Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

MAT1140 gir en innføring i grunnleggende matematiske strukturer og bevistyper. Emnet gir et godt grunnlag for videre arbeid med teoretiske matematikkemner.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha følgende kompetanse:

 • kunne beskrive det logiske forholdet mellom utsagn, kjenne vanlige bevistyper og selv kunne gjennomføre matematiske bevis
 • kjenne mengdebegrepet,kunne bevise at mengder er like eller inneholdt i hverandre og beherske Booleske operasjoner
 • kjenne funksjons- og relasjonsbegrepet, kunne bruke funksjoner og relasjoner til å beskrive matematiske sammenhenger, og være kjent med generelle funksjons- og relasjonstyper
 • kjenne oppbygningen av de hele tall, kunne regne modulo et naturlig tall, og kjenne og kunne bruke de grunnleggende matematiske resultatene knyttet til dette
 • kunne beskrive endelige, tellbare og ikke-tellbare mengder, kjenne kardinalitetsbegrepet og vite hva det vil si at to mengder har samme kardinalitet
 • ha kjennskap til den systematiske utvikling av tallsystemer fra naturlige tall, via hele og rasjonale tall, til reelle tall

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

En av disse:

 • Matematikk R1
 • Matematikk (S1+S2)

Og en av disse:

 • Matematikk (R1+R2)
 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel å ha tatt MAT1100 - Kalkulus, men emnet kan også tas med R1 og R2 som bakgrunn.

Overlappende emner

Fra og med høsten 2015: 5 studiepoeng mot INF1080 - Logiske metoder for informatikk (videreført).

Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med matematisk institutt.

Undervisning

4 timer forelesning og 2 timer gruppeundervisning hver uke hele semesteret.

Eksamen

obligatoriske oppgaver. Skriftlig avsluttende eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk