Emner innen humanistiske fag

Viser 1501–1527 av 1527 emner
Emne Studiepoeng
TYSK4309 – Tyskspråklig litteratur: Temastudium (10 studiepoeng) 10
TYSK4310 – Litteratur i antropocen. Klima og miljø i tyskspråklig litteratur (Environmental Humanities and Sciences) (5 studiepoeng) 5
TYSK4311 – Litteratur i antropocen. Klima og miljø i tyskspråklig litteratur (10 studiepoeng) 10
TYSK4319 – Tyskspråklig litteratur: Temastudium (20 studiepoeng) 20
TYSK4328 – Tyskspråklig litteratur: Das Nibelungenlied - Ein Epos und seine Rezeption (20 studiepoeng) 20
TYSK4332 – Tyskspråklig litteratur: Literatur und Mythos (10 studiepoeng) 10
TYSK4333 – Tyskspråklig litteratur: Literatur als Erinnerung (10 studiepoeng) 10
TYSK4336 – Tyskspråklig litteratur: Unterwegs zur Moderne - der Realismus (10 studiepoeng) 10
TYSK4337 – Tyskspråklig litteratur: Unterwegs zur Moderne - der Realismus (20 studiepoeng) 20
TYSK4342 – Tyskspråklig litteratur: Literatur und Mythos (20 studiepoeng) 20
TYSK4343 – Tyskspråklig litteratur: Literatur als Erinnerung (20 studiepoeng) 20
TYSK4390 – Tysk litteratur: Masteroppgave (60 studiepoeng) 60
TYSK4391 – Masteroppgave i tyskspråklig litteratur (30 studiepoeng) 30
TYSK4491 – Masteroppgave i oversettelse - tysk (30 studiepoeng) 30
TYSK4506 – Tyskland og Norge: tysk-norske forbindelser gjennom tidene (10 studiepoeng) 10
TYSK4507 – Tysk utenriks- og sikkerhetspolitikk (10 studiepoeng) 10
TYSK4508 – Hva er tysk? Tyskernes symboler, ritualer, myter og mentalitet (10 studiepoeng) 10
TYSK4509 – Den politiske kulturen i Tyskland (10 studiepoeng) 10
TYSK4591 – Masteroppgave i tysk områdekunnskap (30 studiepoeng) 30
TYSK4593 – Masteroppgave i tysk områdekunnskap (60 studiepoeng) 60
VMS2102 – Sagalitteratur (10 studiepoeng) 10
VMS4100 – Philological theory and Method (10 studiepoeng) 10
VMS4101 – Medieval manuscript culture (10 studiepoeng) 10
VMS4102 – Sagalitteratur (10 studiepoeng) 10
VMS4190 – Master's thesis in Viking and Medieval Studies (60 studiepoeng) 60
VMS4195 – Master's thesis in Viking and Medieval Studies (30 studiepoeng) 30
VMS4200 – Philology in an interdisciplinary perspective (10 studiepoeng) 10