Schedule, syllabus and examination date

Choose semester

Course content

Emnet tar for seg fluiddynamikk i storskalabevegelse på Jorden, med anvendelse mot atmosfæren og havet. Bevegelse på slike skalaer, inkludert stormer, jetstrømmen og Golfstrømmen, er sterkt påvirket av jordens rotasjon. Viktige aspekter ved bevegelse kan fanges med forenklet dynamikk, som vist i emnet.

Learning outcome

Ved fullføring av emnet har studenten grunnleggende kunnskap om:

  • bevegelsesligninger for et roterende system,
  • geostrofiske og hydrostatiske balanser, samt forholdet til termalvind,
  • gravitasjon og planetariske bølger,
  • turbulente grensesjikt og energikaskaden,
  • barotropisk og baroklinisk ustabilitet,
  • forenklede modeller for atmosfærisk og oseanisk sirkulasjon.

Admission

Students who are admitted to study programmes at UiO must each semester register which courses and exams they wish to sign up for in Studentweb.

If you are not already enrolled as a student at UiO, please see our information about admission requirements and procedures.

Prerequisites

Recommended previous knowledge

Teaching

2 forelesninger per uke, 1 gruppetime hver annen uke og 6 obligatoriske oppgaver som må være bestått før studenten kan gå opp til avsluttende eksamen.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen (studieinfo@geo.uio.no).

Vi forbeholder oss retten til å endre undervisningsform og eksamen i semester hvor det er oppmeldt 5 eller færre studenter.

Examination

  • Seks (6) skriftlige innleveringer som til sammen teller 40 % av karakteren, og som må være bestått før du kan fremstille deg til avsluttende eksamen.
  • Avsluttende skriftlige eksamen som teller 60 % (3 timer).

Examination support material

  • Kalkulator og Matematisk formelsamling av Rottmann

Language of examination

Subjects taught in English will only offer the exam paper in English.

You may write your examination paper in Norwegian, Swedish, Danish or English.

Grading scale

Grades are awarded on a scale from A to F, where A is the best grade and F is a fail. Read more about the grading system.

Explanations and appeals

Resit an examination

Students who have a valid reason for absence from the regular examination are offered a postponed examination at the beginning of the next semester.

Re-scheduled examinations are not offered to students who withdraw during, or did not pass the original examination.

Withdrawal from an examination

It is possible to take the exam up to 3 times. If you withdraw from the exam after the deadline or during the exam, this will be counted as an examination attempt.

Det regnes også som 1 av 3 forsøk på eksamen i dette emnet dersom du tar eksamen i ett eller flere av følgende emner: 

Special examination arrangements

Application form, deadline and requirements for special examination arrangements.

Evaluation

The course is subject to continuous evaluation. At regular intervals we also ask students to participate in a more comprehensive evaluation.

Annet

Dette emnet byttet kode og navn fra høsten 2018 fra GEF4450 - Geophysical Fluid Dynamics til GEO4900 - Atmosphere Ocean Dynamics.

Facts about this course

Credits

10

Level

Master

Teaching

Every autumn

Examination

Every autumn

Teaching language

Norwegian (English on request)