Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

80-gruppe – Portugisisk (80POR)

Om emnegruppen

For studenter med opptak til studieretning portugisisk høsten 2015.

Fikk du opptak før det, se 80-gruppe i portugisisk for kull 2014 eller 80-gruppe i portugisisk til og med kull 2013.

Emnegruppen inngår i studieretning portugisisk for Europeiske og amerikanske studier: språk, litteratur, område. Les mer om læringsmålene for emnegruppen.


Oppbygging og gjennomføring

Emnegruppen består av 50 studiepoeng i obligatoriske emner, og 30 studiepoeng som avhenger av hvorvidt du har forkunnskaper i portugisisk. Gjennom en diagnostisk test kan du selv kan finne ut hvilket alternativ som er riktig for deg.

Hvis du får mindre enn 50% riktige svar, bør du begynne med emnet POR1000 – Innføring i portugisisk (videreført) (20 studiepoeng). Deretter tar du de 50 studiepoengene i obligatoriske emner, for så å velge ett fordypningsemne innen portugisisk språk eller portugisiskspråklig litteratur.

Hvis du får 70% riktige svar, bør du begynne rett på de 50 studiepoengene i obligatoriske emner. Deretter kan du velge 30 studiepoeng blant POR2102 – Portugisisk grammatikk med vekt på korpusbaserte lingvistiske undersøkelserPOR2104 – Portugisisk språkhistorie, POR2300 – Portugisiskspråklige romaner fra romantikken til vår egen tid (nedlagt) og POR2316 – Portugisiskspråklig lyrikk (19. og 20. århundre) (nedlagt).

Emnegruppen har en tydelig progresjon hvor språkemnene på 1000-nivå gir opplæring i portugisisk språk med fokus på morfologi, særlig verbalsystemet, og enkle, syntaktiske regler. Emnet POR1300 – Portugisiskspråklig litteratur, innføring (nedlagt) gir en introduksjon til portugisiskspråklig litteratur fra Portugal, Brasil og det portugisiskspråklige Afrika. Emnet IBER1501 – Den iberiske verden - en historisk innføring (nedlagt) gir en bred innføring i iberisk og latinamerikansk historie. På 2000-nivå kan du fordype deg i tema innen disiplinene språk og/eller litteratur.

Utenlandsopphold
Vi anbefaler at du tar deler av studiet som utvekslingsstudent i utlandet. Se UiOs utvekslingsavtaler. Emner tatt i utlandet kan etter forhåndsgodkjenning og endelig godkjenning innpasses i bachelorgraden din. Du kan ta emner i utlandet som kan inngå som frie emner, emner i 40-gruppen din eller som erstatning for emner på 2000-nivå.

Kvalifisering for videre studier
Studieretningen kvalifiserer til masterstudier i portugisisk.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

30 studiepoeng velges blant:

Emner som tidligere har inngått i 80-gruppa og fremdeles vil godkjennes:

Annet