FIL2900 – Fordypning i vitenskapsfilosofi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet går i dybden på utvalgte vitenskapsfilosofiske problemer. Innholdet varierer mellom generell vitenskapsfilosofi og filosofiske problemer knyttet til enkeltvitenskaper som biologi eller fysikk. Relevante temaer kan være:

 • vitenskapelige forklaringer
 • kausalitet
 • vitenskapelig realisme (I hvilken grad er vitenskapelige sannheter og objekter objective?)
 • det biologiske artsbegrepet
 • filosofiske problemer knyttet til evolusjonsteorien
 • rom og tid
 • tolkninger av kvantemekanikken

Hva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet, kan du:

 • dokumentere solid innsikt i vitenskapelige problemstillinger
 • drøfte og evaluere ulike standpunkter skriftlig på kritisk og argumenterende vis
 • demonstrere oversikt over forskjeller, likheter og sammenhenger mellom ulike standpunkter innen generell vitenskapsfilosofi eller enkeltvitenskaper som biologi eller fysikk

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales å ha tatt FIL1002 - innføring i erkjennelsesteori og vitenskapsfilosofi eller tilsvarende.

Undervisning

12 dobbelttimer som vil være en kombinasjon av seminarer og forelesninger. Emnet har følgende obligatoriske aktiviteter:

 • en muntlig presentasjon (individuell eller I gruppe avhengig av antall studenter)
 • utkast til komponenter av mappen (se Canvas for frister)
 • vurdering av en medstudents utkast (peer-review)

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte <https://www.uio.no/studier/eksamen/obligatoriske-aktiviteter/hf-oblig.html>.

Eksamen

En mappeeksamen på totalt 10-12 sider som består av 2 essays på 5-6 sider hver, ikke medregnet litteraturliste og noteapparat.. Mappen leveres in sin helhet i Inspera innen gitt frist. Veiledning blir gitt.

Alle de obligatoriske aktivitetene må være gjennomført og godkjent for at du kan avlegge eksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du skal besvare eksamenen på engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Engelsk