeling for ernæringsvitenskap Throne Holst Stiftelse Leder av styret i Throne Holst stiftelsen og Freiafondet 2009-03-01 1%
Blomhoff, Rune Avdeling for ernæringsvitenskap Oslo Universitetssykehus Forskerstilling ved Kreftklinikken, OUS 2010-08-15 20%
Blomhoff, Rune Avdeling for ernæringsvitenskap Helsedirektoratet Leder av arbeidsgruppe, Nordiske Næringsstoffanbefalinger 2019-01-01 20%
Blömeke, Sigrid Centre for Educational Measurement Kunnskapsdepartementet Leder til eksamensgruppa i fagfornyelsen 2018-09-01 5%
Blömeke, Sigrid Centre for Educational Measurement Deutsche Forschungsgemeinschaft Medlem i det utdanningsvitenskapelige ekspertpanelet ved det Tyske Forskningsrådet 2017-08-01 1%
Blömeke, Sigrid Centre for Educational Measurement Leibniz Gemeinschaft Medlem i evalueringspanelet til det tyske Leibnizsamfunnet (felles vitenskapsorganisasjon av forbundet og de 16 delstatene) 2019-02-01 1%
Bock, Jørgen Enhet for intern revisjon Bærum Kommunale Pensjonskasse Styremedlem Bærum Kommunale Pensjonskasse 2019-11-06 4%
Bogen, Bjarne K.G. Jebsen Senter for influensavaksine-part UiO Vaccibody AS Bjarne Bogen er oppfinner på Vaccibody patentet og gründer av Vaccibody AS (2007). Han har værtlederforvitenskapelig råd i Vaccibody AS siden opprettelsen. Dette har vært lønnet med tegningsretter ellerkontantutbetalinger.Beløpetsstørrelse var i 2008 kr 15 000, i dag er beløpet kr 25 000/år. 2019-02-26 2%
Borgan, Ørnulf Statistikk og Data Science Aschehoug Forlag Jeg har siden 1999 vært medforfatter på Aschehoug Forlags læreverk i matematikk for videregående skole. Jeg har her hovedansvaret for stoffet om sannsynlighetsregning og statistikk. I tillegg til arbeid med lærebøker, er det også noe arbeid knyttettilnettstedet Lokus.no. Arbeidsmengden kan variere noe over tid, men anslåes til i gjennomsnitt å være omtrent 80 timer per år. 1999-08-01 5%
Borge, Krister Lokal IT ved Ifi Restarters Norway Foreningen har som overordnet formål å bidra til å skape en kultur for reparasjon av elektronikk i Norge. KjerneverdienetilRestarters Norway er frivillighet, delingskultur, bærekraft og miljøvern. Foreningen arbeider forsittformål ved å: a) søke åjobbe sammen med frivillige som vil fremme denne tradisjonen og kulturen b)inspirere befolkningen til å reparere defektelektronikk c) opplyse om de etiske og miljømessige konsekvenser av dagens forbruk avelektronikk d) bidra til å endre folksholdninger rundt forbruk og reparasjon av elektronikk e) inspirere til at detblir arrangert flere Fiksefester for elektronikk i Norge f) tilgjengeliggjøre kunnskap og kompetanse til andre som vilarrangereFiksefester. 2018-06-01 5%
Borge, Inger Christin Algebra, geometri og topologi Utdanningsdirektoratet Arbeid med utvikling av læreplaner pulje 2 studieforberedende: Læreplan i Matematikk X. 2019-05-01 4%
Borge, Inger Christin Algebra, geometri og topologi Aschehoug forlag Medforfatter på lærebok i matematikk, Vg1: Matematikk - 1T 2019-06-15 3%
Bostad, Inga Institutt for pedagogikk Arkitektur-og designhøyskolen Professor 2 (20%) med ansvar for examen philosophicum. Utvikle nytt pensum. Undervisning 12 mandager påhøsten,samteksamensarbeid. 2017-01-01 20%
Bostad, Inga Institutt for pedagogikk Det europeiske Wergelandsenteret nestleder i styret (Vice-chair), oppnevnt av kunnskapsministeren 2014-05-01 2%
Bostad, Inga Institutt for pedagogikk Human dignity and humiliation studies Member Global advisory Board 2008-01-01 1%
Bostad, Inga Institutt for pedagogikk Den norske filosofifestivalen Rådsmedlem den norske filosofifestivalen På kanten 2007-08-01 1%
Boucht, Johan Institutt for offentlig rett Det juridiske fakultet/UiB Professor II i prosjektet politi- og påtalerett. 2017-12-01 10%
Brabrand, Åge Laboratorium for ferskvannsøkologi, innlandsfiske (LFI) og entomologi NMBU Sensor ved Institutt for naturforvaltning 2018-01-01 1%
Brabrand, Åge Laboratorium for ferskvannsøkologi, innlandsfiske (LFI) og entomologi Artsdatabanken Natur i Norge- NiN: Ekspertgruppe for ferskvann 2019-01-01 2%
Bragstad, Line Kildal Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT) Oslo Universitetssykehus Ansatt som postdoc i 20% stilling, tilknyttet prosjektet Psykososial helse etter hjerneslag. 2019-04-01 20%
Brandtzæg, Petter Bae Institutt for medier og kommunikasjon SINTEF Sjefforsker bistilling SINTEF Digital i Oslo 2018-08-20 20%
Brandtzæg, Petter Bae Institutt for medier og kommunikasjon Personvernnemnda (PVN) Oppnevnt som varamedlem i Personvernnemda https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/personvernnemnda-for-perioden-2017---2020/id2521635/ 2018-08-20 2%
Breivik, Jarle Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap VIVO INNOVATION Jarle Breivik Foredragsvirksomhet 2000-02-03 2%
Breivik, Jarle Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap PREP4DOC AS Prep4doc AS utvikler mobil-applikasjon som hjelper pasienter å forberede legebesøket. 2018-05-24 5%
Brekke, Kjell Arne Økonomisk institutt Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Styreleder 2016-01-01 5%
Brennen, Timothy John Psykologisk institutt Justis- og beredskapsdepartementet Varamedlem i Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker 2019-03-01 20%
Brevik, Lisbeth M. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Universitetet i Bergen Førsteamanuensis Lisbeth M. Brevik er oppnemnd som programsensor ved Det humanistiske fakultet og skal ha tilsyn medfølgjandestudieprogram: Lektorutdanning med master i nordisk, Lektorutdanning med master i framandspråk (engelsk, fransk ellertysk),og Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitskap. 2019-01-01 7%
Brochmann, Grete Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Fritt ord Styreleder: dette er et verv som utføres på fritiden 2007-01-02 2%
Brochmann, Grete Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Rockwool fondet medlem av Programkomite 2011-08-02 2%
Brochmann, Grete Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Sysselsettingsutvalget Medlem av offentlig utvalg 2018-01-01 2%
Brodahl, Thomas Idéhistorie Arr Idéhistorisk tidsskrift Redaksjonsmedlem 2017-11-01 1%
Bruserud, Herman Institutt for privatrett Stiftelsen Lovdata Leder for stiftelsens styre 2015-03-01 4%
Bruserud, Herman Institutt for privatrett Standard Norge Leder for komiteen SN/K 360 OPS-kontrakter og komiteen SN/K 362 Ytelsesbeskrivelser. 2015-05-15 4%
Bruserud, Herman Institutt for privatrett Det norske styret for De nordiske juristmøter Leder av styret 2017-08-22 1%
Brusevold, Ingvild Johnsen Avdeling for pedodonti og atferdsfag Store norske leksikon Fagredaktør for odontologi 2018-12-10 1%
Brusevold, Ingvild Johnsen Avdeling for pedodonti og atferdsfag Den norske tannlegeforening Lokal tillitsvalgt for NTF på UiO. Styremedlem i Oslo Tannlegeforening. 2018-12-18 1%
Brusevold, Ingvild Johnsen Avdeling for pedodonti og atferdsfag Helseetaten i Oslo, Tannhelsetjenesten Bistilling som tannlege, spesialist i pedodonti, en dag i uken. 2019-09-03 20%
Bråten, Ivar Institutt for pedagogikk Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Østfold Professor !! i spesialpedagogikk ved Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Østfold. 2003-08-01 20%
Braathen, Alvar Seksjon for geologi og geofysikk UNIS Professor 2-stilling ved UNIS, i hovedsak dedikert til undervisning med elementer av forskning 2017-06-01 20%
Bugge, Pål Fredrik Driftsområde Gaustad Ingeniør Carl Ulrik Bugge AS Innleid konsulent innen prosjektering og prosjektledelse. 2018-07-01 8%
Bugge, Pål Fredrik Driftsområde Gaustad Herman Wildenveys gt 3 AS Varamedlem til styret. 2019-01-01 1%
Bugge, Pål Fredrik Driftsområde Gaustad Ing. Carl U Bugge AS Varamedlem til styret. 2019-01-01 1%
Buli-Holmberg, Jorun Institutt for spesialpedagogikk UIT Norges Arktiske Universitet Professor II stilling i Spesialpedagogikk, UIT-CampusAlta. 20%stilling. 2018-04-01 20%
Bull, Christian Hervik Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Menighetsfakultetet undervisning 2019-08-01 16%
Bø , Ragnhild Psykologisk institutt Nevropsykolog Nils Inge Landrø Testassistent 2019-05-01 5%
Bøckman, Petter Seksjon for utadrettet virksomhet Bøckman vitenskaplige illustrasjons- og formidlingstjeneste Bøckman vitenskaplig illustrasjons- og formidlingstjeneste er et enkeltmannsforetak. 2019-01-01 1%
Bøe, Maria Vetleseter Fysikkdidaktikk Norges forskningsråd Juryleder i Norges forskningsråds konkurranse Unge forskere. 2018-02-01 3%
Bøe, Maria Vetleseter Fysikkdidaktikk Nasjonalt senter for romrelatert opplæring (NAROM) Rådsmedlem i rådet for NAROM, Nasjonalt senter for romrelatert opplæring. 2016-01-01 1%
Bøyum, Malene Institutt for kulturstudier og orientalske språk Auditorium AS Servicemedarbeider 2012-08-15 10%
Böcker, Lars Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Transportøkonomisk Institutt Forkningsarbeid bærekraftig mobilitet 2018-02-01 20%
Böttcher, Yvonne Avdeling for klinisk molekylærbiologi University of Leipzig, Integrated Research and Treatment Center for AdiposityDiseases I am a senior research at the Intergrated Research and Treatment Center (IFB) for AdiposityDiseases. 2016-05-02 10%
Cappelen, Herman Wright Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk University of St Andrews Professor i filosofi ved universitetet i St Andrews (0.2 stilling) 2015-08-23 20%
Carlquist, Erik Psykologisk institutt Selvstendig næringsdrivende Klinisk psykologtjeneste: Samtaleterapi, kveldskonsultasjoner utenfor ordinær arbeidstid. 2012-01-01 3%
Carlquist, Erik Psykologisk institutt Bjørknes Høyskole Bistilling som førsteamanuensis II. 2018-01-01 20%
Carlsen, Tor Seksjon for Botanisk Hage Forskningsrådet Jurymedlem Konkurransen unge forskere 2017-02-01 2%
Carlsen, Tor Seksjon for Botanisk Hage UNIS Universitetssenteret på Svalbard Sensor 2012-08-01 1%
Carlsson, Mats Institutt for teoretisk astrofysikk Norsk Romsenter styremedlem, nestleder i styre fra 1.1.2016 2012-01-01 2%
Carlsson, Mats Institutt for teoretisk astrofysikk Stockholms Universitet Styremedlem for "Institutionen för solfysik", styreleder fra 2017 2014-01-01 2%
Cataliotti, Alessandro Institutt for eksperimentell medisinsk forskning Madeleine Pharmaceuticals Advisory Board Member 2015-01-10 1%
Celius, Elisabeth Gulowsen Nevrologisk avdeling Legemiddelfirmaer Rådgivning og foredrag for/på møter arranger av legemiddelindustri innen mitt fagfelt. Skjer utenfor arbeidstid. 2018-10-01 1%
Chen, Xiangjun Oral kirurgi og oral medisin Sørlandet sykehus Arendal Forsker 2018-02-01 30%
Chen, Xiangjun Oral kirurgi og oral medisin Universitetet i sørøst norge førsteamanuensis 2017-12-01 10%
Christensen, Geir Institutt for eksperimentell medisinsk forskning Blix fond til fremme av medisinsk forskning Deltagelse i styremøter og fordeling av midler 2010-10-13 2%
Christensen, Kai Håkon Meteorologi og oseanografi Meteorologisk institutt Hovedstilling er på FoU-divisjonen ved Meteorologisk institutt. 2009-02-01 99%
Christoffersen, Margrethe Buskerud Institutt for privatrett Sporveien ASA styremedlem i almennaksjeselskap 2016-11-28 2%
Christoffersen, Margrethe Buskerud Institutt for privatrett Finansdepartementet Varamedlem i Børsklagenemden 2017-01-01 1%
Christoffersen, Margrethe Buskerud Institutt for privatrett NUPI Leder av NUPI's redelighetsutvalg 2018-02-06 1%
Ciosk, Rafal Seksjon for biokjemi og molekylærbiologi Institute of Bioorganic Chemistry, Polish Academy of Sciences, Poznań, Poland Professor IBC PAS 2017-07-21 20%
Cordero-Moss, Giuditta Institutt for privatrett Voldgiftsinstituttet, Handelskammeret milano Medlem i rådet. Vurderer voldgiftsreglementet og fører tilsyn med voldgiftsinstituttets aktivitet 2017-06-25 2%
Cordero-Moss, Giuditta Institutt for privatrett Arbeidsdepartmentet Nøytral medlem i tariffnemnda 2015-06-01 2%
Cordero-Moss, Giuditta Institutt for privatrett Finanstilsynet Nestleder i styre 2014-05-01 5%
Cordero-Moss, Giuditta Institutt for privatrett Oslo handelskammers voldgiftsinstitutt Styremedlem 2011-01-01 1%
Cordero-Moss, Giuditta Institutt for privatrett International Chamber of Commerce Member of the ICC International Court of Arbitration 2018-07-01 2%
Czajkowski, Nikolai Olavi Psykologisk institutt Folkehelseinstituttet Forsker ved avdeling for Psykiske Lidelser, Område for Psykisk og Fysisk Helse, Folkehelseinstituttet. 2012-01-02 20%
Dahl, Bjørn Einar Protetikk og bittfunksjon Tannlege Bjørn Einar Dahl AS Privatpraktiserende tannlege 2002-01-01 20%
Dahl, Jon Einar Kariologi og gerodontologi NIOM AS Administrerende direktør 2011-07-01 99%
Dahl, Jon Einar Kariologi og gerodontologi Tannlege Jon E. Dahl Allmentannlege 2005-05-01 10%
Danbolt, Niels Christian Nevrotransportørlaboratoriet University of Montana Gjesteprofessorat med rett til å søke NIH med amerikansk adresse og benytte kjernefasiliteter ved Universitetet i Montana. 2015-01-15 5%
Davanger, Svend Seksjon for anatomi Acem Norsk Meditasjonsskole Undervisning på kurs i Acem-meditasjon. Organisasjonsutvikling. Redaksjonsarbeid i tidsskriftet Dyade. Alt arbeid er frivillig og ulønnet. 2003-03-01 10%
de Boer, Hugo Forskningsgruppen Planteevolusjon og DNA Metabarcoding Göteborgs Universitet Advisory Board member for the Gothenburg Global Biodiversity Centre, Gothenburg University, Sweden 2018-01-01 1%
de Boer, Hugo Forskningsgruppen Planteevolusjon og DNA Metabarcoding Consortium of European Taxonomic Facilities - CETAF Scientific coordinator of the Distributed European School of Taxonomy - DEST 2019-01-01 1%
de Haan, Monique Økonomisk institutt Statistisk sentralbyrå Research on projects in the field of economics of education. 2016-03-12 20%
Dewilde, Joke Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Stockholms universitet Biveileder stipendiat Sara Snoder 2019-01-01 3%
Diep, My Tien Kariologi og gerodontologi Metro legesenter og tannklinikk Tannlege ved Metro legesenter og tannklinikk, deltidsstilling. 2018-11-07 30%
Dietrichs, Espen Nevrologisk avdeling Oslo universitetssykehus Hovedstilling 2019-01-01 80%
Dietrichs, Espen Nevrologisk avdeling Espen Dietrichs Faglitterær forfatter 2019-01-01 1%
Dietrichs, Espen Nevrologisk avdeling Espen Dietrichs Foredragsvirksomhet 2019-01-01 1%
Dæhlen, Morten Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet OsloTech As Styremedlem 2014-06-24 2%
Dæhlen, Morten Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Uninett Sigma As Styremedlem 2015-01-01 2%
Dæhlen, Morten Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Swedish eScience Research Centre Styreleder 2015-01-01 2%
Dæhlen, Morten Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet AHUS HF Styremedlem (nestleder) 2018-02-01 3%
Ebeling, Signe Oksefjell Britisk-amerikansk John Benjamins Publishing Company Redaktør av Languages in Contrast (internasjonalt tidsskrift) 2014-01-01 5%
Ebeling, Signe Oksefjell Britisk-amerikansk International Corpus Archive of Modern and Medieval English Styremedlem i the International Corpus Archive of Modern and Medieval English (ICAME). ICAME is an internationalorganizationof linguists and information scientists working with English machine-readable texts. The aim of the organization is tocollectanddistribute information on English language material available for computer processing and on linguistic researchcompleted orinprogress on the material, to compile an archive of English text corpora in machine-readable form, and to makematerialavailabletoresearch institutions. 2017-06-03 2%
Edwards, Peter Institutt for musikkvitenskap NOTAM - NORSK SENTER FOR TEKNOLOGI I MUSIKK OG KUNST Styremedlem 2017-06-20 1%
Egebakken, Inger Den internasjonale sommerskole Kompetanse Norge Sensor på Norskprøven 2019-01-02 5%
Eide, Torunn Bjerve Avdeling for allmennmedisin Torunn Bjerve Eide Selvstendig næringsdrivende fastlege ved Majorstuhuset legesenter i Oslo. 2013-09-01 50%
Eide, Torunn Bjerve Avdeling for allmennmedisin European General Practice Research Network EGPRN Norsk representant i EGPRN 2019-01-01 1%
Eide, Sigurd Seksjon for autonome systemer og sensorteknologier Navigeo Enkeltpersonforetak, konsulentvirksomhet. 2016-12-28 5%
Eide, Sigurd Seksjon for autonome systemer og sensorteknologier OSLO SOCIETY OF EXPLORATION GEOPHYSICISTS Styremedlem 2017-01-01 5%
Eken, Torsten Avdeling for anestesiologi Stiftelsen BEST Bedre & systematisk teamtrening Stiftelsen BEST: Bedre & systematisk traumebehandling ble opprettet som en videreføring avpilotprosjektet«Kvalitetssikring av traumebehandling i sykehus» i 2001. Stiftelsen har sekretariat i Hammerfest, men drives som etsamarbeid mellom ulike ressurspersoner og fagmiljø over hele landet. Den formelle stiftelse var 8. februar 2001.Stiftelsen BEST:Bedre & systematisk traumebehandling ble godkjent av Brønnøysund-registeret den 19. mars2002. Stiftelsen byttet navntil Stiftelsen BEST: Bedre & systematisk teamtrening i mai 2010. Ved samme anledningjusterte vi vedtekter og visjon, men bare i forhold til vårt nye navn. Stiftelsens visjoner og mål: BESTskal arbeide for å øke den lokalemestringsevne og profesjonalitet i teamhandling ved systematisk å øve samarbeid, ledelse ogkommunikasjon i tverrfagligeteam. Metodene skal være realistiske, troverdige og vitenskapsbaserte. De skal kunne benyttesumiddelbart og haoverføringsverdi til andre fagområder. BEST skal være troverdig og idealistisk, og drives uten profitt.Gjennom et åpent,grensesprengende og innovativt arbeid skal BEST medvirke til kontinuerlig kvalitetsforbedring. BEST skalsøkesamarbeidspartnere. Åpenhet og vilje til å dele metoder og resultat skal kjennetegne BEST. Oppnådde resultater skalformidlesbredt. 2006-05-24 1%
Ekern, Stener Norsk senter for menneskerettigheter Høgskolen i Sørøst-Norge Sensur av kurs på USN (Universitetet i Sørøst-Norge (tidligere HSN) sin nastergrad i menneskerettigheter, 1-2 kurs i året med til sammen ca 30-50 timeverk, samt ekstra lesing av 2-5 masteroppgaver annethvert år som 'tilsynssensor'. 2014-01-01 3%
Ekrem, Gry Seksjon for utadrettet virksomhet Borgarting Lagmannsrett Meddommer i Borgarting Lagmannsrett 2012-01-01 2%
Ellingsen, Jan Eirik Protetikk og bittfunksjon Jan Eirik ellingsen Egen deltids tannlegepraksis for å opprettholde egne kliniske ferdigheter. 2009-01-01 4%
Ellingsen, Jan Eirik Protetikk og bittfunksjon Prosano AS Styreformann 2016-11-14 1%
Ellingsen, Jan Eirik Protetikk og bittfunksjon Corticalis AS Styreleder 2018-07-01 15%
Ellingsen, Jan Eirik Protetikk og bittfunksjon Corticalis AS Arbeidende styreleder. Corticalis AS disponerer sammen med UiO/Inven2 IPR og egenutviklet teknologi. Corticalis AS er etR&Dselskap uten egne markedsførte produkter og selskapet arbeider med utvikling av nye materialer for vevsregenerasjon og erlokalisert ved ShareLab, Forskningsparken, Oslo. 2018-07-01 15%
Ellingsæter, Anne Lise Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Institutt for samfunnsforskning Forskningssamarbeid 2019-01-01 10%
Elstad, Maja Human Sirkulasjonskontroll Gyldendal forlag Jeg har deltatt i skriving av et kapittel i en lærebok for sykepleiere. Arbeidet er nå avsluttet, (opprinnelig skrevet2013,revidert versjon vår 2018), men jeg vil rapportere inn siden royalties betales ut en-to ganger i året. 2013-05-01 1%
Elster, Jakob Norsk senter for menneskerettigheter Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk sør-øst A, Universitetet i Oslo Medlem (fagkyndig i etikk) i regional komite for medisinsk forskningsetikk (REK) sør-øst A. Arbeidet innebærer deltakelseikomitemøter, samt for- og etterarbeid. Arbeidet går ut på å behandle søknader om forhåndsgodkjenning av medisinske oghelsefagligeforskningsprosjekter mm. 2017-07-01 11%
Elster, Jakob Norsk senter for menneskerettigheter Bioteknologirådet Varamedlem i Bioteknologirådet 2019-04-15 6%
Elvestad, Eiri Institutt for medier og kommunikasjon Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU Ekstern styrerepresentant 2019-03-01 1%
Elvestad, Eiri Institutt for medier og kommunikasjon NRK Medlem i Kringkastingsrådet 2018-01-01 3%
Emhjellen, Linn Katinka Senter for Materialvitenskap og Nanoteknologi kjemi Coorstek Membrane Sciences AS Forskerassistent 2019-04-25 20%
Enersen, Morten Institutt for oral biologi Kjemo A/S Privatpraksis som spesialist i periodonti. henvisningspraksis/konsulentarbeid i praksis. Kun leietager i uten eierinteresserderdriften foregår. Leietager er et gammelt firma, Kjemo A/S, som ble opprettet og drevet før jeg ble ansatt på UiO. 2008-09-01 20%
Engebretsen, Eivind Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag) Universitetet i Agder Professor II 2019-01-01 20%
Engebretsen, Eivind Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag) Engebretsen Undervisning Enkeltpersonforetak 2008-05-19 1%
Engelien, Kirsti Lyngvær Institutt for lærerutdanning og skoleforskning IDÉRIK ENGELIEN Enkeltpersonforetak: Forfatter, kurs og foredrag 2003-02-26 3%
Engelstad, Paal Seksjon for autonome systemer og sensorteknologier Oslomet 10% av årsverk: Professor ved OsloMet, Inst. for IT 2018-09-03 10%
Engelstad, Paal Seksjon for autonome systemer og sensorteknologier FFI (Forsvarets Forskningsinstitutt) 10% av årsverk som seniorforsker ved FFI, Kjeller 2018-05-01 10%
Enger, Hans-Olav Nordisk språk Universität Zürich Undervisning i nordisk diakroni (språkhistorie) ved Deutsches Seminar, Univ. Zürich. 2012-09-20 7%
Enli, Gunn Institutt for medier og kommunikasjon Kulturdepartementet - Medieklagenemda Medieklagenemnda behandler klager over Medietilsynets vedtak etter kringkastingsloven §2-14,bildeprogramloven, lov om åpenhet om eierskap i medier, forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier og forskriftomproduksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier. I tillegg behandler Medieklagenemnda klager over Norsk filminstitutt ogderegionale filmsentrene sine vedtak etter regelverket om tilskudd til produksjon og formidling avaudiovisuelleverk. 2019-07-01 1%
Erdal, Silje Førland Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Aschehoug forlag Medforfatter på nytt læreverk i samfunnsfag 8-10 2016-12-14 5%
Eriksen, Karly Ella Karen Klinikk for laboratoriemedisin Klosterstiftelsen Sekreatariat for Klosterstiftelsens styre. 2019-01-01 5%
Eriksen, Tomm Gruppe for brukeropplevelse Tomm Eriksen Utvikler og selger en mobilapplikasjon for vin 2013-11-01 5%
Erstad, Lars-André Seksjon for geologi og geofysikk Sweco Norge AS Miljørådgiver for Sweco Norge AS på timebasis/ved behov 2018-11-01 1%
Erstad, Ola Institutt for pedagogikk Utdanningsdirektoratet Medlem i Forskerpanelet for Utdanningsdirektoratet. 2016-01-01 2%
Eskeland, Ragnhild Kromatin Biologi Gruppen Cappelen Damm Forlag Medforfatter på CappelenDamms Biologi lærebøker Bios1 og Bios2 for videregående skoler. 2019-01-02 5%
Espe, Emil Knut Stenersen Institutt for eksperimentell medisinsk forskning Bjørknes Høyskole Oppdraget er å undervise ved Bjørknes Høyskole. 2017-05-01 10%
Falkum, Ingrid Lossius Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Akademiet for yngre forskere 2017-10-25 5%
Fangen, Katrine Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Extrastiftelsen Vurdere søknader om PhD-, postdoktor- og seniorforskerstipend for Extrastiftelsen. Fra og med 2016 har jeg værtnestleder for stiftelsens forskningsutvalg. 2010-04-01 1%
Fiske, Mari Avdeling for allmennmedisin Øvre Eiker kommune Sykehjemsoverlege 2019-01-01 50%
Fjell, Anders Martin Psykologisk institutt Oslo Universitetssykehus Utvikling av samarbeidsprosjekter mellom PSI og Avdeling for nevroradiologi og nukleærmedisin, inkludert lede søknadertilHelse-Sør øst. Sikre felles forskningsressurser knyttet til MR scanning mellom PSI og OUS, og samarbeide om implementeringogutvikling av nye metoder for MR-basert forskning på hjernens struktur og funksjon. 2017-05-01 15%
Fjellro, Ragnhild Institutt for medier og kommunikasjon Forskerforbundet (Forskerforum) Fast bokanmelder av fagbøker i Forskerforum, et fagblad om forskning og høyere utdanning. Bladet utgis av Forskerforbundet, menerunderlagt Redaktørplakaten. 2016-10-01 5%
Fjordholm, Ulrik Skre Differensiallikninger og beregningsorientert matematikk Ulrik Skre Fjordholm Konsult Matematisk forskning og konsulentarbeid 2018-08-01 10%
Flekkøy, Eirik Grude Porous Media Laboratory SFF NTNU Prof 2 i kjemi ved NTNU 2018-09-26 20%
Forsbring, Morten Werner Seksjon for basis systemdrift VMware User Group Norway Styreleder og lokal organisator av brukergruppemøter i Oslo 2016-02-01 1%
Forsbring, Morten Werner Seksjon for basis systemdrift Werner Olsen Consulting Enkeltmannsforetag for private konsulentoppdrag. Selskap som ligger brakk. 2003-07-21 1%
Fossum, Kristoffer Digitalisering og Entreprenørskap Sykehuspartner HF Virksomhetsarkitekt i Sykehuspartner HF 2016-10-10 20%
Fredriksen, Per Ditlef Arkeologi University of Cape Town Research Associate ved Department of Archaeology, University of Cape Town 2011-04-01 5%
Frigessi, Arnoldo Avdeling for biostatistikk Norsk Regnesentral Arnoldo Frigessi is director of the centre for research based innovation BigInsight, of which Norsk Regnesentral is host institute. 2019-01-01 19%
Frigessi, Arnoldo Avdeling for biostatistikk Oslo Universitetssykehus Frigessi leads the biostatistics departments at UiO and OUS and is imployed both at UiO (60%) and OUS (40%). 2019-01-01 40%
Frønes, Tove Stjern Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Cappelen Damm Undervisning Konsulent for læreverk i norsk 2018-07-01 1%
Furseth, Inger Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi KIFO Institutt for kirke, religions- og livssynsforskning Professor II stilling. Arbeidsoppgavene innebærer å være en av to redaktører av tidsskriftet Nordic Journal of ReligionandSociety (nivå 2), og delta på seminarer og bidra til å kommentere og videreutvikle søknader. 2013-09-01 20%
Furseth, Inger Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter Styremedlem 2015-10-06 1%
Furseth, Inger Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Association for the Sociology of Religion Styremedlem 2016-08-01 1%
Furseth, Inger Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Association for the Sociology of Religion Redaktør av ASrs bokserie Religion and Social Order, utgitt på Brill 2016-08-01 1%
Furunes, Marit Johanne Center for Multilingualism in Society across the Lifespan Kunnskapsforlaget ANS Leksikograf 2019-01-11 10%
Førde, Reidun Senter for medisinsk etikk Norges idrettsforbund Lede Idrettsmedisinsk etikk-råd 2018-11-01 2%
Galtung, Hilde Kanli Institutt for oral biologi Forskerforbundet Styremedlem i Forskerforbundet ved Universitetet i Oslo 2018-03-12 1%
Geissler, Paul Wenzel Sosialantropologisk institutt University of Leeds Professorial Research Fellow, School of History, Arts, Humanities and Cultures, University of Leeds 2018-04-19 15%
Gentile, Michael Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Taylor and Francis / Eurasian Geography and Economics Michael Gentile är associerad redaktör för tidskriften Eurasian Geography and Economics (Taylor and Francis). Redaktörskapet handlar om att läsa och bedöma manuskript, skicka dessa ut till fackgranskare, samt rekommendera publiceringsbeslut till huvudredaktören. 2018-01-01 10%
Gilje, Øystein FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen Øystein Gilje - enkeltmannsforetak Mindre honorar for foredrag hos, samt royalty for salg av fagbøker er samlet i et enkeltmannsforetaksomikkeoverstigermomsgrensen. 2015-01-01 7%
Gjerde, Line C. Psykologisk institutt Psykolog PhD Line C. Gjerde 2017-09-30 10%
Glette, Kyrre Forskningsgruppe for robotikk og intelligente systemer Forsvarets forskningsinstitutt Forskerstilling 2015-03-01 20%
Glomsrud, Hans Rasmus Institutt for statsvitenskap Nynorsk Kultursentrum 2017-06-22 1%
Glørstad, Håkon Kulturhistorisk museum Moesgaard Museum Styremedlem for Moesgaard museum i Århus 2018-09-06 1%
Godager, Geir Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Akershus Universitetssykehus HF Forskning og veiledning. I perioden fra August 2015- August 2016 er stillingsbrøken redusert til 10% 2010-09-01 20%
Granås, Anne Gerd Seksjon for galenisk farmasi og samfunnsfarmasi Nasjonalt senter for e-helseforskning Professor II 2019-11-01 20%
Graver, Hans Petter Institutt for privatrett Transparency International Styreleder 2015-07-23 1%
Graver, Hans Petter Institutt for privatrett Landsorganisasjonen i NOrge Bistå med å føre sak for Den europeiske menneskerettighetsdomstol 2017-06-01 1%
Graver, Hans Petter Institutt for privatrett Det Norske Videnskaps-Akademi Preses 2019-01-01 20%
Graver, Hans Petter Institutt for privatrett Utenriksdepartementet AD hoc medlem EFTAs overvåkningsorgan. Trer inn i tilfelle det norske medlemmets inhabilitet eller fravær 2019-02-01 1%
Gregers, Tone Fredsvik Skolelaboratoriet i biologi Bjørknes Høyskole Undervisning av medisinstudenter 2017-08-15 1%
Grimstad, Gudleik Fakultetsadministrasjonen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Borgarting lagmannsrett Meddommar/lagrettemedlem 2008-01-01 1%
Grimstad, Gudleik Fakultetsadministrasjonen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress Styreleiar 2012-01-01 7%
Grimstad, Gudleik Fakultetsadministrasjonen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger Styremedlem 2017-08-01 2%
Grini, Paul Seksjon for genetikk og evolusjonsbiologi Paul Grini Drift av gårdsbruk 2013-12-01 10%
Grove, Ivar Seksjon for galenisk farmasi og samfunnsfarmasi Akershus fylkeskommune Medlem av "Akershus fylkeskommunes prøvenemd, laboratoriefaget". 2018-09-28 3%
Grue, Jan Institutt for spesialpedagogikk Stiftelsen Sophies Minde Styremedlem 2018-04-01 2%
Gruschka, Nils Digitale infrastrukturer og sikkerhet Hochschule Wismar, Germany Teaching and supervision in an online study program 2019-01-01 5%
Grytten, Jostein Samfunnsodontologi Akershus Universitetssykehus Forskerstilling 2019-01-01 20%
Grønn, Atle Russland, Sentral-Europa og Balkan Dag og Tid Ein historisk-kulturell stubb; den einaste sjakkspalta i verda utan sjakktrekk. 2011-08-15 1%
Grønnerød, Cato Psykologisk institutt Grønnerød Psykomatikk Enketpersonsforetak for ulike private oppdrag 2018-07-01 5%
Grøver, Vibeke Institutt for pedagogikk Norges forskningsråd Medem av porteføljestyret for Utdanning og kompetanse. 2019-05-01 1%
Grøver, Vibeke Institutt for pedagogikk Vetenskapsrådet Leder av Utbildningsvetenskapeliga komittéen i Vetenskapsrådet 2019-07-01 5%
Gulbrandsen, Magnus Senter for teknologi, innovasjon og kultur NIFU Anvendt forskning og konsulentvirksomhet og rådgivning for forsknings- og innovasjonspolitiske aktører. 2010-02-01 20%
Gullbekk, Svein Harald Avdeling for numismatikk og klassisk arkeologi Scribendarius Skribent- og foredragsvirksomhet. 2003-02-01 5%
Gullbekk, Svein Harald Avdeling for numismatikk og klassisk arkeologi Coast Comfort Invest Selskap opprettet for å etablere virksomhet i studietiden med en god venn. Har ingen aktivitet siden begynnelsen av 1990-årene. 1990-09-01 1%
Gullbekk, Svein Harald Avdeling for numismatikk og klassisk arkeologi Eventyrplassen Vannførelag Dugnadslag som tilrettelegger fritidsrelaterte aktiviteter for barn og voksne i nabolaget Ullevål Hageby og omegn. 2017-07-01 1%
Gullestad, Siri Erika Psykologisk institutt Helse Sør-Øst Psykoterapipraksis som psykolog, avtalespesialist. Avtale med Helse Sør-Øst HF 2000-01-01 20%
Gundersen, Kristian Seksjon for fysiologi og cellebiologi Nordisk Forening for Fysiologi President for organisasjonen (ulønnet) 2018-08-01 10%
Gundhus, Helene Oppen Ingebrigtsen Institutt for kriminologi og rettssosiologi Politihøgskolen Professor II Politihøgskolen 2019-01-01 20%
Hagane, Karoline Kommunikasjonsseksjonen ved Det humanistiske fakultet Norway Rock Magazine Anmelder tidvis konserter for Norway Rock Magazine. 2012-08-01 1%
Hagelund, Anniken Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Norges Forskningsråd Medlem av porteføljestyret for Velferd, kultur og samfunn 2019-05-01 1%
Hagen, Per Ole Institutt for musikkvitenskap Europas Blues Senter Styremedlem i Europas Blues Senter 2018-06-01 2%
Hagen, Kaja Merete Haug Fagseksjonen Baldr AS Varamedlem i styret. 2006-02-03 1%
Hagen , Anja Nylund Institutt for musikkvitenskap Musikkfest Oslo Styremedlem 2008-11-17 1%
Hagen , Anja Nylund Institutt for musikkvitenskap Foreningen Store Norske Leksikon Fagansvarlig for kategorien Strømmetjenester, Store Norske Leksikon. Skriver artikler etter avtale med redaktør Mari Paus. 2017-07-01 1%
Hagland, Birgitte Institutt for privatrett Finansklagenemnda Delt lederverv i Finansklagenamda Skade. Nemda avgir uttalelser om forståelsen av forsikringsvilkår og lovgivning ikonkretesaker om skadeforsikring. Nemdas uttalelser er rådgivende, og kan overprøves av domstolene. Uttalelsene er offentlige, ogpubliseres i Lovdata. 2019-01-01 5%
Hall, Jeffrey B. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Hall Consulting Kursvirksomhet, offentlige oppdragsgivere. 2017-01-01 5%
Hall, Jeffrey B. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Universitetet i Bergen, Institutt for pedagogikk Ekstern programsensoroppdrag. 2019-2022. 2019-08-01 5%
Halmrast, Tor Institutt for musikkvitenskap Statsbygg Sjefing. Akustikk 1978-08-10 70%
Halmrast, Tor Institutt for musikkvitenskap Tor Halmrast, Komponist og Akustiker Mine meget moderate inntekter som freelance komponist etc. 2000-01-01 10%
Halvari, Anne Elisabeth Munster Fakultetsadministrasjonen Universitetet i Sørøst Norge Planlegging, undervisning og veiledning av masterstudenter ved USN. 2019-07-01 20%
Halvorsen, Marit Institutt for offentlig rett Klagendemnda for stadnamn Styreleder 2008-01-01 4%
Halvorsen, Margrethe Seeger Psykologisk institutt Diakonhjemmet sykehus Psykologspesialist, ansvar for et behandlingstilbud for mennesker med spiseforstyrrelse 2008-08-16 20%
Hamran, Olav Seksjon for etnografi, numismatikk, klassisk arkeologi og universitetsvitenskap Norsk Kulturråd Varamedlem i Norsk Kulturråds vurderingsutval for sakprosa. 2019-10-01 2%
Handberg, Søren Arkeologi Vetenskapsrådet Medlem av det svenske Vetenskapsrådets evalueringspanel 2019-01-11 4%
Hansen, Arve Senter for utvikling og miljø Kulturstudier AS Kurskoordinator for utviklingsstudier i Vietnam. 2016-01-01 5%
Hansen, Pernille Center for Multilingualism in Society across the Lifespan OsloMet Medveileder for Elisabeth Holm 2018-09-01 1%
Hansen, Pernille Center for Multilingualism in Society across the Lifespan Naturvernforbundet Varamedlem i sentralstyret 2018-04-22 1%
Hansen, Victor Norsk for internasjonale studenter Norges Toppidrettsgymnas, avd. Bærum Tysklærer 2019-08-01 23%
Hansteen, Viggo Institutt for teoretisk astrofysikk Kassiopeia Konsult Research collaboration (travel to Lockheed Martin Space and Astrophysics to work on projects of mutual interestwithinSolarPhysics). 2007-01-01 6%
Harstad, Bård Økonomisk institutt Dagens Næringsliv Skriver hver syvende uke. 2018-01-01 3%
Harstad, Bård Økonomisk institutt Journal of the European Economic Association Medredaktør 2019-01-01 10%
Harstad, Bård Økonomisk institutt Massachusetts Institute of Technology Undervisning 2019-01-01 6%
Hasselgård, Hilde Britisk-amerikansk John Benjamins Publishing Company Redaktør for tidsskriftet Languages in Contrast (https://benjamins.com/catalog/lic) 2002-08-01 5%
Hasselgård, Hilde Britisk-amerikansk Hilde Hasselgård Lærebokforfatter innenfor engelsk språk, vidergående og høyere utdanning 2010-08-01 3%
Haugen, Håvard Jostein Biomaterialer 998432294 Konsulentarbeid 2014-06-10 2%
Haugen, Håvard Jostein Biomaterialer BIOMAT2GETHER 7000 Ideelle organisasjoner, Org nr. 918 023 445 Jobbe for å fre 2016-11-04 1%
Hawkins, Stan Institutt for musikkvitenskap Universitetet i Agder Professor i musikkvitenskap med hovedfokus på utviklingen av PhD progammet ved UiA. 2005-05-01 20%
Hegertun, Nikolai Senter for utvikling og miljø Nikolai Hegertun Enkeltmannsforetak (ordstyrer). 2017-11-11 4%
Hegertun, Nikolai Senter for utvikling og miljø Fagråd Civita Medlem av Civitas fagråd. 2018-09-06 1%
Hegertun, Nikolai Senter for utvikling og miljø Polyteknisk Forening - internasjonal politikk og økonomi Medlem av styret for internasjonal politikk og økonomi i PF. 2016-08-10 1%
Helgaker, Trygve Ulf Teoretisk kjemi Anne Grete Eidsvig og Kjell Inge Røkkes allmennyttige stiftelse for utdanning Medlem av den akademiske komiteen for Aker Scholarship. 2015-10-01 2%
Helgaker, Trygve Ulf Teoretisk kjemi Taylor and Francis Redaktør av tidsskriftet Molecular Physics 2013-08-01 5%
Helgesen, Geir Kondenserte fasers fysikk Institutt for energiteknikk (IFE) Forskningsleder og stedfortredende avdelingssjef, Avdeling for nøytron materialkarakterisering, IFE 1994-01-01 80%
Helland, Frode Det humanistiske fakultet NORLA STYREMEDLEM, OPPNEVNT AV HF, UIO 2016-09-06 1%
Helland, Frode Det humanistiske fakultet AGORA Medlem av redaksjonen for tidsskriftet Agora, utgis av Aschehoug forlag 1985-08-01 2%
Helland, Frode Det humanistiske fakultet Ibsen Studies Redaktør for tidsskriftet Ibsen Studies, utgis av Routledge (Taylor & Francis) 2006-08-01 1%
Hellesøe, Steffen Seksjon for bygningsdrift Hellesøe Handel AS Styreformann. Aksjonær med 50% eierandel. 2016-01-01 1%
Helstad, Kristin Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Kristin Helstad Enkeltmannsforetak som tilbyr undervisningsressurser, konferansebidrag, veiledning og bistand som sensur, komitearbeid etctiloffentlige virksomheter som skoler, kommuner, høyere utdanning og andre relaterte virksomheter som Utdanningsforbundet 2010-05-01 5%
Hennum, Ragnhild Helene Institutt for offentlig rett Oslo krisesenter Styreleder ved Oslo krisesenter gir minimalt med økonomisk uttelling (1000 kr. pr. styremøte) ut over betalingen forstyremøteneer arbeidet å betrakte som ubetalt frivillig arbeid. 2008-03-01 1%
Hennum, Ragnhild Helene Institutt for offentlig rett Norges kvinnelobby Styreleder ubetalt fritidsverv 2017-05-01 1%
Hennum, Ragnhild Helene Institutt for offentlig rett Justisdepartementet Leder av det såkalte Partnerdrapsutvalget som skal gjennomgå partnerdrap og foreslå forebyggende tiltak. forventetsluttføringtidlig 2020. 2018-10-29 4%
Henriksen, Ellen Karoline Fysikkdidaktikk Cappelen Damm forlag Arbeider med ny utgave av læreboka "Fysikkdidaktikk" (Carl Angell , Berit Bungum , EllenK.Henriksen , Stein Dankert Kolstø , Jonas Persson og Reidun Renstrøm). Første utgave komi2011, og vi arbeider med ny utgave som skal komme i 2019. Boka brukes bl.a. som lærebok på flere av UiO sine emnerpåLektorprogrammet i realfag. 2017-10-01 4%
Henriksen, Christine Kosthold og kreft Bjørknes Høyskole Medlem av eksamensrådet, som avholder møte 3 ganger i åre 2016-01-01 1%
Henriksen, Christine Kosthold og kreft Nasjonale råd for ernæring Medlem av Nasjonalt råd for ernæring, som har møte 4-6 ganger i året. 2019-01-23 1%
Herlofson, Bente Brokstad Oral kirurgi og oral medisin Oslo Universitetssykehus Overltannlege ved Tann-og kjeveenheten, Øre-nese-halsavdelingen, Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi, Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus. 2000-05-01 20%
Herrebrøden, Henrik Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse (IMV) Idrettspsykolog Henrik Herrebrøden Undervisning i psykologi 2019-09-02 10%
Hervé, Sarah Camille Idéhistorie Arr idéhistorisk tidsskrift Redaksjonsmedlem 2016-01-01 1%
Hessen, Dag Olav Senter for biogeokjemi i Antropocen NOU-utvalg for revidering av UoH-loven Regjeringsoppnevnt UoH-utvalg. Møtedeltakelse, utredningsarbeid 2018-09-01 4%
Hestmark, Lars Senter for medisinsk etikk Asker og Bærum Legevakt Allmennmedisinsk legevirksomhet. 2017-09-01 1%
Hetland, Geir Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin Dr. Geir Hetland Allmenn legetjeneste 2000-04-01 1%
Hiorth, Marianne Seksjon for galenisk farmasi og samfunnsfarmasi UniRand/NIOM Styreverv i NIOM 2015-03-01 1%
Hjorth-Jensen, Morten Kondenserte fasers fysikk Michigan State University I have an appointment with Michigan State University as a University professor. I also have apositionasprofessorattheUniversity of Oslo. I spend the period January till 15 June at Michigan StateUniversity, butItravel back to the University of Oslo every month. I spend then a week each month in the period January-June at theuniversityofOslo. I guide on a weekly basis 10 Master of Science students in Oslo. I also teach remotely FYS4411inOsloduring the spring semester.In addition I teach three courses during the fall semester at the University ofOslo,FYS3150/4150,FYS-STK3155/4155 and FYS4480.I teach also one course at Michigan State University, PHY480. 2019-01-01 50%
Hjortsjö, Carl Protetikk og bittfunksjon Tannlege Carl Hjortsjö Tannlege verksamhet, Specialist i oral protetikk. c/o Tannlegene Sydow og Mo Torgeir Vraas plass4 3044Drammen 2000-01-01 20%
Hoel, Britt Amundsen Underavdeling for forvaltning og stab BIRKRI AS BIRKRIs virksomhet er primært å levere rådgivningstjenester innen strategi, virksomhetsstyring, digitalisering og IT,ogsekundært levere rådgivningstjenester i forbindelse med investeringer, finansieringsløsninger og strukturering av selskaper. 2018-08-23 1%
Hoff, Thomas Psykologisk institutt EBHR AS Konsulentarbeid og produktutvikling innen organisasjonpsykologisk praksis. 2015-02-14 20%
Hol, Caroline Kjeve- og ansiktsradiologi Bogstadveien oralkirurgiske senter AS Kjeve- og ansiktsradiolog 2019-01-01 5%
Holden, Steinar Økonomisk institutt Kunnskapsdepartementet Leder av kompetansebehovsutvalget 2017-06-01 6%
Holden, Steinar Økonomisk institutt Arbeids- og sosialdepartementet Medlem av tariffnemnda 2009-05-01 2%
Holm, Martin Blomhoff Økonomisk institutt Statistisk Sentralbyrå Prosjektleder for "The Effects of Education on Returns to Wealth" finansiert av Finansmarkedsfondet/Norges Forskningsråd. 2019-01-01 20%
Holmøy, Trygve Klinikk for indremedisin og laboratoriefag Trygve Holmøy Utarbeidelse av spesialisterklæringer etter personskade. Oppnevnes av forsikringsselskap, advokater eller av retten.Årligomsetning har vært ca 125.000 kroner gjennom enkeltmannsforetak Trygve Holmøy org nr 982958458 1995-01-01 5%
Holter, Marianne T. S. Senter for rus- og avhengighetsforskning Marianne T. S. Holter Enkeltpersonsforetak for gjennomføring av enkeltstående og avgrensede forskningsrelaterte oppdrag, slik som foredrag,veiledningeller kurs. 2017-12-19 1%
Holtsmark, Katinka Kristine Økonomisk institutt Frischsenteret Leader and participant in the project Sustainable Transition to Sustainability funded the Research Council of Norway. 2017-01-01 19%
Hotvedt, Marianne Jenum Institutt for privatrett Hotvedt Holding Styrearbeid i Hotvedt Holding og underliggende selskaper 2012-05-09 6%
Hotvedt, Marianne Jenum Institutt for privatrett Forskningsstiftelsen Fafo Stilling som Forsker II 2019-01-01 20%
Hov, Asbjørn Magnar Naturfagsenteret OsloMet - storbyuniversitetet Gjesteforeleser på barnehagelærerutdaningen, OsloMet. 2019-08-01 5%
Hove, Lene Hystad Kariologi og gerodontologi Den norske tannlegeforening Medlem av NTF Fagnemd 2019-01-01 1%
Hove, Lene Hystad Kariologi og gerodontologi Right investment A/S Styremedlem ingen prosent av årsverk ved UiO brukes 2018-01-01 1%
Hoaas, Målfrid Institutt for musikkvitenskap Diving Instructor Målfrid Hoaas Undervisning og opplæring innen dykking og førstehjelp. Dykkeledertjenester. 2018-10-25 10%
Huseby, Arne Stokastisk analyse, finans, forsikring og risiko Huseby RiskConsult Rådgivning/konsulenttjenester 2018-09-04 20%
Hylland, Ketil Seksjon for akvatisk biologi og toksikologi OMYA Hustadmarmor Leder ekstern ressursgruppe for OMYA Hustadmarmor. 2013-01-01 1%
Hynne, Håvard Oral kirurgi og oral medisin Akershus Fylkeskommune Tilkallingsvikar, tannlege 2019-02-18 1%
Høgestøl, Sofie A.E. Nordisk institutt for sjørett Valglovutvalget Medlem av valglovutvalget som skal utrede ny norsk valglov. Utvalget starter arbeidet høsten 2017 og skal etterplanenlevere en NOU innen utgangen av 2019. 2017-09-01 5%
Høgestøl, Sofie A.E. Nordisk institutt for sjørett Den norske Nobelkomite Varamedlemtil Den norske Nobelkomite 2018-2020 2018-01-01 1%
Høgestøl, Sofie A.E. Nordisk institutt for sjørett Venstre Politiskaktiv i Venstre og har en rekke verv, blant annet varamedlem til landsstyret ogmedlem av internasjonaltutvalgt. 2014-01-01 1%
Høgestøl, Sofie A.E. Nordisk institutt for sjørett NORDEM Valgobservatørfor Norge gjennom NORDEM sitt roster over godkjente valgobservatører. Kan blisendt på korttidsoppdragsomvalgobservatør 1-2 ganger i året. 2019-01-01 5%
Høiland, Gry Cecilie Senter for teknologi, innovasjon og kultur NTNU TIlsatt i 20% stilling som forsker ved NTNU Gjøvik. Godkjent ved UiO. 2019-04-01 20%
Hølen, Jacob Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk sør-øst NTNU 1.aman Institutt for samfunnsmedisin 2019-07-10 5%
Høyvik, Ann Catrin Avdeling for pedodonti og atferdsfag Tannlege Høyvik MNTF Privat tannlegepraksis i Ås, Akershus 2018-09-20 50%
Ihlen, Øyvind Institutt for medier og kommunikasjon Ihlens Hjelp Ihlens Hjelp er et enkeltmannsforetak som har foredrag og bokpublisering som fokus. 2011-01-01 5%
Ihlen, Øyvind Institutt for medier og kommunikasjon Nord Universitet Professor II i historie, kultur og medier, Nord Universitet 2019-06-01 20%
Ikdahl, Ingunn Institutt for offentlig rett Store Norske Leksikon Fagansvarlig for fagområdet Likestilling og diskriminering 2015-01-01 1%
Irgens-Jensen, Harald Institutt for privatrett Nordiskt Immateriellt Rättsskydd Norsk redaktør for fagtidsskriftet Nordiskt Immaterielt Rättsskydd - det ledende tidsskrift for immaterialrett i Norden (nivå 2). 2012-03-01 2%
Irgens-Jensen, Harald Institutt for privatrett Oslo og Omland Friluftsråd Styremedlem.Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) er et samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner med formål åarbeideforfriluftsliv og naturvern, herunder sikring og bruk av friluftsområder i Akershus, Buskerud, Oppland, Oslo og Østfold. 2016-08-01 2%
Irgens-Jensen, Harald Institutt for privatrett Universitetsforlaget Overtar som redaktør for Knophs oversikt over Norges rett etter Kåre Lilleholt 2016-08-01 4%
Irgens-Jensen, Harald Institutt for privatrett Lovsamlingsfondet Forretningsfører 2016-03-01 4%
Irgens-Jensen, Harald Institutt for privatrett Kari og Kjell Aukrusts stiftelse Styremedlem 2016-01-01 6%
Irgens-Jensen, Harald Institutt for privatrett Bildende Kunstneres Hjelpefond Styreleder i fondet, som etter vedtektene § 2 har følgende formål: "Fondet skal støtte kunstneresomhovedsakelig har eller har hatt sitt virke i Norge, deres etterlatte og andre formål til fremme av norsk kunst. Fondetskal innkreve kunstavgift ved omsetning av kunst i Norge, både den avgiften som følger av kunstavgiftsloven ogfølgerett etterÅndsverklovens bestemmelser. Følgeretten videreformidles til den organisasjon som representererrettighetshaverene." 2019-05-01 2%
Iversby, Randi Halveg Juridisk bibliotek Det juridiske bibliotekfond Styreleder for Det juridiske bibliotekfond.Fondets formål er å fremme juridisk bibliotekfaglig virksomhet i Norge, først ogfremst i tilknytning til Juridisk bibliotek i Oslo. Fondet forvaltes av UNIFOR. Det gis ikke honorar til styrelederellerstyremedlemmer. 2018-10-19 1%
Iversen, Astrid Institutt for privatrett SLUG - Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk Styremedlem i organisasjonen (NGO) SLUG nettverk for rettferdig gjeldspolitikk. 2011-04-01 4%
Jahnsen, Tore Seksjon for Biokjemi Rakel og Otto Bruuns legat Styremedlem. 2011-11-22 1%
Janson, Astri Letnes Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT) Akershus universitetssykehus Tilknyttet prosjekt som eies av AHUS og ledes av UiO. 2018-11-01 75%
Janss, Christian Tysk og germansk Thorleif Dahls kulturbibliotek Styremedlem i Stiftelsen Thorleif Dahls kulturbibliotek. Stiftelsen støtter og utgir i samarbeid med H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) oversettelser av klassisk og norrøn litteratur samt av litteræreverdensklassikere,filosofiskeverkerogordbøker. http://www.thorleifdahl.no 2007-08-01 5%
Jensen, Ruth Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Ruth Jensen Jeg tilbyr korte enkeltstående kurs-, veilednings- og konsulentoppdrag fra utdanningsinstitusjoner, fylkeskommuner, kommunerogprivate, samt bokpublisering 2003-04-30 10%
Jensen, Karen Institutt for pedagogikk Universitet i Agder Varamedlem av universitetsstyre ved Ui A, Oppnevnt av Kunnskapsdepartementet 2016-01-01 1%
Jensen, Tine Psykologisk institutt Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress forskning 2015-08-01 20%
Jensen, Atle Mekanikk TechnipFMC Arbeidet består av rådgivning og forskning innen kompliserte strøminsfenomener som oppstår i subsea prosessering. 2009-02-09 20%
Jensen , Janicke Cecilie Liaaen Oral kirurgi og oral medisin Nordstrand Tannlegesenter Oralkirurgisk og oralmedisinsk spesialistvirksomhet i privat tannlegepraksis 2013-09-17 20%
Jensen , Janicke Cecilie Liaaen Oral kirurgi og oral medisin Janike C. Liaaen Jensen Oral kirurgisk praksis 2009-01-01 20%
Jerkø, Markus Institutt for privatrett Universitetsforlaget Redaksjonssekretær for tidsskriftet Lov og Rett 2012-03-01 10%
Jerkø, Markus Institutt for privatrett Kunnskapsdepartementet Juridisk fagkyndig i regional komité for vurdering av søknader om klinisk utprøving av legemiddel, REK KUL A. 2018-11-23 5%
Johansen, Stian Øby Nordisk institutt for sjørett Intoto Invest AS Styreleder. 2012-09-19 1%
Johansen, Stian Øby Nordisk institutt for sjørett Norsk forening for internasjonal rett Styremedlem. 2015-02-02 1%
Johansen, Stian Øby Nordisk institutt for sjørett Tidsskrift for rettsvitenskap Redaksjonssekretær i et juridisk, vitenskapelig tidsskrift på nivå 2. 2013-11-01 3%
Johansen, Stian Øby Nordisk institutt for sjørett Norsk forening for europarett Sekretær for foreningen. Herunder medlemsregistrering, drift av nettsiden, osv. 2017-08-01 1%
Johansen, Stian Øby Nordisk institutt for sjørett Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) sør-øst-Norge Juridisk fagkyndig medlem av REK Sør-Øst D. Oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. 2017-07-01 7%
Johansen, Stine Hulleberg Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk OsloMet - Storbyuniversitetet 20 %-stilling som seniorrådgiver i avdeling for FoU ved OsloMet 2017-05-01 20%
Johansen, Stine Camilla Norsk for internasjonale studenter Kompetanse Norge Sensor på Norskprøven for voksne innvandrere, Kompetanse Norge 2019-03-21 1%
Johansen, Anna Karin Kjeve- og ansiktsradiologi Tannlege Anna-Karin Abrahamsson Arbeider som privatpraktiserende assistent tannlege ved Colosseum avd sentrum i Fredrikstad. 2006-08-01 20%
Johansen, Anna Karin Kjeve- og ansiktsradiologi Norsk Manuellterapiforening Kurs for kiropraktorer og manuellterapeuter vedrørende nasjonal faglig retningslinje for behandling av pasientermedTMD(Helsedirektoratet). Foreleser: «Radiologisk diagnostikk og kjeveledds problematikk» 1ggr/ år 2014-09-18 1%
Johnsen, Marianne Bakke Nevroklinikken Oslo universitetssykehus HF Fysioterapeut 2018-09-15 20%
Johnsen, Emil Nicklas Idéhistorie Arr. Idéhistorisk tidsskrift Redaksjonsmedlem. 2011-01-01 1%
Johnsen, Arild Evolusjonær kjønnsforskning - SERG Norsk ornitologisk forening Redaktør for Ornis Norvegica, fagtidsskriftet til Norsk ornitologisk forening. 2018-01-01 5%
Johnson, Sverre Urnes Psykologisk institutt Modum Bad Seniorforsker 20% stilling ved Modum Bad 2019-09-23 20%
Jorem, Sigurd Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Vinmonopolet Tilkallingsvikar for Vinmonopolet. 2018-08-15 1%
Kapoor, Nita Den internasjonale sommerskole Norges Røde Kors Medlem av Landsstyret 2017-10-08 2%
Kapoor, Nita Den internasjonale sommerskole Akershus Universitetssykehus HF Styremedlem 2016-02-01 4%
Karlsen, Heidi Marie Senter for medisinsk etikk Halden kommune Rådgiver, ivaretakelse av etikkarbeidet I kommunen 2019-01-01 10%
Karlsen, Tove Kristin UiO:Ledelsen og støtteenheter Den Weis Rosenkroneske Stiftelse Styreleder 2009-01-01 10%
Karlsen, Tove Kristin UiO:Ledelsen og støtteenheter Studentsamskpinaden i oslo Varamedlem hovedstyret 2006-07-01 1%
Karlsen, Rune Institutt for medier og kommunikasjon Instiutt for samfunnsforskning Forskerstilling på ISF knyttet til prosjekt 2018-04-01 20%
Karlstad, Heidi Fakultetsadministrasjonen Tannpleier Heidi Karlstad Sevstendig næringsdrivende tannpleier. I privat praksis i Drammen. En dag i uken. 2018-01-01 20%
Kartveit, Maria Seksjon for etnografi, numismatikk, klassisk arkeologi og universitetsvitenskap Møterom 4 2019-10-21 1%
Kaufmann, Mareile Institutt for kriminologi og rettssosiologi Peace Research Institute Oslo Senior Researcher 2016-08-01 10%
Kirkevold, Marit Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT) AHUS Seniorforsker innen sykepleie 2017-01-01 20%
Kirkevold, Marit Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT) Nasjonalforeningen for folkehelsen Leder Rådet for Demens 2018-06-07 1%
Kjekshus, Lars Erik Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Oslo universitetssykehus Arbeidet omfatter: - Bistand til ledelse og organisasjonsutviklingsarbeid - Oppfølging av prosjekt om sykefraværvedOUS - Bistand i gjennomføring av medarbeiderundersøkelsen ForBedring - Bistand i strategiarbeidet til OUS 2016-08-16 20%
Kjelland, Morten Institutt for offentlig rett Universitetet i Sørøst-Norge (USN) Professor II-stilling ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) Undervisning påbachelorstudietirettsvitenskap. 2018-08-01 15%
Kjelland, Morten Institutt for offentlig rett Lexia AS Deleier og styreleder i Lexia AS; arvet firma sammen med min søster. Brukes av meg til fakturering av royaltiesfraboksalgog forelesningshonorar, i tillegg til å utvikle| kurs innen ulike fag. 2019-01-23 3%
Kjelsrud, Anders Grøn Økonomisk institutt Statistics Norway To conduct research and take part in making economic forecasts for the Norwegian economy 2019-01-01 20%
Klausen, Jan Erling Institutt for statsvitenskap Norsk institutt for by- og regionforskning Jeg har inngått timeavtale med NIBR, som avløser tidligere stilling som forsker I i bistilling. Omfanget av arbeidetvilikkeoverstige 20%. 2017-08-01 20%
Klausen, Jan Erling Institutt for statsvitenskap Norges forskningsråd Varamedlem av programstyret for FORKOMMUNE 2017-01-25 3%
Klaveness, Jo Seksjon for farmasøytisk kjemi Drug Discovery Laboratory AS Forskning og konsulentarbeid herunder bistand relatert til faglige problemstillinger omkring IP og regulatoriske aspekter .Detforeligger en skriftelig avtale mellom UiO og DDL. 2014-12-17 20%
Klemsdal, Lars Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi IMS, Universitetet i Stavanger Undervisning og veiledning.. 2019-02-01 20%
Klingenberg, Olav Avdeling for medisinsk biokjemi Stiftelsen Medisinsk Fysiologisk Forenings Forlag Redaksjonssekretær, Scandinavian Journal og Clinical & Laboratory Investigation 2008-01-15 1%
Knutsen, Carl Henrik Institutt for statsvitenskap PRIO Forskningsprofessor ved Toppforsk-prosjektet "Securing the victory? Understanding dynamics of short-run and long-termsuccess in popular uprisings and democratization". PI: Kristian Gleditsch. 2018-07-01 10%
Koldsland, Odd Carsten Periodonti Odd Carsten Koldsland Enkeltmannsforetak. Tannlege. Spesialist i periodonti. Privat praksis 2016-08-01 20%
Kongshavn, Halvor Juridisk bibliotek Kopinor Medlem Fordelingsnemnda i Kopinor. 2017-05-01 2%
Kool, Anneleen Seksjon for forskning og samlinger De Hortus Amsterdam Anneleen Kool er medlem i styret for Amsterdams botaniske hage, "De Hortus Amsterdam". 2018-03-10 1%
Korbøl, Karsten Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Stiftelsen Fritt ord Faglig utvikling og organisering av kunnskapskonkurransen Min familie i historien - en historiekonkurransen foreleveriungdomsskolen og videregående skole. 2006-08-01 20%
Kovatcheva, Svetla T. Den internasjonale sommerskole Domstolene i Norge Statsautorisert tolk (2011) med norsk-bulgarsk/bulgarsk-norsk norsk-engelsk og engelsk/norsk Oppdragsbasert,varierende oppdragsmengde. Statsautorisert translatør (NHH Bergen, 2018) for domstoleneiNorge Oppdragsbasert,varierendeoppdragsmengde Totalt ca. 10 % 2001-07-07 10%
Kovatcheva, Svetla T. Den internasjonale sommerskole Oslo Universitetssykehus Rammeavtale med Oslo universitetssykehus for tolketjenester, som statsautorisert tolk. Stillingsbrøk ca. 5 %) 2015-06-15 1%
Kumlin, Staffan Institutt for statsvitenskap Institutt for samfunnsforskning Staffan Kumlin participates in two research projects funded by the Norwegian Research Council. These are directed byHenningFinseraas and Anne Skevik Grødem respectively. The projects concern the core themes addressed by the research groupon"Welfare Policy and Politics" at Institutt for samfunnsforskning, directed by Anne Skevik Grødem. 2018-01-01 20%
Kvale, Live Håndlykken Realfagsbiblioteket OsloMet Stipendiat 2016-09-01 75%
Kvernmo, Trine Merete Seksjon for forskningsstøtte Norsk-Russisk Handelskammer (Norwegian-Russian Chamber of Commerce) Styremedlem i Norsk-Russisk Handelskammer 2018-20 2018-06-05 1%
König, Marton Skog Steinberger Nevrokirurgisk avdeling Tidsskrift for Den norske legeforening Medisinsk redaktør ved Tidsskriftet for Den norske legeforening 2019-02-25 20%
Kaale, Anett Institutt for spesialpedagogikk Oslo universitetssykehus Postdoc stilling ved Nasjonalt kompetansesenter for nevroutvikliongsforstyrrelser (NevSom) Prosjektlederienoppfølgingsstudie av barn og unge med autismespekterforstyrrelse. 2016-01-01 50%
Kaas, Astrid Waaler Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Norges Orienteringsforbund President 2016-03-20 10%
Kaasa, Janicke S Allmenn litteraturvitenskap Universitetsforlaget Redaksjonssekretær for Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 2019-01-01 5%
Langeland, Øystein Oral kirurgi og oral medisin Tannlege Øystein Langeland Ekstramural tjeneste 2018-08-15 20%
Larsen, Berit Hofset Senter for medisinsk etikk Oslo Universitetssykehus, Avdeling for kreftbehandling 100% fast stilling, men p.t. 80 % permisjon 1998-08-20 20%
Larsen, Berit Hofset Senter for medisinsk etikk Oslo Universitetssykehus, Avdeling for kreftbehandling Midlertidig utdanningsstilling, stipendiat 2018-07-01 75%
Larsen, Eivind Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Kunnskapsdepartementet Konsulent ved behov, 22. juli-senteret. Stillingen innebærer undervisning/foredrag for besøkende til senteret rettetmothendelsene22-juli. Foregår stort sett i helgene. 2019-07-01 10%
Larsen, Kjetil Mujezinović Institutt for offentlig rett OsloMet Sensor i rettsvitenskapelige emner 2018-10-01 1%
Lehre, Anne-Catherine W G Centre for Educational Measurement SciNor Varamedlem til styret. 2006-11-25 1%
Lehre, Anne-Catherine W G Centre for Educational Measurement SciNor Varamedlem til styret. 2006-11-25 1%
Leknes, Siri Psykologisk institutt Oslo Universitetssykehus Det overordnede målet med bistillingen er å konsolidere og styrke det pågående faglige samarbeidet mellom Psykologisk Institutt, UiO og Avdeling for Diagnostisk Fysikk, Oslo Universitetssykehus. 2019-09-01 20%
Leknes, Siri Psykologisk institutt Centre for Social and Affective Neuroscience, Linköpings Universitet Siri Leknes er tilknyttet Centre for Social and Affective Neuroscience, Linköpings Universitet som Visiting Professor, på basisavfaglig samarbeid med flere av forskerne ved senteret. 2019-09-01 5%
Leuven, Edwin Økonomisk institutt Oslo Kommune Medlem av et inntaksutvalget som skal vurdere ulike modeller for inntak til videregående skoler i Oslo, oganbefale enmodellsom bidrar til å realisere byrådets mål om at flere elever og lærlingerskal fullføre og beståvideregåendeopplæring. 2019-01-15 3%
Lexander, Kristin Vold Center for Multilingualism in Society across the Lifespan Stiftelsen Nansenskolen Medlem i valgkomitéen Stifelsen Nansenskolen. 2018-09-01 2%
Lie, Einar Historie NTNU Styreleder, Humanistisk fakultet 2017-08-01 2%
Lie, Einar Historie Norges forsknigsråd Programstyremedlem, VAM 2018-08-01 1%
Lieng, Marit Obstetrikk og gynekologi NORWAC NORWAC. Landansvarlig Palestina. 2016-06-01 10%
Lieng, Marit Obstetrikk og gynekologi Oslogynekologene Privatprakis 2015-01-01 5%
Lieng, Marit Obstetrikk og gynekologi Norsk pasientskadeerstatning Intern sakkyndig NPR 2011-01-01 5%
Lifjeld, Jan Terje Seksjon for forskning og samlinger Journal of Ornithology/Springer Verlag Redaktør for et vitenskapelig tidsskrift innen ornitologi. 2016-01-01 5%
Lilje, Per Barth Institutt for teoretisk astrofysikk European Space Agency Oppnevnt av Norsk Romsenter som norsk delegat i Science Programme Committee i European Space Agency. Vervet er ikke honorert. 2000-02-01 2%
Lilje, Per Barth Institutt for teoretisk astrofysikk Astronomy & Astrophysics Medlem Board of Directors, det internasjonale tidsskriftet Astronomy & Astrophysics. Ikke honorert. 2015-04-29 1%
Lilleøren, Karianne Staalesen Seksjon for naturgeografi og hydrologi Utdanningsdirektoratet Medlem av eksamensnemnd for Geofag 2, vgo. 2015-08-01 5%
Lilleøren, Karianne Staalesen Seksjon for naturgeografi og hydrologi Store Norske Leksikon Fagansvarlig for området Naturgeografi i Store Norske Leksikon. 2018-06-01 5%
Lind, Jo Thori Økonomisk institutt Norsk Utenrikspolitisk Institutt Forskning, undervisning 2010-01-01 10%
Lindberg, Bent Håkan Avdeling for allmennmedisin Hamar kommune Overlege ved Hedmarken interkommunale legevakt 2013-08-01 50%
Lindheim, Tone Naturhistorisk museum Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU Professor II 1996-08-01 20%
Lindheim, Tone Naturhistorisk museum Bjørbekk & Lindheim Styremedlem. 4 møter i året 1986-04-01 1%
Lirhus, Sandre Svatun Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Novartis Analyse av registerdata 2018-07-01 11%
Ljunggren, Jørn Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Isaksens skriveri Jørn Eigil Ljunggren Enkeltpersonforetak knyttet til bøker 2018-12-01 10%
Lomell, Heidi Mork Institutt for kriminologi og rettssosiologi Politihøgskolen Professor II 2017-05-01 20%
Lopez-Pedersen, Anita Institutt for spesialpedagogikk Høgskolen i Østfold Undervisning, sensur og veiledning knyttet til masterutdanningen i spesialpedagogikk. 2018-08-01 20%
Lorntzsen, Bianca M.R. Øre-, nese-, halsavdelingen Øre Nese Hals Avdelingen, Rikshospitalet Innleid som timelønnet konsulent/legespesialist i øre nese hals ved ØNH avdelingen Rikshospitalet. 2016-09-01 20%
Lund, Stein-Eirik Gruppe for utvikling og forvaltning av webapplikasjoner Tangen III boligsameie, 1456 Nesoddtangen Styremedlem i Tangen III borettslag 2019-04-24 1%
Lunde, Ida Gjervold Institutt for eksperimentell medisinsk forskning Oslo Universitetssykehus (OUS) Forsker/forskningsgruppeleder ved Oslo Univeristetssykehus (OUS), Hjerte- lunge og karklinikken (HLK), Institutt foreksperimentellmedisinsk forskning (IEMF). 100% stilling. 2017-07-01 99%
Lupattelli, Angela Seksjon for galenisk farmasi og samfunnsfarmasi Boots Norge AS Tilkallingshjelp som provisorfarmasøyt på apotek 2019-04-04 5%
Lüders, Marika Institutt for medier og kommunikasjon Medietilsynet Medlem av fagutvalget for innovasjons- og utviklingstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier 2018-08-14 1%
Lyngstadaas, Ståle Petter Institutt for klinisk odontologi Lyngstadaas Biomedical Consulting AS Selskapets hovedvirksomhet var tidligere konsulentvirksomhet for MedTech 2004-12-15 1%
Lyngstadaas, Ståle Petter Institutt for klinisk odontologi Corticalis AS Daglig leder og styremedlem i selskapet som sammen med UiO/Inven2 dispon 2010-01-01 20%
Lyxell, Björn Institutt for spesialpedagogikk Linköpings universitet Professor vid Linköpings universitet 2019-11-04 20%
Lærdahl, Jon Kristen Studieavdeling Oslo Universitetssykehus Hovedarbeidsgiver er Oslo Universitetssykehus (OUS) 2004-05-01 99%
Løfall, Bjørn Petter Seksjon for konservering og forskningsteknikk Østfold Botaniske Forening Ideell forening som arrangerer turer og møter for foreningen. Foreningen jobber også med en Østfoldflora. 1994-01-01 1%
Løfall, Bjørn Petter Seksjon for konservering og forskningsteknikk Løfall Naturkartlegging Små/korte konsulentoppdrag innen naturkartlegging, som oftest for det offentlige. 2000-01-01 2%
Lønnve, Jon Seksjon for konservering og forskningsteknikk Bærum birøkterlag Formann 2019-01-01 1%
Løvbak, Hege Elisabeth Avdeling for personalstøtte Oslo Kvinnesaks forening Leder av Oslo Kvinnesaksforening 2018-06-06 1%
Løvold, Henrik Hillestad Forskningsgruppen for programmering og software engineering Universitetsforlaget Forlagsavtale for utgivelse på papir av verket Programmering i skolen (tittel), 9788215034287 (ISBN) påUniversitetsforlaget.Medforfattere Andreas Drolsum Haraldsrud og Henrik Andersen Sveinsson. 2019-03-08 5%
Løvold, Stian Institutt for teknologisystemer Stiftelsen Basic Internet Foundation Formålet med stiftelsen er å tilby fri tilgang på lavkapasitetes internett som bærer av dititalt innhold forhelse,utdanningogentreprenørskap til mennesker i områder med lav innkomst og/eller ingen internett-dekning. 2018-12-16 5%
Løvold, Stian Institutt for teknologisystemer UNIK - Universitetssenteret på Kjeller Formålet til UNIK er å styrke samarbeidet mellom Kjellermiljøet, UiO, næringslivet og offentlig sektor innen utdanning,forskning,innovasjon og formidling, og å bidra til at utdanningstilbudene i teknologisk orienterte studier i Oslo området får etfagligbredere spekter. 2019-06-01 20%
Lönn-Stensrud, Jessica Realfagsbiblioteket Lönn-Stensrud, enkeltmannsforetak Forfatterskap og formidling. 2016-05-10 5%
Madsen, Ole Jacob Psykologisk institutt Aschehoug Aschehoug Akademi 2018-08-24 1%
Madsen, Ole Jacob Psykologisk institutt Ole Jacob Madsen Selvstendig næringsdrivende 2019-02-14 5%
Mahler, Tobias Institutt for privatrett REK varamedlem Jeg har siden 2013 vært varamedlem i regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, REK. Jeg bleoppnevntetteroppfordring fra Det juridiske fakultet. 2013-07-01 3%
Mahler, Tobias Institutt for privatrett Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø PhD veileder 2019-08-01 3%
Malinen, Eirik Biofysikk og medisinsk fysikk Oslo Universitetssykehus Forskning innen medisinsk fysikk, med vekt på strålebehandling, PET og MRI. 2013-01-02 20%
Maravela, Anastasia Gresk og latin Taylor & Francis Medredaktør for tidsskriftet "Symbolae Osloenses. Norwegian Journal of Greek and Latin Studies" medansvarfor vitenskapelige artikler om den greske antikken. 2014-01-01 10%
Martini, Antonio Forskningsgruppen for programmering og software engineering Chalmers University of Technology Collaboration with Chalmers University of Technology on research project with industrial partners and supervision of PhD student 2019-04-01 15%
Martinsen, Ørjan Grøttem Elektronikk Oslo universitetssykehus Rikshospitalet Forskning og veiledning av studenter. 2007-03-01 20%
Mauseth, Tori Psykologisk institutt Institutt for aktiv psykoterapi, IAP Institutt for aktiv psykoterapi er en videreutdannings- og medlemsorganisasjon for psykologer. Tilbyrspesialistprogrammer,veiledning og kurs for psykologer. 2014-04-01 20%
Mauseth, Tori Psykologisk institutt Statens sivilrettsforvaltning, Barnesakkyndig kommisjon Medlem i Barnesakkyndig kommisjon 2016-08-01 20%
Mauseth, Tori Psykologisk institutt Statens sivilrettsforvaltning, Barnesakkyndig kommisjon Medlem i Barnesakkyndig kommisjon 2016-08-01 8%
Mauseth, Tori Psykologisk institutt Institutt for aktiv psykoterapi, IAP Institutt for aktiv psykoterapi er en videreutdannings- og medlemsorganisasjon for psykologer. Tilbyrspesialistprogrammer,veiledning og kurs for psykologer. 2014-04-01 5%
Mauseth, Tori Psykologisk institutt Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker Oslo/Akershus og Tromsø Fagkyndig medlem i barnevernsaker 2017-01-01 2%
McCausland, Eleanor Engelskspråklig litteratur Elly McCausland (self-employed/freelance) I work as a freelance food and recipe writer for my own personal blog and also for several food and lifestyle websites. In 2020Iwill publish my first cookbook with Absolute Press. 2012-09-01 5%
Mehlum, Halvor Økonomisk institutt Institutt for Samfunnsforskning Styremedlem 2014-09-01 1%
Mehlum, Halvor Økonomisk institutt RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND Ledamot i beredningsgruppen i Sveriges Riksbanks forskningsfond 2019-01-01 1%
Mehlum, Lars Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging Lars Mehlums spesialistpraksis Deltids spesialistpraksis i psykiatri 1986-01-01 20%
Melberg, Hans Olav Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Siemens Health Holde foredrag på Siemens academy day 2012-03-08 1%
Melberg, Hans Olav Avdeling for helseledelse og helseøkonomi biogen foredrag for biogen 2018-06-04 1%
Melberg, Hans Olav Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Helse sør-Øst Bistå i arbeid med fremskriving av behov for sykehustjenester 2018-10-15 2%
Melberg, Hans Olav Avdeling for helseledelse og helseøkonomi dagens medisin Betaling for å skrive kronikker 2016-09-26 1%
Melberg, Hans Olav Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Helse sør-Øst Prosjekt om fremskrivning av helsekostnader 2019-08-01 20%
Melby-Lervåg, Monica Institutt for spesialpedagogikk universitet i tromsø Professor 2 2018-06-14 20%
Meling, Marie Nordisk institutt for sjørett Bankenes sikringsfond Marie Meling er med virkning fra 1. janaur 2019 oppnevnt av Finansdepartementet som styremedlem iBankenessikringsfond. Bankenes sikringsfonds mandat og virksomhet er definert avfinansforetakslovenog fondetsvedtekter. Sammen med Finansdepartementet, Finanstilsynet og NorgesBank skalbankenessikringsfond bidra til å opprettholde finansiell stabilitet. Det er bestemt i lov om Bankenessikringsfond atsikringsfondets hovedoppgave er å garantere for innskuddene i medlemsbankene. Dette gjøres ved å yte støtte for åsikremedlemmersfortsatte drift, eller stå for utbetaling til innskyterne dersom en medlemsbank settes under offentligadministrasjon.Regler fornår og hvordan sikringsfondet kan gi medlemsbanker støtte eller sørge for utbetaling avinnskuddfinnes i finansforetakslovenkapittel 19. I tillegg til å forvalte innskuddsgarantifondet,forvaltersikringsfondet midlene som tilhørerkrisetiltaksfondet. Bankenes sikringsfond bistår Finanstilsynet somkrisehåndteringsmyndighet med administrative oppgaver knyttettil krisetiltaksfondet. Reglene for bruk av fondet finnes ifinansforetaksloven kapittel20. 2019-01-01 2%
Melteig, Elina Adminstrativt ansatte SiO Athletica Treningsinstruktør for SiO Athletica. Instruktørtimene foregår utenfor kjernetid og påvirker ikke antall timer jeg jobbertotaltsett. 2013-08-15 10%
Melteig, Elina Adminstrativt ansatte Norsk biologforening Nestleder i Norsk biologforening. Det hender også at jeg skriver bokanmeldelser for Norsk biologforening. 2016-04-20 5%
Mengshoel, Anne Marit Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag) Revmatismesykehuset, Lilelhammer Rådgiver 2017-01-01 10%
Mestad, Ola Nordisk institutt for sjørett EFTA Court Ad hoc-dommar ved EFTA-domstolen i tilfelle forfall frå ein fast medlem av domstolen 2006-01-01 1%
Mestad, Ola Nordisk institutt for sjørett Fondet for dansk-norsk samarbeid Styreleiar 2017-05-13 4%
Mestad, Ola Nordisk institutt for sjørett Tvistande partar Frå tid til anna dommar i valdgiftssaker. Søkjer permisjon ved rettsforhandlingar. 2017-01-01 4%
Mestad, Ola Nordisk institutt for sjørett Barne- og likestillingsdepartementet Leiar av Etikkinformasjonsutvalet 2018-06-01 3%
Mestad, Ola Nordisk institutt for sjørett Finansdepartementet Leiar av Etikkutvalet for Statens pensjonsfond 2019-04-01 8%
Mikalsen, Stig Studieseksjonen Stig MIkalsen Forfattervirksomhet 2011-09-01 1%
Miklian, Jason Senter for utvikling og miljø PRIO Peace and conflict research institute, where I work on a variety of thematic and area issues. It is complementary to my workat SUM on business and development and is supportive of the PRIO-UiO institutional collaboration. 2007-04-16 20%
Mo, Gro Bjørnerud UiO:Ledelsen og støtteenheter Rausingkomiteen Dette er en priskomité. 2017-08-03 1%
Mo, Gro Bjørnerud UiO:Ledelsen og støtteenheter Gøteborgs Universitet Bi-veileder for doktorgradsstudent 2017-08-03 2%
Moe, Morten Carstens Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi Novartis Advisory Board 2019-01-01 1%
Moe, Morten Carstens Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi Bayer Advisory Board 2019-01-01 1%
Moen, Jøran Idar Fysisk institutt Universitetssenteret på Svalbard Professor II stilling 2017-01-01 20%
Moen, Jøran Idar Fysisk institutt SINTEF Medlem av Rådet for SINTEF Industri 2014-07-01 1%
Moen, Anne Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT) Universitetet i Sørøst Norge Professor II, i Vitensenteret, Universitetet i Sørøst Norge, campus Drammen 2017-12-01 20%
Moen-Larsen, Natalia Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi NUPI Redaktør for tidsskriftet Nordisk Østforum 2015-08-01 20%
Monsen, Jon Trygve Psykologisk institutt Jon T. Monsen Institutt for Affektteori og Psykoterapi 2000-04-12 5%
Mork, Sonja Merethe Naturfagsenteret Novo Nordisk Fonden Medlem av Komite for Natuvidenskabelig Uddannelse og Formidling 2018-09-04 3%
Mork-Knutsen, Peer Olaf Oral kirurgi og oral medisin Tannlege Peer Mork-Knutsen Ekstramural tjeneste 2018-12-01 20%
Morland, Cecilie Seksjon for farmakologi og farmasøytisk biovitenskap OsloMet -Storbyuniversitetet 20% stilling knyttet til vernepleierutdanningen (forskning, undervisning og veiledningen) 2017-08-01 20%
Moss, Sigrun Marie Psykologisk institutt NKVTS - Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress Innleid til forskningsprosjekt 2019-02-05 26%
Moxnes, Andreas Økonomisk institutt Frisch senteret Research. 2018-01-01 10%
Mulder, Johann Institutt for privatrett Johann Mulder Enskild firma (enkeltmannsforetak) för juridisk rådgivning 2017-01-01 5%
Myhre, Anne Margrethe Enhet barne- og ungdomspsykiatri Oslo universitetssykehus Seksjonsleder i forsknings- og utviklingsavdelingen, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus 2007-09-01 80%
Mysterud, Atle Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis Norsk institutt for naturforskning Vitenskapelig rådgiver. 2018-02-01 20%
Mähönen, Jukka Institutt for privatrett Turun yliopisto / University of Turku Extern styrelsemedlem vid Turun yliopisto (Turku universitet), ett offentligt universitet i Åbo, Finland. www.utu.fi/en 2018-01-01 3%
Mähönen, Jukka Institutt for privatrett Helsingfors universitet Professor i andelslagsrätt (samvirkerett), 20% 2019-01-01 20%
Måløy, Knut Jørgen Porous Media Laboratory SFF NTNU Professor 2 ved Institutt for Geovitenskap og Petroleum 2018-01-01 20%
Maassen, Peter Institutt for pedagogikk Oslo MET Eksternt medlem av OsloMETs sentrale doktorgradsutvalget (DGU) 2016-07-01 1%
Maassen, Peter Institutt for pedagogikk Stellenbosch University, Sør Afrika Extraordinary professor attached to the Center of Excellence SciSTIP (Scientometrics and Science Technology andInnovationPolicy) 2017-05-01 4%
Maassen, Peter Institutt for pedagogikk New York University Research fellow at the Steinhardt Institute for Higher Education Policy at NYU 2017-10-01 4%
Nadheim, Morten Smedal Institutt for privatrett BAHR Utreder juridiske spørsmål i forbindelse med prosess 2019-03-20 5%
Nadheim, Morten Smedal Institutt for privatrett Regional komitee for medisink og helsefaglig forskningsetikk (REK) egionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) skal vurdere om forskningsprosjekt er etisk forsvarlig å gjennomføre. Ved all medisinsk og helsefaglig forskning som involverer mennesker, menneskelig biologisk materialeellerhelseopplysninger, skal det søkes om forhåndsgodkjenning fra REK. Fremleggingsplikten omfatter også pilotstudier ogutprøvendebehandling. Saker om etablering av helseregistre omfattes derimot ikke av fremleggingskravet. Godkjenning fra REK skalalltidforeligge før prosjektet kan igangsettes. 2019-08-01 2%
Nagelhus, Erlend Arnulf Seksjon for fysiologi Oslo Universitetssykehus 20% stilling som forsker ved Nevrologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus/Rikshospitalet. 2014-11-01 20%
Nagelhus, Erlend Arnulf Seksjon for fysiologi Centre for Molecular Medicine Norway (NCMM), Universitetet i Oslo NCMM Associate Investigator 2014-11-01 1%
Nakkerud, Erik Psykologisk institutt Nesodden kommune Støttekontakt. 2012-05-01 11%
Nakrem, Hans Arne Norsk senter for paleontologi NTNU Sensor for NTNU 2019-01-01 1%
Nakrem, Hans Arne Norsk senter for paleontologi Universitetet i Tromsø Sensor for Universitetet i Tromsø 2019-01-01 1%
Nakrem, Hans Arne Norsk senter for paleontologi Lethaia Faoundation (Copenhagen) Leder i stiftelsen Lethaia Foundation, registrert i Danmark, utgiver av vitenskapelige tidsskrifter 2019-01-01 1%
Narud, Kjersti Enhet voksenpsykiatri Lege Kjersti Narud Psykiatrisk sakkyndighet i straffe - og sivil-saker 1999-01-01 5%
Narud, Kjersti Enhet voksenpsykiatri Statens sivilrettsforvaltning Verv Den rettsmedisinske kommisjon, Psykiatrisk gruppe, nestleder 2015-04-01 10%
Natvig, Bård Avdeling for allmennmedisin Universitetet i Oslo Enkeltpersonforetak som rådgivende lege, tar oppdrag primært innen forsikringsmedisin med små forsikringsselskap, oppgjørsfirmaer og advokatfirmaer som oppdragsgivere. 2008-07-01 50%
Nebb, Hilde Irene Seksjon for ledelse NebbConsult Enmansforetak, konsulentarbeid, undervisning, komitearbeid Firmaet har ikke vært aktivt siden 2010 ogvilheller ikke ha aktiviteter i perioden 2019-2022 da jeg sitter i fakultetsledelsen 2007-01-01 3%
Nebb, Hilde Irene Seksjon for ledelse Oslo Universitetssykehus HF Spesialrådgiver (innovasjon og internasjonalisering), Direktørens Stab 2019-05-01 20%
Nederbragt, Lex Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis The Carpentries Medlem av 'executive council' av The Carpentries, en ideell internasjonal medlemsorganisasjon. The Carpentriesorganisererworkshops i digitale ferdigheter relevant for forskere, som programmering, stor skala-beregninger, god praksisiprogramvareutvikling og forskningsdata-håndtering og -deling. 2018-01-01 1%
Nerland, Monika Bærøe Institutt for pedagogikk Norges musikkhøgskole Styremedlem, arbeidet gjelder oppnevning som eksternt medlem i styringsgruppen for Centre of Excellence in MusicPerformanceEducation (CEMPE) 2018-12-01 3%
Nesbakken, Arild Avdeling for gastro- og barnekirurgi Norsk Pasientskadeerstatning Spesialisterklæringer i forbindelse med pasientskader meldt til Norsk Pasientskadenerstatning (NPE) inntil 20 t pr måned 2017-07-21 10%
Nielsen, Kenneth Enhet for HMS og beredskap Risiko Respons AS Kurs og opplæring og rådgivning innenfor sikring/security. 2014-01-01 10%
Nielsen, Anders Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis Vitenskapskomiteen for Mat og Miljø Medlem av faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter 2018-09-01 1%
Nielsen, Anders Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis Nordic Society OIKOS Styremedlem 2018-02-01 1%
Nielsen, Petter Forskningsgruppen for informasjonssystemer Simula School of Research and Innovation AS Styremedlem 2018-01-01 1%
Nielsen, Petter Forskningsgruppen for informasjonssystemer HISP Norway Styreleder 2016-01-01 1%
Nightingale, Andrea Joslyn Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Swedish University of Agricultural Sciences Swedish Research Council Development Grant COVEC 2019-02-15 20%
Nilsen, Ola Uorganisk materialkjemi Baldur Coatings AS Daglig leder inntil 20% 2007-11-16 20%
Nilssen, Tore Økonomisk institutt Nærings- og fiskeridepartementet Et utvalg for å utrede eventuelle inngrep mot leverandørpriser i dagligvarebransjen. 2019-10-10 6%
Noll, Josef Seksjon for energisystemer Movation AS Konsulenttjeneste i forbindelse med mobil innovasjon. Movation ble dannet av Telenor, Opera, Fast, Birdstep, Comperio, Radionorog Nera Satcom til å støtte innovasjon på tvers av bedrifter. I 2009 ble firma overført til de ansatte. Jeg har rollensomHead of Research i maks 10% for å støtte entrepreneurer med nye ideer. Hovedfokus er rådgiving til nye ideer, vurderingavideer ogveiledning til en samordningsbørs. 2005-01-01 10%
Noll, Josef Seksjon for energisystemer Stiftelsen Basic Internet Foundation Stiftelsen Basic Internet ble dannet i 2014 av UiO (den gangen UNIK) og Kjeller Innovasjon. Hovedformål er å bidra tildeltagelseiden digitale verden gjennom "Internet lite for all". Prof. Noll var pådriver for stiftelsen, og harrollen somdaglig leder. 2018-03-30 10%
Norby, Truls Faststoff elektrokjemi NORECS AS Styreleder og rådgiver 2009-01-01 5%
Norby, Truls Faststoff elektrokjemi CoorsTek Membrane Sciences AS Styremedlem. 2009-01-01 1%
Norby, Truls Faststoff elektrokjemi SINTEF Rådgiver ved SINTEF Industri 2009-01-01 1%
Norby, Truls Faststoff elektrokjemi Nano Rocks AS Styreleder, daglig leder 2011-01-14 1%
Nordahl, Trond Dentalverkstedet Nordahl Dental-Service Service og vedlikehold av tannlegeutstyr. 2006-10-30 10%
Nordeng, Hedvig Marie Egeland Seksjon for galenisk farmasi og samfunnsfarmasi Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for psykisk helse Forskning 2006-04-17 20%
Nordeng, Hedvig Marie Egeland Seksjon for galenisk farmasi og samfunnsfarmasi European Medicines Agency's (EMA) Independent expertin the Pharmacovigilance RiskAssessmentCommittee (PRAC), European Medicines Agency's (EMA). Area of expertise: Safety ofmedications in pregnancy and lactation 2018-09-28 1%
Nordhagen, Astrid E Gruppe for utvikling og forvaltning av webapplikasjoner Sameiet Schultzehaugen 5 Styremedlem i Sameiet Schultzehaugen 5. 2018-05-01 1%
Nordheim, Espen Avdeling for transplantasjonsmedisin Avdeling for transplantasjonsmedisin, ous Indremedisinske vakansvakter Rikshospitalet OUS ved behov. Ferievikar nyreseksjonen Rikshospitalet OUS, 3-4 veker per år 2017-09-01 5%
Nordrum, Jon Christian F. Institutt for offentlig rett Juristenes utdanningssenter Undervisning av kurset Praktisk regelteknikk over to dager to ganger i året. 2010-09-01 5%
Nordrum, Jon Christian F. Institutt for offentlig rett Kunnskapsdepartementet Leder av statsrådsoppnevnt lovutvalg som skal gjøre en helhetlig gjennomgang og vurdering av regelverketpågrunnopplæringensområde. 2017-10-01 20%
Nortvedt, Guri Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Førsteamanuensis II 2019-09-01 20%
Nygaard, Egil Psykologisk institutt Egil Nygaard Konsult Egen psykologpraksis i eget firma. 1997-08-01 2%
Nygaard, Egil Psykologisk institutt Barn Av Rusmisbrukere Styremedlem i interesserorganisasjonen Barn Av Rusmisbrukere. 2017-08-01 1%
Nygaard, Egil Psykologisk institutt H. Aschehoug & Co AS Styremedlem i familieaksjeselskapet H. Aschehoug & Co AS. Dette er et konsernselskap som ved siden av Aschehoug ogsåeier(helt eller delvis) Universitetsforlaget, Oktober forlag, Spektrum forlag, Snøball film, Forlagssentralen, Norli, Norskbokklubb, We WantTo Know m.m. Jeg har også en eierandel i selskapet på 2,2%. 2011-08-01 3%
Nymoen, Ragnar Økonomisk institutt Normetrics as Forsknings- og utredning om den makroøkonomiske utvikling. 2017-08-01 10%
Næss, Kari-Anne Bottegaard Institutt for spesialpedagogikk Høgskolen i Sogn og Fjordane Undervisning og forskning 2017-01-01 20%
Næss, Kari-Anne Bottegaard Institutt for spesialpedagogikk USN PhD veiledning 2017-01-01 3%
Næss, Ellen Marie Utstillings- og publikumsseksjonen Store norske leksikon Fagansvar for Norrøn mytologi i Store norske leksikon. 2017-01-01 1%
Næss, Ellen Marie Utstillings- og publikumsseksjonen Store norske leksikon Fagansvar for Norrøn mytologi i Store norske leksikon. 2017-01-01 10%
Nøkleby, Kjersti Avdeling for allmennmedisin Kjersti Nøkleby Fastlege Østensjø legesenter 2019-01-21 50%
Nøkleby, Kjersti Avdeling for allmennmedisin Helsedirektoratet Medlem i Nasjonalt fagråd for diabetes 2019-01-21 1%
Nøkleby, Kjersti Avdeling for allmennmedisin Legeforeningen Tillitsvalgt for fastlegene i Østensjø bydel 2019-01-21 2%
Oftedal, Gry Filosofi Regionale Etiske Komiteer, Universitetet i Oslo Komitearbeid: Etisk vurdering av forskningsprosjekter innen helseforskning. Oppnevnt av Utdannings- og Forskningsdepartementet. 2009-08-25 10%
Olsbye, Unni Katalyse ACS Catalysis Medredaktør for tidsskriftet ACS Catalysis 2016-08-01 20%
Olsen, Kjetil Otter Underavdeling for IT-infrastruktur Stortinget Teknisk sakkyndig for et stortingsutvalg. 1999-03-01 3%
Olsen-Bergem, Heming Oral kirurgi og oral medisin Den norske tannlegeforening/NTF hovedstyremedlem I NTF 2016-01-01 5%
Olsen-Bergem, Heming Oral kirurgi og oral medisin Forsvaret Spesialtannlege i Forsvarets sanitet 2016-03-01 40%
Olsen-Bergem, Heming Oral kirurgi og oral medisin Vestre Viken HF Spesialisttannlege på kjevekirurgisk seksjon ØNH, Drammen sykehus 2018-01-01 10%
Ophaug, Wencke Tysk og germansk Norges Musikkhøgskole Undervisning av sangstudenter i generell og tysk sangfonetikk. 1988-01-01 4%
Opsahl, Toril Nordisk språk NRK Fagformidling til allmennheten gjennom svar på lytterspørsmål om språk i NRK-programmet "Språkteigen". 2016-05-18 2%
Orning, Hans Jacob Institutt for arkeologi, konservering og historie Klassekampen fast skribent i Klassekampen i spalten "Kringla Heimsins" 2012-08-01 5%
Ottersen, Trygve Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Folkehelseinstituttet Direktør, område for helsetjenester, Folkehelseinstituttet 2017-01-01 99%
Ottersen, Trygve Avdeling for samfunnsmedisin og global helse University of Ottawa Adjunct Professor, Faculty of Law, University of Ottawa, Canada 2015-07-01 1%
Ottersen, Margareth Kristensen Kjeve- og ansiktsradiologi Kirurgiklilnikken AS Kjeve-og ansiktsradiologiske tjenester 2015-09-01 25%
Patriksson, Alexandra Forskningsadministrasjon SciLifeLab Uppsala universitet Works as advisor for the Data Center of SciLifeLab in the process of setting up a Central ITorganizationfortheentireinfrastructure. 2018-04-01 20%
Pedersen, Willy Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi NOVA/HIOA Forskningssamarbeid med NOVA/HIOA. 2016-01-01 20%
Pedersen, Willy Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Morgenbladet Anmelder sakprosa i Morgenbladet 2018-02-01 1%
Pedersen, Turid Margrethe Institutt for indremedisinsk forskning Oslo Universitetssykehus HF Administrasjon 2018-10-01 20%
Pedersen-Bjergaard, Stig Seksjon for farmasøytisk kjemi Universitetet i København, Danmark Arbeidet omfatter forskning og undervisning ved Department of Pharmacy, Faculty of Health and Medical Sciences, UniversityofCopenhagen. Arbeidet er knyttet godt til tilsvarende arbeide som jeg utfører ved Farmasøytisk institutt, Universitetet iOslo,ogforskningsgruppene ved de to universitetene utfører utstrakt samarbeid på grunn av min bistilling i København 2008-01-01 14%
Piacquadio, Paolo Giovanni Økonomisk institutt SSB Part-time researcher 2019-01-01 20%
Plagemann, Thomas Peter Forskningsgruppen for distribuerte multimediasystemer Springer Editor-in-Chief Multimedia Systems Journal Springer 2006-01-01 5%
Pozdnakova, Alla Nordisk institutt for sjørett Nærings-og fiskeridepartementet Romlovutvalget, medlem 2019-01-01 8%
Rasch, Bjørn Erik Institutt for statsvitenskap UiO Leder av det sentrale valgstyret ved Universitetet i Oslo 2018-08-15 1%
Reber, Rolf Psykologisk institutt University of Basel This is an advanced bachelor course on social cognition at the University of Basel. The exam is multiplechoice;,itsmarkingautomated. The course has a workshop character and is given twice in the fall semester, each time from Thursday to Saturday(sixdays in total). As I have given this course before, the contents and structure of the course are already inplace. Beyondteaching,I have extended research meetings with colleagues from the University of Basel. A concrete result from anearlier course is anarticle in the journal "Educational Psychologist" together this Prof. Rainer Greifeneder. 2019-08-01 5%
Reber, Rolf Psykologisk institutt NOKUT Examination of refugees who claim to have a bachelor of psychology but cannot present valid documentation. I get thewrittendocumentation to review, write exam questions the candidates have to respond and finally ask them questions in an oral exam.Thereare around three candidates per year on average. This is a useful encounter with psychology studies in Middle East andAfricancountries. 2019-01-01 2%
Redfors, Eva Maria Cecil Kjeve- og ansiktsradiologi Lovisenberg diakonale sykehus TAKO-senteret Spesialist i kjeve-og ansiktsradiologi på et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne diagnoser 2005-01-02 40%
Rem, Tore UiO:Nordic Tore Rem Formidling og annen pedagogisk virksomhet 2018-08-01 5%
Reme, Silje Endresen Psykologisk institutt Oslo Universitetssykehus Bi-stilling ved Avdeling for smertebehandling, Ullevål sykehus, som psykologspesialist. Arbeidet involvererkliniskpasientbehandling. 2019-01-01 20%
Remmen, Kari Beate Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Universitetet i Sør-Øst Norge (HSN) Supervision of PhD student 2017-08-01 3%
Reseland, Janne Elin Klinisk forskningslaboratorium BIOMAT2GETHER Styremedlem i stiftelsen. Hensikten er å fremme forskningsrelaterte aktiviteter innen fagfeltet BIOMATERIALER. 2016-12-01 1%
Reseland, Janne Elin Klinisk forskningslaboratorium NEXT NEXT er en interesseorganisasjon for røntgen imaging og tomografi interesserte 2018-09-12 1%
Retterstøl, Kjetil Seksjon for klinisk ernæring Oslo Universitetssykehus Overlege ved Lipidklinikken 1992-09-01 20%
Retterstøl, Kjetil Seksjon for klinisk ernæring Gyldendal Norsk Forlag AS Fagbokforfatter / co-redaktør 2018-09-01 1%
Reubsaet, Léon Seksjon for farmasøytisk kjemi Reubsaet Consult Giving basic short courses in chromatography and LC-MS 2000-06-01 1%
Rindal, Eirik Seksjon for konservering og forskningsteknikk Sabmia Varastyremedlem 2018-04-11 1%
Roalkvam, Sidsel Senter for utvikling og miljø LETTEN FOUNDATION Styreverv 2016-01-01 2%
Rognes, Torbjørn Forskningsgruppen for biomedisinsk informatikk Oslo universitetssykehus Forskning og formidling 2015-01-01 20%
Rognstad, Ole-Andreas Institutt for privatrett Vederlagsnemnda Leder av Vederlagsnemnda. Statlig opprettet organ uten statlig arbeidsgivertilknytning, som behandler tvister om vederlag forbruk av opphavsrettsbeskyttet materiale. 2003-01-01 1%
Rognstad, Ole-Andreas Institutt for privatrett Kari og Kjell Aukrusts stiftelse Rådgiver i opphavsrettslige spørsmål. 2015-11-01 5%
Rognstad, Ole-Andreas Institutt for privatrett JUC Nettverksleder, immaterial- og markedsrett 2018-07-01 2%
Rogstad, Geir Arve Administrasjonen, NHM Bergsligate 15 AS Varamedlem til styret. 2013-04-22 1%
