Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet gir en introduksjon til dannelse, forfatning og utvikling av planetære systemer og planetære legemer. Emnet vil også omhandle karakteristika til planeter og småplaneter herunder struktur, overflate, atmosfære, samt prosesser som virker på, i og mellom planetene.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet vil du kunne:

 • beskrivelse struktur og utvikling til planetære systemer (i vårt og andre solsystemer), fordeling og egenskaper til planeter, småplanter, kometer og meteoritter
 • forstå hvordan mestre komponentene i himmelmekanikk, som beskriver bevegelsen til legemer innen gravitasjonsfeltet til en sentralstjerne
 • forstå prosessene som virker i og på en planetær atmosfære, med hensyn på sammensetning og avstand til solen
 • forstå forskjeller og likheter i utviklingen til overflaten til forskjellige faste legemer, og betydningen for de indre prosessene og klimautviklingen
 • mestre de fundamentale kreftene som styrer fasong og indre struktur til planetære legemer, i relasjon til meteoritters sammensetning, varmebudsjett og gravitasjon, og forholdene som skal til for at et magnetfelt dannes

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot GEO-AST4410 – Planetologi

Undervisning

3 timer forelesninger og 3 timer obligatoriske seminarer/regneøvelser per uke, over 12 uker. De obligatoriske seminarene/regneøvelsene må være godkjent før studenten kan framstille seg til avsluttende skriftlig eksamen.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen (studieinfo@geo.uio.no).

Eksamen

 • De obligatoriske regneøvelsene/seminarene skal være godkjent for å kunne framstille seg til avsluttende skriftlig eksamen.
 • Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) teller 100 %.

Hjelpemidler

Godkjent kalkulator, Matematisk formelsamling.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter har gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Det regnes også som 1 av 3 forsøk på eksamen i dette emnet dersom du tar eksamen i ett eller flere av følgende emner:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)