Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar innledningsvis opp fysiske prinsipper for absorpsjon av strålingsenergi på molekyl- og cellenivå med spesiell vekt på effekten av stråling på DNA og prinsippene for reparasjon og feilreparasjon av DNA-skader inkludert sammenhengen med kreft og genetiske skader. Flere matematiske modeller for celleinaktivering og doserateavhengighet er inkludert. Sentrale emner er også cellesyklusvariasjoner mht. strålefølsomhet, strålemodifiserende faktorer samt sammenhengen mellom stråleskader og regulering av cellevekst og celledød (apoptose). Emnet avrundes med radiobiologiske prinsipper bak stråleterapiens tid-doserelasjoner med matematisk modellering av dosefraksjonering, beregning av isoeffektrelasjoner og brachyterapi.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • kan du forstå og beskrive energiavsetning i faste stoffer så vel som i løsninger ved forskjellige typer av ioniserende stråling. Dette inkluderer targetteorien og å kunne beregne molekylvekt for et strålefølsomt target basert på data fra overlevelsesmålinger
  • kjenner du til og du kan utføre beregninger basert på ulike modeller for celleoverlevelse etter bestråling: den molekylære modellen (alfa-beta-modellen) og den matematiske modellen for reparasjon/feilreparasjon
  • kan du beskrive mekanismer for celleinaktivering basert på såkalte cellulære selvmordseksperimenter med inkorporerte radionuklider
  • kjenner du til sammenhengen mellom cellesyklusprogresjon, DNA-reparasjon og celleoverlevelse
  • kan du kombinere forståelsen av cellesyklusregulering med den effekt stråling har på celler generelt
  • kan du anvende alfa-beta-modellen til å utvikle BED-modellen for fraksjonering av doser i stråleterapi av kreft
  • kan du beskrive eukaryote og prokaryote celler samt deres organisering og funksjon, celleproliferasjon, vekstregulering, noen aspekter av cellemetabolisme, makromolekylsyntese, DNA-skadetyper, kromosomskader samt DNA-reparasjon.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot FYS9720 – Cellular radio biology

Undervisning

Antall forelesningstimer: 40

Antall laboratorietimer (klokketimer): cirka 20 (én uke avsettes til laboratorie, studentene deles opp i to grupper)

Laboratorieøvelsen er obligatorisk og avsluttes med en obligatorisk laboratorierapport. Laboratorierapporten fremlegges for sensor ved den muntlige eksamen.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Laboratorierapporten må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

  • Muntlig eksamen

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Dersom emnet tilbys kreves det minst 4 studenter for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 4 studenter som deltar gis det eksamen, men man kan ikke påregne ordinær undervisning.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)