Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg fluiddynamikk i storskalabevegelse på Jorden, med anvendelse mot atmosfæren og havet. Bevegelse på slike skalaer, inkludert stormer, jetstrømmen og Golfstrømmen, er sterkt påvirket av jordens rotasjon. Viktige aspekter ved bevegelse kan fanges med forenklet dynamikk, som vist i emnet.

Hva lærer du?

Ved fullføring av emnet har studenten grunnleggende kunnskap om:

  • bevegelsesligninger for et roterende system,
  • geostrofiske og hydrostatiske balanser, samt forholdet til termalvind,
  • gravitasjon og planetariske bølger,
  • turbulente grensesjikt og energikaskaden,
  • barotropisk og baroklinisk ustabilitet,
  • forenklede modeller for atmosfærisk og oseanisk sirkulasjon.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

2 forelesninger per uke, 1 gruppetime hver annen uke og 6 obligatoriske oppgaver som må være bestått før studenten kan gå opp til avsluttende eksamen.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen (studieinfo@geo.uio.no).

Vi forbeholder oss retten til å endre undervisningsform og eksamen i semester hvor det er oppmeldt 5 eller færre studenter.

Eksamen

  • Seks (6) skriftlige innleveringer som til sammen teller 40 % av karakteren, og som må være bestått før du kan fremstille deg til avsluttende eksamen.
  • Avsluttende skriftlige eksamen som teller 60 % (3 timer).

Hjelpemidler

  • Kalkulator og Matematisk formelsamling av Rottmann

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Det regnes også som 1 av 3 forsøk på eksamen i dette emnet dersom du tar eksamen i ett eller flere av følgende emner: 

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Dette emnet byttet kode og navn fra høsten 2018 fra GEF4450 - Geophysical Fluid Dynamics til GEO4900 - Atmosphere Ocean Dynamics.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)