MAT1140 – Strukturer og argumenter

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

MAT1140 er en første innføring i abstrakt matematikk. Emnet introduserer matematiske strukturer som er felles for mange fagområder, og det gir studentene trening i å argumentere matematisk. Emnet forutsetter ikke faglige kunnskaper utover videregående skole, men det er en fordel å ha vært eksponert for matematisk argumentasjon. MAT1140 gir et solid grunnlag for videre arbeid med teoretiske matematikkemner.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • vet du hvordan man analyserer det logiske forholdet mellom enkle utsagn, kjenner vanlige bevisteknikker, og kan presentere egne matematiske argumenter på en klar og velorganisert måte ved hjelp av korrekt notasjon og terminologi
 • kjenner du mengdebegrepet og de Boolske operasjonene, kan gjennomføre argumenter med mengder og familier av mengder, kjenner kardinalitetsbegrepet og de viktigste egenskapene til tellbare mengder
 • kjenner du funksjons- og relasjonsbegrepene, kan bruke funksjoner og relasjoner til å beskrive matematiske sammenhenger, og kan gjenkjenne og bruke ekvivalensrelasjoner og partielle ordninger
 • vet du hvordan hele tall er bygget opp av primtall, kan argumentere med restklasser, og kjenner karakteriseringer av pytagoreiske tripler og kvadratsummer
 • kjenner du de grunnleggende egenskapene til noen algebraiske strukturer, spesielt ringer og kropper, og hvordan dette belyser eksempler som reelle tall og polynomer
 • kjenner du utvalgsaksiomet og Zorns lemma og kan gjennomføre argumenter basert på dem

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Overlappende emner

Undervisning

4 timer forelesning og 2 timer gruppeundervisning hver uke hele semesteret.

Tilbudet i antall grupper kan justeres underveis i semesteret, avhengig av oppmøtet.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen som teller 100 % ved sensurering.

Dette emnet har 2 obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. des. 2022 17:36:25

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk