Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal gi studentene kompetanse om bruk av legemidler innen terapiområdene hjerte-karsykdom, diabetes og nyresvikt. I tillegg skal emnet gi studentene generell kompetanse innen farmakokinetikk. Emnet inneholder også veterinærmedisinsk farmakoterapi.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • kan du beskrive patogenese, etiologi og symptomatologi ved hjerte-karsykdom, diabetes og nyresvikt
 • har du bred kunnskap om prinsippene rundt den aktuelle legemiddelterapi og kan vurdere legemiddelterapi i relasjon til ikke-medikamentell behandling
 • har du bred kunnskap om de farmakokinetiske prosessene absorpsjon, distribusjon, metabolisme, eliminasjon og kan beregne sentrale farmakokinetiske parametre
 • kan du identifisere problemer knyttet til anvendelse av flere legemidler samtidig (polyfarmasi), bl.a. legemiddelinteraksjoner, og vurdere hvilken informasjon som skal gis i ulike situasjoner
 • har du kunnskap om laboratorieverdier som anvendes innenfor de aktuelle terapiområdene og kan identifisere sannsynlige bivirkninger av legemidler bl.a. basert på symptomer og laboratorieverdier
 • kan du gi muntlig informasjon om legemidler og legemiddelbruk beregnet på annet helsepersonell og pasienter
 • har du kunnskap om veterinærmedisinsk farmakoterapi

Opptak og adgangsregulering

Opptak til det 5-årige masterprogrammet i farmasi.

Overlappende emner

Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig.

Undervisning

Forelesninger og studentaktiv undervisning, inkludert PBL (obligatorisk), seminarer (inkl. flipped classroom), laboratoriekurs (obligatorisk) og pasientdemonstrasjoner.

 • 30 timer forelesninger
 • 15 timer PBL (5 PBL-oppgaver) - obligatorisk
 • 20 timer seminar
 • 8 timer pasientdemonstrasjoner
 • 12 timer laboratoriekurs med innlevering av 2 laboratorierapporter - obligatorisk

Obligatorisk deltakelse i undervisningen må være gjennomført og godkjent og obligatoriske innleveringer må være godkjent for å kunne ta eksamen. Godkjent PBL innebærer at studenten har deltatt aktivt. PBL bidrar til å øve opp evne til å kommunisere informasjon om legemidler.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Godkjent PBL-undervisning og laboratoriekurs er gyldig i 3 år.

Eksamen

 • Muntlig eksamen med 1 time forberedelsestid og 45 minutter eksamen (muntlig eksamen teller 100%)

For adgang til eksamen må følgende være godkjent:

 • Godkjent deltagelse i PBL-undervisningen
 • Godkjent laboratoriekurs

Hjelpemidler

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger lov å benytte egen kalkulator på eksamen. Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også i følgende emner:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk