Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

80-gruppe – Spansk (80SPA)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen gjelder for studenter med opptak til studieretning spansk høsten 2014 eller høsten 2015. Fikk du opptak før det, se 80-gruppe i spansk til og med kull 2013.

 
Emnegruppen inngår i studieretning spansk med fordypning i språk eller litteratur på bachelorprogrammet for Europeiske og amerikanske studier: språk, litteratur, område. Les mer om læringsmålene for emnegruppen.

Det anbefales at du har forkunnskaper tilsvarende Nivå II fra videregående skole for å begynne på denne emngruppen, se informasjon om kompetansemål i faget (pdf).


Oppbygging og gjennomføring
Emnegruppen består av 50 studiepoeng i obligatoriske emner som er felles for begge fordypninger. Emnene gir en faglig oversikt og bred metodisk basis. De resterende 30 studiepoengene velges innenfor fordypningen: språk eller litteratur.


Utenlandsopphold
Vi anbefaler at du drar på utveksling til Spania eller Latin-Amerika i løpet av studiet. Du kan lese mer om dette på nettsiden Studieopphold i utlandet, for studieretning spansk. Emner tatt i utlandet kan etter forhåndsgodkjenning innpasses som emner i denne 80-gruppen. Det anbefales å ta emner i utlandet som kan inngå som erstatning for emner på 2000-nivå.


Kvalifisering for videre studier
80-gruppen oppfyller kravet til faglig fordypning som forutsettes for opptak til masterstudier i enten spansk språk eller litteratur.
Denne emnegruppen kan også være grunnlag for å søke opptak til PPU.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

Fordypning i språk:

Obligatorisk emne:

20 studiepoeng velges blant følgende emner:

Emner som tidligere har inngått og fremdeles vil godkjennes:

Fordypning i litteratur:

Obligatoriske emner:

10 studiepoeng velges blant følgende emner:

Emner som tidligere har inngått og fremdeles vil godkjennes:

Annet