FYS1001 – Innføring i fysikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i grunnleggende begreper og lovmessigheter innen et bredt spekter av fysikk. Det legges vekt på forståelse, en praktisk vinkling av faget, god kjennskap til ulike måleenheter, fysisk argumentasjon, samt bruk av matematiske og numeriske metoder.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • har du en grunnleggende forståelse av de viktigste fysiske begrepene.
 • kan du behandle sentrale fysiske fenomener kvantitativt og kommunisere disse klart og etterrettelig med faglærere og medstudenter, både skriftlig og muntlig.
 • kan du forklare bevegelseslikningene og Newtons lover, har du grunnleggende kunnskap om statikk, gravitasjon og bevaring av energi og bevegelsesmengde, og du kan bruke disse til å analysere fysiske fenomener.
 • har du kjennskap til grunnleggende begreper i fluidmekanikk.
 • kan du forklare termofysikkens 1. og 2. hovedsetning og har kunnskap om varmekapasitet, entropi, tilstandslikningen for ideell gass, faseoverganger og du har kjennskap til de forskjellige formene for varmetransport.
 • har du kunnskap om og kan anvende begrepene strøm, spenning, resistans og effekt på enkle elektriske kretser, og du kjenner til de grunnleggende begrepene i elektromagnetismen og fenomenet elektromagnetisk induksjon.
 • har du kjennskap til svingninger og bølger, og du kjenner til lysets bølgenatur og interferens- og diffraksjonsfenomener og grunnleggende geometrisk optikk.
 • har du grunnleggende kjennskap til atomets struktur og kan forklare sammenhengen mellom elektronenes energinivåer i atomer og molekyler og deres spektra ved hjelp av fotonbegrepet.
 • har du grunnleggende kjennskap til atomkjernens struktur, radioaktive prosesser, ulike strålingstyper og deres biologiske virkning.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Studenter uten kunnskaper tilsvarende Fysikk 1 fra den videregående skolen, må forvente å oppleve FYS1001 som relativt krevende.

Overlappende emner

Undervisning

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Fysisk institutt studieinfo@fys.uio.no før forelesningen starter!

Emnet går over et helt semester med 6 timer undervisning per uke (2 timer forelesning, 4 timer gruppeundervisning).

Det vil være to grupper á to timer per uke, der en gruppe er seminarer med praktiske, numeriske og teoretiske oppgaver, og den andre er regneøvelser.

Det vil være ukentlige oppgaver med tilbud om innlevering og hverandreretting av utvalgte oppgaver i Canvas.

Eksamen

Forutsetninger for å gå opp til eksamen: Godkjent gjennomføring av minimum 15 læringsaktiviteter. Læringsaktivitetene omfatter

 1. Oppgavelevering med hverandreretting, hvorav begge deler må være godkjent (1 poeng hver, 15 mulige)
 2. Deltakelse i seminar (1 poeng hver, 15 mulige)
 3. Deltakelse i regneøvelser (1 poeng hver, 15 mulige)

Deltakelse i læringsaktivitetene må gjennomføres og være godkjent hvert semester for å kunne gå opp til eksamen.

Vurderingen er basert på en skriftlig digital deleksamen (3 timer) som teller 20% og en avsluttende skriftlig digital eksamen (4 timer) som teller 80%.

Hjelpemidler til eksamen

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. okt. 2020 17:11:00

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk