Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

40-gruppe – Demografi (40-DEMO)

Om emnegruppen

NB! Emnegruppen tar ikke opp nye studenter. Alle studenter som tidligere har valgt emnegruppen kan fullføre den.

 • Du kan bytte 40-gruppe til Error: java.lang.NullPointerException, der alle disse emnene inngår (utenom Error: java.lang.NullPointerException).
 • Vær oppmerksom på at Error: java.lang.NullPointerException undervises annenhver vår.

Emnegruppen i demografi gir studentene kunnskaper om befolkningsutviklingen i ulike deler av verden.

Følgende temaer tas opp:

 • Hva er grunnene til og konsekvensene av den sterke befolkningsveksten mange fattige land fremdeles har?
 • Hvordan kan veksten dempes?
 • Hvorfor er barnetallet såpass høyt i Norge i forhold til ellers i Europa, samtidig med at oppslutningen om ekteskapet er ganske beskjeden?
 • Hvor store forskjeller i dødelighet er det mellom ulike befolkningsgrupper i Norge i dag?
 • Hvilken rolle spiller innvandringen for befolkningsutviklingen?

Emnene inneholder noen metodemoduler som skal gi studentene grunnlag for å utføre enkle demografiske beskrivelser eller analyser selv. Metodekunnskapene vil også gjøre det lettere å lese fagets originallitteratur.

Du velger fire emner (40 studiepoeng) fra emnene som er listet opp under. Du kan velge mellom syv emner. Fire av emnene er innen demografi (ECON1710, ECON1730, ECON3020 og ECON3725), ett er innenfor statistikk og to er samfunnsøkonomiemner som er relevante å kombinere med demografi. Minimum 30 studiepoeng må være innenfor faget demografi for å få godkjent emnegruppen. 

To andre emner innen demografi er nedlagt (ECON3710 og ECON3720).Hvis du har tatt et av disse emnene tidligere, kan det inngå i denne 40-gruppen. 

Emner i emnegruppen

 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException (Emnet er under nedleggelse. Siste eksamen holdes høsten 2019)
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException

Nedlagte emner

Error: java.lang.NullPointerException
Error: java.lang.NullPointerException

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

Emnegruppen vil også kunne godkjennes som del av andre programmer. Ta kontakt med det studieprogrammet du tilhører for å høre om emnegruppen kan inngå i programmet.