Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet fokuserer på de mekaniske egenskapene til naturlige geomaterialer (f.eks. bergarter, jord og sedimenter, snø og is), og spesielt hvordan slike materialer gjennomgår plastisk deformasjon og går til brudd under påførte belastninger (både naturlige og menneskeskapte). Bruddkriterier, friksjon og friksjonsparametere, tidsavhengig styrke, deformasjonshastighet og (u)stabilitet vil også bli behandlet i emnet. Begrepene som diskuteres i emnet vil bli anvendt på problemstillinger innen geofarer som f.eks. jordskred, jordskjelv, vulkanisme og bredynamikk.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette kurset forventes studentene å ha kompetanse i:

 • å beskriver styrken og stabiliteten til geomaterialer
 • spenning og tøyning (stress & strain)
 • reologi og strømning i geomaterialer
 • bruddkriterier
 • friksjon
 • skråningsstabilitet

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnene GEO3131 og GEO4131 har felles opptak. Samlet opptakskapasitet er 25 plasser.

Dersom det er flere enn 25 søkere til GEO4131/3131 rangeres disse etter følgende kategorier:

 1. Masterstudenter i Geofag tatt opp til en av følgende studieretninger:
 2. Bachelorstudenter på et av følgende studieprogram:
 3. Innreisende utvekslingsstudenter og øvrige bachelorstudenter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
 4. Enkeltemnestudenter

Søkere vil bli rangert etter antall studiepoeng innenfor hver kategori: alle søkere innen kategori 1 rangeres før søkere i kategori 2, også videre. Dersom det er plassbegrensning i emnet, vil ledige plasser tildeles etter loddtrekning til de med likt antall studiepoeng. 

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

GEO3131 inkluderer laboratoriearbeid. Du må derfor bestå et HMS-kurs i laboratoriesikkerhet før du kan gjøre labøvelser

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

Undervisning

Emnet inneholder forelesninger og praktiske øvelser som utgjør ca. 6 timer per uke. Obligatorisk oppmøte på 4 praktiske øvelser før du kan avlegge avsluttende eksamen. 1 obligatorisk innlevering teller inn på avsluttende karakter. 

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen (studieinfo@geo.uio.no). 

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

 • Obligatorisk oppmøte til 4 praktiske øvelser. Oppmøte må være godkjent før du kan delta på avsluttende eksamen. 
 • Innleveringsoppgave som teller 30 % av avsluttende karakter.
 • Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) teller ca. 70% av avsluttende karakter. Dersom få oppmeldte til emnet kan eksamen gis muntlig.
 • Både obligatorisk innlevering og avsluttende eksamen må være bestått hver for seg for å få avsluttende karakter.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du skal besvare eksamenen på engelsk.

Innleveringer og skriftlig eksamen i dette emnet gis kun på engelsk. 

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Det regnes også som 1 av 3 forsøk på eksamen i dette emnet dersom du tar eksamen i ett eller flere av følgende emner: 

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2019

Eksamen

Høst 2019

Undervisningsspråk

Engelsk