FYS4565 – Virkemåter og bruksområder for moderne partikkelakseleratorer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i moderne partikkelakseleratorteknologi, med basis i fysiske grunnprinsipper og matematisk modellering av ladde partiklers vekselvirkning med elektromagnetiske felt. Emnet dekker grunnleggende temaer som mikrobølgeteknologi og stråleoptikk, samt mer avanserte emner som plasmabølgeakselerasjon. Videre utforsker emnet hvordan partikkelakseleratorer brukes i høyenergifysikk (lineære og sirkulære kollisjonsmaskiner), materialeforskning (røntgenlyskilder og nøytronspallasjonskilder) samt medisinske anvendelser (stråleterapi, partikkelterapi). 

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • har du kunnskap om hvordan ulike partikkelakselerator (lineærakseleratorer, syklotroner, synkrotroner) er bygd opp ut fra fysiske grunnprinsipper, samt innsikt i muligheter og begrensninger for forskjellige typer akseleratorer.
  • behersker du enkle utregninger og numeriske simuleringsteknikker for hvordan partikler i en akselerator blir akselerert, holdes fokusert og måles.
  • har du kunnskap om fremtidens akseleratorer for høyenergifysikk, inkludert nye sirkulære og lineære kollisjonsmaskiner.
  • har du kunnskap om forskningsfronten for ny akseleratorteknologi, inkludert laser- og plasmabølgeakselerasjon.
  • har du kjennskap til de viktigste anvendelsene av akseleratorer innenfor partikkelfysikk, materialforsking og medisinske anvendelser.

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

  • 2 timer forelesninger per uke.
  • 2 timer regneoppgaver, og oppgaver i numerisk simulering og kollokviearbeid per uke.
  • Ukentlige gruppediskusjoner

Én obligatorisk hjemmeoppgave må være godkjent for å gå opp til avsluttende muntlig eksamen. 

Eksamen

  • Avsluttende muntlig eksamen som teller 100 % ved sensurering.

Dette emnet har obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: FYS9565 – Virkemåter og bruksområder for moderne partikkelakseleratorer

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres utsatt eksamen i starten av neste semester for studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen.

Det arrangeres ny eksamen for studenter som ikke består ordinær eksamen.

Studenter som trekker seg under eksamen blir ikke tilbudt ny eksamen.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2022 18:14:07

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår

Dersom emnet tilbys kreves det minst 4 studenter for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 4 studenter som deltar gis det eksamen, men man kan ikke forente ordinær undervisning.

Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)