Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

MAT3400 gir en innføring i mål- og integrasjonsteori og i operatorteori (hovedsakelig på Hilbert rom). Blant temaene som dekkes er: Grunnleggende mål- og integrasjonsteori, inklusivt konvergensteoremene, Lp-rom og deres kompletthet, samt  Carathéodorysutvidelsesteorem. Adjungerte operatorer, ortogonale projeksjoner, kompakte operatorer og Hilbert-Schmidt operatorer. Spektralteoremet for kompakte selv-adjungerte operatorer. Anvendelser på Sturm-Liouville-teori og Fredholm-teori.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • er du vant til å arbeide med sigma-algebraer og med mål på sigma-algebraer. Spesielt er du fortrolig med de viktigste sigma-algebraene bestående avdelmengder av de reelle tallene og har god kjennskap til Lebesgue-målet på disse;
 • har du god forståelse for hva et målrom er og hva målbare og integrerbare funksjoner er, kan beregne integralet til mange integrerbare funksjoner og kjenner til konvergensteoremer for integraler;
 • vet du hva som menes med et Lp-rom og hva Hölders ulikhet sier;
 • kan du bestemme den adjungerte til en begrenset lineær operator på et Hilbert rom, avgjøre om operatoren er selv-adjungert og kjenner godt til eksempler på slike, som f.eks. ortogonale projeksjoner på lukkede underrom;
 • kjenner du til kompakte operatorer og viktige egenskaper for disse, og er fortrolig med hva som menes med Fredholm-alternativet, spesielt i forbindelse med vise integrallikninger;
 • har du god forståelse for spektralteoremet for kompakte selvadjungerte operatorer og kan anvende dette teoremet til å løse enkelte Sturm-Liouville problemer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

MAT1100 – Kalkulus, MAT-INF1100 – Modellering og beregninger, MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra, MAT1120 – Lineær algebra og MAT2400 – Reell analyse.

Overlappende emner

*Informasjon om overlapp mot nedlagte emner kan være ufullstendig. Ta kontakt med instituttet ved spørsmål. 

Undervisning

6 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Eksamen

1 obligatorisk oppgave.

Skriftlig eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Emnet kan undervises på norsk dersom foreleser og alle studenter på første forelesning ønsker det.