Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg fluiddynamikk i storskalabevegelse på Jorden, med anvendelse mot atmosfæren og havet. Bevegelse på slike skalaer, inkludert stormer, jetstrømmen og Golfstrømmen, er sterkt påvirket av jordens rotasjon. Viktige aspekter ved bevegelse kan fanges med forenklet dynamikk, som vist i emnet.

Hva lærer du?

Ved fullføring av emnet har studenten grunnleggende kunnskap om:

 • bevegelsesligninger for et roterende system,
 • geostrofiske og hydrostatiske balanser, samt forholdet til termalvind,
 • gravitasjon og planetariske bølger,
 • turbulente grensesjikt og energikaskaden,
 • barotropisk og baroklinisk ustabilitet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

MEK1100 – Feltteori og vektoranalyse, MEK3230 – Fluidmekanikk

Overlappende emner

Undervisning

2 forelesninger per uke, 1 gruppetime hver annen uke og 6 obligatoriske skriftlige innleveringer som må være bestått før studenten kan gå opp til avsluttende eksamen.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen (studieinfo@geo.uio.no).

Eksamen

 • Seks (6) skriftlige innleveringer som til sammen teller 40 % av karakteren, og som må være bestått før du kan fremstille deg til avsluttende eksamen.
 • Avsluttende skriftlige eksamen som teller 60 % (3 timer).

Hjelpemidler

 • Kalkulator og Matematisk formelsamling av Rottmann

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Dette emnet ses i sammenheng med GEF3450 – Geofysisk fluiddynamikk (videreført), GEF4450 – Geofysisk fluiddynamikk (videreført), GEO4900 – Atmosfære-hav dynamikk ved praktisering av tregangersregelen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2018

Eksamen

Høst 2020

Høst 2019

Det tilbys eksamen i emnet (forutsetter bestått undervisning), siste gang høsten 2020. 

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)