Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

80-gruppe – Filosofi (80FILOSOFI)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen gir en bred innføring i alle de viktigste hovedområdene av filosofien.

Læringsutbytte
• Studentene skal kunne redegjøre for og diskutere grunnleggende filosofiske spørsmål slik de er formulert systematisk innenfor forskjellige filosofiske perioder fra antikken til i dag.
• Studentene skal kunne forholde seg til originaltekster fra hele filosofihistorien.
• Studentene skal kunne forholde seg til minst ett fremmedspråk.

Oppbygning og gjennomføring
Alle emner på 1000-nivå bør avlegges før emnene på 2000-nivå.

Kvalifisering for videre studier
Emnegruppen oppfyller kravet til faglig fordypning som forutsettes for opptak til masterprogrammet i filosofi.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

Minst 10 av 30 sp velges fra en kjernegruppe bestående av følgende emner:

De eventuelt resterende studiepoengene kan velges fritt blant følgende emner:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet