FARM2110 – Farmakoterapi 1

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal gi studentene kompetanse om bruk av legemidler innen terapiområdene hjerte-karsykdom, diabetes og nyresvikt. I tillegg skal emnet gi studentene generell kompetanse innen farmakokinetikk. Emnet inneholder også veterinærmedisinsk farmakoterapi.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet

 • kan du beskrive patogenese, etiologi og symptomatologi ved hjerte-karsykdom, diabetes og nyresvikt
 • har du bred kunnskap om prinsippene rundt den aktuelle legemiddelterapi og kan vurdere legemiddelterapi i relasjon til ikke-medikamentell behandling
 • har du bred kunnskap om de farmakokinetiske prosessene absorpsjon, distribusjon, metabolisme, eliminasjon og kan beregne sentrale farmakokinetiske parametre
 • kan du identifisere problemer knyttet til anvendelse av flere legemidler samtidig (polyfarmasi), bl.a. legemiddelinteraksjoner, og vurdere hvilken informasjon som skal gis i ulike situasjoner
 • har du kunnskap om laboratorieverdier som anvendes innenfor de aktuelle terapiområdene og kan identifisere sannsynlige bivirkninger av legemidler bl.a. basert på symptomer og laboratorieverdier
 • kan du gi muntlig informasjon om legemidler og legemiddelbruk beregnet på annet helsepersonell og pasienter
 • har du kunnskap om veterinærmedisinsk farmakoterapi

Opptak til emnet

Opptak til det 5-årige masterprogrammet i farmasi.

Obligatoriske forkunnskaper

Fritak for emnet:

Farmasiutdanningen er en profesjonsutdanning regulert av fastsatte lover og regler for hva som skal inngå I utdanningen. Fritak innvilges kun hvis alle læringsutbytter i emnet er dekket.

Informasjonen om overlapp er ikke fullstendig fullstendig.

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger og studentaktiv undervisning, inkludert PBL (obligatorisk), seminarer (inkludert omvendt undervisning), laboratoriekurs (obligatorisk) og pasientdemonstrasjoner.

 • 30 timer forelesninger
 • 15 timer PBL (5 PBL-oppgaver) - obligatorisk
 • 20 timer seminar
 • 8 timer pasientdemonstrasjoner
 • 12 timer laboratoriekurs med innlevering av 2 laboratorierapporter - obligatorisk

Obligatorisk deltakelse i undervisningen må være gjennomført og godkjent og obligatoriske innleveringer må være godkjent for å kunne ta eksamen. Godkjent PBL innebærer at studenten har deltatt aktivt. PBL bidrar til å øve opp evne til å kommunisere informasjon om legemidler. 

Les mer om hva som gjelder ved fravær på obligatoriske aktiviteter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Godkjent PBL-undervisning og laboratoriekurs er gyldig i 3 år.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen med 1 time forberedelsestid og 30 minutter eksamen. Muntlig eksamen teller 100 %.

For adgang til eksamen må følgende være godkjent:

 • Godkjent deltagelse i PBL-undervisningen.
 • Godkjent laboratoriekurs.

Trekk fra eksamen:

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: FARM2290 – OE i fysiologi, farmakoterapi og lovkunnskap (nedlagt).

Hjelpemidler til eksamen

Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. juli 2022 02:10:38

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk