English version of this page

Sidegjøremål og eierinteresser til ansatte ved UiO

Her finner du en oversikt over godkjente sidegjøremål og eierinteresser for personer med et aktivt ansettelsesforhold ved Universitetet i Oslo. Oversikten inneholder ikke gjøremål eller verv som iht. gjeldende lovverk er unntatt offentlig innsyn.

Informasjon for ansatte: Registrering av sidegjøremål og eierinteresser

Oversikten er sortert alfabetisk. Du kan sortere listen etter andre verdier i stigende eller synkende rekkefølge ved å klikke på kolonneoverskriften. Klikk eksempelvis på tabelloverskriften «Ansatt ved» for å sortere listen etter stedkode i stigende rekkefølge. Klikk på overskriften på nytt for å sortere i synkende rekkefølge. Kolonnen «Omfang» angir antatt aktivitet som prosent av et årsverk.
Navn Ansatt ved Organisasjon Arbeidets art Startdato Omfang
(Rodin) Maslov, Boris Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk National Research University "Higher School of Economics", Russia Member of the Academic council of the BA program in Philology, National Research University Higher School of Economics,St.Petersburg. 2015-09-01 5%
Agartz, Ingrid Senter for psykoseforskning Hjärnfonden Deltar i Hjärnfondens vetenskapliga råd, Sverige. 2016-09-12 2%
Alay, Özgü DIS Digital infrastruktur og sikkerhet Simula Metropolitan pågående studenter og prosjekter pga tidligere arbeid 2020-01-01 50%
Amiry-Moghaddam, Mahmood Reza Molekylær nevrovitenskap Oxy Solutions AS Siden juni 2012 har jeg vært engasjert i Oxy Solutions virksomhet som vitenskaplig rådgiver. Dermed ble mitt engasjementsom20%forskningssjef avsluttet. Engasjementet er varierende. Det inngår ingen laboratoriearbeid i dette. Men kvalitetssikringavforskningsprosjekter, hjelp med analyse og publisering av resultatene 2012-06-21 13%
Amundsen, Arne Bugge Institutt for kulturstudier og orientalske språk Kgl. Gustav Adolfs Akademien Ansvarlig redaktør, årlig honorar 2002-01-01 3%
Amundsen, Arne Bugge Institutt for kulturstudier og orientalske språk Arne Bugge Amundsen Personlig næringsdrivende 2002-01-01 5%
Andenæs, Mads Institutt for privatrett Institute of Advanced Legal Studies, School of Advanced Study,University of London Senior Research Fellow. Forskning og veiledning. Har hatt stillingen siden 1993. 1993-01-01 5%
Andenæs, Mads Institutt for privatrett NGOer som Redd Barna, NOAS, SEIF Oppdrag som pro bono-advokat for norske domstoler og internasjonale domstoler og FN-organer. Ulønnet men kan blitilkjentsaksomkostninger. Oppdraget går til meg personlig, og Advokatfirmaet Galtung bistår meg med praktiske forhold avforskjelligslag.Oppdragene kommer til meg gjennom NGOer som Redd Barna, NOAS og SEIF. Jeg har alltid med meg studenter og noengangerkolleger. 2015-10-07 6%
Andersen, Synøve Nygaard Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Drexel University Undervisning og forskning knyttet til pågående kurs og prosjekter i komparativ kriminologi 2020-03-01 10%
Andersson, Stein Psykologisk institutt Stein Andersson Nevropsykologiske spesialisterklæringer 2012-08-01 10%
Andersson, Maud Els-Marie Kjeveortopedi OUS Rikshospitalet KKN LKG-spalte teamet Odontologisk seksjon Odontologisk seksjon ved Avdeling for Plastikk- og rekonstruktiv har ansvaretfor rehabilitering i kjeve og tenner hos barn med leppe-kjeve-ganespalter. Seksjonen utfører også det analytiske forarbeidogetterarbeid på pasienter som trenger kjeve- og ansiktskirurgi. 2018-10-09 20%
Andreassen, Bård Anders Norsk senter for menneskerettigheter Bård A. Andreassen Enkeltmannsforetak for undervisning og konsulenttjenester 2009-02-16 2%
Andreassen, Ole NORMENT part UiO HealthLytix Konsulent oppstartsfirma innen helsedata-analyse 2017-08-18 2%
Andresen, Hanna Solberg Center for Multilingualism in Society across the Lifespan Ord og form AS Styremedlem 2007-01-31 1%
Anker-Nilssen, Morten Parkseksjonen Bad, park og idrett 2020-03-01 5%
Arias, Jonathan Senter for kreftcelle-reprogrammering Bright S.A. Jonathan Arias is registered managing director of Bright S.A. Luxembourg. 2019-06-01 10%
Arnesen, Finn Nordisk institutt for sjørett Finansdepartementet Styreleder, Finanstilsynet 2018-03-15 2%
Arnesen, Finn Nordisk institutt for sjørett Har spurt Arnesen Enkeltpersonforetak -rettsvitenskapelig forfattervirksomhet og dermed forbundne aktiviteter 2018-12-05 2%
Arnesen, Finn Nordisk institutt for sjørett Kongen i statsråd Medlem, Markedsrådet 2018-01-01 1%
Aronsen, Jan Magnus Seksjon for fysiologi EOSC Medlem av arbeidsgruppen for FAIR i European Open Science Cloud (EOSC). Nestleder i underkomiteen for "metricsandcertification". 2019-06-01 2%
Aronsen, Jan Magnus Seksjon for fysiologi Norges Forskninsgråd Styremedlem i Norges Forskninsgråd 2019-01-01 4%
Aronsen, Jan Magnus Seksjon for fysiologi Utvalg gjenbruk og rettigheter til forskningsdata Utvalgsleder for utvalg nedsatt av Norges Forskningsråd på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. 2020-06-15 5%
Askim, Jostein Institutt for statsvitenskap Stortinget Medlem av Utvalget til å utrede Stortingets kontrollfunksjon 2019-05-15 2%
Askim, Jostein Institutt for statsvitenskap Universitetet i Bergen, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap Professor II 2020-08-01 20%
Asland, John Institutt for privatrett Høgskolen i Lillehammer Professor II 2013-08-15 20%
Asland, John Institutt for privatrett Handelshøyskolen BI Leder av klagenemnd. Være med på å avgjøre klagesaker i fuskesaker og andre saker hvor studenter klager på forholdvedundervisningsinstitusjonen. 2016-08-01 3%
Atar, Dan Medisinsk klinikk SERCA Klinisk konsulent for ny oppstartsfirma SERCA. 2020-06-19 1%
Aukrust, Kjerstin Fransk litteratur og kulturkunnskap Klassekampen Nestleder i Klassekampens venner 2014-08-01 1%
Axelsen, Irmelin Arkeologisk seksjon Norwegian Archaeological Review (Taylor & Francis) Redaksjonssekretær i det internasjonale arkeologiske tidsskriftet Norwegian Archaeological Review. 2019-03-01 8%
Bachmann, Lutz Forskningsgruppe i evolusjonær zoologi Det Norske Videnskaps-Akademi Associate Editor - Zoologica Scripta 2002-01-01 10%
Baetens, Freya PluriCourts - Senter for forskning om internasjonale domstolers legitimitet Brussels Bar Member of the Brussels Bar 2016-12-01 1%
Bakke, Marius Seksjon for datainnsamling og automasjon GNU Guix Co-maintainer 2020-09-14 50%
Bakke, Marius Seksjon for datainnsamling og automasjon DevUp SA Små oppdrag innen IT-drift og -utvikling, lite aktivitet. 2020-09-14 2%
Barkvoll, Pål Det odontologiske fakultet Tannlegene på Ullevål stadion A/S Styreleder i Tannnlegene på Ullevål stadion A/S. Dette er min kones firma - jeg har ingen eierandel i selskapet. Totalt4styremøter på kveldstid på årsbasis - hvilket ikke går ut over mitt ordinære arbeid. Selskapet samhandler ikke med UiO og erhellerikke i noen konkurransesituasjon. 2012-03-01 1%
Barkvoll, Pål Det odontologiske fakultet NIOM A/S Styreleder for NIOM A/S som er eid av UNIRAND A/S 2015-03-01 2%
Barkvoll, Pål Det odontologiske fakultet Aarhus Universitet Medlem i Strategic Advisory Board, Faculty of Health, Aarhus Universitet 2019-12-01 1%
Barkvoll, Pål Det odontologiske fakultet Nordisk institutt for odontologiske materialer Styremedlem 2020-04-01 1%
Belardinelli, Alan Louis UiO:Ledelsen og støtteenheter SMERTEKIRKEN - CHURCH OF PAIN Smertekirken - Church of Pain er et felleskap for mennesker som søker spirituell bevissthet og tilknytning tilsinemedmennesker og naturen via ulike former for og opplevelser av smerte. 2018-09-04 10%
Benjaminsen, Arne UiO:Ledelsen og støtteenheter Th. Benjaminsen AS Styremedlem, nestleder 2019-02-15 1%
Benjaminsen, Arne UiO:Ledelsen og støtteenheter Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus Styremedlem 2019-02-15 1%
Benjaminsen, Arne UiO:Ledelsen og støtteenheter SiO Eierskap AS Styremedlem 2019-02-15 1%
Benjaminsen, Arne UiO:Ledelsen og støtteenheter Norsk-russisk handelskammer Rådsmedlem 2019-06-27 1%
Benjaminsen, Arne UiO:Ledelsen og støtteenheter Oslotech AS Styremedlem 2019-06-27 1%
Benth, Fred Espen Risiko og Stokastikk Benth Research and Education Kurs og forskningsassistanse innen finans, forsikring og risiko 2014-09-01 5%
Bentzen, Heidi Beate Institutt for privatrett European Huntington's Disease Network Bioetisk rådgiver 2019-11-05 1%
Bentzen, Heidi Beate Institutt for privatrett Norsk forening for jus og EDB Styremedlem 2017-06-12 1%
Bentzen, Heidi Beate Institutt for privatrett EU-kommisjonen Ethics review og evaluering av forskningsprosjektsøknader 2020-01-15 7%
Bentzen, Heidi Beate Institutt for privatrett Stiftelsen Dam Fagutvalgsmedlem Helse høst 2020-02-10 2%
Bentzen, Heidi Beate Institutt for privatrett Det Horizon 2020-finansierte forskningsprosjektet EPHOR (#874703) External Advisory Board Member 2020-01-01 1%
Bentzen, Heidi Beate Institutt for privatrett Det Horizon 2020-finansierte forskingsprosjektet iReceptor Plus (#825821) Bioethics Advisor 2020-01-01 1%
Bentzen, Heidi Beate Institutt for privatrett Det Horizon 2020-finansierte forskningsprosjektet FURTHER (#825859) Bioethics Advisor 2020-01-01 1%
Bentzen, Heidi Beate Institutt for privatrett Det Horizon 2020-finansierte forskningsprosjektet PainFACT (#848099) Bioethics Advisor 2020-01-01 1%
Bentzen, Heidi Beate Institutt for privatrett Helsedirektoratets Bioreferansegruppe Medlem 2019-08-01 1%
Bentzen, Heidi Beate Institutt for privatrett Oslo universitetssykehus Rådgivning 2020-11-01 3%
Bérard-Andersen, Nicolay Forskningsadministrasjon Pavisus AS Bistår Pavisus med rådgivning på strategi og selskapsutvikling 2020-10-15 20%
Bergersen, Gunnar Rye PROG Programmering Greps AS Gunnar Bergersen jobber i en ledende stilling i Greps AS med måling av programmeringsferdigheter. Arbeidet er enkommersiell anvendelse av hans tidligere publiserte doktorgradsarbeide. I situasjoner hvor UiO og Greps samarbeider (typisk UiObenytterGrepssin tekniske løsning) vil Gunnar ikke kunne opptre som hovedkontrakt, budsjettansvarling eller tilsvarende foroppdraget somUiOansatt. 2010-05-28 80%
Bergersen, Gunnar Rye PROG Programmering Oslo Met Gunnar Bergersene har sporadiske undervisningsoppdrag ved Oslo Met. 2016-01-01 1%
Bergersen, Linda Hildegard Det odontologiske fakultet Universitetet i København Det medisinske fakultet jeg arbeider ved Senter for Sund Aldring (CEHA III). Hvor jeg undersøker hvordan melkesyre påvirker ulike sykdommer i hjernenogsærlig i den aldrende hjernen. 2019-09-01 10%
Bergsager, Dagfinn Gruppe for utvikling og forvaltning av webapplikasjoner Bureau Bergsager Tar oppdrag innen foredrag og rådgivning via eget enkeltmannsforetak. 2019-08-20 2%
Bergseth-Hasle, Mari UiO:Nordic Oslo tingrett Meddommer i Oslo tingrett for perioden 2017-2021. 2017-01-01 2%
Bergsåker, Trygve Institutt for privatrett Forbrukerklageutvalget Leder av Forbrukerklageutvalget 1990-01-01 4%
Bergsåker, Trygve Institutt for privatrett Finansklagenemnda Leder av Finansklagenemndas avdeling for bank 2015-01-01 4%
Berntsen, Terje Koren Meteorologi og oseanografi CICERO Seenter for Klimaforskning Fast II-er stilling ved CICERO 2008-08-04 20%
Bhuller, Manudeep Økonomisk institutt Statistisk sentralbyrå Bistilling/tilknytning i forbindelse med forskningsarbeid på samarbeidsprosjekter. 2017-01-01 20%
Birkeland, Kåre I. Avdeling for transplantasjonsmedisin Antidoping Norge Medlem av påtalenemnden for dopingsaker Antidoping Norge 2010-01-01 1%
Birkeland, Kåre I. Avdeling for transplantasjonsmedisin Norges Diabetesforbund Leder av Medisinsk Fagråd og fast levrandør av redaksjonelt stoff til Forskningsspalten i bladet Diabetes 2010-01-01 2%
Birkeland, Kåre I. Avdeling for transplantasjonsmedisin European Journal of Endocrinology Medlem av Editorial Board for European Journal of Endocrinology, vurdering av manuskripter, rekrutteringavfagfellebedømmere,redaksjonelle bidrag. 2014-01-13 3%
Birkeland, Kåre I. Avdeling for transplantasjonsmedisin Helse Vest RHF Leder av komite for tildeling av regionale forskningsmidler Helse Vest 2018-02-01 5%
Birkeland, Kåre I. Avdeling for transplantasjonsmedisin Apotekenes kompetanse og utviklingssenter Innspilling av 2 undervisningsvideoer om diabetes til bruk i opplæring av apotekansatte. Nødvendige årlige revisjoner 2019-09-01 1%
Bjørgo, Tore Senter for ekstremismeforskning: høyreekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold Politihøgskolen Bistilling som professor II ved min tidligere arbeidsgiver, Politihøgskolens forskningsavdeling. 2016-02-01 20%
Bjørgo, Tore Senter for ekstremismeforskning: høyreekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold Tore Bjørgo Kunnskap Enkeltmannsforetak. 2015-01-01 1%
Bjørkli, Cato Psykologisk institutt Psykolog Cato Alexander Bjørkli Workmind Enkeltmannsforetak til bruk i formidling, prosjekter, og oppdrag. 1999-05-31 10%
Bjørkli, Cato Psykologisk institutt Workmind Holding AS Investere i selskaper og bidra til utvikling av driften. Typiske sektorer kan være helse, teknologi, og kultur. 2016-09-22 3%
Bjørkli, Cato Psykologisk institutt Ably Medical Bidrag til planlegging og gjennomføring av forskning knyttet til kliniske studier av medisinsk teknologi. 2018-05-01 10%
Bjørkli, Cato Psykologisk institutt Odel Amplifying Culture AS Styrelmedlem/daglig leder i Odel Amplifying Culture AS. 2017-04-24 1%
Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand Nordisk litteratur Nordisk nettverk for edisjonsfilologer Styremedlem i nettverkets styre. 2015-01-01 1%
Bjørneboe, Gunn-Elin Aa. Avdeling for ernæringsvitenskap Kreftforeningen Styreleder 2015-06-01 4%
Bjørnebye, Henrik Nordisk institutt for sjørett Advokatfirmaet Lund & Co Underleverandør NVEs internasjonale bistandsprogram 2019-07-01 2%
Bjørnebye, Henrik Nordisk institutt for sjørett Energiklagenemnda Medlem, Energiklagenemnda 2019-11-29 5%
Bjørnebye, Henrik Nordisk institutt for sjørett Frdidtjof Nansens Institutt Bistilling som forsker 2020-04-01 20%
Bjørnerud, Atle Biofysikk og medisinsk fysikk Universitetet i Oslo Professor II ved Psykologisk Institutt 2017-01-01 20%
Bjørnerud, Atle Biofysikk og medisinsk fysikk NordicNeuroLab AS Konsulent / programvareutvikler 2015-01-01 20%
Bjørnland, Tore Oral kirurgi og oral medisin Tore Bjørnland Egen tannlegepraksis for opprettholdelse av klinisk ferdighet 2013-09-08 5%
Bjørnland, Tore Oral kirurgi og oral medisin Universitetet i Tromsø Utredning av spesialistutdanning i oral kirurgi og oral medisin 2020-01-01 10%
Bjøro, Kristian Institutt for klinisk medisin Storebrand Hovedlege, rådgiver vedr medisinske forhold ifb forsikringssaker 2011-01-01 5%
Bjøro, Kristian Institutt for klinisk medisin Furst Med Lab Konsulent 1989-01-01 5%
Blikstad-Balas, Marte Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Universitetet i Stavanger Jeg har takket ja til en stilling som professor 2 ved UiS. 2019-08-01 20%
Blix, Inger Johanne S. Periodonti Inger Johanne Blix Privat tannlegepraksis 2018-10-25 20%
Blix, Hege Salvesen Farmasøytisk institutt Nasjonalt Folkehelseinstitutt seniorforsker Ansatt ved avdeling for Legemiddelstatistikk, WHO Collaborating Centre for DrugStatisticsMethodology(ATC/DDD) 2002-04-01 1%
Blom, Ina Kunsthistorie EMILY HARVEY FOUNDATION Advisory board 2017-01-01 1%
Blomhoff, Rune Avdeling for ernæringsvitenskap Throne Holst Stiftelse Leder av styret i Throne Holst stiftelsen og Freiafondet 2009-03-01 1%
Blomhoff, Rune Avdeling for ernæringsvitenskap Oslo Universitetssykehus Forskerstilling ved Kreftklinikken, OUS 2010-08-15 20%
Blomhoff, Rune Avdeling for ernæringsvitenskap Helsedirektoratet Leder av arbeidsgruppe, Nordiske Næringsstoffanbefalinger 2019-01-01 20%
Bock, Jørgen Enhet for intern revisjon Bærum Kommunale Pensjonskasse Styremedlem Bærum Kommunale Pensjonskasse 2019-11-06 4%
Bogen, Bjarne K.G. Jebsen Senter for influensavaksine-part UiO Vaccibody AS Bjarne Bogen er oppfinner på Vaccibody patentet og gründer av Vaccibody AS (2007). Han har værtlederforvitenskapelig råd i Vaccibody AS siden opprettelsen. Dette har vært lønnet med tegningsretter ellerkontantutbetalinger.Beløpetsstørrelse var i 2008 kr 15 000, i dag er beløpet kr 25 000/år. 2019-02-26 2%
Borge, Krister Lokal IT ved Ifi Restarters Norway Foreningen har som overordnet formål å bidra til å skape en kultur for reparasjon av elektronikk i Norge. KjerneverdienetilRestarters Norway er frivillighet, delingskultur, bærekraft og miljøvern. Foreningen arbeider forsittformål ved å: a) søke åjobbe sammen med frivillige som vil fremme denne tradisjonen og kulturen b)inspirere befolkningen til å reparere defektelektronikk c) opplyse om de etiske og miljømessige konsekvenser av dagens forbruk avelektronikk d) bidra til å endre folksholdninger rundt forbruk og reparasjon av elektronikk e) inspirere til at detblir arrangert flere Fiksefester for elektronikk i Norge f) tilgjengeliggjøre kunnskap og kompetanse til andre som vilarrangereFiksefester. 2018-06-01 5%
Borge, Inger Christin Algebra, geometri og topologi Aschehoug forlag Medforfatter på lærebok i matematikk, Vg2: Matematikk - R1 2020-06-15 3%
Bostad, Inga Institutt for pedagogikk Arkitektur-og designhøyskolen Professor 2 (20%) med ansvar for examen philosophicum. Utvikle nytt pensum. Undervisning 12 mandager påhøsten,samteksamensarbeid. 2017-01-01 20%
Bostad, Inga Institutt for pedagogikk Det europeiske Wergelandsenteret nestleder i styret (Vice-chair), oppnevnt av kunnskapsministeren 2014-05-01 2%
Bostad, Inga Institutt for pedagogikk Human dignity and humiliation studies Member Global advisory Board 2008-01-01 1%
Bragstad, Line Kildal Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT) OsloMet - Storbyuniversitetet Ansatt i 20% stilling som førsteamanuensis ved Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag. 2020-08-10 20%
Brandtzæg, Petter Bae Institutt for medier og kommunikasjon SINTEF Sjefforsker bistilling SINTEF Digital i Oslo 2018-08-20 20%
Brandtzæg, Petter Bae Institutt for medier og kommunikasjon Personvernnemnda (PVN) Oppnevnt som varamedlem i Personvernnemda https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/personvernnemnda-for-perioden-2017---2020/id2521635/ 2018-08-20 2%
Breivik, Jarle Avdeling for atferdsmedisin VIVO INNOVATION Jarle Breivik Foredragsvirksomhet 2000-02-03 2%
Breivik, Jarle Avdeling for atferdsmedisin PREP4DOC AS Prep4doc AS utvikler mobil-applikasjon som hjelper pasienter å forberede legebesøket. 2018-05-24 5%
Brennen, Timothy John Psykologisk institutt Justis- og beredskapsdepartementet Varamedlem i Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker 2019-03-01 20%
Bretthauer, Michael Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Annals of Internal Medicine Medisinsk redaktør i Annals of Internal Medicine 2019-10-11 10%
Brevik, Lisbeth M. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Universitetet i Bergen Førsteamanuensis Lisbeth M. Brevik er oppnemnd som programsensor ved Det humanistiske fakultet og skal ha tilsyn medfølgjandestudieprogram: Lektorutdanning med master i nordisk, Lektorutdanning med master i framandspråk (engelsk, fransk ellertysk),og Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitskap. 2019-01-01 7%
Brochmann, Grete Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Fritt ord Styreleder: dette er et verv som utføres på fritiden 2007-01-02 2%
Brochmann, Grete Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Rockwool fondet medlem av Programkomite 2011-08-02 2%
Brodahl, Thomas Idéhistorie Arr Idéhistorisk tidsskrift Redaksjonsmedlem 2017-11-01 1%
Bruland, Øyvind Avdeling for kreftbehandling Onconivent AS Videreføring av tidligere meldt sidegjøremål som utløp ultimo 2018. Er ikke ansatt som lønnsmottager i Oncoinvent AS, mensendesmånedlige fakturaer fra mitt ene-eide selskap Blaahaugen AS. Det er Blaahaugen AS som har eierinteresser i Oncoinvent AS.Ingenpersonlige eierinteresser. 2019-01-01 15%
Bruserud, Herman Institutt for privatrett Stiftelsen Lovdata Leder for stiftelsens styre 2015-03-01 4%
Bruserud, Herman Institutt for privatrett Standard Norge Leder for komiteen SN/K 360 OPS-kontrakter og komiteen SN/K 362 Ytelsesbeskrivelser. 2015-05-15 4%
Bruserud, Herman Institutt for privatrett Det norske styret for De nordiske juristmøter Leder av styret 2017-08-22 1%
Brusevold, Ingvild Johnsen Avdeling for pedodonti og atferdsfag Helseetaten i Oslo, Tannhelsetjenesten Bistilling som tannlege, spesialist i pedodonti, en dag i uken. 2019-09-03 20%
Brødholt, Elin Therese Seksjon for anatomi Seksjon for rettspatologi og klinisk rettsmedisin, Oslo Universitetssykehus Sakkyndig likundersøkelse/rettsantropologisk undersøkelse etter begjæring fra politiet. 2020-01-01 5%
Bygstad, Bendik DIG Digitalisering Norges Handelshøyskole Professor II 2019-01-01 15%
Bø , Ragnhild Psykologisk institutt Nevropsykolog Nils Inge Landrø Testassistent 2019-05-01 5%
Bøyum, Malene Institutt for kulturstudier og orientalske språk Auditorium AS Servicemedarbeider 2012-08-15 10%
Böttcher, Yvonne Avdeling for klinisk molekylærbiologi Helmholtz-Institute for Metabolic, Adiposity and Vascular Research, at the University of Leipzig 2020-05-01 3%
Carlquist, Erik Psykologisk institutt Selvstendig næringsdrivende Klinisk psykologtjeneste: Samtaleterapi, kveldskonsultasjoner utenfor ordinær arbeidstid. 2012-01-01 3%
Carlquist, Erik Psykologisk institutt Bjørknes Høyskole Bistilling som førsteamanuensis II. 2018-01-01 20%
Carlsen, Tor Seksjon for Botanisk Hage Forskningsrådet Jurymedlem Konkurransen unge forskere 2017-02-01 2%
Carlsen, Tor Seksjon for Botanisk Hage UNIS Universitetssenteret på Svalbard Sensor 2012-08-01 1%
Carlsson, Andreas Brekke Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Forsvarsdepartementet Sekretær for Etisk råd for Forsvarssektoren 2014-06-04 50%
Carlsson, Andreas Brekke Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetiskk (REK) Vararepresentant i REK 2017-05-01 2%
Carlsson, Andreas Brekke Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk UiO Foreleser i MNSES 9100 2016-09-01 1%
Carlsson, Mats Institutt for teoretisk astrofysikk Stockholms Universitet Styremedlem for "Institutionen för solfysik", styreleder fra 2017 2014-01-01 2%
Cataliotti, Alessandro Institutt for eksperimentell medisinsk forskning Madeleine Pharmaceuticals Advisory Board Member 2015-01-10 1%
Celius, Elisabeth Gulowsen Nevrologisk avdeling Legemiddelfirmaer Rådgivning og foredrag for/på møter arranger av legemiddelindustri innen mitt fagfelt. Skjer utenfor arbeidstid. 2018-10-01 1%
Chen, Xiangjun Oral kirurgi og oral medisin Sørlandet sykehus Arendal Forsker 2018-02-01 30%
Chen, Xiangjun Oral kirurgi og oral medisin Universitetet i sørøst norge førsteamanuensis 2017-12-01 10%
Christensen, Geir Institutt for eksperimentell medisinsk forskning Blix fond til fremme av medisinsk forskning Deltagelse i styremøter og fordeling av midler 2010-10-13 2%
Christensen, Kai Håkon Meteorologi og oseanografi Meteorologisk institutt Hovedstilling er på FoU-divisjonen ved Meteorologisk institutt. 2009-02-01 99%
Christoffersen, Margrethe Buskerud Institutt for privatrett Sporveien ASA styremedlem i almennaksjeselskap 2016-11-28 2%
Christoffersen, Margrethe Buskerud Institutt for privatrett Finansdepartementet Varamedlem i Børsklagenemden 2017-01-01 1%
Christoffersen, Margrethe Buskerud Institutt for privatrett NUPI Leder av NUPI's redelighetsutvalg 2018-02-06 1%
Ciosk, Rafal Seksjon for biokjemi og molekylærbiologi Institute of Bioorganic Chemistry, Polish Academy of Sciences, Poznań, Poland Professor IBC PAS 2017-07-21 20%
Cordero-Moss, Giuditta Institutt for privatrett Arbeidsdepartmentet Nøytral medlem i tariffnemnda 2015-06-01 2%
Cordero-Moss, Giuditta Institutt for privatrett Finanstilsynet Nestleder i styre 2014-05-01 5%
Cordero-Moss, Giuditta Institutt for privatrett International Chamber of Commerce Member of the ICC International Court of Arbitration 2018-07-01 2%
Czajkowski, Nikolai Olavi Psykologisk institutt Folkehelseinstituttet Forsker ved avdeling for Psykiske Lidelser, Område for Psykisk og Fysisk Helse, Folkehelseinstituttet. 2012-01-02 20%
Dahl, Bjørn Einar Protetikk og bittfunksjon Tannlege Bjørn Einar Dahl AS Privatpraktiserende tannlege 2002-01-01 20%
Dahl, Jon Einar Kariologi og gerodontologi NIOM AS Administrerende direktør 2011-07-01 99%
Dahl, Jon Einar Kariologi og gerodontologi Tannlege Jon E. Dahl Allmentannlege 2005-05-01 10%
Dahlum, Sirianne Institutt for statsvitenskap Fredsforskningsinstituttet i Oslo, PRIO Forskerstilling tilknyttet prosjektet "Mobilizing for and against democracy". 2020-09-01 20%
Dalen, Knut Tomas Transgene dyr og lipidlagring Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) gjør uavhengige, åpne,vitenskapelige risikovurderinger forMattilsynetogMiljødirektoratet. Dalen var medlem av Faggruppen for genmodifiserte organismer (GMO) i perioden(2014-2018), oger nåmedlemav faggruppen for ernæring, dietetiskeprodukter, ny mat og allergi (2018 ->). 2014-06-16 10%
Danbolt, Niels Christian Nevrotransportørlaboratoriet Science Linker AS Arbeide med utvikling av dataprogram for Science Linker AS (org nr. 990 342 539). Dette selskapet er registrertmedfølgendekoder: # Næringskode(r): 62.010 Programmeringstjenester # Sektorkode: 710 Private foretak medbegrensetansvar(aksjeselskaper mv.) Første avtale om sidegjøremål ble inngått med UiO januar 2007 og har pågått siden da.Avtalene harblittfornyet. I perioder har jeg hatt redusert stillingsbrøk ved UiO (ulønnet permisjon). I 2010 har jeg hatt fullstilling ved UiOog 20 % i Science Linker. Notat v/instituttleder 8. nov. 2010: bekrefter at sidegjøremålet har vært kjentfor instituttetvedavtale mellom Science Linker og IMB. Notat v/Danbolt 16.11.2012: Sidegjøremålet fortsetter som førmedsammebegrunnelse. 2007-01-05 5%
Danbolt, Niels Christian Nevrotransportørlaboratoriet University of Montana Gjesteprofessorat med rett til å søke NIH med amerikansk adresse og benytte kjernefasiliteter ved Universitetet i Montana. 2015-01-15 5%
Davanger, Svend Seksjon for anatomi Acem Norsk Meditasjonsskole Undervisning på kurs i Acem-meditasjon. Organisasjonsutvikling. Redaksjonsarbeid i tidsskriftet Dyade. Alt arbeid er frivillig og ulønnet. 2003-03-01 10%
Davanger, Svend Seksjon for anatomi OsloMet Underviser ved Institutt for fysioterapi 2018-09-01 20%
Davidsen, Liv-Marit IT-direktørens stab Meddommer Borgarting lagmannsrett Meddommer 2020-01-01 1%
de Boer, Hugo Seksjon for forskning og samlinger Göteborgs Universitet Advisory Board member for the Gothenburg Global Biodiversity Centre, Gothenburg University, Sweden 2018-01-01 1%
de Boer, Hugo Seksjon for forskning og samlinger Consortium of European Taxonomic Facilities - CETAF Scientific coordinator of the Distributed European School of Taxonomy - DEST 2019-01-01 1%
de Boer, Hugo Seksjon for forskning og samlinger Helse- og omsorgsdepartementet The Norwegian Scientific Committee for Food Safety and Environment (VKM) conducts open, independent, scientific riskassessmentsregarding food safety, animal health, plant health, animal welfare and cosmetics on request from the Norwegian FoodSafetyAuthority. As a member of their committee on invasive species and trade in CITES-listed species, I give provide expertise andadvice to the Norwegian government in relation to the Scientific Authority for CITES in Norway. 2018-09-01 3%
de Boer, Hugo Seksjon for forskning og samlinger Naturalis Biodiversity Center Guest researcher at the Naturalis Biodiversity Centerin the research group led by Prof Barbara Gravendeel 2020-07-01 1%
Dewilde, Joke Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Stockholms universitet Biveileder stipendiat Sara Snoder 2019-01-01 3%
Di Cagno, Massimiliano Pio Seksjon for galenisk farmasi og samfunnsfarmasi InnoME GmbH Job title: Scientific Consultant Job tasks: -Supporting customers in the implementation of Permeapad(R) (in vitro tool for permeabilty studies); -Organizing of dedicated webinars; -Establish collaborations with companies that intent to implement the Permeapad(R) Technology; 2020-10-01 10%
Diep, My Tien Kariologi og gerodontologi Metro legesenter og tannklinikk Tannlege ved Metro legesenter og tannklinikk, deltidsstilling. 2018-11-07 30%
Dietrichs, Espen Nevrologisk avdeling Oslo universitetssykehus Hovedstilling 2019-01-01 80%
Dietrichs, Espen Nevrologisk avdeling Espen Dietrichs Faglitterær forfatter 2019-01-01 1%
Dietrichs, Espen Nevrologisk avdeling Espen Dietrichs Foredragsvirksomhet 2019-01-01 1%
Dimitrakakis, Christos PROG Programmering Chalmers PhD student supervision and project management 2020-07-01 20%
Dukefoss, Didrik Bakke Gliaceller Apex Intensivkurs DA Kveldskurs for sykepleie-, vernepleie og fysioterapistudenter. 2019-06-03 1%
Dæhlen, Morten Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet OsloTech As Styremedlem 2014-06-24 2%
Dæhlen, Morten Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Uninett Sigma As Styremedlem 2015-01-01 2%
Dæhlen, Morten Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Swedish eScience Research Centre Styreleder 2015-01-01 2%
Dæhlen, Morten Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet AHUS HF Styremedlem (nestleder) 2018-02-01 3%
Ebeling, Signe Oksefjell Britisk-amerikansk John Benjamins Publishing Company Redaktør av Languages in Contrast (internasjonalt tidsskrift) 2014-01-01 5%
Edwards, Peter Institutt for musikkvitenskap NOTAM - NORSK SENTER FOR TEKNOLOGI I MUSIKK OG KUNST Styremedlem 2017-06-20 1%
Eide, Torunn Bjerve Avdeling for allmennmedisin Torunn Bjerve Eide Selvstendig næringsdrivende fastlege ved Majorstuhuset legesenter i Oslo. 2013-09-01 50%
Eide, Torunn Bjerve Avdeling for allmennmedisin European General Practice Research Network EGPRN Norsk representant i EGPRN 2019-01-01 1%
Eide, Sigurd Seksjon for autonome systemer og sensorteknologier Navigeo Enkeltpersonforetak, konsulentvirksomhet. 2016-12-28 5%
Eken, Torsten Avdeling for anestesiologi Stiftelsen BEST Bedre & systematisk teamtrening Stiftelsen BEST: Bedre & systematisk traumebehandling ble opprettet som en videreføring avpilotprosjektet«Kvalitetssikring av traumebehandling i sykehus» i 2001. Stiftelsen har sekretariat i Hammerfest, men drives som etsamarbeid mellom ulike ressurspersoner og fagmiljø over hele landet. Den formelle stiftelse var 8. februar 2001.Stiftelsen BEST:Bedre & systematisk traumebehandling ble godkjent av Brønnøysund-registeret den 19. mars2002. Stiftelsen byttet navntil Stiftelsen BEST: Bedre & systematisk teamtrening i mai 2010. Ved samme anledningjusterte vi vedtekter og visjon, men bare i forhold til vårt nye navn. Stiftelsens visjoner og mål: BESTskal arbeide for å øke den lokalemestringsevne og profesjonalitet i teamhandling ved systematisk å øve samarbeid, ledelse ogkommunikasjon i tverrfagligeteam. Metodene skal være realistiske, troverdige og vitenskapsbaserte. De skal kunne benyttesumiddelbart og haoverføringsverdi til andre fagområder. BEST skal være troverdig og idealistisk, og drives uten profitt.Gjennom et åpent,grensesprengende og innovativt arbeid skal BEST medvirke til kontinuerlig kvalitetsforbedring. BEST skalsøkesamarbeidspartnere. Åpenhet og vilje til å dele metoder og resultat skal kjennetegne BEST. Oppnådde resultater skalformidlesbredt. 2006-05-24 1%
Ekern, Stener Norsk senter for menneskerettigheter Høgskolen i Sørøst-Norge Sensur av kurs på USN (Universitetet i Sørøst-Norge (tidligere HSN) sin nastergrad i menneskerettigheter, 1-2 kurs i året med til sammen ca 30-50 timeverk, samt ekstra lesing av 2-5 masteroppgaver annethvert år som 'tilsynssensor'. 2014-01-01 3%
Ekrem, Gry Seksjon for utadrettet virksomhet Borgarting Lagmannsrett Meddommer i Borgarting Lagmannsrett 2012-01-01 2%
Ekstrøm, Odin Mikal IT-seksjonen odontologisk fakultet ODIN EKSTRØMS HUGIN OG MUNIN MEDIA Post-Produksjon, for film og TV. Nett og annet. Konsulent arbeid i forhold til Mac drift og generell data wrangling for filoglyd-produksjon. Primært kun for et post-produksjons selskap 2016-08-01 10%
Eliassen, Frank DIS Digital infrastruktur og sikkerhet UiT Norges Arktiske Universitet Professor II i energi-informatikk ved Institutt for informatikk, UiT Norges Arktiske Universitet, Tromsø 2020-05-01 20%
Ellingsen, Jan Eirik Institutt for klinisk odontologi Jan Eirik ellingsen Egen deltids tannlegepraksis for å opprettholde egne kliniske ferdigheter. 2009-01-01 4%
Ellingsen, Jan Eirik Institutt for klinisk odontologi Prosano AS Styreformann 2016-11-14 1%
Elstad, Maja Human Sirkulasjonskontroll Gyldendal forlag Jeg har deltatt i skriving av et kapittel i en lærebok for sykepleiere. Arbeidet er nå avsluttet, (opprinnelig skrevet2013,revidert versjon vår 2018), men jeg vil rapportere inn siden royalties betales ut en-to ganger i året. 2013-05-01 1%
Elster, Jakob Norsk senter for menneskerettigheter Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk sør-øst A, Universitetet i Oslo Medlem (fagkyndig i etikk) i regional komite for medisinsk forskningsetikk (REK) sør-øst A. Arbeidet innebærer deltakelseikomitemøter, samt for- og etterarbeid. Arbeidet går ut på å behandle søknader om forhåndsgodkjenning av medisinske oghelsefagligeforskningsprosjekter mm. 2017-07-01 11%
Elster, Jakob Norsk senter for menneskerettigheter Bioteknologirådet Varamedlem i Bioteknologirådet 2019-04-15 6%
Elvestad, Eiri Institutt for medier og kommunikasjon Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU Ekstern styrerepresentant 2019-03-01 1%
Elvestad, Eiri Institutt for medier og kommunikasjon NRK Medlem i Kringkastingsrådet 2018-01-01 3%
Emhjellen, Linn Katinka Faststoff elektrokjemi CoorsTek Membrane Sciences AS Research Assistant 2020-03-13 20%
Enersen, Morten Institutt for oral biologi Kjemo A/S Privatpraksis som spesialist i periodonti. henvisningspraksis/konsulentarbeid i praksis. Kun leietager i uten eierinteresserderdriften foregår. Leietager er et gammelt firma, Kjemo A/S, som ble opprettet og drevet før jeg ble ansatt på UiO. 2008-09-01 20%
Engebretsen, Eivind Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap Universitetet i Agder Professor II 2019-01-01 20%
Engebretsen, Eivind Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap Engebretsen Undervisning Enkeltpersonforetak 2008-05-19 1%
Engelien, Kirsti Lyngvær Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Høyskolen Kristiania Valgt som eksternt medlem til Høyskolens Rådsforsamling 2020-01-01 1%
Engelstad, Paal Seksjon for autonome systemer og sensorteknologier Oslomet 10% av årsverk: Professor ved OsloMet, Inst. for IT 2018-09-03 10%
Engelstad, Paal Seksjon for autonome systemer og sensorteknologier FFI (Forsvarets Forskningsinstitutt) 10% av årsverk som seniorforsker ved FFI, Kjeller 2018-05-01 10%
Enger, Hans-Olav Nordisk språk Universität Zürich Undervisning i nordisk diakroni (språkhistorie) ved Deutsches Seminar, Univ. Zürich. 2012-09-20 7%
Enli, Gunn Det humanistiske fakultet Kulturdepartementet - Medieklagenemda Medieklagenemnda behandler klager over Medietilsynets vedtak etter kringkastingsloven §2-14,bildeprogramloven, lov om åpenhet om eierskap i medier, forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier og forskriftomproduksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier. I tillegg behandler Medieklagenemnda klager over Norsk filminstitutt ogderegionale filmsentrene sine vedtak etter regelverket om tilskudd til produksjon og formidling avaudiovisuelleverk. 2019-07-01 1%
Erdodi, Laszlo DIS Digital infrastruktur og sikkerhet OsloMet - Storbyuniversitetet Førsteamanuensis 20% IKT 2020-01-01 20%
Eriksen, Marianne Hem Arkeologisk seksjon Akademiet for yngre forskere Innvalgt medlem av AYF, 2017-2021 2017-10-26 2%
Eriksen, Marianne Hem Arkeologisk seksjon Open Archaeology (de Gruyter) Redaktør for Skandinavia og Nord-Europa i tidsskriftet Open Archaeology 2018-01-01 1%
Eriksen, Marianne Hem Arkeologisk seksjon National Research Ethics Board committee on research on human remains (‘skjelettutvalget') Oppnevnt medlem av Skjellettutvalget, under de Nasjonale forskningsetiske komitéer, tilknyttet Kunnskapsdepartementet 2020-01-01 2%
Eriksen, Marianne Hem Arkeologisk seksjon Store norske leksikon Fagansvarlig for arkeologi, Store norske leksikon 2020-02-17 1%
Espe, Emil Knut Stenersen Institutt for eksperimentell medisinsk forskning Bjørknes Høyskole Oppdraget er å undervise ved Bjørknes Høyskole. 2017-05-01 10%
Falkevik, Steffen Studieseksjonen Oslo Universitetssykehus Ressurskoordinator ved akuttmedisinsk kommunikasjonssentral 2017-01-01 33%
Falkum, Ingrid Lossius Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Akademiet for yngre forskere 2017-10-25 5%
Fang, Fei Avdeling for klinisk molekylærbiologi Akershus University Hospital As an independent research group leader, supported by the HSØ Young Research Grant, to work on the molecular mechanisms ofhumanaging and Alzheimer´s disease 2017-10-02 50%
Fang, Fei Avdeling for klinisk molekylærbiologi The First Affiliated Hospital, Sun Yat-sen University As a honoraray visiting professor of the First Affiliated Hospital, Sun Yat-sen University, China. To provide expertise ontheresearch in the cardiovascular ageing department 2018-08-01 1%
Fang, Fei Avdeling for klinisk molekylærbiologi Faculty of Medicine, Jinan University Honorary Guest Professor, Jinan University, China. With no specific obligaitons or responsibilities. 2018-07-01 1%
Fang, Fei Avdeling for klinisk molekylærbiologi Department of Clinical Gerontology, The First Affiliated Hospital, Zhengzhou Uni Honorary Visiting Professor, Department of ClinicalGerontology, The First Affiliated Hospital, Zhengzhou University, China. No specific obligations or responsibilities 2019-01-12 5%
Fang, Fei Avdeling for klinisk molekylærbiologi Guangzhou First People’s Hospital, the Second Affiliated Hospital of South China University of Techn As an honorary professor, it will enable me to get access to the patient samples from the Department of GeriatricsDepartmentof Guangzhou First People’s Hospital, and to run some ethical approved-basic research their by using theirlabfacilities. The aim for such proposed secondary appointment(s) is/arenot to dilute or reducemyresponsibilities/tasks at UiO and Ahus, but tofacilitate the execution and maximization of the UiO/Ahus projects I amworkingon,especially in view of the animalfacilities and patient samples for basic research. 2020-05-01 5%
Fangen, Katrine Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Extrastiftelsen Vurdere søknader om PhD-, postdoktor- og seniorforskerstipend for Extrastiftelsen. Fra og med 2016 har jeg værtnestleder for stiftelsens forskningsutvalg. 2010-04-01 1%
Ferreira, Paulo PROG Programmering INESC-ID – Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Investigação e Desenvolvimento em Lis Associated researcher to INESC ID 2020-01-01 20%
Finbog, Liisa-Rávná Institutt for kulturstudier og orientalske språk Office for Contemporary Art - Norway (OCA) The foundation Office for Contemporary Art Norway (OCA) is responsible for Norway's contribution to thevisual arts section of La Biennale di Venezia. Norway, Sweden and Finland own and have the jointresponsibility for the Nordic Pavilion since 1965 in the Giardini park in Venice. At present each of thecountries takes the sole responsibility for the exhibition on alternating years.For the 59th edition of the art exhibition of La Biennale di Venezia in 2022, Liisa-Rávná Finbog will serve as one of three members of the Curatorial Collective for the projecttogether with Katya García-Antón, and Beaskka Niillas, assisted by Liv Brissach and Raisa Porsanger 2020-08-01 20%
Fjell, Anders Martin Psykologisk institutt Oslo Universitetssykehus Utvikling av samarbeidsprosjekter mellom PSI og Avdeling for nevroradiologi og nukleærmedisin, inkludert lede søknadertilHelse-Sør øst. Sikre felles forskningsressurser knyttet til MR scanning mellom PSI og OUS, og samarbeide om implementeringogutvikling av nye metoder for MR-basert forskning på hjernens struktur og funksjon. 2017-05-01 15%
Fjordholm, Ulrik Skre Differensiallikninger og beregningsorientert matematikk Ulrik Skre Fjordholm Konsult Matematisk forskning og konsulentarbeid 2018-08-01 10%
Flekkøy, Eirik Grude Porous Media Laboratory SFF NTNU Prof 2 i kjemi ved NTNU 2018-09-26 20%
Forsbring, Morten Werner Seksjon for basis systemdrift VMware User Group Norway Styreleder og lokal organisator av brukergruppemøter i Oslo 2016-02-01 1%
Forsbring, Morten Werner Seksjon for basis systemdrift Werner Olsen Consulting Enkeltmannsforetag for private konsulentoppdrag. Selskap som ligger brakk. 2003-07-21 1%
Fossum, Kristoffer DIG Digitalisering Sykehuspartner HF Virksomhetsarkitekt i Sykehuspartner HF 2016-10-10 20%
Fredriksen, Per Ditlef Arkeologi University of Cape Town Research Associate ved Department of Archaeology, University of Cape Town 2011-04-01 5%
Frengen, Eirik Avdeling for medisinsk genetikk Oslo Universitetssykehus Seniorforsker ved Seksjon for Forskning og Utvikling, Avdeling for medisinsk genetikk, Oslo Universitetssykehus 2018-03-15 20%
Frigessi, Arnoldo Avdeling for biostatistikk Norsk Regnesentral Arnoldo Frigessi is director of the centre for research based innovation BigInsight, of which Norsk Regnesentral is host institute. 2019-01-01 19%
Frigessi, Arnoldo Avdeling for biostatistikk Oslo Universitetssykehus Frigessi leads the biostatistics departments at UiO and OUS and is imployed both at UiO (60%) and OUS (40%). 2019-01-01 40%
Frigaard, Julie Mari Oral kirurgi og oral medisin SiO Helse Tannlege Tilkallingsvakt som tannlege 2020-09-17 2%
Frønes, Tove Stjern Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Cappelen Damm Undervisning Konsulent for læreverk i norsk 2018-07-01 1%
Furseth, Inger Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi KIFO Institutt for kirke, religions- og livssynsforskning Professor II stilling. Arbeidsoppgavene innebærer å være en av to redaktører av tidsskriftet Nordic Journal of ReligionandSociety (nivå 2), og delta på seminarer og bidra til å kommentere og videreutvikle søknader. 2013-09-01 20%
Furseth, Inger Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter Styremedlem 2015-10-06 1%
Furseth, Inger Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Association for the Sociology of Religion Redaktør av ASrs bokserie Religion and Social Order, utgitt på Brill 2016-08-01 1%
Furunes, Marit Johanne Institutt for musikkvitenskap Kunnskapsforlaget ANS Leksikograf 2019-01-11 10%
Gelashvili, Tamta Institutt for statsvitenskap Norsk Utenrikspolitisk Institutt Research assistant for the Research Group on Russia, Asia and International Trade 2020-08-01 20%
Gentile, Michael Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Taylor and Francis / Eurasian Geography and Economics Michael Gentile är associerad redaktör för tidskriften Eurasian Geography and Economics (Taylor and Francis). Redaktörskapet handlar om att läsa och bedöma manuskript, skicka dessa ut till fackgranskare, samt rekommendera publiceringsbeslut till huvudredaktören. 2018-01-01 10%
Gerl, Jan Mikael Aadahl Klinikk for kirurgiske fag Volvat medisinsk senter Arbeider som behandler på Volvat medisinsk senter. 2020-04-01 3%
Giese, Martin PROG Programmering Giese Consulting Rådgivning innen semantiske teknologier Kursvirksomhet 2009-01-19 3%
Gjerde, Line C. Psykologisk institutt Psykolog PhD Line C. Gjerde 2017-09-30 10%
Glette, Kyrre Forskningsgruppe for robotikk og intelligente systemer Forsvarets forskningsinstitutt Forskerstilling 2015-03-01 20%
Glørstad, Håkon Kulturhistorisk museum Moesgaard Museum Styremedlem for Moesgaard museum i Århus 2018-09-06 1%
Godager, Geir Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Akershus Universitetssykehus HF Forskning og veiledning. I perioden fra August 2015- August 2016 er stillingsbrøken redusert til 10% 2010-09-01 20%
Graver, Hans Petter Institutt for privatrett Transparency International Styreleder 2015-07-23 1%
Graver, Hans Petter Institutt for privatrett Landsorganisasjonen i NOrge Bistå med å føre sak for Den europeiske menneskerettighetsdomstol 2017-06-01 1%
Graver, Hans Petter Institutt for privatrett Det Norske Videnskaps-Akademi Preses 2019-01-01 20%
Graver, Hans Petter Institutt for privatrett Utenriksdepartementet AD hoc medlem EFTAs overvåkningsorgan. Trer inn i tilfelle det norske medlemmets inhabilitet eller fravær 2019-02-01 1%
Grimstad, Gudleik Fakultetsadministrasjonen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Borgarting lagmannsrett Meddommar/lagrettemedlem 2008-01-01 1%
Grini, Paul Seksjon for genetikk og evolusjonsbiologi Paul Grini Drift av gårdsbruk 2013-12-01 10%
Grove, Ivar Seksjon for galenisk farmasi og samfunnsfarmasi Akershus fylkeskommune Medlem av "Akershus fylkeskommunes prøvenemd, laboratoriefaget". 2018-09-28 3%
Grue, Jan Institutt for spesialpedagogikk Stiftelsen Sophies Minde Styremedlem 2018-04-01 2%
Gruschka, Nils DIS Digital infrastruktur og sikkerhet Hochschule Wismar, Germany Teaching and supervision in an online study program 2019-01-01 5%
Gruschka, Nils DIS Digital infrastruktur og sikkerhet Hochschule Wismar, Germany Undervisning og veiledning i et online studieprogram 2019-01-01 5%
Grytten, Jostein Samfunnsodontologi Akershus Universitetssykehus HF Dette er en forlengelse av en stilling jeg hadde ved samme institusjon i fjor 2020-01-01 20%
Grønn, Atle Russland, Sentral-Europa og Balkan Dag og Tid Ein historisk-kulturell stubb; den einaste sjakkspalta i verda utan sjakktrekk. 2011-08-15 1%
Grønnerød, Cato Psykologisk institutt Grønnerød Psykomatikk Enketpersonsforetak for ulike private oppdrag 2018-07-01 5%
Grøtta, Marit Allmenn litteraturvitenskap Universitetsforlaget AS Medredaktør i Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift (2 utgaver per år) 2017-07-01 6%
Grøver, Vibeke Institutt for pedagogikk Norges forskningsråd Medem av porteføljestyret for Utdanning og kompetanse. 2019-05-01 1%
Grøver, Vibeke Institutt for pedagogikk Vetenskapsrådet Leder av Utbildningsvetenskapeliga komittéen i Vetenskapsrådet 2019-07-01 5%
Gudiksen, Boris Vilhelm Institutt for teoretisk astrofysikk Lockheed Martin Solar physics Lab Research of Mutual interests while at research sabatical. 2019-08-15 5%
Gudmundsdottir, Greta Björk Institutt for lærerutdanning og skoleforskning OsloMet storbyuniversitet Professor II-stilling knyttet til Horizon 2020 prosjektet DigiGen (www.digigen.eu) 2020-01-01 20%
Gulbrandsen, Magnus Senter for teknologi, innovasjon og kultur NIFU Anvendt forskning og konsulentvirksomhet og rådgivning for forsknings- og innovasjonspolitiske aktører. 2010-02-01 20%
Gullbekk, Svein Harald Avdeling for numismatikk og klassisk arkeologi Scribendarius Skribent- og foredragsvirksomhet. 2003-02-01 5%
Gullbekk, Svein Harald Avdeling for numismatikk og klassisk arkeologi Coast Comfort Invest Selskap opprettet for å etablere virksomhet i studietiden med en god venn. Har ingen aktivitet siden begynnelsen av 1990-årene. 1990-09-01 1%
Gullbekk, Svein Harald Avdeling for numismatikk og klassisk arkeologi Eventyrplassen Vannførelag Dugnadslag som tilrettelegger fritidsrelaterte aktiviteter for barn og voksne i nabolaget Ullevål Hageby og omegn. 2017-07-01 1%
Gundersen, Kristian Seksjon for fysiologi og cellebiologi Nordisk Forening for Fysiologi President for organisasjonen (ulønnet) 2018-08-01 10%
Guttersrud, Øystein Naturfagsenteret OsloMet Deltar på prosjekt om underveisvurdering i høyere utdanning og prosjekt der en måler helsekompetansen i befolkningen 2020-06-15 20%
Guttersrud, Øystein Naturfagsenteret Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) Deltar på prosjekt der en gjennomfører og evaluerer kvaliteten på eksamener i høyere utdanning,herundersensorveiledninger. 2020-06-15 20%
Hagedorn, Marcus Økonomisk institutt Pivot Regulatory Mitglied des Beirats 2019-12-06 1%
Hagedorn, Marcus Økonomisk institutt IPE GmbH Council member Chief Scientific Advisor 2020-01-01 5%
Hagelund, Anniken Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Norges Forskningsråd Medlem av porteføljestyret for Velferd, kultur og samfunn 2019-05-01 1%
Hagen, Kaja Merete Haug Fagseksjonen Baldr AS Varamedlem i styret. 2006-02-03 1%
Hagen , Anja Nylund Institutt for musikkvitenskap Musikkfest Oslo Styremedlem 2008-11-17 1%
Hagland, Birgitte Institutt for privatrett Finansklagenemnda Delt lederverv i Finansklagenamda Skade. Nemda avgir uttalelser om forståelsen av forsikringsvilkår og lovgivning ikonkretesaker om skadeforsikring. Nemdas uttalelser er rådgivende, og kan overprøves av domstolene. Uttalelsene er offentlige, ogpubliseres i Lovdata. 2019-01-01 5%
Hall, Jeffrey B. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Universitetet i Bergen, Institutt for pedagogikk Ekstern programsensoroppdrag. 2019-2022. 2019-08-01 5%
Halvari, Anne Elisabeth Munster Avdeling for tannpleievitenskap Universitetet i Sør-Øst Norge. Planlegging, undervisning og veiledning av masterstudenter. Muligens PhD om stilling opprettes. 2020-07-01 20%
Halvari, Anne Elisabeth Munster Avdeling for tannpleievitenskap Tannhelsekompetansesenter Øst Veileder PhD student med prosjekt ved TkØ. 2020-07-01 20%
Halvorsen, Margrethe Seeger Psykologisk institutt Diakonhjemmet sykehus Psykologspesialist, ansvar for et behandlingstilbud for mennesker med spiseforstyrrelse 2008-08-16 20%
Hamre, Rune Normann Seksjon for serverdrift Meddommer Borgarting lagmannsrett Meddommer Borgarting lagmannsrett 2017-02-01 1%
Hansen, Arve Senter for utvikling og miljø Kulturstudier AS Kurskoordinator for utviklingsstudier i Vietnam. 2016-01-01 5%
Hansen, Victor Norsk for internasjonale studenter Norges Toppidrettsgymnas, avd. Bærum Tysklærer 2020-08-01 20%
Hansen, Mette Halskov Kinastudier Norges Forskningsråd Medlem av Styret i Forskningsrådet 2019-01-01 6%
Hansteen, Viggo Institutt for teoretisk astrofysikk Kassiopeia Konsult Research collaboration (travel to Lockheed Martin Space and Astrophysics to work on projects of mutual interestwithinSolarPhysics). 2007-01-01 6%
Hasselgård, Hilde Britisk-amerikansk Hilde Hasselgård Lærebokforfatter innenfor engelsk språk, vidergående og høyere utdanning 2010-08-01 3%
Hauge-Iversen, Ida Marie Institutt for eksperimentell medisinsk forskning Bjørknes Høyskole Labkursleder i biofysikk. 2020-08-10 5%
Haugen, Heidi Østbø Kinastudier National Committee for Research Ethics in the Social Sciences and the Humanities (NESH) Komitémedlem i NESH oppnevnt av Kunnskapsdepartmentet. Lønnet møtedeltakelse. 2019-01-01 2%
Haugen, Håvard Jostein Biomaterialer 998432294 Konsulentarbeid 2014-06-10 2%
Haugen, Håvard Jostein Biomaterialer BIOMAT2GETHER 7000 Ideelle organisasjoner, Org nr. 918 023 445 Jobbe for å fre 2016-11-04 1%
Hawkins, Stan Institutt for musikkvitenskap Universitetet i Agder Professor i musikkvitenskap med hovedfokus på utviklingen av PhD progammet ved UiA. 2005-05-01 20%
Hegertun, Nikolai Senter for utvikling og miljø Nikolai Hegertun Enkeltmannsforetak (ordstyrer). 2017-11-11 4%
Helgaker, Trygve Ulf Teoretisk kjemi Anne Grete Eidsvig og Kjell Inge Røkkes allmennyttige stiftelse for utdanning Medlem av den akademiske komiteen for Aker Scholarship. 2015-10-01 2%
Helgaker, Trygve Ulf Teoretisk kjemi Taylor and Francis Redaktør av tidsskriftet Molecular Physics 2013-08-01 5%
Helgesen, Geir Kondenserte fasers fysikk Institutt for energiteknikk (IFE) Forskningsleder og stedfortredende avdelingssjef, Avdeling for nøytron materialkarakterisering, IFE 1994-01-01 80%
Hellesøe, Steffen Seksjon for bygningsdrift Hellesøe Handel AS Styreformann. Aksjonær med 50% eierandel. 2016-01-01 1%
Hennum, Ragnhild Helene Det juridiske fakultet Oslo krisesenter Styreleder ved Oslo krisesenter gir minimalt med økonomisk uttelling (1000 kr. pr. styremøte) ut over betalingen forstyremøteneer arbeidet å betrakte som ubetalt frivillig arbeid. 2008-03-01 1%
Hennum, Ragnhild Helene Det juridiske fakultet Norges kvinnelobby Styreleder ubetalt fritidsverv 2017-05-01 1%
Henriksen, Christine Kosthold og kreft Bjørknes Høyskole Medlem av eksamensrådet, som avholder møte 3 ganger i åre 2016-01-01 1%
Henriksen, Christine Kosthold og kreft Nasjonale råd for ernæring Medlem av Nasjonalt råd for ernæring, som har møte 4-6 ganger i året. 2019-01-23 1%
Herlofson, Bente Brokstad Oral kirurgi og oral medisin Oslo Universitetssykehus Overltannlege ved Tann-og kjeveenheten, Øre-nese-halsavdelingen, Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi, Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus. 2000-05-01 20%
Hermansen, Are Skeie Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Institutet för socialforskning (SOFI), Stockholms universitet Forskerstilling tilknyttet NordForsk-prosjekt ved SOFI, Stockholms universitet, prosjektleder Carina Mood. 2020-03-01 20%
Herrebrøden, Henrik Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse (IMV) Idrettspsykolog Henrik Herrebrøden Undervisning i psykologi 2019-09-02 10%
Hessen, Dag Olav Senter for biogeokjemi i Antropocen NOU-utvalg for revidering av UoH-loven Regjeringsoppnevnt UoH-utvalg. Møtedeltakelse, utredningsarbeid 2018-09-01 4%
Hetland, Geir Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin Dr. Geir Hetland Allmenn legetjeneste 2000-04-01 1%
Hiorth, Marianne Seksjon for galenisk farmasi og samfunnsfarmasi UniRand/NIOM Styreverv i NIOM 2015-03-01 1%
Hjartåker, Anette Seksjon for ernæringsepidemiologi OsloMet Ekstern representant i FoU-utvalet ved Fakultet for helsefag, OsloMet. 2016-06-29 3%
Hjorth-Jensen, Morten Kondenserte fasers fysikk Michigan State University I have an appointment with Michigan State University as a University professor. I also have apositionasprofessorattheUniversity of Oslo. I spend the period January till 15 June at Michigan StateUniversity, butItravel back to the University of Oslo every month. I spend then a week each month in the period January-June at theuniversityofOslo. I guide on a weekly basis 10 Master of Science students in Oslo. I also teach remotely FYS4411inOsloduring the spring semester.In addition I teach three courses during the fall semester at the University ofOslo,FYS3150/4150,FYS-STK3155/4155 and FYS4480.I teach also one course at Michigan State University, PHY480. 2019-01-01 50%
Hjorth-Jensen, Morten Kondenserte fasers fysikk Michigan State University I spend the period January till 15 June at Michigan StateUniversity, but I travel back to the University of Oslo every month.I spend then a week each month in the period January-June at the university of Oslo. I guide on a weeklybasismorethan 10 Master of Science students in Oslo and 4 PhD students at the university of Oslo. I alsoteachremotelyFYS4411 in Oslo during the spring semester.In addition I teach two large courses, with more than 100 students each, during thefall semester at the University of Oslo,FYS3150/4150 and FYS-STK3155/4155. I teach also one course at MichiganStateUniversity,PHY321, with more than 60 students. I wish to keep my 70% position at UiO as before. 2020-08-03 50%
Hjortsjö, Carl Protetikk og bittfunksjon Tannlege Carl Hjortsjö Tannlege verksamhet, Specialist i oral protetikk. c/o Tannlegene Sydow og Mo Torgeir Vraas plass4 3044Drammen 2000-01-01 20%
Hoff, Thomas Psykologisk institutt EBHR AS Konsulentarbeid og produktutvikling innen organisasjonpsykologisk praksis. 2015-02-14 20%
Holden, Steinar Økonomisk institutt Arbeids- og sosialdepartementet Medlem av tariffnemnda 2009-05-01 2%
Holden, Steinar Økonomisk institutt Finansdepartementet Leder av Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål 2011-05-01 2%
Holmøy, Trygve Klinikk for indremedisin og laboratoriefag Trygve Holmøy Utarbeidelse av spesialisterklæringer etter personskade. Oppnevnes av forsikringsselskap, advokater eller av retten.Årligomsetning har vært ca 125.000 kroner gjennom enkeltmannsforetak Trygve Holmøy org nr 982958458 1995-01-01 5%
Holter, Marianne Therese S. Senter for rus- og avhengighetsforskning Marianne T. S. Holter Enkeltpersonsforetak for gjennomføring av enkeltstående og avgrensede forskningsrelaterte oppdrag, slik som foredrag,veiledningeller kurs. 2017-12-19 1%
Holven, Kirsten Bjørklund Seksjon for klinisk ernæring Helsedirektoratet Medlem i Nasjonalt Råd for Ernæring 2019-01-01 5%
Hotvedt, Marianne Jenum Institutt for privatrett Hotvedt Holding Styrearbeid i Hotvedt Holding og underliggende selskaper 2012-05-09 6%
Hotvedt, Marianne Jenum Institutt for privatrett Forskningsstiftelsen Fafo Stilling som Forsker II 2019-01-01 20%
Hotvedt, Marianne Jenum Institutt for privatrett European Labour Law Network, European Centre of Expertise Nasjonal ekspert for Norge 2020-06-01 1%
Hotvedt, Marianne Jenum Institutt for privatrett Arbeidsretten Varadommer for faste fagdommere 2020-09-01 2%
Hotvedt, Marianne Jenum Institutt for privatrett Universitetsforlaget Medredaktør i tidsskriftet Arbeidsrett 2020-02-01 1%
Hotvedt, Marianne Jenum Institutt for privatrett Norsk arbeidsrettslig forening Leder av foreningen 2019-09-05 1%
Hove, Lene Hystad Kariologi og gerodontologi Den norske tannlegeforening Medlem av NTF Fagnemd 2019-01-01 1%
Hove, Lene Hystad Kariologi og gerodontologi Right investment A/S Styremedlem ingen prosent av årsverk ved UiO brukes 2018-01-01 1%
Hoaas, Målfrid Institutt for musikkvitenskap Diving Instructor Målfrid Hoaas Undervisning og opplæring innen dykking og førstehjelp. Dykkeledertjenester. 2018-10-25 10%
Huseby, Arne Risiko og Stokastikk Huseby RiskConsult Rådgivning/konsulenttjenester 2018-09-04 20%
Huynh, Khang Seksjon for interne støttetjenester og forvaltning Oslo universitetssykehus Vedlikeholde skjemaer for sykehuset 2020-08-12 1%
Hydle, Katja Maria DIG Digitalisering NORCE 2020-02-01 5%
Hynne, Håvard Oral kirurgi og oral medisin Akershus Fylkeskommune Tilkallingsvikar, tannlege 2019-02-18 1%
Hynne, Håvard Oral kirurgi og oral medisin Nordstrand Tannlegesenter Tannlege 2019-11-14 10%
Høgestøl, Sofie A.E. Nordisk institutt for sjørett Den norske Nobelkomite Varamedlemtil Den norske Nobelkomite 2018-2020 2018-01-01 1%
Høgestøl, Sofie A.E. Nordisk institutt for sjørett NORDEM Valgobservatørfor Norge gjennom NORDEM sitt roster over godkjente valgobservatører. Kan blisendt på korttidsoppdragsomvalgobservatør 1-2 ganger i året. 2019-01-01 5%
Hølen, Jacob Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk sør-øst NTNU 1.aman Institutt for samfunnsmedisin 2019-07-10 5%
Høye, Sigurd Avdeling for allmennmedisin Fagerborglegene Fastlegevikar 1 dag pr uke 2019-10-01 20%
Høyvik, Ann Catrin Avdeling for pedodonti og atferdsfag Tannlege Høyvik MNTF Privat tannlegepraksis i Ås, Akershus 2018-09-20 50%
Ihlen, Øyvind Institutt for medier og kommunikasjon Ihlens Hjelp Ihlens Hjelp er et enkeltmannsforetak som har foredrag og bokpublisering som fokus. 2011-01-01 5%
Ihlen, Øyvind Institutt for medier og kommunikasjon Nord Universitet Professor II i historie, kultur og medier, Nord Universitet 2019-06-01 20%
Ikdahl, Ingunn Institutt for offentlig rett Store Norske Leksikon Fagansvarlig for fagområdet Likestilling og diskriminering 2015-01-01 1%
Irgens-Jensen, Harald Institutt for privatrett Nordiskt Immateriellt Rättsskydd Norsk redaktør for fagtidsskriftet Nordiskt Immaterielt Rättsskydd - det ledende tidsskrift for immaterialrett i Norden (nivå 2). 2012-03-01 2%
Irgens-Jensen, Harald Institutt for privatrett Oslo og Omland Friluftsråd Styremedlem.Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) er et samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner med formål åarbeideforfriluftsliv og naturvern, herunder sikring og bruk av friluftsområder i Akershus, Buskerud, Oppland, Oslo og Østfold. 2016-08-01 2%
Irgens-Jensen, Harald Institutt for privatrett Kari og Kjell Aukrusts stiftelse Styremedlem 2016-01-01 6%
Irgens-Jensen, Harald Institutt for privatrett Bildende Kunstneres Hjelpefond Styreleder i fondet, som etter vedtektene § 2 har følgende formål: "Fondet skal støtte kunstneresomhovedsakelig har eller har hatt sitt virke i Norge, deres etterlatte og andre formål til fremme av norsk kunst. Fondetskal innkreve kunstavgift ved omsetning av kunst i Norge, både den avgiften som følger av kunstavgiftsloven ogfølgerett etterÅndsverklovens bestemmelser. Følgeretten videreformidles til den organisasjon som representererrettighetshaverene." 2019-05-01 2%
Iversen, Per Ole Seksjon for klinisk ernæring Division of Human Nutrition, Stellenbosch University, Tygerberg, South Africa Gjesteprofessor 2020-01-01 1%
Iversen, Per Ole Seksjon for klinisk ernæring Department of Haematology and Blood Transfusion, Muhimbili University of Health and Allied Sciences Gjesteprofessor 2019-01-01 1%
Jahnsen, Tore Seksjon for Biokjemi Rakel og Otto Bruuns legat Styremedlem. 2011-11-22 1%
Janss, Christian Tysk og germansk Thorleif Dahls kulturbibliotek Styremedlem i Stiftelsen Thorleif Dahls kulturbibliotek. Stiftelsen støtter og utgir i samarbeid med H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) oversettelser av klassisk og norrøn litteratur samt av litteræreverdensklassikere,filosofiskeverkerogordbøker. http://www.thorleifdahl.no 2007-08-01 5%
Jensen, Ruth Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Ruth Jensen Jeg tilbyr korte enkeltstående kurs-, veilednings- og konsulentoppdrag fra utdanningsinstitusjoner, fylkeskommuner, kommunerogprivate, samt bokpublisering 2003-04-30 10%
Jensen, Tine Psykologisk institutt Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress forskning 2015-08-01 20%
Jensen, Atle Mekanikk TechnipFMC Arbeidet består av rådgivning og forskning innen kompliserte strøminsfenomener som oppstår i subsea prosessering. 2009-02-09 20%
Jensen , Janicke Cecilie Liaaen Oral kirurgi og oral medisin Nordstrand Tannlegesenter Oralkirurgisk og oralmedisinsk spesialistvirksomhet i privat tannlegepraksis 2013-09-17 20%
Jensen , Janicke Cecilie Liaaen Oral kirurgi og oral medisin Janike C. Liaaen Jensen Oral kirurgisk praksis 2009-01-01 20%
Jerkø, Markus Institutt for privatrett Universitetsforlaget Redaksjonssekretær for tidsskriftet Lov og Rett 2012-03-01 10%
Jerkø, Markus Institutt for privatrett Kunnskapsdepartementet Juridisk fagkyndig i regional komité for vurdering av søknader om klinisk utprøving av legemiddel, REK KUL A. 2018-11-23 5%
Johansen, Stian Øby Nordisk institutt for sjørett Intoto Invest AS Styreleder. 2012-09-19 1%
Johansen, Stian Øby Nordisk institutt for sjørett Norsk forening for internasjonal rett Styremedlem. 2015-02-02 1%
Johansen, Stian Øby Nordisk institutt for sjørett Tidsskrift for rettsvitenskap Redaksjonssekretær i et juridisk, vitenskapelig tidsskrift på nivå 2. 2013-11-01 3%
Johansen, Stian Øby Nordisk institutt for sjørett Norsk forening for europarett Sekretær for foreningen. Herunder medlemsregistrering, drift av nettsiden, osv. 2017-08-01 1%
Johansen, Stian Øby Nordisk institutt for sjørett Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) sør-øst-Norge Juridisk fagkyndig medlem av REK Sør-Øst D. Oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. 2017-07-01 7%
Johansen, Anna Karin Kjeve- og ansiktsradiologi Tannlege Anna-Karin Abrahamsson Arbeider som privatpraktiserende assistent tannlege ved Colosseum avd sentrum i Fredrikstad. 2006-08-01 20%
Johansen, Anna Karin Kjeve- og ansiktsradiologi Norsk Manuellterapiforening Kurs for kiropraktorer og manuellterapeuter vedrørende nasjonal faglig retningslinje for behandling av pasientermedTMD(Helsedirektoratet). Foreleser: «Radiologisk diagnostikk og kjeveledds problematikk» 1ggr/ år 2014-09-18 1%
Johansen, Klaus Magnus Håland Senter for materialvitenskap og nanoteknologi SINTEF Industri Medlem av instittuttrådet til SINTEF industri 2020-02-25 1%
Johnsen, Arild Evolusjonær kjønnsforskning - SERG Norsk ornitologisk forening Redaktør for Ornis Norvegica, fagtidsskriftet til Norsk ornitologisk forening. 2018-01-01 5%
Johnson, Sverre Urnes Psykologisk institutt Modum Bad Seniorforsker 20% stilling ved Modum Bad 2019-09-23 20%
Johnson, Sverre Urnes Psykologisk institutt Norsk Forening for Kognitiv terapi og Metacognitive Therapy Institute (MCT-I) Undervisningsoppdrag for Norsk forening for Kognitiv Terapi og Metacognitive Therapy Institute (MCT-I). 2019-09-23 2%
Jorem, Sigurd Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Vinmonopolet Tilkallingsvikar for Vinmonopolet. 2018-08-15 1%
Kalstad, Are Hjertemedisinsk avdeling Are A. Kalstad Enkeltpersonforetak 2020-01-01 1%
Kapoor, Nita Den internasjonale sommerskole OsloMet - Instituttråd ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning Eksternt medlem i Instituttråd ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning, OsloMet 2020-01-15 1%
Karlsen, Tove Kristin UiO:Ledelsen og støtteenheter Den Weis Rosenkroneske Stiftelse Styreleder 2009-01-01 10%
Karlsen, Tove Kristin UiO:Ledelsen og støtteenheter Studentsamskpinaden i oslo Varamedlem hovedstyret 2006-07-01 1%
Karlstad, Heidi Avdeling for tannpleievitenskap Tannpleier Heidi Karlstad Sevstendig næringsdrivende tannpleier. I privat praksis i Drammen. En dag i uken. 2018-01-01 20%
Kartveit, Maria Seksjon for etnografi, numismatikk, klassisk arkeologi og universitetsvitenskap Møterom 4 2019-10-21 1%
Kersten, Flore Hartmut Luecke Group - Structural Biology and Drug Discovery University of Tromso Consultant at the project NFR 249023 “BioCat” at the Department of Chemistry, the Faculty of Nature Science 2020-11-01 10%
Ketchley, Neil Institutt for statsvitenskap Norwegian Institute of International Affairs Senior Research Fellow 2020-01-20 20%
Kirkevold, Marit Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT) Nasjonalforeningen for folkehelsen Leder Rådet for Demens 2018-06-07 1%
Kjekshus, Lars Erik Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Oslo universitetssykehus Arbeidet omfatter: - Bistand til ledelse og organisasjonsutviklingsarbeid - Oppfølging av prosjekt om sykefraværvedOUS - Bistand i gjennomføring av medarbeiderundersøkelsen ForBedring - Bistand i strategiarbeidet til OUS 2016-08-16 20%
Kjelgård, Kristian Gjertsen Forskningsgruppen for nanoelektronikksystemer Novelda AS As a part time RF design engineer I contribute in development of antennas and RF design for UWB radar systems. Taskincludeconsulting the RF team at Novelda, design of application specific RF designs and testing. 2017-05-24 20%
Kjelland, Morten Institutt for offentlig rett Universitetet i Sørøst-Norge (USN) Professor II-stilling ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) Undervisning påbachelorstudietirettsvitenskap. 2018-08-01 15%
Kjølerbakken, Kai Morgan Elektronikk Airmont AS CTO 2020-01-01 20%
Klausen, Jan Erling Institutt for statsvitenskap Norsk institutt for by- og regionforskning Jeg har inngått timeavtale med NIBR, som avløser tidligere stilling som forsker I i bistilling. Omfanget av arbeidetvilikkeoverstige 20%. 2017-08-01 20%
Klausen, Jan Erling Institutt for statsvitenskap Norges forskningsråd Varamedlem av programstyret for FORKOMMUNE 2017-01-25 3%
Klaveness, Jo Seksjon for farmasøytisk kjemi Drug Discovery Laboratory AS Forskning og konsulentarbeid herunder bistand relatert til faglige problemstillinger omkring IP og regulatoriske aspekter .Detforeligger en skriftelig avtale mellom UiO og DDL. 2014-12-17 20%
Klemsdal, Lars Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi IMS, Universitetet i Stavanger Undervisning og veiledning.. 2019-02-01 20%
Klingenberg, Olav Avdeling for medisinsk biokjemi Stiftelsen Medisinsk Fysiologisk Forenings Forlag Redaksjonssekretær, Scandinavian Journal og Clinical & Laboratory Investigation 2008-01-15 1%
Knutsen, Carl Henrik Institutt for statsvitenskap PRIO Forskningsprofessor ved Toppforsk-prosjektet "Securing the victory? Understanding dynamics of short-run and long-termsuccess in popular uprisings and democratization". PI: Kristian Gleditsch. 2018-07-01 10%
Knutsen, Carl Henrik Institutt for statsvitenskap PRIO Forskningsprofessor ved Toppforsk-prosjektet "Securing the victory? Understanding dynamics of short-run and long-termsuccess in popular uprisings and democratization", PI: Kristian Gleditsch samt ved FRIHUMSAM-prosjektet "Mobilizing forandagainst Democratization", PI: Hanne Fjelde. 2018-07-01 20%
Koldsland, Odd Carsten Periodonti Odd Carsten Koldsland Enkeltmannsforetak. Tannlege. Spesialist i periodonti. Privat praksis 2016-08-01 20%
Kool, Anneleen Forskningsgruppen Planteevolusjon og DNA Metabarcoding De Hortus Amsterdam Anneleen Kool er medlem i styret for Amsterdams botaniske hage, "De Hortus Amsterdam". 2018-03-10 1%
Kool, Anneleen Forskningsgruppen Planteevolusjon og DNA Metabarcoding Svenska artprojektet Anneleen Kool sitter som medlem i "Svenska artprojektets vetenskapliga kommitté". Hun bidrar tilå vurdere søknaderom forskningsfinansiering og er med på å lage strategier rundt finansiering av taksonomisk forskning i Sverige. 2020-03-26 2%
Koposov, Alexey Uorganisk materialkjemi Institutt for energiteknikk Senior Scientist at the Department of Battery Technology at the Institute of Energy Technology (IFE) 2020-10-05 20%
Korbøl, Karsten Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Stiftelsen Fritt ord Faglig utvikling og organisering av kunnskapskonkurransen Min familie i historien - en historiekonkurransen foreleveriungdomsskolen og videregående skole. 2006-08-01 20%
Kovatcheva, Svetla T. Den internasjonale sommerskole Domstolene i Norge Statsautorisert tolk (2011) med norsk-bulgarsk/bulgarsk-norsk norsk-engelsk og engelsk/norsk Oppdragsbasert,varierende oppdragsmengde. Statsautorisert translatør (NHH Bergen, 2018) for domstoleneiNorge Oppdragsbasert,varierendeoppdragsmengde Totalt ca. 10 % 2001-07-07 10%
Kovatcheva, Svetla T. Den internasjonale sommerskole Oslo Universitetssykehus Rammeavtale med Oslo universitetssykehus for tolketjenester, som statsautorisert tolk. Stillingsbrøk ca. 5 %) 2015-06-15 1%
Kumlin, Staffan Institutt for statsvitenskap Institutt for samfunnsforskning Staffan Kumlin participates in two research projects funded by the Norwegian Research Council. These are directed byHenningFinseraas and Anne Skevik Grødem respectively. The projects concern the core themes addressed by the research groupon"Welfare Policy and Politics" at Institutt for samfunnsforskning, directed by Anne Skevik Grødem. 2018-01-01 20%
