Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en bred innføring i meteorologi, med vekt på fysisk forståelse og matematisk beskrivelse av prosessene i atmosfæren. Det vil bli gitt en innføring i strålingsoverføring i atmosfæren, sky- og nedbørdannelse. Videre vil atmosfærens stor-skala bevegelser bli beskrevet, og knyttet til værsystemer, som høytrykk og lavtrykk. En kort innføring i atmosfærens grenselag vil også bli gitt. Hovedtrekk ved jordas klimavariasjoner og klimaendringer vil bli gjennomgått.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet, har du:

 • kunnskap om statisk stabilitet i atmosfæren, og betydningen av denne for konveksjon og byger
 • innsikt i hvordan kortbølget og langbølget stråling vekselvirker med atmosfæren, og betydningen av dette for optiske fenomener, drivhuseffekt og fjernmåling
 • innsikt i teorien for skydannelse i atmosfæren, samt nedbørprosessen
 • en matematisk og fysisk forståelse av begrepene geostrofisk vind, termalvind og hvordan vinden avtar ned mot bakken p.g.a. friksjon.
 • innsikt i hvordan naturlige og menneskeskapte pådriv påvirker klimaet på Jorda

Opptak til emnet

Studenter ved UiO søker plass på undervisning og melder seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanseeller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

Det er obligatoriske feltkurs og ekskursjoner i emnet. Før feltkurs/ ekskursjoner er det et krav at du har bestått et HMS kurs i feltsikkerhet.

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger og kollokvier/grupper, 4 timer per uke. Det er 2-4 obligatoriske øvelser i løpet av emnet med tilhørende obligatoriske oppgaver, som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Et obligatorisk 3-dagers feltkurs. Fra feltkurset skal det skrives en feltrapport som må vere godkjent før avsluttende eksamen.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen (studieinfo@geo.uio.no).

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Generell informasjon om ekskursjoner ved Institutt for geofag.

Eksamen

 • Det kreves godkjenning av 2-4 obligatoriske oppgaver og en feltrapport før studenten kan ta avsluttende eksamen.
 • Skriftlig midtveiseksamen som teller 30% (2 timer).
 • Avsluttende skriftlig eksamen som teller 70% (3 timer).
 • Alle deler må være bestått hver for seg for å bestå emnet.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Det regnes også som 1 av 3 forsøk på eksamen i dette emnet dersom du tar eksamen i ett eller flere av følgende emner: 

Hjelpemidler til eksamen

Godkjent kalkulator.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. nov. 2020 00:13:20

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)