80-gruppe – Geofysikk og klima (GFK80)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen gir en generell innføring i geofag; geofysikk og klima. Vær oppmerksom på at enkelte emner kan ha bestemte forkunnskapskrav, se presentasjonen av det enkelte emnet.

Emnegruppen kan inngå som 80-gruppe i en fritt sammensatt bachelorgrad ved MN-fakultetet.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

De resterende 40 studiepoengene skal velges fra følgende emner:

Overgangsordning

Tidligere emnegrupper i geofag 80-gruppe – MN Geofag (MN80-GEO_GEO) (tar ikke opp nye studenter) og 80-gruppe – MN Meteorologi og oseanografi (MN80-GEO_METOS) (tar ikke opp nye studenter) er under utfasing og tar ikke opp nye studenter. Disse emnegruppene vil gjelde fram til og med høst 2021.

Hvis du har emner fra både gammel og ny emnegruppe, ta kontakt med Institutt for geofag for mer informasjon.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Ønsker du å søke på masterprogrammet i geofag på grunnlag av denne GFK80-emnegruppen, må du sjekke opptakskravene i den studieretningen som ønskes søkt før valg av 40-studiepoeng emnene.

Merk at du også må fylle opptakskrav i MAT/INF/STK/KJM/FYS e.l. realfaglige emner, se spesifisert på de enkelte master studieretningene.

Annet

MN-fakultetets bachelorprogrammer har ikke krav til 40- eller 80-grupper, og disse vil derfor heller ikke fremgå av vitnemålet for bachelorprogrammene.