Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

MAT2100 tar for seg det teoretiske grunnlaget for énvariabel matematisk analyse og gir en grundig innføring i sentrale begreper og bevisteknikker. Emnet utdyper og viderefører teorien fra MAT1100 – Kalkulus og legger et teoretisk grunnlag for videre studier. Studenter som tar sikte på en mastergrad i matematisk analyse (inkludert partielle differensialligninger, matematisk optimering, stokastisk analyse og matematisk finans) anbefales å ta MAT2400 – Reell analyse isteden/tillegg.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • kjenner du den aksiomatiske teorien for reelle tall og har god kjennskap til topologiske begreper som åpenhet, lukkethet, kompakthet, konvergens og kontinuitet på tallinjen;
 • har du innsikt i kardinalitetsbegrepet og vet forskjell på tellbare og ikke-tellbare mengder;
 • kan du utnytte de grunnleggende teoremene om kontinuerlige og deriverbare funksjoner på tallinjen;
 • kan du gjøre rede for Riemann-integralet og sammenhengen mellom integrasjon og derivasjon;
 • har du god kjennskap til forskjellige konvergensformer for funksjonsfølger og funksjonsrekker og kjenner den grunnleggende teorien for potensrekker og Fourierrekker;
 • kan du gjøre rede for den grunnleggende teorien for metriske rom;
 • kan du presentere egne matematiske argumenter med korrekt notasjon og terminologi og på en klar og velorganisert måte.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på MAT1100 – Kalkulus. Det er en fordel å ha tatt MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra

Undervisning

4 timer forelesning og 2 timer gruppeundervisning hver uke hele semesteret.

Tilbudet i antall grupper kan justeres underveis i semesteret, avhengig av oppmøtet.

Eksamen

2 obligatoriske oppgaver.

Muntlig eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk