80-gruppe – Matematikk (MAT80)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen gir en generell innføring i matematikk. Emnegruppen kan inngå som 80-gruppe i en fritt sammensatt bachelorgrad ved MN-fakultetet.

Emner i emnegruppen

Emnegruppens sammensetning:

Vær oppmerksom på at enkelte emner kan ha bestemte forkunnskapskrav, se presentasjonen av det enkelte emnet.

 

Nedlagte eller videreførte emner kan erstatte emner i 80-gruppen dersom det er tilstrekkelige studiepoengsoverlapp. Kontakt studieadministrasjonen ved Matematisk institutt dersom du har spørsmål vedrørende dette.

Annet

MN-fakultetets bachelorprogrammer har ikke krav til 40- eller 80-grupper og disse vil derfor heller ikke fremgå av vitnemålet for bachelorprogrammene.