Rogstad, Geir Arve Administrasjonen, NHM Real- Invest AS Varamedlem til styret. 2013-04-02 1%
Rogstad, Geir Arve Administrasjonen, NHM Eirik Jarlsgate 2 AS Varamedlem til styret. 2013-04-22 1%
Rogstad, Geir Arve Administrasjonen, NHM Elgesetergate 37 AS Varamedlem til styret. 2013-04-22 1%
Rogstad, Geir Arve Administrasjonen, NHM OSLO EIENDOMSSELSKAP AS Varamedlem til styret. 1996-11-26 1%
Rongen, Gunnar Samfunnsodontologi Centric innovation as IT-relatert konsulentvirksomhet 2011-06-01 80%
Rongved, Pål Seksjon for farmasøytisk kjemi Klagenemnda for industrielle rettigheter Vurdering av klagesaker til Patentstyret i Norge, samt beslutning og rådgivning om videre saksgang. Konsulentarbeid. 2014-01-06 10%
Rongved, Pål Seksjon for farmasøytisk kjemi Patias Innovation Ltd Patias Innovation driver rådgivning for eksterne bedrifter innendereseksisterendevirksomhetsområde. Områderforrådgivningen: · Generell kjemi oggenerellorganisk syntese ilegemiddelsammenheng. · Kjemi,formulering,prosessutvikling, SAR for legemidler. · Generellrådgivning innendokumentasjon og utviklingavlegemidler. · Forretningsutvikling avderes eksisterendeprosjekter. · Hjelp med å skaffe finansieringtil deres eksisterende prosjekter. 2018-11-01 10%
Rootwelt-Revheim, Terje Barne- og ungdomsklinikken Fagbokforlaget En av tre redaktører for lærebok: Nevrologi og og nevrokirurgi - fra barn til voksen 2019-01-01 5%
Rosvold, Elin Olaug Seksjon for ledelse Lystglass Elin Olaug Rosvold Kunsthåndverk av glass. www.facebook.com/lystglass/ 2018-08-09 10%
Rustad, Benedicte Fakultetssekretariat UNINETT AS Styremedlem 2004-03-01 4%
Rydland, Veslemøy Institutt for pedagogikk NIFU Faglig rådgiver for prosjekt: Evaluering av Språkløyper 2018-02-01 2%
Rydningen, Nora Nord Psykologisk institutt Diakonhjemmet sykehus Psykologspesialist ved Enhet for rus og psykiatr 2012-03-05 50%
Rykke, Morten Ferdighetssenteret Røa Centrum Egen tannlegepraksis for å opprettholde egne kliniske ferdigheter. 2009-01-01 20%
Rysst, Cathrine Den internasjonale sommerskole Norges Musikkhøgskole Ansvarlig for norskundervisningen til utenlanske studenter og ansatte ved Norges Musikkhøgskole 2015-08-01 18%
Rø, Frida Gullestad Psykologisk institutt Barnesakkyndig kommisjon Barnesakkyndig kommisjon (BSK) gjennomgår og vurderer alle rapporter avgitt av sakkyndige i barnevernssaker. BSKbeståravkommisjonsleder og 14 kommisjonsmedlemmer. 2016-09-01 8%
Rø, Frida Gullestad Psykologisk institutt Psykolog Frida Gullestad Rø, enkeltmannsforetak Enkeltmannsforetak der jeg gjør ulike psykologfaglige oppdrag, hovedsakelig sakkyndighetsarbeid i barneverns-ogbarnefordelingssaker. 2014-11-01 2%
Rødland, Ernst Kristian Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Lovisenberg Diakonale Høyskole 1. amanuensis, Lovisenberg Diakonale Høyskole 2017-08-01 60%
Rønneberg, Anne Klinikk for allmenn odontologi barn Tannlegene Nordhov og Rønneberg AS Medeier i AS med ektefelle 2016-01-04 10%
Rønold, Hans Jacob Institutt for klinisk odontologi Rønold Consulting AS Kursvirksomhet 2018-09-25 5%
Rønold, Hans Jacob Institutt for klinisk odontologi Hans Jacob Rønold Tannlege 2018-09-26 15%
Røsæg, Erik Nordisk institutt for sjørett Nesoddden Røde Kors Styreleder 2018-09-04 1%
Røsæg, Erik Nordisk institutt for sjørett Birgit og Rolf Sunnaas Minnefond Styreleder 2017-06-01 1%
Røsæg, Erik Nordisk institutt for sjørett Kystverket Oppfølging av arbeid med rapport om oljevernaksjoner i Arktis. 2019-01-01 1%
Røysamb, Espen Psykologisk institutt Nasjonalt folkehelseinstitutt Bistilling seniorforsker 2003-08-01 20%
Råbu, Marit Psykologisk institutt Helse Sør-Øst Avtalespesialist, klinisk psykologi. Utredning og behandling av klienter med henvisning fra fastlege. 2009-10-01 20%
Sailer, Uta Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap Member in review panel for Humanities and Social Sciences, Swedish Research Council Member in review panel for Humanities and Social Sciences, Swedish Research Council 2019-01-01 5%
Saltyte-Benth, Jurate Klinikk for helsetjenesteforskning og psykiatri Sykehus Innlandet Forsker; statistisk bistand 2012-08-01 20%
Salvesen, Christine Meklenborg Fransk Eidsvoll Ullensaker Blad Jeg leverer en spalte til lokalavisen ca hver 6 uke. Den lønnes med kr 750 per gang, og jeg bruker mellom 30 min og 1 time pååskrive den. Maksimalt 6 timer i året. Jeg er ikke ANSATT, og lønnes følgelig ikke - jeg får honorar. Dette utgjør ikkeenpromille av årsverk en gang - men får ikke registrert mindre enn 1 %. 1988-03-24 1%
Samuelsen, Sven Ove Statistikk og Data Science Nasjonalt folkehelseinstitutt Samarbeid og veiledning på epidemiologiske prosjekter angående statistisk metodologi. Utvikling av statistiske metoderogstudiedesign for bruk i epidemiologi. 2012-02-09 20%
Samuelsen, Anne Berit C. Seksjon for farmasøytisk kjemi Norsk Farmaceutisk Tidsskrift Fagredaktør for Norsk Farmaceutisk Tidsskrift, dvs fagfellevurdering av vitenskaplige publikasjoner. 2012-01-01 5%
Samuelsen, Anne Berit C. Seksjon for farmasøytisk kjemi Statens Legemiddelverk Medlem i Medisinplanteforum, diskusjonsforum for Klassifisering, nomenklatur, Ph. Eur monografier HMPC-monografierforplantebaserte legemidler (EMA). 2006-01-01 1%
Samuelsen, Anne Berit C. Seksjon for farmasøytisk kjemi Universitetet i Bergen, farmasiutdanningen ABCS er utnevnt som programsensor for farmasiutdanningen ved Universitetet i Bergen for en 4-års periode. 2019-02-01 5%
Sand, Lars Peter Institutt for oral biologi Væsterås Kækkirurgiska Centrum, Sverige Klinisk arbeid på kjævekirurkisk klinikk for å ikke tappe den kliniske kompetansen. 2018-12-05 20%
Sand, Inger Johanne Institutt for offentlig rett Høgskolen i Oslo og akershus Leder for Høgskolen i Oslo og Akershus forskningsetiske utvalg 2011-11-01 4%
Sandberg, Anita Enhet for HMS og beredskap Oslo Akershus Rytterkrets (OARK) Styremedlem 2018-04-24 2%
Sandvik, Kristin Bergtora Institutt for kriminologi og rettssosiologi PRIO Forskning, eksisterende NFR prosjekt. 2016-05-01 20%
Saxegaard, Erik Protetikk og bittfunksjon Tannsax AS Tannlegevirksomhet i privat praksis Tannsax AS Konsveien 91 1177 Oslo 2015-01-01 20%
Saxegaard, Erik Protetikk og bittfunksjon Tannsax AS Privat tannlegepraksis Tannsax AS Konsveien 91 1177 Oslo 2003-01-01 20%
Schartum, Dag Wiese Institutt for privatrett NEM - Det nasjoanle forskningsetiske komité for medisin og helsefag Medlem av NEM 2018-01-01 5%
Scherer, Ronny Centre for Educational Measurement OECD Membership in the PIAAC Problem Solving Expert Group (organized by ETS) 2019-08-15 1%
Schimanski, Johan Allmenn litteraturvitenskap University of Eastern Finland Professor i kulturmøter ved Universitetet i Øst-Finland (deltidsstilling tilsvarende Professor II i Norge). 2018-08-01 20%
Schirmer, Henrik Klinikk for indremedisin og laboratoriefag Foreningen for utgivelse av Norsk legemiddelhåndbok Medlem av redaksjonskomiteen i Legemiddelhåndboka 2018-01-01 5%
Schuler, Thomas Vikhamar Seksjon for naturgeografi og hydrologi Universitetssenteret på Svalbard AS (UNIS) professor II ved avdeling for arktisk geofysikk 2017-01-01 20%
Schaanning, Espen Idéhistorie Arr idéhistorsk tidsskrift Redaksjonsmedlem i Arr 2006-04-03 1%
Sehic, Amer Det odontologiske fakultet Oslo universitetssykehus HF Tannlege/Forsker 2018-01-01 20%
Selboe, Tone Allmenn litteraturvitenskap Gyldendal norsk forlag Medlem av Gydendals legatstyre som deler ut to litterære priser (GyldendalprisenogSult-prisen) 2016-09-01 3%
Selboe, Tone Allmenn litteraturvitenskap Nordisk ministerrråd/Kulturdepartementet Varamedlem i juryen for Nordisk Råds litteraturpris 2018-04-01 5%
Semb, Anne Julie Institutt for statsvitenskap Det norske nobelinstitutt Fagkonsulent for Nobelkomiteen. 2011-03-01 3%
Semb, Anne Julie Institutt for statsvitenskap Universitetet i Bergen Eksternt medlem av fakultetsstyret, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiB. 2017-07-01 3%
Semb, Anne Julie Institutt for statsvitenskap Stortingets presidentskap Medlem av Kommisjonen for å granske fornorskningspolitikk og urett overfor samer, kvener og norsk-finner (Sannhets-ogforsoningskommisjonen) 2018-06-14 5%
Sigstad, Henrik Økonomisk institutt Statistisk Sentralbyrå Forsker på prosjektet "Inequality: measurement, evolution, mechanisms, and policies" finansiert av Norges forskningsråd 2019-08-01 20%
Simonsen, Lasse Institutt for privatrett Lovsamlingsfondet Styreleder i lovsamlingsfondet 2019-01-01 3%
Simonsen, Lasse Institutt for privatrett Gyldendal Rettsdata Redaktør for Rettsdatta Offentlige anskaffelser 2011-12-02 5%
Simonsen, Lasse Institutt for privatrett Tekniske Foreningers Servicekontor AS Seminarvirksomhet 2011-01-01 10%
Simonsen, Lasse Institutt for privatrett Boligtvistnemnda Formann for Boligtvistnemnda 2011-01-01 5%
Singh, Preet Bano Ferdighetssenteret Dental Park (Tannlege klinikk) Privat praksis 2018-05-01 20%
Singh, Seema HR og system Tramontane AS Bedrift for vinimport. 2014-07-01 19%
Sjåfjell, Beate Institutt for privatrett Concerned Scientists Norway Nestleder i styret i organisasjonen Concerned Scientists Norway (forskere for en bærekraftig utvikling), se www.cs-n.org 2010-08-01 1%
Sjåfjell, Beate Institutt for privatrett NTNU Professor II ved Fakultetet for økonomi, Institutt for institusjonell økonomi og teknologiledelse,medarbeidsoppgaver:forskningssamarbeid, undervisning, veiledning. 2016-08-01 10%
Sjåstad, Anja Olafsen Uorganisk materialkjemi Insitutt for Energiteknikk, IFE Ansatt som forsker (omvendt prof II stilling) 2019-03-01 12%
Sjaastad, Ivar Institutt for eksperimentell medisinsk forskning Bjørknes Høyskole Leder av forskningsutvalget ved høyskolen. Er også deleier. 1995-11-10 10%
Sjaastad, Ivar Institutt for eksperimentell medisinsk forskning Oslo Analytica AS Styremedlem i selskapet som er datterselskap av Bjørknes. 2017-12-01 1%
Skarpaas, Kaja Granum Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Einar Granum kunstfagskole Varamedlem i styret til Einar Granum kunstfagskole og styremedlem i stiftelsesstyret (samme skole). 2014-01-01 1%
Skeie, Tor Digitale infrastrukturer og sikkerhet Fabriscale Technologies AS Teknisk rådgiver 2018-10-01 10%
Skilbrei, May-Len Institutt for kriminologi og rettssosiologi De nasjonale forskningsetiske komiteene Jeg er medlem i Den nasjonale forskningsetiske komite for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) 2014-01-01 4%
Skirbekk, Helge Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Lovisenberg diakonale høgskole Bistilling førsteamanuensis 2018-09-01 20%
Skjelkvåle, Brit Lisa Institutt for geofag Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Styremedlem Fakultetet for Miljøvitenskap og naturforvaltning 2017-01-01 2%
Skjelsbæk, Inger Senter for tverrfaglig kjønnsforskning Institutt for Fredsforskning (PRIO) Prosjektarbeid som Forsker I 2015-07-01 20%
Skjæveland, Martin Georg Centre for Scalable Data Access DATA 2000 Skjæveland Konsulenttjenester innen informasjonsforvaltning og representasjon. 2007-06-25 15%
Skjønsberg, Ole Henning Lungemedisinsk avdeling Store norske leksikon Fagmedarbeider i SNL og SML. 1999-01-01 1%
Skodvin, Tora Institutt for statsvitenskap PRIO Styremedlem, nestleder av styret 2014-04-15 5%
Skogen, John Eiendomsavdelingen Selmer Eiendom AS Styremedlem eiendomsselskap 2003-08-01 1%
Skogerbø, Eli Institutt for medier og kommunikasjon Skogerbø.Com Foredrag, mindre utredning o.l. Det drives ikke markedsføring for firmaet, og det påtar seg ikke oppdrag i konkurransemedUiO. 2010-01-01 5%
Skoglund, Nina Pettersen Fakultetsadministrasjonen FRO-GA-MO A/S Styremedlem 2000-01-01 10%
Skoglund, Lasse Ansgar Farmakologi og farmakoterapi Ullevål Universitet Sykehus Tannlegepraksis for å opprettholde egne kliniske ferdigheter og klinisk forsøksvirksomhet. 2009-01-01 19%
Skoglund, Lasse Ansgar Farmakologi og farmakoterapi Tannlege Ellen Christine Vigen AS Tannlegepraksis i Aust-Agder 2014-09-15 1%
Skouen, Tina Engelskspråklig litteratur Tina Skouen Pilates-Instruktør Enkeltpersonsforetak som sertifisert Pilates-instruktør. Underviser internt ved UiO (Bedriftshelsetjenesten) og eksternt. 2015-04-30 4%
Skramstad, Tone Center for Computing in Science Education Tone Skramstad En av to forfattere for boka Observatoriet. Huset som fant Norge - Gyldendal Norsk Forlag april 2015. 2014-08-19 5%
Skudutyte-Rysstad, Rasa Kariologi og gerodontologi Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst Forsker 2015-08-03 80%
Skøyen, Christoffer Sveaas Oral kirurgi og oral medisin Troms fylkeskommune Utdanningsstøtte fra Troms fylkeskommune. I praksis får jeg lønn fra Troms fylkeskommune mot bindingstid etter endtutdannelse,menarbeidsstedet mitt er ved Universitetet i Oslo. 2016-08-01 1%
Skaar, Kjell Dentalverkstedet Skaar Service Service og vedlikehold av tannlegeutstyr og båtelektronikk. 2005-10-30 15%
Skaare, Anne Avdeling for pedodonti og atferdsfag Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør Forsknings- og utviklingsrelatert virksomhet 2015-06-01 20%
Smette, Ingrid Institutt for medier og kommunikasjon NOVA OsloMet Ansvarlig redaktør sammen med Anders Bakken (NOVA, OsloMet) for Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning, ettverrfagligsamfunnsvitenskapelig tidsskrift som har som formål å bidra til økt kunnskap om ungdom og ungdoms liv i Norden.Tidsskriftetsambisjon er å være den ledende publiseringskanalen for nordisk ungdomsforskning på skandinaviske språk og publiserervitenskapeligeartikler, debatt-/kommentarartikler og bokanmeldelser om ungdom og ungdomsrelaterte spørsmål fra en nordiskkontekst.Tidsskriftet eies av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet, og utgis isamarbeid medUniversitetsforlaget. Tidsskriftet utkommer to ganger i året, og publiseres med åpen tilgang (open access) påIdunn.no 2019-11-01 10%
Soest, Tilmann von Psykologisk institutt Forskningsinstituttet NOVA, OsloMet - storbyuniversitetet Forsker I i 10% stilling ved forskningsinstituttet NOVA ved OsloMet - storbyuniversitetet 2012-01-01 10%
Solbakk, Anne-Kristin Psykologisk institutt Oslo Universitetssykehus Forskning og nevropsykologisk undersøkelse av pasienter; begge relatert til mitt arbeid ved Psykologisk Institutt. INorgeerNevrokirurgisk avdeling, OUS-Rikshospitalet min viktigste samarbeidspartner ift. forskning. 2016-08-01 20%
Solbakk, Anne-Kristin Psykologisk institutt Sandvika Nevrosenter Nevropsykologisk undersøkelse av pasienter med ulike nevrologiske og nevropsykiatriske tilstander. Klinisk arbeid medulikediagnosegrupper er en forutsetning for at jeg i min stilling som førsteamanuensis i klinisk nevropsykologi kan undervisestudenterved profesjonsstudiet i psykologi. Det er også en forutsetning for vedlikehold av klinisk spesialitet. Pasientundersøkelser foregårpå kveldstid (ca. 2 kvelder i måneden) i lokalene til Sandvika Nevrosenter. 2003-01-01 10%
Solbakken, Ole Andre Psykologisk institutt Norsk institutt for dynamisk korttidsterapi Veiledning og opplæring til kandidater som utdanner seg til spesialister i klinisk psykologi med psykoterapifordypning. 2017-12-15 3%
Solberg, Rigmor Seksjon for farmakologi og farmasøytisk biovitenskap Antidoping Norge Styremedlem av Påtalenemden. Påtalenemnden i Antidoping Norge utøver påtalevirksomheten i dopingsaker. Påtalenemnden utpekes av Antidoping Norges styre, men tar beslutninger uavhengig av styret og AntidopingNorgesadministrasjon. Påtalenemnden bestemmer om en dopingsak skal henlegges eller føres for NIFs domsorgan. Påtalenemndenavgjør også om saker skal ankes. 2011-01-01 2%
Solbrekke, Tone Dyrdal Institutt for pedagogikk Örebro universitet Tone Dyrdal Solbrekke er ansatt som gjesteprofessor i pedagogikk innenfor området universitets- og høgskolepedagogikk vedÖrebrouniversitet fra 1. september 2019 til 31.08.2021 2019-09-01 10%
Solli, Gunnhild Storbekkrønning Institutt for offentlig rett REK, Regionale komiteer for medisinks og helsefaglig forskningsetikk Fast komitemedlem 2017-07-01 5%
Sollid, Ludvig Magne Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ImmusanT Scientific Advisor of Scientific Advisory Board (SAB) member of ImmusanT, et amerikansk bioteknologi/legemiddelfirma. Rådgivingog deltakelse på inntil to SAB møter i året. Avtalen er i sin helhet forelagt Instituttleder, Klinmed. 2016-02-01 3%
Sollid, Ludvig Magne Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin Intrexon Actobiotics Therapeutics Consulting. Maximally 20 hours per year. 2017-03-17 1%
Spurkland, Anne Molekylær immunologi Store Norske Leksikon Styremedlem i nettleksikonet Store Norske Leksikon (snl.no) 2018-04-01 3%
Staff, Anne Cathrine (Annetine) Kvinneklinikken Pregnancy Hypertension Journal editorial medlem Medlem av redaktørgrupppen for det internasjonale tidsskriftet til ISSHP 2010-01-01 1%
Staff, Anne Cathrine (Annetine) Kvinneklinikken CoLAB Medlem av styringsgruppe til internasjonal forskergruppe CoLAB 2011-01-01 1%
Staksrud, Elisabeth Institutt for medier og kommunikasjon Elisabeth Staksrud - enkeltmannsforetak Foredrags- og konsulentvirksomhet 2001-01-01 6%
Staksrud, Elisabeth Institutt for medier og kommunikasjon De Nasjonale Forskningsetiske Komiteer Leder - nasjonale forskningsetiske komite for Samfunnsfag, Humaniora, Teologi og Jus. (NESH).Oppnevntavkunnskapsdepartementet. 2018-01-01 5%
Staksrud, Elisabeth Institutt for medier og kommunikasjon Forskningsrådet Medlem, porgramstyret Samfunnssikkerhet (SAMRISK) 2018-05-01 1%
Staxrud, Frode Kariologi og gerodontologi NIOM, Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer Forskning vedr odontologiske materialer, 2018-02-01 60%
Stensaker, Bjørn LINK - Senter for læring og utdanning Hong Kong Council of Accreditation Medlem av styret for Hong Kong Council of Accreditation (opptil tre møter i året) 2018-01-01 1%
Stensaker, Bjørn LINK - Senter for læring og utdanning Karolinska Institutet, Stockholm Styremedlem i Konsistoriet (Lærestedets styre) 2016-11-01 2%
Stensaker, Bjørn LINK - Senter for læring og utdanning Universitetet i Wien Medlem av International Advisory Board (et strategisk rådgivningsorgan for institusjonsledelsen) 2014-09-01 1%
Stensaker, Bjørn LINK - Senter for læring og utdanning Danmarks Akkrediteringsråd, København Medlem av Akkrediteringsrådet (kvalitetssikring av læresteder og utdanninger i Danmark) 2014-01-01 1%
Stensaker, Bjørn LINK - Senter for læring og utdanning NIFU Forskning på høyere utdanning. Herunder ulike samarbeidsprosjekter mellom IPED og NIFU. 2010-10-01 10%
Sterri, Aksel Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Dagbladet Spaltist 2017-06-01 3%
Stigen, Jo Martin Institutt for offentlig rett Norges miljø- og biovitenskaplig universitet Forelesninger i juridisk metode, avtale- og tingsrett 2019-01-01 3%
Stigen, Jo Martin Institutt for offentlig rett Universitetet i Agder Forelesninger i avtale-, forvaltnings- og tingsrett 2019-01-01 3%
Stigen, Jo Martin Institutt for offentlig rett NTNU Forelesninger i avtale-, forvaltnings- og tingsrett 2019-01-01 3%
Stokke, Olav Schram Institutt for statsvitenskap Fridtjof Nansens Institutt Forskning og publisering 2013-01-01 20%
Stokke, Kristian Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Den norske Burmakomité Styreleder 2016-07-01 5%
Stordalen, Terje Fagseksjonen Juridisk Institutt, Aalborg Universitet Gæsteprofessor, (Professor II) i tilknytning til lNordic Centre for the Study of Family Law, Practices andPolicies(FamLaPP),Aalborg Universitet, Samfundsvidenskabeligt fakultet, Juridisk institut. Stillingen er basert på en eksternbevilgning fra detObelske familiefond, Aalborg. 2016-11-01 10%
Storesletten, Kjetil Økonomisk institutt Norges Bank Medlem av Hovedstyret i Norges Bank. Ansvar for pengepolitikk og Oljefondet 2014-01-01 10%
Storesletten, Kjetil Økonomisk institutt Tsinghuauniversitetet University SEM Min oppgave for Tsinghuauniversitetet er å delta på to konferanser i året. 2015-01-01 1%
Storesletten, Kjetil Økonomisk institutt Norges Handelshøyskole Professor II 2018-12-01 10%
Storm, Hanne Ferdighetssenteret Med-Storm Innovation Med-Storm Innovation AS ble startet i desember 1998. Det er et firma som har utviklet forandringer i hudledningsevne(emosjonellsvette) til et smertemål på pasienter som ikke kan gjøre rede for seg verbalt. Jeg har vært med å starte firmaet, jeghareierandel og arbeider som leder i firmaet. Jeg er også styremedlem. Organisasjons nummer: 980406903 1999-01-01 20%
Storvik, Geir Olve Statistikk og Data Science Norsk Regnesentral Forsker ved Norsk Regnesentral 1993-09-01 20%
Strand, Håvard Institutt for statsvitenskap Institutt for fredsforskning Jeg har en 20%-stilling på PRIO. 2013-06-01 20%
Strand, Vibeke Blaker Institutt for offentlig rett Store norske leksikon Fagansvarlig for temaet menneskerettigheter på nettsidene til Store norske leksikon 2013-01-17 1%
Strand, Vibeke Blaker Institutt for offentlig rett Stiftelsen Friends of God’s Golden Acre Medstifter og leder av stiftelsen. Frivillig ulønnet arbeid. 2001-01-01 1%
Stray, Viktoria Forskningsgruppen for programmering og software engineering SINTEF Research Scientist at Sintef Digital. 2017-08-01 20%
Stridbeck, Ulf Institutt for offentlig rett Universitetsforlaget Tidsskriftsredaktør, Tidsskrift for Strafferett 2001-01-16 2%
Strøm, Kjetil Klinikk for allmenn odontologi barn Oslo Tannlegeforening Leder Oslo Tannlegeforening0 2014-01-01 10%
Strømme, Hanne Psykologisk institutt Helse Sør-Øst Avtalespesialist i psykisk helsevern. 2012-04-04 20%
Stänicke, Erik Psykologisk institutt Helse Sør-Øst Avtalespesialist i psykisk helsevern. 2012-01-01 20%
Stänicke, Erik Psykologisk institutt Norsk Psykoanalytisk Forening Jeg er styreforman i Norsk Psykoanalytisk Forening. 2017-03-21 3%
Stänicke, Erik Psykologisk institutt Helse Sør-Øst Avtalespesialist i psykisk helsevern. 2012-01-01 20%
Stølen, Svein Universitetet i Oslo Oslo universitetssykehus Styremedlem 2017-10-01 5%
Stølen, Svein Universitetet i Oslo Universitetsforlaget Styremedlem 2017-09-01 1%
Stølen, Svein Universitetet i Oslo Anders Jahres fond til vitenskapens fremme Styremedlem 2017-09-01 1%
Sunde, Pia Titterud Endodonti pia titterud sunde klinisk spesialistvirksomhet i tannlegepraksis (leier lokaler, ingen eierinteresser) 2012-09-01 20%
Suslu, Safiyye Biomaterialer Tannlege Elisabeth Aurstad Riksen Tannlege 2018-02-22 20%
Svennevig, Jan Center for Multilingualism in Society across the Lifespan Universitetet i Agder Professor 2 2019-01-01 20%
Sæbø, Kjell Johan Tysk og germansk Universitetet i Tromsø Professor II 2018-01-01 10%
Sæther, Bjørnar Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Østlandsforskning Bistilling som forsker ved Østlandsforskning 2019-01-01 19%
Søland, Tine Merete Institutt for oral biologi Oslo universitetssykehus Diagnostikk orale biopsier 2014-10-01 20%
Søvdsnes, Eli-Karin Fakultetsadministrasjonen Tannlegene i Concordiabygget Pasientbehandling 2010-01-01 20%
Søvdsnes, Eli-Karin Fakultetsadministrasjonen Eli-Karin Søvdsnes Pasientbehandling 2010-01-01 20%
Tamnes, Christian Krog Psykologisk institutt Diakonhjemmet Sykehus 20%-stilling som forsker 2019-01-01 20%
Tanem, Kristine Eidal Oral kirurgi og oral medisin Dentales Tannklinikk Lysaker Arbeid som tannlege 2018-09-01 5%
Taraldsen, Joakim Magnus Seksjon for nettdrift Kjernehuset DA Selskapet har i flere år ligget i dvale, ingen aktivitet. 1996-01-04 1%
Taraldsen, Joakim Magnus Seksjon for nettdrift Joakim Magnus Taraldsen Videoproduksjons- og fotograftjenester. 2013-11-23 1%
Tasken, Kjetil Institutt for kreftforskning PCI Biotech ASA Medlem Scientific Advisory Board 2018-05-30 1%
Taylor, Mark Beaumont Institutt for privatrett Forskningstiftelsen Fafo SMART prosjekt, EU H2020 2018-02-01 20%
Taylor, Mark Beaumont Institutt for privatrett Eitkkinformasjonsutvalg Offentlig utvalg https://nettsteder.regjeringen.no/etikkinformasjonsutvalget/ 2018-08-01 5%
Taylor, Mark Beaumont Institutt for privatrett Institute for Human Rights and Business www.ihrb.org 2016-01-01 1%
Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm Studieseksjonen H. Aschehoug & Co Forfatter av læreverk i Naturfag VG1, fysikk VG2 og fysikk VG3 2003-08-01 10%
Tellmann, Silje Maria Senter for teknologi, innovasjon og kultur Nordisk institutt for studier av forskning, innovasjon og utdanning (NIFU) Bistilling 2018-08-27 20%
Tellnes, Gunnar Avdeling for samfunnsmedisin og global helse NAV Rådgivende overlege (ROL) i NAV 2016-11-09 20%
Tengesdal, Eirik Institutt for lingvistiske og nordiske studier Tengesdal tekstbehandling Enkeltpersonforetaket tilbyr konsulenttjenester innen språk og rettskrivning. 2017-05-29 1%
Thaisen, Jacob Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Universitetet i Vigo (Spania) Medveileder av PhD-avhandling 2018-09-15 1%
Thomassen, Gard O Sundby IT i forskning Thomassens konsulentselskap Enkeltmannsforetak som ligger brakk. 2005-03-29 1%
Thoresen, Lisbeth Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag) VID vitenskapelig høgskole veildning phd kandidater 2016-09-01 3%
Thune, Taran Mari Senter for teknologi, innovasjon og kultur NIFU Bistilling som forsker 1 (8%) 2015-01-01 8%
Thune, Taran Mari Senter for teknologi, innovasjon og kultur Oslotech Board member, appointed by the UiO 2017-08-01 2%
Thune, Taran Mari Senter for teknologi, innovasjon og kultur Thune rådgivning og analyse Enkeltbannsforetak, tar enkelte oppdrag innen analyse, foredragsvirksomhet etc 2019-01-02 1%
Tiainen, Hanna Biomaterialer Consultancy work Consultant on medical devices and material science 2016-01-01 20%
Tingleff, Tiril Obstetrikk og gynekologi Oslo universitetssykehus HF, kvinneklinikken Ullevål Legevikar 2018-03-05 5%
Tingleff, Tiril Obstetrikk og gynekologi Vestre Viken hf, Ringerike sykehus, gynekologisk avdeling Vikar som overlege 2018-03-05 5%
Toft, Mathias Nevrologisk avdeling Oslo universitetssykehus Overlege ved Nevrologisk avdeling (100%) 2017-08-15 80%
Tollefsen, Torstein Examen philosophicum Ansgar Teologiske Høgskole Examen philosophicum 2005-01-01 7%
Topalova-Casadiego, Biljana Utstillings- og publikumsseksjonen Oslo tingrett Meddommer til Oslo tingrett 2013-01-01 1%
Topalova-Casadiego, Biljana Utstillings- og publikumsseksjonen UNIVERSITETET I OSLO, Institutt for Arkeologi, Konservering og Historie Foreleser i kunstteknologi, Bachelorprogram. Sensorformastergradsstudenter. 2006-01-01 1%
Torgalsbøen, Anne-Kari Psykologisk institutt Anne-Kari Torgalsbøen 1.Psykologisk utredning og behandling 2.Sakkyndig for rettsvesenogbarneverntjeneste 3.Undervisning 4.Konsultasjon 2001-04-27 10%
Torgersbråten, Nina Ellen Kjeveortopedi Tannlege Nina torgersbråten AS privat praksis - kjeveortopedi 2009-06-01 20%
Torgersen, Eivind Kommunikasjonsseksjonen Prosa - tidsskrift for sakprosa Medlem av redaksjonsrådet. 2019-01-01 1%
Torgersen, Eivind Kommunikasjonsseksjonen Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening Medlem av NFFOs stipendkomite. 2019-11-01 7%
Torgersen, Gerald IT-seksjonen odontologisk fakultet Strålende QA Lovpålagt kvalitetskontroll av Cone Beam CT hos to private dentalklinikker. Andre konsulenttjenester ogkursvirksomhetrundt strålevern, bildekvalitet o.l. for dentalt røntgen- og bildeutstyr, for både private klinikker, dentalfirmaer og offentligetannhelsetjenester. Noe undervisning på andre Universiteter og Høgskoler på timebetaling. 2009-05-01 5%
Torvund, Olav Institutt for privatrett Forskerforbundet Medlem av Forskerforbundets opphavsrettsutvalg. Rådgivende utvalg for hovedstyret. 2006-01-01 2%
Torvund, Olav Institutt for privatrett Norsk faglitterær forfatter og oversetterforening Styremedlem i Norsk faglitterær forfatter og oversetterforening 2019-01-01 3%
Traeger, Christian Økonomisk institutt ifo Institute for Economic Research Research advisor to the ifo Center for Energy, Climate and Resources 2017-10-01 15%
Traeger, Christian Økonomisk institutt Frisch Centre Senior adviser on a research project 2018-01-01 5%
Træen, Bente Psykologisk institutt Dagbladet Spaltist i Dagbladet Magasinet og Dagbladet Pluss 2016-07-15 6%
Træen, Bente Psykologisk institutt Stiftelsen Helseutvalget Styremedlem i Helseutvalget 2016-01-01 1%
Træen, Bente Psykologisk institutt Rosa kompetanse Styremedlem i Rosa kompetanse helse og sosial (underutvalg av FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold) 2016-01-01 1%
Uberg, Ulla Underavdeling for plan og utredning KUNSTBLIKK Ulla Uberg Kunstformidling 2000-08-28 1%
Ugelvik, Synnøve Institutt for offentlig rett Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personlig vara for leder i NMBUs klagenemnd. 2017-09-01 2%
Uhlig, Tillmann Ortopedisk avdeling - Ullevål Tillmann Uhlig Enkeltmansforetak 1991-02-02 1%
Ulberg, Randi Enhet voksenpsykiatri Diakonhjemmet Sykehus Overlege 2018-09-01 20%
Ullern, Inger-Johanne Forskningsseksjonen Maieutikk AS Styreleder 2008-01-01 1%
Ulltveit-Moe, Karen Helene Økonomisk institutt Dagens Næringsliv Fast spalte i Dagens Næringsliv 2007-06-01 3%
Ulltveit-Moe, Karen Helene Økonomisk institutt Norges Bank Medlem av Hovedstyret 2014-01-01 10%
Ulltveit-Moe, Karen Helene Økonomisk institutt Umoe Resutaurant Group AS styremedlem 2017-01-01 2%
Ulltveit-Moe, Karen Helene Økonomisk institutt Stiftelsen Frischsenteret Rågiver knyttet til prosjekt 2019-01-01 5%
Ulset, Vidar Psykologisk institutt IVF FIT AS Styremedlem 2018-05-15 15%
Ulset, Vidar Psykologisk institutt AKTIV PSYKOLOG AS Privat psykologtjeneste 2017-01-01 10%
Ulven, Stine Marie Seksjon for klinisk ernæring VKM Medlem i fagruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi. Fagruppen vurderer nytte og risiko innenfagområdenehuman ernæring, dietetiske produkter og allergi. 2018-08-01 5%
Verket, Anders Periodonti Tannlege Verket Tannlegetjenester 2017-08-01 20%
Viki, Nicklas Poulsen Psykologisk institutt Psykologiforbundet Psykologiforbundet skal være en samlende organisasjon for alle med en høyere utdanning innen psykologi i Norge, arbeide foråformidle oppdatert psykologisk forskning til den norske befolkningen, og være med på kvalitetssikringen av psykologiutdanningeniNorge. Videre skal forbundet jobbe for å fremme anvendelsen og integrasjonen av psykologisk fagkunnskapisamfunnet. 2019-06-01 5%