Kvale, Live Håndlykken Bibliotek for medisin og realfag OsloMet Stipendiat 2016-09-01 75%
Kvammen, Janne Anita Seksjon for klinisk ernæring Oslo Universitetssykehus HF Klinisk ernæringsfysiolog ved Seksjon for Barneernæring, Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus. 2019-10-03 20%
Kaale, Anett Institutt for spesialpedagogikk Oslo universitetssykehus Postdoc stilling ved Nasjonalt kompetansesenter for nevroutvikliongsforstyrrelser (NevSom) Prosjektlederienoppfølgingsstudie av barn og unge med autismespekterforstyrrelse. 2016-01-01 50%
Kaasa, Janicke S Allmenn litteraturvitenskap Universitetsforlaget Redaksjonssekretær for Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 2019-01-01 5%
Landmark, Anne Marie Center for Multilingualism in Society across the Lifespan Universitetet i Sørøst-Norge 15% forskerstilling i den NFR-finansierte CAiTE-studien (Conversation Analytic innovation for Teacher Education/Treningavsamtaleferdigheter i lærerutdanningen), ledet av KarianneSkovholt(USN). https://www.usn.no/english/research/our-research/kindergarden-schools-and-higher-education/conversation-analytic-innovation-for-teacher-education-caite/ 2020-01-01 15%
Langeland, Øystein Oral kirurgi og oral medisin Tannlege Øystein Langeland Ekstramural tjeneste 2018-08-15 20%
Larsen, Berit Hofset Senter for medisinsk etikk Oslo Universitetssykehus, Avdeling for kreftbehandling 100% fast stilling, men p.t. 80 % permisjon 1998-08-20 20%
Larsen, Berit Hofset Senter for medisinsk etikk Oslo Universitetssykehus, Avdeling for kreftbehandling Midlertidig utdanningsstilling, stipendiat 2018-07-01 75%
Larsen, Kjetil Mujezinović Institutt for offentlig rett OsloMet Sensor i rettsvitenskapelige emner 2018-10-01 1%
Lea, Marianne Seksjon for farmakologi og farmasøytisk biovitenskap Sykehusapotekene HF Arbeider 50% i Sykehusapotekene som klinisk farmasøyt 2019-08-06 50%
Lehre, Anne-Catherine W G Institutt for lærerutdanning og skoleforskning SciNor Varamedlem til styret. 2006-11-25 1%
Lein, Ingvild Årøen Oral kirurgi og oral medisin Tannlege ingvild Årøen Lein Private tannlegetenester i enkeltmannsforetak. 2011-08-28 10%
Leknes, Siri Psykologisk institutt Oslo Universitetssykehus Det overordnede målet med bistillingen er å konsolidere og styrke det pågående faglige samarbeidet mellom Psykologisk Institutt, UiO og Avdeling for Diagnostisk Fysikk, Oslo Universitetssykehus. 2019-09-01 20%
Leknes, Siri Psykologisk institutt Centre for Social and Affective Neuroscience, Linköpings Universitet Siri Leknes er tilknyttet Centre for Social and Affective Neuroscience, Linköpings Universitet som Visiting Professor, på basisavfaglig samarbeid med flere av forskerne ved senteret. 2019-09-01 5%
Lia, Brynjar Midtøstenstudier Forsvarets forskningsinstitutt Denne professor II-stillingen på Forsvarets forskningsstilling (FFI) innebærer forskning og forskningssamarbeid medFFIsvelrenommerte forskergruppe på terrorisme- og jihadismeforskning, et samarbeid som har pågått siden 2014. 2020-01-01 20%
Lie, Einar Historie NTNU Styreleder, Humanistisk fakultet 2017-08-01 2%
Liestøl, Gunnar Institutt for medier og kommunikasjon Universitetet i Bergen Programsensor for bachelor– og masterprogrammet i medie– og interaksjonsdesign 2018–2021 2018-03-25 5%
Liestøl, Gunnar Institutt for medier og kommunikasjon Museum Nord Eksperimentell forskning på bruk av lokasjonsbaserte medier i museumsformidling. 2020-04-01 20%
Lifjeld, Jan T. Naturhistorisk museum Journal of Ornithology/Springer Verlag Redaktør for et vitenskapelig tidsskrift innen ornitologi. 2016-01-01 5%
Lilje, Per Barth Institutt for teoretisk astrofysikk Astronomy & Astrophysics Medlem Board of Directors, det internasjonale tidsskriftet Astronomy & Astrophysics. Ikke honorert. 2015-04-29 1%
Lilleøren, Karianne Staalesen Seksjon for naturgeografi og hydrologi Store Norske Leksikon Fagansvarlig for området Naturgeografi i Store Norske Leksikon. 2018-06-01 5%
Lind, Jo Thori Økonomisk institutt Norsk Utenrikspolitisk Institutt Forskning, undervisning 2010-01-01 10%
Lindberg, Bent Håkan Avdeling for allmennmedisin Hamar kommune Overlege ved Hedmarken interkommunale legevakt 2013-08-01 50%
Lingjærde, Ole Christian Forskningsgruppen for biomedisinsk informatikk Oslo University Hospital Researcher at Department of Cancer Genetics, Institute for Cancer Research, Oslo University Hospital. Affiliated with the Genomic Alterations in Breast Cancer group of Dr. Hege Russnes. 2020-09-01 20%
Lintvedt, Mona Naomi Institutt for privatrett OsloMet Sensor i personvernrett ved Master i offentlig administrasjon og styring 2020-10-27 1%
Lirhus, Sandre Svatun Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Novartis Analyse av registerdata for Novartis 2020-01-01 15%
Ljunggren, Jørn Senter for tverrfaglig kjønnsforskning Isaksens skriveri Jørn Eigil Ljunggren Enkeltpersonforetak knyttet til bøker 2018-12-01 10%
Lofthus, Øystein Seksjon for Botanisk Hage Store Norske Leksikon Jeg jobber som fagansvarlig for Store Norske Leksikon på fritiden. 2015-01-01 1%
Lorntzsen, Bianca M.R. Øre-, nese-, halsavdelingen Øre Nese Hals Avdelingen, Rikshospitalet Innleid som timelønnet konsulent/legespesialist i øre nese hals ved ØNH avdelingen Rikshospitalet. 2016-09-01 20%
Lund, Stein-Eirik Gruppe for utvikling og forvaltning av webapplikasjoner Tangen III boligsameie, 1456 Nesoddtangen Styremedlem i Tangen III borettslag 2019-04-24 1%
Lunde, Ida Gjervold Institutt for eksperimentell medisinsk forskning Oslo Universitetssykehus (OUS) Forsker/forskningsgruppeleder ved Oslo Univeristetssykehus (OUS), Hjerte- lunge og karklinikken (HLK), Institutt foreksperimentellmedisinsk forskning (IEMF). 100% stilling. 2017-07-01 99%
Lüders, Marika Institutt for medier og kommunikasjon Medietilsynet Medlem av fagutvalget for innovasjons- og utviklingstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier 2018-08-14 1%
Lyngstadaas, Ståle Petter Biomaterialer Lyngstadaas Biomedical Consulting AS Selskapets hovedvirksomhet var tidligere konsulentvirksomhet for MedTech 2004-12-15 1%
Lyngstadaas, Ståle Petter Biomaterialer Corticalis AS Daglig leder og styremedlem i selskapet som sammen med UiO/Inven2 dispon 2010-01-01 20%
Lyxell, Björn Institutt for spesialpedagogikk Linköpings universitet Professor vid Linköpings universitet 2019-11-04 20%
Lyxell, Björn Institutt for spesialpedagogikk Briskeby vgs a/s Ordinarie medlem i styrelsen i Briskeby vgs a/s 2020-08-22 1%
Lærdahl, Jon Kristen Forskningsgruppen for biomedisinsk informatikk Oslo Universitetssykehus Hovedarbeidsgiver er Oslo Universitetssykehus (OUS) 2004-05-01 99%
Løberg, Magnus Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Oslo Universitetssykehus Forskning 2018-01-01 50%
Løfall, Bjørn Petter Seksjon for konservering og forskningsteknikk Løfall Naturkartlegging Små/korte konsulentoppdrag innen naturkartlegging, som oftest for det offentlige. 2000-01-01 2%
Løvold, Henrik Hillestad PROG Programmering UiT – Norges arktiske universitet Universitetslektor II – bistilling ved UiT, Fakultet for naturfag og teknologi/Seksjon for forskning, utdanning ogformidling.Undervisning innen programmering og realfag i skolen og i etter- og videreutdanning. 2020-01-20 20%
Løvold, Stian Institutt for teknologisystemer Stiftelsen Basic Internet Foundation Formålet med stiftelsen er å tilby fri tilgang på lavkapasitetes internett som bærer av dititalt innhold forhelse,utdanningogentreprenørskap til mennesker i områder med lav innkomst og/eller ingen internett-dekning. 2018-12-16 5%
Løvold, Stian Institutt for teknologisystemer UNIK - Universitetssenteret på Kjeller Formålet til UNIK er å styrke samarbeidet mellom Kjellermiljøet, UiO, næringslivet og offentlig sektor innen utdanning,forskning,innovasjon og formidling, og å bidra til at utdanningstilbudene i teknologisk orienterte studier i Oslo området får etfagligbredere spekter. 2019-06-01 20%
Lönn-Stensrud, Jessica Bibliotek for medisin og realfag Lönn-Stensrud, enkeltmannsforetak Forfatterskap og formidling. 2016-05-10 5%
Madsen, Ole Jacob Psykologisk institutt Ole Jacob Madsen Selvstendig næringsdrivende 2019-02-14 5%
Magelssen, Morten Senter for medisinsk etikk Menneskeverd Utvalgsleder for organisasjonen Menneskeverds faglig-etiske utvalg 2014-11-01 1%
Magelssen, Morten Senter for medisinsk etikk MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn Professor II i bioetikk 2020-09-01 20%
Magelssen, Morten Senter for medisinsk etikk Morten Magelssen Foredrag om medisinsk etikk Faglige foredrag på kveldstid og i helger. Royalties fra boksalg. 2020-09-30 1%
Mahler, Tobias Institutt for privatrett REK varamedlem Jeg har siden 2013 vært varamedlem i regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, REK. Jeg bleoppnevntetteroppfordring fra Det juridiske fakultet. 2013-07-01 3%
Mahler, Tobias Institutt for privatrett Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø PhD veileder 2019-08-01 3%
Malinen, Eirik Biofysikk og medisinsk fysikk Oslo Universitetssykehus Forskning innen medisinsk fysikk, med vekt på strålebehandling, PET og MRI. 2013-01-02 20%
Martini, Antonio PROG Programmering Chalmers University of Technology Collaboration with Chalmers University of Technology on research project with industrial partners and supervision of PhD student. 2020-01-01 15%
Martinsen, Ørjan Grøttem Elektronikk Oslo universitetssykehus Rikshospitalet Forskning og veiledning av studenter. 2007-03-01 20%
Martinussen, Liva Jenny Psykologisk institutt Oslo universitetssykehus Tilkalling på enkelte oppgaver i forskningsprosjekt i tidligere forskningsgruppe. 2020-01-01 2%
Mathiesen, Liv Seksjon for farmakologi og farmasøytisk biovitenskap European Journal of Hospital Pharmacy Associate Editor 2020-01-30 2%
McCausland, Eleanor Engelskspråklig litteratur Elly McCausland (self-employed/freelance) I work as a freelance food and recipe writer for my own personal blog and also for several food and lifestyle websites. In 2020Iwill publish my first cookbook with Absolute Press. 2012-09-01 5%
Mehlum, Halvor Økonomisk institutt RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND Ledamot i beredningsgruppen i Sveriges Riksbanks forskningsfond 2019-01-01 1%
Mehlum, Lars Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging Lars Mehlums spesialistpraksis Deltids spesialistpraksis i psykiatri 1986-01-01 20%
Melberg, Hans Olav Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Siemens Health Holde foredrag på Siemens academy day 2012-03-08 1%
Melberg, Hans Olav Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Helse sør-Øst Bistå i arbeid med fremskriving av behov for sykehustjenester 2018-10-15 2%
Melberg, Hans Olav Avdeling for helseledelse og helseøkonomi dagens medisin Betaling for å skrive kronikker 2016-09-26 1%
Melinder, Annika Maria D Psykologisk institutt Oslo Universitetssykehus Tilsatt som forskningsrådgiver i BUPA, OUS. 2019-08-01 20%
Meling, Marie Nordisk institutt for sjørett Bankenes sikringsfond Marie Meling er med virkning fra 1. janaur 2019 oppnevnt av Finansdepartementet som styremedlem iBankenessikringsfond. Bankenes sikringsfonds mandat og virksomhet er definert avfinansforetakslovenog fondetsvedtekter. Sammen med Finansdepartementet, Finanstilsynet og NorgesBank skalbankenessikringsfond bidra til å opprettholde finansiell stabilitet. Det er bestemt i lov om Bankenessikringsfond atsikringsfondets hovedoppgave er å garantere for innskuddene i medlemsbankene. Dette gjøres ved å yte støtte for åsikremedlemmersfortsatte drift, eller stå for utbetaling til innskyterne dersom en medlemsbank settes under offentligadministrasjon.Regler fornår og hvordan sikringsfondet kan gi medlemsbanker støtte eller sørge for utbetaling avinnskuddfinnes i finansforetakslovenkapittel 19. I tillegg til å forvalte innskuddsgarantifondet,forvaltersikringsfondet midlene som tilhørerkrisetiltaksfondet. Bankenes sikringsfond bistår Finanstilsynet somkrisehåndteringsmyndighet med administrative oppgaver knyttettil krisetiltaksfondet. Reglene for bruk av fondet finnes ifinansforetaksloven kapittel20. 2019-01-01 2%
Melteig, Elina Adminstrativt ansatte SiO Athletica Treningsinstruktør for SiO Athletica. Instruktørtimene foregår utenfor kjernetid og påvirker ikke antall timer jegjobbertotaltsett. 2013-08-15 10%
Melteig, Elina Adminstrativt ansatte Norsk biologforening Nestleder i Norsk biologforening. Det hender også at jeg skriver bokanmeldelser for Norsk biologforening. 2016-04-20 5%
Melteig, Elina Adminstrativt ansatte Norsk biologforening Podcast i samarbeid med Norsk biologforening. 2020-10-16 5%
Merker, Tyra Økonomisk institutt Konkurranseklagenemda Medlem i Konkurranseklagenemnda 2020-02-15 5%
Mestad, Ola Nordisk institutt for sjørett EFTA Court Ad hoc-dommar ved EFTA-domstolen i tilfelle forfall frå ein fast medlem av domstolen 2006-01-01 1%
Mestad, Ola Nordisk institutt for sjørett Fondet for dansk-norsk samarbeid Styreleiar 2017-05-13 4%
Mestad, Ola Nordisk institutt for sjørett Tvistande partar Frå tid til anna dommar i valdgiftssaker. Søkjer permisjon ved rettsforhandlingar. 2017-01-01 4%
Midtbøen, Arnfinn Haagensen Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Institutt for samfunnsforskning Arnfinn H. Midtbøen er tilknyttet Institutt for samfunnsforskning i en bistilling ut 2021. 2020-05-04 20%
Mikalsen, Stig Studieseksjonen Stig MIkalsen Forfattervirksomhet 2011-09-01 1%
Miklian, Jason Senter for utvikling og miljø PRIO Peace and conflict research institute, where I work on a variety of thematic and area issues. It is complementary to my workat SUM on business and development and is supportive of the PRIO-UiO institutional collaboration. 2007-04-16 20%
Mirmotahari, Omid DIS Digital infrastruktur og sikkerhet OsloMET Tilknyttet DIGIN ved OsloMET 2020-03-01 20%
Mo, Gro Bjørnerud UiO:Ledelsen og støtteenheter Rausingkomiteen Dette er en priskomité. 2017-08-03 1%
Moe, Morten Carstens Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi Novartis Advisory Board 2019-01-01 1%
Moe, Morten Carstens Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi Bayer Advisory Board 2019-01-01 1%
Moen, Jøran Idar Plasma- og romfysikk Universitetssenteret på Svalbard Professor II stilling 2017-01-01 20%
Moen-Larsen, Natalia Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi NUPI Redaktør for tidsskriftet Nordisk Østforum 2015-08-01 20%
Moore, Kari Lenita Falck Avdeling for blodsykdommer Stavanger Universitetssykehus Overlege Avdeling for blod- og kreftsykdommer 2015-03-01 50%
Mork, Sonja Merethe Naturfagsenteret Novo Nordisk Fonden Medlem av Komite for Natuvidenskabelig Uddannelse og Formidling 2018-09-04 3%
Mork-Knutsen, Peer Olaf Oral kirurgi og oral medisin Tannlege Peer Mork-Knutsen Ekstramural tjeneste 2018-12-01 20%
Morland, Cecilie Seksjon for farmakologi og farmasøytisk biovitenskap OsloMet -Storbyuniversitetet 20% stilling knyttet til vernepleierutdanningen (forskning, undervisning og veiledningen) 2017-08-01 20%
Mortensen, Kirsti Margrethe Seksjon for studiekvalitet Bærum kommune Folkevalgt. Medlem av Utvalg for samarbeid i Bærum kommune. 2019-09-09 3%
Mortensen, Kirsti Margrethe Seksjon for studiekvalitet Bærum kommune Vara til kommunestyret i Bærum for Arbeiderpartiet 2019-09-09 1%
Mortensen, Kirsti Margrethe Seksjon for studiekvalitet Arba AS Styremedlem i Arba AS 2017-06-07 1%
Mortensen, Kirsti Margrethe Seksjon for studiekvalitet Arba inkludering AS Styremedlem i Arba inkludering AS, http://www.arba.no/ 2017-06-07 1%
Moxnes, Andreas Økonomisk institutt Frisch senteret Research. 2018-01-01 10%
Mukherjee, Arunima Sehgal Helseinformasjonssystem-program HISP India I play advisory role at HISP India, focusing on strengthening research capacity and collaboration between HISP India and UiO, where there Masters' and PhD students conducting empirical work. My local travel related activities is covered my HISP India. 2017-04-01 10%
Mulder, Johann Institutt for privatrett Johann Mulder Enskild firma (enkeltmannsforetak) för juridisk rådgivning 2017-01-01 5%
Myhre, Anne Margrethe Enhet barne- og ungdomspsykiatri Oslo universitetssykehus Seksjonsleder i forsknings- og utviklingsavdelingen, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus 2007-09-01 80%
Myklestul, Hans-Christian Avdeling for allmennmedisin Hans-Christian Myklestul Fastlege ved Lillestrøm Legesenter 2013-09-01 50%
Myklestul, Hans-Christian Avdeling for allmennmedisin Nedre Romerike Legevakt Legevaktlege ved Nedre Romerike Legevakt 2020-01-01 10%
Mysterud, Atle Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis Norsk institutt for naturforskning Vitenskapelig rådgiver. 2018-02-01 20%
Mähönen, Jukka Institutt for privatrett Turun yliopisto / University of Turku Extern styrelsemedlem vid Turun yliopisto (Turku universitet), ett offentligt universitet i Åbo, Finland. www.utu.fi/en 2018-01-01 3%
Mäkitalo, Åsa Institutt for pedagogikk Gøteborgs universitet Infrastructures for partially digitized citizens: Supporting informal welfare work in the digitized state.(2021-cont.)funded by NordForsk. University of Gothenburg, Sweden (Swedishpartner) ProfessionalTrust and Autonomous Systems (2020-cont.) funded by Marianne andMarcus Wallenberg Foundation. University of Gothenburg, Sweden.Co-PI. 2020-08-01 20%
Møvig, Hanne Graver Universitetsbiblioteket OsloMet Fast ekstern representant i styret ved Fakultet for Samfunnsvitenskap , OsloMet 2020-01-01 2%
Måløy, Knut Jørgen Porous Media Laboratory SFF NTNU Professor 2 ved Institutt for Geovitenskap og Petroleum 2018-01-01 20%
Maassen, Peter Institutt for pedagogikk Stellenbosch University, Sør Afrika Extraordinary professor attached to the Center of Excellence SciSTIP (Scientometrics and Science Technology andInnovationPolicy) 2017-05-01 4%
Nadheim, Morten Smedal Institutt for privatrett Regional komitee for medisink og helsefaglig forskningsetikk (REK) egionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) skal vurdere om forskningsprosjekt er etisk forsvarlig å gjennomføre. Ved all medisinsk og helsefaglig forskning som involverer mennesker, menneskelig biologisk materialeellerhelseopplysninger, skal det søkes om forhåndsgodkjenning fra REK. Fremleggingsplikten omfatter også pilotstudier ogutprøvendebehandling. Saker om etablering av helseregistre omfattes derimot ikke av fremleggingskravet. Godkjenning fra REK skalalltidforeligge før prosjektet kan igangsettes. 2019-08-01 2%
Nakkerud, Erik Psykologisk institutt Nesodden kommune Støttekontakt. 2012-05-01 11%
Nakrem, Hans Arne Norsk senter for paleontologi NTNU Sensor for NTNU 2019-01-01 1%
Nakrem, Hans Arne Norsk senter for paleontologi Universitetet i Tromsø Sensor for Universitetet i Tromsø 2019-01-01 1%
Nakrem, Hans Arne Norsk senter for paleontologi Lethaia Faoundation (Copenhagen) Leder i stiftelsen Lethaia Foundation, registrert i Danmark, utgiver av vitenskapelige tidsskrifter 2019-01-01 1%
Narud, Kjersti Enhet voksenpsykiatri Lege Kjersti Narud Psykiatrisk sakkyndighet i straffe - og sivil-saker 1999-01-01 5%
Narud, Kjersti Enhet voksenpsykiatri Statens sivilrettsforvaltning Verv Den rettsmedisinske kommisjon, Psykiatrisk gruppe, nestleder 2015-04-01 10%
Natvig, Bård Avdeling for allmennmedisin Universitetet i Oslo Enkeltpersonforetak som rådgivende lege, tar oppdrag primært innen forsikringsmedisin med små forsikringsselskap, oppgjørsfirmaer og advokatfirmaer som oppdragsgivere. 2008-07-01 50%
Nebb, Hilde Irene Seksjon for ledelse NebbConsult Enmansforetak, konsulentarbeid, undervisning, komitearbeid Firmaet har ikke vært aktivt siden 2010 ogvilheller ikke ha aktiviteter i perioden 2019-2022 da jeg sitter i fakultetsledelsen 2007-01-01 3%
Nebb, Hilde Irene Seksjon for ledelse Oslo Universitetssykehus HF Spesialrådgiver (innovasjon og internasjonalisering), Direktørens Stab 2019-05-01 20%
Nebb, Hilde Irene Seksjon for ledelse Inven2 AS Styremedlem 2019-06-01 1%
Nerhus, Mari NORMENT part UiO Akershus Universitetssykehus Lege i spesialisering psykiatri, AHUS 2019-01-01 70%
Nerland, Monika Bærøe Institutt for pedagogikk Norges musikkhøgskole Styremedlem, arbeidet gjelder oppnevning som eksternt medlem i styringsgruppen for Centre of Excellence in MusicPerformanceEducation (CEMPE) 2018-12-01 3%
Neupane, Sudan Prasad Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging Tannhelse Rogaland FKF: Kompetansesenteret/Forskningsavd. Bistilling som seniorforsker: Veiledning, artikkelskriving og formidling. Forskningsprosjekt i samarbeidomhandlernevroimmunforklaring på psykiske lidelser og tannhelse. 2020-02-03 20%
Nielsen, Kenneth Enhet for HMS og beredskap Risiko Respons AS Kurs og opplæring og rådgivning innenfor sikring/security. 2014-01-01 10%
Nielsen, Anders Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis Vitenskapskomiteen for Mat og Miljø Medlem av faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter 2018-09-01 1%
Nielsen, Guri Engernes Institutt for spesialpedagogikk Audiopedagog Guri Engernes Nielsen AS Det tilbys audiopedagogisk behandling til først og fremst voksne med hørselstap, tinnitus og/eller hyperacusis. Behandlingen dekkesi all hovedsak av HELFO. 2014-09-14 2%
Nielsen, Petter Helseinformasjonssystem-program Simula School of Research and Innovation AS Styremedlem 2018-01-01 1%
Nielsen, Petter Helseinformasjonssystem-program HISP Norway Styreleder 2016-01-01 1%
Nightingale, Andrea Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Swedish University of Agricultural Sciences Governing Climate Resilient Futures, project leader 2020-02-15 20%
Nilsen, Ola Uorganisk materialkjemi Baldur Coatings AS Daglig leder inntil 20% 2007-11-16 20%
Nilsen, Christine Meklenborg Fransk Eidsvoll Ullensaker Blad Jeg leverer en spalte til lokalavisen ca hver 6 uke. Den lønnes med kr 750 per gang, og jeg bruker mellom 30 min og 1 time pååskrive den. Maksimalt 6 timer i året. Jeg er ikke ANSATT, og lønnes følgelig ikke - jeg får honorar. Dette utgjør ikkeenpromille av årsverk en gang - men får ikke registrert mindre enn 1 %. 1988-03-24 1%
Nilssen, Tore Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Programsensor ved Institutt for økonomi, UiB 2020-10-01 2%
Nilssen, Tore Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Programsensor ved Institutt for økonomi, UiB 2020-10-01 2%
Noll, Josef Seksjon for energisystemer Movation AS Konsulenttjeneste i forbindelse med mobil innovasjon. Movation ble dannet av Telenor, Opera, Fast, Birdstep, Comperio, Radionorog Nera Satcom til å støtte innovasjon på tvers av bedrifter. I 2009 ble firma overført til de ansatte. Jeg har rollensomHead of Research i maks 10% for å støtte entrepreneurer med nye ideer. Hovedfokus er rådgiving til nye ideer, vurderingavideer ogveiledning til en samordningsbørs. 2005-01-01 10%
Noll, Josef Seksjon for energisystemer Stiftelsen Basic Internet Foundation Stiftelsen Basic Internet ble dannet i 2014 av UiO (den gangen UNIK) og Kjeller Innovasjon. Hovedformål er å bidra tildeltagelseiden digitale verden gjennom "Internet lite for all". Prof. Noll var pådriver for stiftelsen, og harrollen somdaglig leder. 2018-03-30 10%
Norby, Truls Faststoff elektrokjemi NORECS AS Styreleder og rådgiver 2009-01-01 5%
Norby, Truls Faststoff elektrokjemi CoorsTek Membrane Sciences AS Styremedlem. 2009-01-01 1%
Norby, Truls Faststoff elektrokjemi SINTEF Rådgiver ved SINTEF Industri 2009-01-01 1%
Norby, Truls Faststoff elektrokjemi Nano Rocks AS Styreleder, daglig leder 2011-01-14 1%
Norby, Truls Faststoff elektrokjemi Jiangyin NorEn Material Technology Co., Ltd. Founder, shareholder, chairman of company registered in Jiangyin, Jiangsu, China. Company works with research,development,commercialisation, and sales of scientific equipment and energy related materials technologies. 2020-01-13 1%
Nordahl, Trond Dentalverkstedet Nordahl Dental-Service Service og vedlikehold av tannlegeutstyr. 2006-10-30 10%
Nordeng, Hedvig Marie Egeland Seksjon for galenisk farmasi og samfunnsfarmasi Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for psykisk helse Forskning 2006-04-17 20%
Nordeng, Hedvig Marie Egeland Seksjon for galenisk farmasi og samfunnsfarmasi European Medicines Agency's (EMA) Independent expertin the Pharmacovigilance RiskAssessmentCommittee (PRAC), European Medicines Agency's (EMA). Area of expertise: Safety ofmedications in pregnancy and lactation 2018-09-28 1%
Nordeng, Hedvig Marie Egeland Seksjon for galenisk farmasi og samfunnsfarmasi Statens legemiddelverk Deltagelse i Kjernegruppe av eksterne eksperter - relatert til legemidler oggraviditet/amming. 2020-01-01 1%
Nordheim, Espen Avdeling for transplantasjonsmedisin Avdeling for transplantasjonsmedisin, ous Indremedisinske vakansvakter Rikshospitalet OUS ved behov. Ferievikar nyreseksjonen Rikshospitalet OUS, 3-4 veker per år 2017-09-01 5%
Nordrum, Jon Christian F. Institutt for offentlig rett Juristenes utdanningssenter Undervisning av kurset Praktisk regelteknikk over to dager to ganger i året. 2010-09-01 5%
Nortvedt, Guri Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Førsteamanuensis II 2019-09-01 20%
Nygård, Stine Psykologisk institutt Psykologiforbundet Styremedlem 2020-05-11 1%
Nygaard, Egil Psykologisk institutt Egil Nygaard Konsult Egen psykologpraksis i eget firma. 1997-08-01 2%
Nygaard, Egil Psykologisk institutt Barn Av Rusmisbrukere Styremedlem i interesserorganisasjonen Barn Av Rusmisbrukere. 2017-08-01 1%
Nygaard, Egil Psykologisk institutt H. Aschehoug & Co AS Styremedlem i familieaksjeselskapet H. Aschehoug & Co AS. Dette er et konsernselskap som ved siden av Aschehoug ogsåeier(helt eller delvis) Universitetsforlaget, Oktober forlag, Spektrum forlag, Snøball film, Forlagssentralen, Norli, Norskbokklubb, We WantTo Know m.m. Jeg har også en eierandel i selskapet på 2,2%. 2011-08-01 3%
Nymoen, Kristian Forskningsgruppe for robotikk og intelligente systemer Skagerak Kraft AS Dataforvalter 2019-09-16 99%
Nymoen, Ragnar Økonomisk institutt Normetrics as Forsknings- og utredning om den makroøkonomiske utvikling. 2017-08-01 10%
Næss, Kari-Anne Bottegaard Institutt for spesialpedagogikk Høgskolen i Sogn og Fjordane Undervisning og forskning 2017-01-01 20%
Næss, Kari-Anne Bottegaard Institutt for spesialpedagogikk USN PhD veiledning 2017-01-01 3%
Næss, Øyvind Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Nasjonalt Folkehelseinstitutt Samfunnsmedisinsk arbeid 2005-02-01 20%
Näsholm, Sven Peter Digital signalbehandling og bildeanalyse Stiftelsen NORSAR Bi-stilling som seniorforsker ved det uavhengige forskningsinstituttet NORSAR. Hovedsakelig forskningsfelt forbi-stillingen:atmosfæreakustikk / infralyd / atmosfæredynamikk og arraysignalbehandling. 2020-04-01 20%
Nøkleby, Kjersti Avdeling for allmennmedisin Kjersti Nøkleby Fastlege Østensjø legesenter 2019-01-21 50%
Nøkleby, Kjersti Avdeling for allmennmedisin Helsedirektoratet Medlem i Nasjonalt fagråd for diabetes 2019-01-21 1%
Oftedal, Gry Filosofi Regionale Etiske Komiteer, Universitetet i Oslo Komitearbeid: Etisk vurdering av forskningsprosjekter innen helseforskning. Oppnevnt av Utdannings- og Forskningsdepartementet. 2009-08-25 10%
Olasveengen, Theresa Mariero Avdeling for anestesiologi Marlin Klees stiftelse Styremedlem 2020-03-02 1%
Olsen, Kjetil Otter Underavdeling for IT-infrastruktur Stortinget Teknisk sakkyndig for et stortingsutvalg. 1999-03-01 3%
Olsen-Bergem, Heming Oral kirurgi og oral medisin Den norske tannlegeforening/NTF hovedstyremedlem I NTF 2016-01-01 5%
Olsen-Bergem, Heming Oral kirurgi og oral medisin Forsvaret Spesialtannlege i Forsvarets sanitet 2016-03-01 40%
Olsen-Bergem, Heming Oral kirurgi og oral medisin Vestre Viken HF Spesialisttannlege på kjevekirurgisk seksjon ØNH, Drammen sykehus 2018-01-01 10%
Omland, Torbjørn Klinikk for indremedisin og laboratoriefag Hjertemedisinsk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus Konsulentarbeid i hjerforskningsprosjekt. 2020-01-01 3%
Ophaug, Wencke Tysk og germansk Norges Musikkhøgskole Undervisning av sangstudenter i generell og tysk sangfonetikk. 1988-01-01 4%
Oppegaard, Sigurd M. N. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Fafo Forsker, Fafo (10%) 2020-01-02 10%
Opsahl, Toril Nordisk språk NRK Fagformidling til allmennheten gjennom svar på lytterspørsmål om språk i NRK-programmet "Språkteigen". 2016-05-18 2%
Opsahl, Toril Nordisk språk NTNU 15% toarstilling knytt til det NFR-finansierte prosjektet GenVAC (om genus i norske dialektar) leia av professor Terje Lohndalved NTNU. 2020-08-01 15%
Orning, Hans Jacob Institutt for arkeologi, konservering og historie Klassekampen fast skribent i Klassekampen i spalten "Kringla Heimsins" 2012-08-01 5%
Ottersen, Trygve Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Folkehelseinstituttet Direktør, område for helsetjenester, Folkehelseinstituttet 2017-01-01 99%
Ottersen, Margareth Kristensen Kjeve- og ansiktsradiologi Kirurgiklilnikken AS Kjeve-og ansiktsradiologiske tjenester 2015-09-01 25%
Owe, Olaf PROG Programmering UNIVERSITETET I AGDER Bistilling 20 prosent (prof II) 2020-08-20 20%
Paulsen, Jonas Seksjon for genetikk og evolusjonsbiologi Vaccibody AS Provide services and advise related to vaccine development activities. 2020-04-01 5%
Pedersen, Willy Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi NOVA/HIOA Forskningssamarbeid med NOVA/HIOA. 2016-01-01 20%
Pedersen, Willy Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Morgenbladet Anmelder sakprosa i Morgenbladet 2018-02-01 1%
Pedersen-Bjergaard, Stig Seksjon for farmasøytisk kjemi Universitetet i København, Danmark Arbeidet omfatter forskning og undervisning ved Department of Pharmacy, Faculty of Health and Medical Sciences, UniversityofCopenhagen. Arbeidet er knyttet godt til tilsvarende arbeide som jeg utfører ved Farmasøytisk institutt, Universitetet iOslo,ogforskningsgruppene ved de to universitetene utfører utstrakt samarbeid på grunn av min bistilling i København 2008-01-01 14%
Plagemann, Thomas Peter DIS Digital infrastruktur og sikkerhet Springer Editor-in-Chief Multimedia Systems Journal Springer 2006-01-01 5%
Poppe, Olav Helseinformasjonssystem-program HISP Norway Styremedlem 2019-08-01 1%
Rasch, Kate Vivi Norsk for internasjonale studenter Universitetet i Bergen sensurering og veiledning av oppgaver 2020-01-01 10%
Rasch, Kate Vivi Norsk for internasjonale studenter Folkeuniversitetet undervisning 2020-01-01 10%
Rasch, Bjørn Erik Institutt for statsvitenskap UiO Leder av det sentrale valgstyret ved Universitetet i Oslo 2018-08-15 1%
Rasmussen, Magnus Bergli Institutt for statsvitenskap Bjørknes Høyskole AS Førsteamanuensis II på Bjørkneshøyskole med vekt på forskning 2020-05-20 20%
Reber, Rolf Psykologisk institutt University of Basel This is an advanced bachelor course on social cognition at the University of Basel. The exam is multiplechoice;,itsmarkingautomated. The course has a workshop character and is given twice in the fall semester, each time from Thursday to Saturday(sixdays in total). As I have given this course before, the contents and structure of the course are already inplace. Beyondteaching,I have extended research meetings with colleagues from the University of Basel. A concrete result from anearlier course is anarticle in the journal "Educational Psychologist" together this Prof. Rainer Greifeneder. 2019-08-01 5%
Reber, Rolf Psykologisk institutt NOKUT Examination of refugees who claim to have a bachelor of psychology but cannot present valid documentation. I get thewrittendocumentation to review, write exam questions the candidates have to respond and finally ask them questions in an oral exam.Thereare around three candidates per year on average. This is a useful encounter with psychology studies in Middle East andAfricancountries. 2019-01-01 2%
Reber, Rolf Psykologisk institutt Max-Planck-Institute for Empirical Aesthetics I have been elected Chair of the Scientific Advisory Board of the Max-Planck Institute of Empirical AestheticsatFrankfurt.Themain responsibility is to evaluate the institute every two years, such that level of activity is uneven; oneyear,thereisanevaluationthat takes up about two weeks while there is no activity the other year. This position is unpaid;Ionlygetrefunds for travel and accommodation when we meet in Frankfurt. This position is valuable in several respects. First,aschairofthe board, I have the unique opportunity to acquire leadership experience. Second, I learn about the workingsofaworld-leadingresearch institution. Third, allboard members are eminent scholars within their fields(empiricalaesthetics,literarytheory,linguistics, and musicology) and this is a unique chance to meet and work with them. The nextmajorevaluation willbe inearly 2020. 2019-01-01 2%
Rem, Tore UiO:Nordic Tore Rem Formidling og annen pedagogisk virksomhet 2018-08-01 5%
Reme, Silje Endresen Psykologisk institutt Oslo Universitetssykehus Bi-stilling ved Avdeling for smertebehandling, Ullevål sykehus, som psykologspesialist. Arbeidet involvererkliniskpasientbehandling. 2019-01-01 20%
Remmen, Kari Beate Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Universitetet i Sør-Øst Norge (HSN) Supervision of PhD student 2017-08-01 3%
Reseland, Janne Elin Klinisk forskningslaboratorium BIOMAT2GETHER Styremedlem i stiftelsen. Hensikten er å fremme forskningsrelaterte aktiviteter innen fagfeltet BIOMATERIALER. 2016-12-01 1%
Reseland, Janne Elin Klinisk forskningslaboratorium NEXT NEXT er en interesseorganisasjon for røntgen imaging og tomografi interesserte 2018-09-12 1%
Reseland, Janne Elin Klinisk forskningslaboratorium Scandinavian Capital AS Styremedlem i Scandinavian Capital AS, et investeringsselskap 2019-12-12 1%
Retterstøl, Kjetil Seksjon for klinisk ernæring Oslo Universitetssykehus Overlege ved Lipidklinikken 1992-09-01 20%
Retterstøl, Kjetil Seksjon for klinisk ernæring Oslo universitetssykehus Overlege ved Kreft og kirurgiklinikken. 2015-06-01 1%
Retterstøl, Kjetil Seksjon for klinisk ernæring Oslo Universitetssykehus Ansatt som 20% overlege på Lipidklinikken 2012-01-02 20%
Retterstøl, Kjetil Seksjon for klinisk ernæring Kjetil Retterstøl Legevirksomhet og foredragsvirksomhet og rådgivning 2020-01-01 1%
Reubsaet, Léon Seksjon for farmasøytisk kjemi Reubsaet Consult Giving basic short courses in chromatography and LC-MS 2000-06-01 1%
Rindal, Ole Marius Hoel Digital signalbehandling og bildeanalyse SINTEF Jeg er ansatt som forsker ved SINTEF, men med permisjon for postdoc stilling ved UiO. 2019-03-15 25%
Roalkvam, Sidsel Senter for utvikling og miljø LETTEN FOUNDATION Styreverv 2016-01-01 2%
Rognes, Torbjørn Forskningsgruppen for biomedisinsk informatikk Oslo universitetssykehus Forskning og formidling 2015-01-01 20%
Rognstad, Ole-Andreas Institutt for privatrett Vederlagsnemnda Leder av Vederlagsnemnda. Statlig opprettet organ uten statlig arbeidsgivertilknytning, som behandler tvister om vederlag forbruk av opphavsrettsbeskyttet materiale. 2003-01-01 1%
