Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

MAT1140 er en første innføring i abstrakt matematikk. Emnet introduserer matematiske strukturer som er felles for mange fagområder, og det gir studentene trening i å argumentere matematisk. Emnet forutsetter ikke faglige kunnskaper utover videregående skole (R1+R2), men det er en fordel å ha vært eksponert for matematisk argumentasjon. MAT1140 gir et solid grunnlag for videre arbeid med teoretiske matematikkemner.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • vet du hvordan man analyserer det logiske forholdet mellom enkle utsagn, kjenner vanlige bevisteknikker, og kan presentere egne matematiske argumenter på en klar og velorganisert måte ved hjelp av korrekt notasjon og terminologi;
 • kjenner du mengdebegrepet og de Boolske operasjonene, kan gjennomføre argumenter med mengder og familier av mengder, kjenner kardinalitetsbegrepet og de viktigste egenskapene til tellbare mengder;
 • kjenner du funksjons- og relasjonsbegrepene, kan bruke funksjoner og relasjoner til å beskrive matematiske sammenhenger, og kan gjenkjenne og bruke ekvivalensrelasjoner og partielle ordninger;
 • vet du hvordan hele tall er bygget opp av primtall, kan argumentere med restklasser, og kjenner karakteriseringer av pytagoreiske tripler og kvadratsummer;
 • kjenner du de grunnleggende egenskapene til noen algebraiske strukturer, spesielt ringer og kropper, og hvordan dette belyser eksempler som reelle tall og polynomer;
 • kjenner du utvalgsaksiomet og Zorns lemma og kan gjennomføre argumenter basert på dem.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel å ha tatt MAT1100 – Kalkulus, men emnet kan også tas med R1 og R2 som bakgrunn.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot INF1080 – Logiske metoder for informatikk (videreført)

*Informasjon om overlapp mot nedlagte emner kan være ufullstendig. Ta kontakt med instituttet ved spørsmål. 

Undervisning

4 timer forelesning og 2 timer gruppeundervisning hver uke hele semesteret.

Tilbudet i antall grupper kan justeres underveis i semesteret, avhengig av oppmøtet.

Eksamen

obligatoriske oppgaver.

Skriftlig eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk