Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en bred innføring i meteorologi, med vekt på fysisk forståelse og matematisk beskrivelse av prosessene i atmosfæren. Det vil bli gitt en innføring i strålingsoverføring i atmosfæren, sky- og nedbørdannelse. Videre vil atmosfærens stor-skala bevegelser bli beskrevet, og knyttet til værsystemer, som høytrykk og lavtrykk. En kort innføring i atmosfærens grenselag vil også bli gitt. Hovedtrekk ved jordas klimavariasjoner og klimaendringer vil bli gjennomgått.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet, har du:

 • kunnskap om statisk stabilitet i atmosfæren, og betydningen av denne for konveksjon og byger
 • innsikt i hvordan kortbølget og langbølget stråling vekselvirker med atmosfæren, og betydningen av dette for optiske fenomener, drivhuseffekt og fjernmåling
 • innsikt i teorien for skydannelse i atmosfæren, samt nedbørprosessen
 • en matematisk og fysisk forståelse av begrepene geostrofisk vind, termalvind og hvordan vinden avtar ned mot bakken p.g.a. friksjon.
 • innsikt i hvordan naturlige og menneskeskapte pådriv påvirker klimaet på Jorda

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Det er obligatoriske feltkurs og ekskursjoner i emnet. Før feltkurs/ ekskursjoner er det et krav at du har bestått et HMS kurs i feltsikkerhet.

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger og kollokvier/grupper, 4 timer per uke. Det er 2-4 obligatoriske øvelser i løpet av emnet med tilhørende obligatoriske oppgaver, som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Et obligatorisk 3-dagers feltkurs. Fra feltkurset skal det skrives en feltrapport som må vere godkjent før avsluttende eksamen.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen (studieinfo@geo.uio.no).

Generell informasjon om ekskursjoner ved Institutt for geofag.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

 • Det kreves godkjenning av 2-4 obligatoriske oppgaver og en feltrapport før studenten kan ta avsluttende eksamen.
 • Skriftlig midtveiseksamen som teller 30 % (2 timer).
 • Avsluttende skriftlig eksamen som teller 70 % (3 timer).

Hjelpemidler

Godkjent kalkulator.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Dette emnet ses i sammenheng med GEF2200 – Atmosfærefysikk (videreført) ved praktisering av tregangersregelen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)