Rogstad, Geir Arve Administrasjonen, NHM Bergsligate 15 AS Varamedlem til styret. 2013-04-22 1%
Rogstad, Geir Arve Administrasjonen, NHM Real- Invest AS Varamedlem til styret. 2013-04-02 1%
Rogstad, Geir Arve Administrasjonen, NHM Eirik Jarlsgate 2 AS Varamedlem til styret. 2013-04-22 1%
Rogstad, Geir Arve Administrasjonen, NHM Elgesetergate 37 AS Varamedlem til styret. 2013-04-22 1%
Rogstad, Geir Arve Administrasjonen, NHM OSLO EIENDOMSSELSKAP AS Varamedlem til styret. 1996-11-26 1%
Rolland, Knut-Helge Ronæs DIG Digitalisering Høyskolen Kristiania Førsteam. II på Høyskolen Kristiania for forskningssamarbeid og undervisning innen informasjonssystemer 2020-01-01 20%
Rongen, Gunnar Samfunnsodontologi Centric innovation as IT-relatert konsulentvirksomhet 2011-06-01 80%
Rongved, Pål Seksjon for farmasøytisk kjemi Klagenemnda for industrielle rettigheter Vurdering av klagesaker til Patentstyret i Norge, samt beslutning og rådgivning om videre saksgang. Konsulentarbeid. 2014-01-06 10%
Rongved, Pål Seksjon for farmasøytisk kjemi Patias Innovation Ltd Patias Innovation driver rådgivning for eksterne bedrifter innendereseksisterendevirksomhetsområde. Områderforrådgivningen: · Generell kjemi oggenerellorganisk syntese ilegemiddelsammenheng. · Kjemi,formulering,prosessutvikling, SAR for legemidler. · Generellrådgivning innendokumentasjon og utviklingavlegemidler. · Forretningsutvikling avderes eksisterendeprosjekter. · Hjelp med å skaffe finansieringtil deres eksisterende prosjekter. 2018-11-01 10%
Rootwelt-Revheim, Terje Barne- og ungdomsklinikken Fagbokforlaget En av tre redaktører for lærebok: Nevrologi og og nevrokirurgi - fra barn til voksen 2019-01-01 5%
Rosvold, Elin Olaug Seksjon for ledelse Lystglass Elin Olaug Rosvold Kunsthåndverk av glass. www.facebook.com/lystglass/ 2018-08-09 10%
Rustad, Hans Kristian Nordisk litteratur Høgskolen i Innlandet Professor II 2018-08-01 20%
Rustad, Benedicte Fakultetssekretariat UNINETT AS Styremedlem 2004-03-01 4%
Rydningen, Nora Nord Psykologisk institutt Diakonhjemmet sykehus Psykologspesialist ved Enhet for rus og psykiatr 2012-03-05 50%
Rykke, Morten Kariologi og gerodontologi Røa Centrum Egen tannlegepraksis for å opprettholde egne kliniske ferdigheter. 2009-01-01 20%
Rø, Frida Gullestad Psykologisk institutt Psykolog Frida Gullestad Rø, enkeltmannsforetak Enkeltmannsforetak der jeg gjør ulike psykologfaglige oppdrag, hovedsakelig sakkyndighetsarbeid i barneverns-ogbarnefordelingssaker. 2014-11-01 2%
Rødland, Ernst Kristian Helseinformasjonssystem-program Lovisenberg Diakonale Høyskole 1. amanuensis, Lovisenberg Diakonale Høyskole 2017-08-01 60%
Røe, Per Gunnar Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi CICERO Senter for klimaforskning Medlem i CICEROs styre. 2017-01-01 3%
Rønneberg, Anne Klinikk for allmenn odontologi barn Tannlegene Nordhov og Rønneberg AS Medeier i AS med ektefelle 2016-01-04 10%
Rønold, Hans Jacob Institutt for klinisk odontologi Rønold Consulting AS Kursvirksomhet 2018-09-25 5%
Rønold, Hans Jacob Institutt for klinisk odontologi Hans Jacob Rønold Tannlege 2018-09-26 15%
Røsæg, Erik Nordisk institutt for sjørett Birgit og Rolf Sunnaas Minnefond Styreleder 2017-06-01 1%
Røysamb, Espen Psykologisk institutt Nasjonalt folkehelseinstitutt Bistilling seniorforsker 2003-08-01 20%
Råbu, Marit Psykologisk institutt Helse Sør-Øst Avtalespesialist, klinisk psykologi. Utredning og behandling av klienter med henvisning fra fastlege. 2009-10-01 20%
Sahay, Sundeep Helseinformasjonssystem-program HISP India Honorary mentor of HISP India 2007-01-01 5%
Saltyte-Benth, Jurate Klinikk for helsetjenesteforskning og psykiatri Sykehus Innlandet Forsker; statistisk bistand 2012-08-01 20%
Samuelsen, Sven Ove Statistikk og Data Science Nasjonalt folkehelseinstitutt Samarbeid og veiledning på epidemiologiske prosjekter angående statistisk metodologi. Utvikling av statistiske metoderogstudiedesign for bruk i epidemiologi. 2012-02-09 20%
Samuelsen, Anne Berit C. Seksjon for farmasøytisk kjemi Norsk Farmaceutisk Tidsskrift Fagredaktør for Norsk Farmaceutisk Tidsskrift, dvs fagfellevurdering av vitenskaplige publikasjoner. 2012-01-01 5%
Samuelsen, Anne Berit C. Seksjon for farmasøytisk kjemi Statens Legemiddelverk Medlem i Medisinplanteforum, diskusjonsforum for Klassifisering, nomenklatur, Ph. Eur monografier HMPC-monografierforplantebaserte legemidler (EMA). 2006-01-01 1%
Samuelsen, Anne Berit C. Seksjon for farmasøytisk kjemi Universitetet i Bergen, farmasiutdanningen ABCS er utnevnt som programsensor for farmasiutdanningen ved Universitetet i Bergen for en 4-års periode. 2019-02-01 5%
Sand, Inger Johanne Institutt for offentlig rett Høgskolen i Oslo og akershus Leder for Høgskolen i Oslo og Akershus forskningsetiske utvalg 2011-11-01 4%
Sandsør, Astrid Marie Jorde Institutt for spesialpedagogikk Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Forsker 2, bistilling 2020-09-01 20%
Sandvik, Kristin Bergtora Institutt for kriminologi og rettssosiologi PRIO Forskning, eksisterende NFR prosjekt. 2016-05-01 20%
Saxegaard, Erik Protetikk og bittfunksjon Tannsax AS Tannlegevirksomhet i privat praksis Tannsax AS Konsveien 91 1177 Oslo 2015-01-01 20%
Saxegaard, Erik Protetikk og bittfunksjon Tannsax AS Privat tannlegepraksis Tannsax AS Konsveien 91 1177 Oslo 2003-01-01 20%
Schartum, Dag Wiese Institutt for privatrett NEM - Det nasjoanle forskningsetiske komité for medisin og helsefag Medlem av NEM 2018-01-01 5%
Schartum, Dag Wiese Institutt for privatrett Kommunal- og moderniseringsdepartementet Medlem av Personvernkommisjonen 2020-09-01 3%
Scholz, Hanne SFF - Hybrid Technology Hub European Society for Organ Transplantation (ESOT) The European Society for Organ Transplantation (ESOT) is the umbrella organisation under which all Europeantransplantactivities are organised. ESOT cooperates with many other organisations to structure and streamline transplant activitiesinEurope. Several Sections and Committees within ESOT represent expert knowledge on the respective organsandspeciality fields. Hanne Scholz is elected Councillors of ESOTfrom2019-2023 2019-01-01 5%
Scholz, Hanne SFF - Hybrid Technology Hub The International Pancreas and Islet Transplantation Association (IPITA) The International Pancreas and Islet Transplantation Association aims to serve the pancreas and islet transplantscientificcommunity in providing a forum for the open exchange of knowledge and expertise in order to facilitate the advancement oftheclinical practice of pancreas and islet transplantation for the treatment ofhumandiabetes. Hanne Scholz is elected as councilor ofIPITA(2017-2021) 2017-01-01 5%
Schultz, Henrik Farmasøytisk institutt Helse Sør-Øst Medlem av styret for Sykehusapotekene HF 2020-02-10 2%
Schaanning, Espen Idéhistorie Arr idéhistorsk tidsskrift Redaksjonsmedlem i Arr 2006-04-03 1%
Segers, Iris Beau Institutt for medier og kommunikasjon Erasmus University Rotterdam Teaching at the Erasmus University Rotterdam. 2020-09-01 15%
Sehic, Amer Det odontologiske fakultet Oslo universitetssykehus HF Tannlege/Forsker 2018-01-01 20%
Selboe, Tone Allmenn litteraturvitenskap Nordisk ministerrråd/Kulturdepartementet Varamedlem i juryen for Nordisk Råds litteraturpris 2018-04-01 5%
Semb, Anne Julie Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det norske nobelinstitutt Fagkonsulent for Nobelkomiteen. 2011-03-01 3%
Semb, Anne Julie Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Eksternt medlem av fakultetsstyret, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiB. 2017-07-01 3%
Semb, Anne Julie Det samfunnsvitenskapelige fakultet Stortingets presidentskap Medlem av Kommisjonen for å granske fornorskningspolitikk og urett overfor samer, kvener og norsk-finner (Sannhets-ogforsoningskommisjonen) 2018-06-14 5%
Simonsen, Lasse Institutt for privatrett Lovsamlingsfondet Styreleder i lovsamlingsfondet 2019-01-01 3%
Simonsen, Lasse Institutt for privatrett Gyldendal Rettsdata Redaktør for Rettsdatta Offentlige anskaffelser 2011-12-02 5%
Simonsen, Lasse Institutt for privatrett Tekniske Foreningers Servicekontor AS Seminarvirksomhet 2011-01-01 10%
Simonsen, Lasse Institutt for privatrett Boligtvistnemnda Formann for Boligtvistnemnda 2011-01-01 5%
Singh, Seema HR og system Tramontane AS Bedrift for vinimport. 2014-07-01 19%
Sjåfjell, Beate Institutt for privatrett Concerned Scientists Norway Nestleder i styret i organisasjonen Concerned Scientists Norway (forskere for en bærekraftig utvikling), se www.cs-n.org 2010-08-01 1%
Sjåfjell, Beate Institutt for privatrett NTNU Professor II ved Fakultetet for økonomi, Institutt for institusjonell økonomi og teknologiledelse,medarbeidsoppgaver:forskningssamarbeid, undervisning, veiledning. 2016-08-01 10%
Sjåstad, Anja Olafsen Uorganisk materialkjemi Insitutt for Energiteknikk, IFE Ansatt som forsker (omvendt prof II stilling) 2019-03-01 12%
Sjaastad, Ivar Institutt for eksperimentell medisinsk forskning Bjørknes Høyskole Leder av forskningsutvalget ved høyskolen. Er også deleier. 1995-11-10 10%
Sjaastad, Ivar Institutt for eksperimentell medisinsk forskning Oslo Analytica AS Styremedlem i selskapet som er datterselskap av Bjørknes. 2017-12-01 1%
Skarpaas, Kaja Granum Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Einar Granum kunstfagskole Varamedlem i styret til Einar Granum kunstfagskole og styremedlem i stiftelsesstyret (samme skole). 2014-01-01 1%
Skauli, Torbjørn Seksjon for autonome systemer og sensorteknologier Forsvarets forskningsinstitutt 40% forsker ved FFI, 80% professor ved ITS 2019-12-01 40%
Skeie, Tor DIS Digital infrastruktur og sikkerhet Simula Research Laboratory Tilknyttet Dept. of High Performance Computing. 2018-10-01 20%
Skilbrei, May-Len Institutt for kriminologi og rettssosiologi De nasjonale forskningsetiske komiteene Jeg er medlem i Den nasjonale forskningsetiske komite for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) 2014-01-01 4%
Skjelkvåle, Brit Lisa Institutt for geofag Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Styremedlem Fakultetet for Miljøvitenskap og naturforvaltning 2017-01-01 2%
Skjelsbæk, Inger Senter for tverrfaglig kjønnsforskning Institutt for Fredsforskning (PRIO) Prosjektarbeid som Forsker I 2015-07-01 20%
Skjæveland, Martin Georg Centre for Scalable Data Access DATA 2000 Skjæveland Konsulenttjenester innen informasjonsforvaltning og representasjon. 2007-06-25 15%
Skjæveland, Martin Georg Centre for Scalable Data Access Universitetet i Stavanger Førsteamanuensis II ved Universitetet i Stavanger i Data Science. 2020-02-10 20%
Skjæveland, Martin Georg Centre for Scalable Data Access DATA 2000 Skjæveland Konsulenttjenester innen informasjonsforvaltning og representasjon. 2020-01-01 3%
Skjønsberg, Ole Henning Lungemedisinsk avdeling Store norske leksikon Fagmedarbeider i SNL og SML. 1999-01-01 1%
Skogen, John Eiendomsavdelingen Selmer Eiendom AS Styremedlem eiendomsselskap 2003-08-01 1%
Skogerbø, Eli Institutt for medier og kommunikasjon Skogerbø.Com Foredrag, mindre utredning o.l. Det drives ikke markedsføring for firmaet, og det påtar seg ikke oppdrag i konkurransemedUiO. 2010-01-01 5%
Skoglund, Nina Pettersen Avdeling for tannpleievitenskap FRO-GA-MO A/S Styremedlem 2000-01-01 10%
Skoglund, Lasse Ansgar Farmakologi og farmakoterapi Tannlege Ellen Christine Vigen AS Tannlegepraksis i Aust-Agder 2014-09-15 1%
Skouen, Tina Engelskspråklig litteratur Tina Skouen Pilates-Instruktør Enkeltpersonsforetak som sertifisert Pilates-instruktør. Underviser internt ved UiO (Bedriftshelsetjenesten) og eksternt. 2015-04-30 4%
Skramstad, Tone Center for Computing in Science Education Tone Skramstad En av to forfattere for boka Observatoriet. Huset som fant Norge - Gyldendal Norsk Forlag april 2015. 2014-08-19 5%
Skudutyte-Rysstad, Rasa Kariologi og gerodontologi Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst Forsker 2015-08-03 80%
Skøyen, Christoffer Sveaas Oral kirurgi og oral medisin Troms fylkeskommune Utdanningsstøtte fra Troms fylkeskommune. I praksis får jeg lønn fra Troms fylkeskommune mot bindingstid etter endtutdannelse,menarbeidsstedet mitt er ved Universitetet i Oslo. 2016-08-01 1%
Skålhegg, Bjørn Steen Seksjon for molekylær ernæring Rheumatech AS Konsulent 2020-01-01 20%
Skaar, Kjell Dentalverkstedet Skaar Service Service og vedlikehold av tannlegeutstyr og båtelektronikk. 2005-10-30 15%
Skaare, Anne Avdeling for pedodonti og atferdsfag Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør Forsknings- og utviklingsrelatert virksomhet 2015-06-01 20%
Smette, Ingrid Institutt for medier og kommunikasjon NOVA OsloMet Ansvarlig redaktør sammen med Anders Bakken (NOVA, OsloMet) for Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning, ettverrfagligsamfunnsvitenskapelig tidsskrift som har som formål å bidra til økt kunnskap om ungdom og ungdoms liv i Norden.Tidsskriftetsambisjon er å være den ledende publiseringskanalen for nordisk ungdomsforskning på skandinaviske språk og publiserervitenskapeligeartikler, debatt-/kommentarartikler og bokanmeldelser om ungdom og ungdomsrelaterte spørsmål fra en nordiskkontekst.Tidsskriftet eies av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet, og utgis isamarbeid medUniversitetsforlaget. Tidsskriftet utkommer to ganger i året, og publiseres med åpen tilgang (open access) påIdunn.no 2019-11-01 10%
Solbakk, Anne-Kristin Psykologisk institutt Oslo Universitetssykehus Forskning og nevropsykologisk undersøkelse av pasienter; begge relatert til mitt arbeid ved Psykologisk Institutt. INorgeerNevrokirurgisk avdeling, OUS-Rikshospitalet min viktigste samarbeidspartner ift. forskning. 2016-08-01 20%
Solbakk, Anne-Kristin Psykologisk institutt Sandvika Nevrosenter Nevropsykologisk undersøkelse av pasienter med ulike nevrologiske og nevropsykiatriske tilstander. Klinisk arbeid medulikediagnosegrupper er en forutsetning for at jeg i min stilling som førsteamanuensis i klinisk nevropsykologi kan undervisestudenterved profesjonsstudiet i psykologi. Det er også en forutsetning for vedlikehold av klinisk spesialitet. Pasientundersøkelser foregårpå kveldstid (ca. 2 kvelder i måneden) i lokalene til Sandvika Nevrosenter. 2003-01-01 10%
Solbrekke, Tone Dyrdal Institutt for pedagogikk Örebro universitet Tone Dyrdal Solbrekke er ansatt som gjesteprofessor i pedagogikk innenfor området universitets- og høgskolepedagogikk vedÖrebrouniversitet fra 1. september 2019 til 31.08.2021 2019-09-01 10%
Sollid, Ludvig Magne Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin Bioniz Therapeutics Consulting. Member of the clinical advisory board for celiac disease. 2017-09-09 1%
Sollid, Ludvig Magne Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ImmusanT Scientific Advisor of Scientific Advisory Board (SAB) member of ImmusanT, et amerikansk bioteknologi/legemiddelfirma. Rådgivingog deltakelse på inntil to SAB møter i året. Avtalen er i sin helhet forelagt Instituttleder, Klinmed. 2016-02-01 3%
Sollid, Ludvig Magne Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin GSK Konsulentarbeide, makismalt 15 t. 2019-11-11 1%
Sollid, Ludvig Magne Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin Amagma Therapeutics Konsulenttjeneste for biotech-firma 2020-03-25 1%
Sollid, Ludvig Magne Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin Topas Therapeutics Konsulentvirksomhet for legemiddelskap. 2020-10-20 1%
Spurkland, Anne Molekylær immunologi Store Norske Leksikon Styremedlem i nettleksikonet Store Norske Leksikon (snl.no) 2018-04-01 3%
Spurkland, Anne Molekylær immunologi Forkningsfondet for cøliaki Forskningsfondet for cøliaki ble vedtatt opprettet på årsmøtet til Norsk cøliakiforening 14. mai 1979,oger reist ved innsamlede midler, gaver og bidrag. Fondets formål er å fremme forskning om cøliaki innen detmedisinske,ernæringsmessige eller sosiale sektor. Fondet utlyser hvert år midler til forskning med søknadsfrist 1. mai. Fondet ledes av etstyre på 5 medlemmer og styret tar den endelige beslutningen ved tildeling av forskningsbidrag som skjer fra avkastningavgrunnkapital og fra gaver. Leder av fondet er Prof. Anne Spurkland, Institutt for medisinske basalfag, UiO. 2018-12-01 1%
Stadskleiv, Kristine Institutt for spesialpedagogikk Oslo Universitetssykehus, Seksjon for nevrohabilitering - barn Ansatt som psykologspesialist ved Seksjon for nevrohabilitering - barn (barnehabiliteringen) påOsloUniversitetssykehus/Ullevål. 2020-01-01 20%
Staff, Anne Cathrine (Annetine) Kvinneklinikken Pregnancy Hypertension Journal editorial medlem Medlem av redaktørgrupppen for det internasjonale tidsskriftet til ISSHP 2010-01-01 1%
Staff, Anne Cathrine (Annetine) Kvinneklinikken CoLAB Medlem av styringsgruppe til internasjonal forskergruppe CoLAB 2011-01-01 1%
Staksrud, Elisabeth Institutt for medier og kommunikasjon Elisabeth Staksrud - enkeltmannsforetak Foredrags- og konsulentvirksomhet 2001-01-01 6%
Staksrud, Elisabeth Institutt for medier og kommunikasjon De Nasjonale Forskningsetiske Komiteer Leder - nasjonale forskningsetiske komite for Samfunnsfag, Humaniora, Teologi og Jus. (NESH).Oppnevntavkunnskapsdepartementet. 2018-01-01 5%
Staksrud, Elisabeth Institutt for medier og kommunikasjon Forskningsrådet Medlem, porgramstyret Samfunnssikkerhet (SAMRISK) 2018-05-01 1%
Staksrud, Elisabeth Institutt for medier og kommunikasjon Stiftelsen Pilar (Tidl. RBUP Øst og Sør) 1. varamedlem styret. Oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet v/ Helsedirektoratet. 2020-05-11 1%
Steineger, Johan Edvard Øre-, nese-, halsavdelingen OUS Rikshospitalet inntil 20% klinisk stilling som legespesialist ved ØNH avd OUS Rikshospitalet. 2018-01-08 20%
Stensaker, Bjørn LINK - Senter for læring og utdanning Hong Kong Council of Accreditation Medlem av styret for Hong Kong Council of Accreditation (opptil tre møter i året) 2018-01-01 1%
Stensaker, Bjørn LINK - Senter for læring og utdanning Danmarks Akkrediteringsråd, København Medlem av Akkrediteringsrådet (kvalitetssikring av læresteder og utdanninger i Danmark) 2014-01-01 1%
Stensaker, Bjørn LINK - Senter for læring og utdanning NIFU Forskning på høyere utdanning. Herunder ulike samarbeidsprosjekter mellom IPED og NIFU. 2010-10-01 10%
Stenseth, Geir Institutt for privatrett Kommunal- og moderniseringsdepartementet Leder av arbeidsgruppe som skal vurdere ulike strategier forforbedring av, eller alternativer til, dagens system med sakforjordskifteretteni forbindelse med tradisjonelt jordskifte og urbant jordskifte ved fortettingog transformasjon av områder i byerogtettsteder. 2020-01-01 4%
Stokke, Mathis Korseberg Institutt for eksperimentell medisinsk forskning Oslo universitetssykehus Overlege 2020-06-01 20%
Stokke, Olav Schram Institutt for statsvitenskap Fridtjof Nansens Institutt Forskning og publisering 2013-01-01 20%
Stokke, Kristian Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Den norske Burmakomité Styreleder 2016-07-01 5%
Stordalen, Terje Fagseksjonen Juridisk Institutt, Aalborg Universitet Gæsteprofessor, (Professor II) i tilknytning til lNordic Centre for the Study of Family Law, Practices andPolicies(FamLaPP),Aalborg Universitet, Samfundsvidenskabeligt fakultet, Juridisk institut. Stillingen er basert på en eksternbevilgning fra detObelske familiefond, Aalborg. 2016-11-01 10%
Storesletten, Kjetil Økonomisk institutt Norges Bank Medlem av Hovedstyret i Norges Bank. Ansvar for pengepolitikk og Oljefondet 2014-01-01 10%
Storesletten, Kjetil Økonomisk institutt Tsinghuauniversitetet University SEM Min oppgave for Tsinghuauniversitetet er å delta på to konferanser i året. 2015-01-01 1%
Storesletten, Kjetil Økonomisk institutt Norges Handelshøyskole Professor II 2018-12-01 10%
Storm, Hanne Ferdighetssenteret Med-Storm Innovation Med-Storm Innovation AS ble startet i desember 1998. Det er et firma som har utviklet forandringer i hudledningsevne(emosjonellsvette) til et smertemål på pasienter som ikke kan gjøre rede for seg verbalt. Jeg har vært med å starte firmaet, jeghareierandel og arbeider som leder i firmaet. Jeg er også styremedlem. Organisasjons nummer: 980406903 1999-01-01 20%
Storvik, Geir Olve Statistikk og Data Science Norsk Regnesentral Forsker ved Norsk Regnesentral 1993-09-01 20%
Strand, Håvard Institutt for statsvitenskap Institutt for fredsforskning Jeg har en 20%-stilling på PRIO. 2013-06-01 20%
Strand, Vibeke Blaker Institutt for offentlig rett Store norske leksikon Fagansvarlig for temaet menneskerettigheter på nettsidene til Store norske leksikon 2013-01-17 1%
Strand, Vibeke Blaker Institutt for offentlig rett Stiftelsen Friends of God’s Golden Acre Medstifter og leder av stiftelsen. Frivillig ulønnet arbeid. 2001-01-01 1%
Stray, Viktoria PROG Programmering SINTEF Research Scientist at Sintef Digital. 2017-08-01 20%
Stray, Viktoria PROG Programmering SINTEF Research Scientist at Sintef Digital. 2017-08-01 20%
Strømme, Hanne Psykologisk institutt Helse Sør-Øst Avtalespesialist i psykisk helsevern. 2012-04-04 20%
Strømsvåg, Frode Seksjon for forskningstjenester Strømsvåg Grei Drift Konsulenttjenester innen IT drift. 2019-12-03 2%
Stänicke, Erik Psykologisk institutt Helse Sør-Øst Avtalespesialist i psykisk helsevern. 2012-01-01 20%
Stänicke, Erik Psykologisk institutt Norsk Psykoanalytisk Forening Jeg er styreforman i Norsk Psykoanalytisk Forening. 2017-03-21 3%
Stänicke, Erik Psykologisk institutt Helse Sør-Øst Avtalespesialist i psykisk helsevern. 2012-01-01 20%
Stølen, Svein Universitetet i Oslo Oslo universitetssykehus Styremedlem 2017-10-01 5%
Stølen, Svein Universitetet i Oslo Universitetsforlaget Styremedlem 2017-09-01 1%
Stølen, Svein Universitetet i Oslo Anders Jahres fond til vitenskapens fremme Styremedlem 2017-09-01 1%
Sunde, Pia Titterud Endodonti pia titterud sunde klinisk spesialistvirksomhet i tannlegepraksis (leier lokaler, ingen eierinteresser) 2012-09-01 20%
Suslu, Safiyye Biomaterialer Tannlege Elisabeth Aurstad Riksen Tannlege 2018-02-22 20%
Svennevig, Jan Center for Multilingualism in Society across the Lifespan Universitetet i Agder Professor 2 2019-01-01 20%
Szulecki, Kacper Institutt for statsvitenskap Norsk Utenrikspolitisk Institutt Part-time Research Professor (Forsker I) at the Center for Energy Research, NUPI, conducting research in the projects KODAK and 'Climate clubs' 2020-09-01 20%
Sæther, Bjørnar Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Østlandsforskning Bistilling ved Østlandsforskning 2020-01-01 19%
Søland, Tine Merete Institutt for oral biologi Oslo universitetssykehus Diagnostikk orale biopsier 2014-10-01 20%
Tanem, Kristine Eidal Oral kirurgi og oral medisin Dentales Tannklinikk Lysaker Arbeid som tannlege 2018-09-01 5%
Taraldsen, Joakim Magnus Seksjon for nettdrift Kjernehuset DA Selskapet har i flere år ligget i dvale, ingen aktivitet. 1996-01-04 1%
Taraldsen, Joakim Magnus Seksjon for nettdrift Joakim Magnus Taraldsen Videoproduksjons- og fotograftjenester. 2013-11-23 1%
Tasken, Kjetil Institutt for kreftforskning PCI Biotech ASA Medlem Scientific Advisory Board 2018-05-30 1%
Tateo, Luca Institutt for spesialpedagogikk Aalborg Universitet Temporarily, I have a small percentage left of my former employment as associate at AAU in order to conclude a research project I am part of. 2019-08-01 15%
Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm Studieseksjonen H. Aschehoug & Co Forfatter av læreverk i Naturfag VG1, fysikk VG2 og fysikk VG3 2003-08-01 10%
Tengesdal, Eirik Institutt for lingvistiske og nordiske studier Tengesdal tekstbehandling Enkeltpersonforetaket tilbyr konsulenttjenester innen språk og rettskrivning. 2017-05-29 1%
Thaisen, Jacob Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Universitetet i Vigo (Spania) Medveileder av PhD-avhandling 2018-09-15 1%
Thomassen, Gard O Sundby IT i forskning Thomassens konsulentselskap Enkeltmannsforetak som ligger brakk. 2005-03-29 1%
Thoresen, Lisbeth Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap VID vitenskapelig høgskole veildning phd kandidater 2016-09-01 3%
Thune, Taran Mari Senter for teknologi, innovasjon og kultur NIFU Bistilling som forsker 1 (8%) 2015-01-01 8%
Thune, Taran Mari Senter for teknologi, innovasjon og kultur Oslotech Board member, appointed by the UiO 2017-08-01 2%
Thune, Taran Mari Senter for teknologi, innovasjon og kultur Thune rådgivning og analyse Enkeltbannsforetak, tar enkelte oppdrag innen analyse, foredragsvirksomhet etc 2019-01-02 1%
Tiainen, Hanna Biomaterialer Consultancy work Consultant on medical devices and material science 2016-01-01 20%
Tingleff, Tiril Obstetrikk og gynekologi A Oslo universitetssykehus HF, kvinneklinikken Ullevål Legevikar 2018-03-05 5%
Tingleff, Tiril Obstetrikk og gynekologi A Vestre Viken hf, Ringerike sykehus, gynekologisk avdeling Vikar som overlege 2018-03-05 5%
Toft, Mathias Nevrologisk avdeling Oslo universitetssykehus Overlege ved Nevrologisk avdeling (100%) 2017-08-15 80%
Tollefsen, Torstein Examen philosophicum Ansgar Teologiske Høgskole Examen philosophicum 2005-01-01 7%
Topalova-Casadiego, Biljana Utstillings- og publikumsseksjonen Oslo tingrett Meddommer til Oslo tingrett 2013-01-01 1%
Topalova-Casadiego, Biljana Utstillings- og publikumsseksjonen UNIVERSITETET I OSLO, Institutt for Arkeologi, Konservering og Historie Foreleser i kunstteknologi, Bachelorprogram. Sensorformastergradsstudenter. 2006-01-01 1%
Torgalsbøen, Anne-Kari Psykologisk institutt Anne-Kari Torgalsbøen 1.Psykologisk utredning og behandling 2.Sakkyndig for rettsvesenogbarneverntjeneste 3.Undervisning 4.Konsultasjon 2001-04-27 10%
Torgersbråten, Nina Ellen Kjeveortopedi Tannlege Nina torgersbråten AS privat praksis - kjeveortopedi 2009-06-01 20%
Torgersen, Eivind Kommunikasjonsseksjonen Prosa - tidsskrift for sakprosa Medlem av redaksjonsrådet. 2019-01-01 1%
Torgersen, Eivind Kommunikasjonsseksjonen EIVIND TORGERSEN Enkeltpersonforetak. Næringskode: 90.034 Selvstendig kunstneriskvirksomhet innen litteratur. 2010-01-27 8%
Torgersen, Kristin S Avdeling for atferdsmedisin Oslo legevakt Allmennmedisin/legevaktsarbeid 2019-01-01 20%
Torgersen, Gerald IT-seksjonen odontologisk fakultet Strålende QA Lovpålagt kvalitetskontroll av Cone Beam CT hos to private dentalklinikker. Andre konsulenttjenester ogkursvirksomhetrundt strålevern, bildekvalitet o.l. for dentalt røntgen- og bildeutstyr, for både private klinikker, dentalfirmaer og offentligetannhelsetjenester. Noe undervisning på andre Universiteter og Høgskoler på timebetaling. 2009-05-01 5%
Torvund, Olav Institutt for privatrett Forskerforbundet Medlem av Forskerforbundets opphavsrettsutvalg. Rådgivende utvalg for hovedstyret. 2006-01-01 2%
Torvund, Olav Institutt for privatrett Norsk faglitterær forfatter og oversetterforening Styremedlem i Norsk faglitterær forfatter og oversetterforening 2019-01-01 3%
Traeger, Christian Økonomisk institutt ifo Institute for Economic Research Research advisor to the ifo Center for Energy, Climate and Resources 2017-10-01 15%
Træen, Bente Psykologisk institutt Dagbladet Spaltist i Dagbladet Magasinet og Dagbladet Pluss 2016-07-15 6%
Træen, Bente Psykologisk institutt Stiftelsen Helseutvalget Styremedlem i Helseutvalget 2016-01-01 1%
Træen, Bente Psykologisk institutt Rosa kompetanse Styremedlem i Rosa kompetanse helse og sosial (underutvalg av FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold) 2016-01-01 1%
Ugelvik, Synnøve Institutt for offentlig rett Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personlig vara for leder i NMBUs klagenemnd. 2017-09-01 2%
Uhlig, Tillmann Ortopedisk avdeling - Ullevål Tillmann Uhlig Enkeltmansforetak 1991-02-02 1%
Ulberg, Randi Enhet voksenpsykiatri Diakonhjemmet Sykehus Overlege 2018-09-01 20%
Ulberg, Randi Enhet voksenpsykiatri Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress 2019-10-30 1%
Ullern, Inger-Johanne Senter for teknologi, innovasjon og kultur Maieutikk AS Styreleder 2008-01-01 1%
Ulltveit-Moe, Karen Helene Økonomisk institutt Dagens Næringsliv Fast spalte i Dagens Næringsliv 2007-06-01 3%
Ulltveit-Moe, Karen Helene Økonomisk institutt Norges Bank Medlem av Hovedstyret 2014-01-01 10%
Ulltveit-Moe, Karen Helene Økonomisk institutt Umoe Resutaurant Group AS styremedlem 2017-01-01 2%
Ulset, Vidar Psykologisk institutt AKTIV PSYKOLOG AS Privat psykologtjeneste 2017-01-01 10%
Ulven, Stine Marie Personlig ernæring og forebyggelse av kardiometabolske sykdommer VKM Medlem i fagruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi. Fagruppen vurderer nytte og risiko innenfagområdenehuman ernæring, dietetiske produkter og allergi. 2018-08-01 5%
Verket, Anders Periodonti Tannlege Verket Tannlegetjenester 2017-08-01 20%
Villanger, Ilan Dehli Studieseksjonen ILAN DEHLI VILLANGER RÅDGIVNING OG VEILEDNING Rådgivende arbeid og konsulenttjenester for etablering, utvikling og gjennomføring av forebyggendearbeid/veiledningav studenter/elever og ansatte ved skoler, universiteter og høgskoler. 2010-03-08 1%
Vindenes, Yngvild Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis Norsk institutt for naturforskning (NINA) Vitenskapelig rådgiver. 2018-06-01 20%
Vindenes, Yngvild Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis Functional Ecology Associate Editor Functional Ecology 2017-11-01 1%
Vindenes, Vigdis Avdeling for rettsmedisinske fag Den rettsmedisinske kommisjonen, Statens sivilrettsforvaltning Leder toksikologisk gruppe DRK. 2019-04-01 20%
Vistnes, Maria Institutt for eksperimentell medisinsk forskning Paradigm Biopharma Konsulentoppdrag for planlegging av studie. 2016-08-15 3%
Voigt, Christina Institutt for offentlig rett FN (United Nations Framework Convention on Climate Change) Bi-leder (co-chair) av FN´s Parisavtalens etterlevelseskomittee 2020-06-02 5%
von der Fehr, Nils-Henrik M. Økonomisk institutt Frisch Centre Research 2017-01-01 10%
von der Fehr, Nils-Henrik M. Økonomisk institutt Centre on Regulation in Europe Research 2017-06-13 5%
von Soest, Tilmann Psykologisk institutt Forskningsinstituttet NOVA, OsloMet - storbyuniversitetet Forsker I i 10% stilling ved forskningsinstituttet NOVA ved OsloMet - storbyuniversitetet 2012-01-01 10%
Vøllestad, Leif Asbjørn Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis Wiley-Blackwell Redaktør for tidsskriftet Ecology of Freshwater Fish. Arbeidet gjøres i tillegg til ordinært arbeid. 2004-12-20 5%
Vøllestad, Leif Asbjørn Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis Store Norske Leksikon Store Norske Leksikon Fagansvarlig for tema Fisk. 2011-01-01 1%
Wahl, Astrid Klopstad Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap Oslo universitetssykehus, avdeling for transplantasjonsmedisin Forsker 2018-09-01 20%
Walderhaug, Harald Miljøvitenskap Norsk Kjemisk Selskap Generalsekretær i Norsk Kjemisk Selskap 2018-09-10 5%
Walhovd, Kristine Beate Psykologisk institutt Oslo Univeristetssykehus Midlertidig stilling som professorkompetent forsker ved Oslo universitetssykehus HF. Stillingen er del av PSIssamarbeidmedRikshospitalet, og består i forskning knyttet til MR-scanning. 2017-05-01 15%
Walhovd, Kristine Beate Psykologisk institutt Det Norske Videnskaps-Akademi Leder for Kavli-priskomiteen i nevrovitenskap 2019-09-30 2%
Watne, Åshild Institutt for musikkvitenskap Norges Musikkhøgskole Undervisning i faget Gehørtrening. Permisjon 2018/19 1999-06-30 18%
Webb, Cecilie Elise Seksjon for utadrettet virksomhet Urdia AS Styreleder 1999-10-23 1%
Webb, Cecilie Elise Seksjon for utadrettet virksomhet Foinco AS Vararepresentant i styret. 2005-10-23 2%
Weisethaunet, Hans Institutt for musikkvitenskap HANS WEISETHAUNET Er registrert i enhetsregisteret som enkeltmannsforetak, Næringskode: 92.310, Selvstendig kunstnerisk virksomhet, evt. begrensede oppdrag ut over ordinært arbeidsforhold. 2003-01-01 1%
Wie , Ona Bø Institutt for spesialpedagogikk Ona Boe Wie Forskningsaktivitet 2014-07-01 20%
Wig, Tore Institutt for statsvitenskap PRIO Deltagelse i TOPPFORSK forskningsprosjektet "Securing the Victory: Understanding Dynamics of Short-runandLong-termSuccess in Popular Uprisings and Democratization", ledet av Kristian Gleditsch. 2018-07-01 20%
Wigen, Tove Irene Avdeling for pedodonti og atferdsfag Oslo kommune, Helseetaten, Tannhelsetjenesten Klinisk tjeneste som tannlege (spesialist i pedodonti) 2012-04-20 20%
Wilhelmsen, Trine-Lise Nordisk institutt for sjørett Forsikringsklagekontoret Formann i Finansklagenemnda Skade 2009-01-01 7%
Wilhelmsen, Trine-Lise Nordisk institutt for sjørett Olje og energidepartementet Formann i Petroleumsprisrådet 2009-01-01 3%
Wilhelmsen, Trine-Lise Nordisk institutt for sjørett Norsk Legemiddelansvarsforsikring Styreformann i Norsk Legemiddelansvarsforsikring 2009-01-01 1%
Wilhelmsen, Trine-Lise Nordisk institutt for sjørett fFinansmarkedsfondet Styremedlem 2011-09-28 1%
Willumsen , Tiril Avdeling for pedodonti og atferdsfag TKS Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør Sidegjøremålet er knyttet til forskning og veiledning av prosjekter i TKS. I tillegg innebærer det deltagelse iundervisning og veiledning av tannhelsepersonell i TOO (Tilrettelagt tannbehandling for mennesker utsatt for tortur, overgrepeller har odontofobi) 2015-02-01 20%
Winkler, Andrea Sylvia Helsam, Felles faglig aktivitet Technical University of Munich Coordination of CYSTINET-Africa, a large health network funded by the German Ministry of Education and Research 2016-04-01 20%
Wisløff-Aase, Kristin Avdeling for anestesiologi Oslo Universitetssykehus, akuttklinikken Overlege i tilstedevakt ved akuttklinikken OUS, RH Overlege på transplantasjonsteamet OUS, RH 2014-01-03 25%
Wisthaler, Armin Miljøvitenskap University of Innsbruck Adjunct Professor at the Institute for Ion Physics and Applied Physics 2019-07-01 14%
Wittek, Anne Line Institutt for pedagogikk MF Vitenskapelig høyskole Styremedlem 2020-08-03 2%
Wohlfahrt, Johan Caspar Periodonti CAPEDEL AS/ Tannlege Caspar Wohlfahrt Spesialist klinikk for periodonti. jag har en 50 % stilling ved UiO / IKO . Resterende 50% arbeider jag som privattannlegespesialist og som konsult in mot LABRIDA AS via mitt selskap Capedel AS samt med forelesinger. 2013-04-01 50%
Wohlfahrt, Johan Caspar Periodonti LABRIDA AS Styremedlem LABRIDA AS. 2012-08-01 1%
Wohlfahrt, Johan Caspar Periodonti IdentiX 45% eierskap i IT selskap gründet av meg 2016-07-08 1%
Wohlfahrt, Johan Caspar Periodonti Capedel Holding Eierskap 100% i investeringsgbolag samt konsultvirksomhet 2015-12-10 10%
Wohlfahrt, Johan Caspar Periodonti Corticalis AS 5 % eierskap Corticalsi AS via mitt investerings selskap Capedel Holding 2012-01-02 1%
Wohlfahrt, Johan Caspar Periodonti Corticalis AS Klinisk forsking Corticalis AS 2013-02-01 1%
Wold, Kristin Fjelnseth NORMENT part UiO Psykolog Kristin Fjelnseth Wold Private psykologtjenester deltid 2020-03-01 15%
Wollan, Anders Kvalvåg Geo-økologisk forskningsgruppe Anders K. Wollan NATURKJENNSKAP & FRILUFTSLIV Fjellføring, klatrekurs, kontroll og ettersyn av klatrevegger, soppkurs og -turer for firmaer og grupper, feltarbeidinnenbotanikk og mykologi, konsulentarbeid ved utredninger i forbindelse med utbyggingssaker, 2000-01-01 5%
Wollan, Anders Kvalvåg Geo-ø