FYS4640 – Romvær og navigasjonssatellittsystemer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

I lys av nye koronarestriksjoner vil vi i starten av vårsemesteret 2022 tilrettelegge for digital undervisning, og samtidig forsøke å opprettholde et fysisk tilbud der det er mulig. Vi håper det blir mulig med mer fysisk undervisning senere i semesteret. Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Les også om gjennomføring av utsatt eksamen høstsemesteret 2021.

Kort om emnet

Emnet gir et innblikk i fysiske fenomener i den magnetiserte delen av jordens omgivelser som påvirker teknologiske systemer i rommet og på bakken. Forskjellige typer romvær introduseres og man beskriver Global Navigation Satellite Systems (GNSS), så som GPS og Galileo. Emnet formidler hvordan GNSS virker og hvilke deler av systemet som er særlig sårbart på grunn av solvindforhold som danner plasmainstabiliteter og turbulens i den polare atmosfæren og rundt ekvator.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • har du en dyp forståelse av de fysiske prosessene i jordens magnetosfære som forårsaker romvær, og deres kobling til solaktiviteten og solvinden.
  • kan du forklare hvordan satellittbasert posisjonering og navigasjon fungerer og hvilke deler av systemet som er særlig sårbare.
  • har du kunnskap om ulike strategier for magnetosfærisk modellering og romværvarsling.
  • behersker du å analysere data fra bakkeinstrumenter og satellitter, og forstå dem i konteksten av romvær, og skrive en vitenskapelig rapport.

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet går over et helt semester, med 45 timer undervisning (3 timer per uke).

Emnet inneholder en prosjektoppgave, som tilsvarer 1 uke heltidsjobb.

Eksamen

  • Prosjektoppgave som teller 25 % ved sensurering.
  • Avsluttende muntlig eksamen som teller 75 % ved sensurering.

Prosjektoppgaven må være bestått før avsluttende muntlig eksamen. Både prosjektoppgaven og avsluttende muntlig eksamen må være bestått for å få avsluttende karakter i emnet.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: FYS9640 – Romvær og navigasjonssatellittsystemer

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du skal besvare eksamenen på engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. jan. 2022 14:11:47

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst

Dersom emnet tilbys kreves det minst 4 studenter for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 4 studenter som deltar gis det eksamen, men man kan ikke påregne ordinær undervisning.

Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Engelsk