Denne emnegruppen er nedlagt

40-gruppe – Middelalderens kulturhistorie og arkeologi (40MIDKULTARK)

Om emnegruppen

40-gruppene i middelalderstudier er slått sammen, og studenter som har påbegynt 40MIDKULTARK er overført til 40-gruppe - Middelalderens kulturhistorie (40MIDKULTH)

Denne emnegruppen åpner for et tverrfaglig studium i middelalderens kulturhistorie og arkeologi. Emnegruppen kan brukes som støttegruppe i bachelorgraden ved programmene som er listet opp nedenfor.

Emner i emnegruppen

Velg 40 sp blant følgende emner:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet