Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

100-gruppe – Sosialantropologi (100-SOSANT)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen utgjorde fordypningen i bachelorprogrammet i sosialantropologi til og med høsten 2014. Se informasjon om ny fordypning i sosialantropologi som er gjeldende fra og med høsten 2015.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner (90 studiepoeng)

I tillegg velger du ett av disse fordypningsemnene (10 studiepoeng)

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

Videre studier

En bachelorgrad med fordypning i sosialantropologi kvalifiserer deg til å søke om opptak til master i sosialantropologi, samt en rekke tverrfaglige masterprogrammer ved UiO. Se programsidene til bachelorprogrammet i sosialantropologi for mer informasjon om kvalifisering til masterstudier.

 

Fritt sammensatt bachelorgrad

Dersom du ønsker å oppnå en fritt sammensatt grad med fordypning i sosialantropologi, må du oppfylle krav om oppbygning til denne emnegruppen som skissert over. Merk at enkelte emner i emnegruppen kan være adgangsbegrenset slik at det kun er studenter med plass på bestemte studieprogram som har tilgang til emnet. Dette finner du informasjon om under «Opptak og adgangsregulering» på hver enkelt emneside.