Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Cellene, og molekylene de består av, er de grunnleggende elementene i alt liv. I dette emnet lærer du om de viktigste biologiske molekylene og prosessene de er involvert i, om DNA, gener, proteiner og deres regulering. Du lærer også om oppbygging av celler og celledeling, og om encellede organismer. Emnet har en praktisk del, hvor du vil lære grunnleggende metoder for å kunne gjøre eksperimenter med celler og biologiske molekyler.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • vet du hvilke strukturer eukaryote og prokaryote celler består av og hvordan de kommuniserer og samspiller med omgivelsene.
 • har du kjennskap til hvordan membraner er sammensatt av proteiner og lipider og hvordan de fungerer i eukaryote celler.
 • har du kjennskap til hvordan DNA, gener og kromosomer er bygget opp, hvordan DNA repliseres (kopieres) og hvordan celler deler seg.
 • vet du hvordan genetiske egenskaper videreføres fra en foreldregenerasjon til deres avkom.
 • vet du hvordan gener gir opphav til proteiner og andre genprodukter, og hvordan uttrykk av gener reguleres i prokaryote og eukaryote celler.
 • har du kjennskap til grunnleggende kreftbiologi.
 • kjenner du til grunnleggende celle- og molekylærbiologiske metoder.
 • kan du planlegge og utføre laboratorieforsøk og presentere resultatene i form av en laboratoriejournal eller prosjektrapport.
 • vil du kunne kommunisere celle- og molekylærbiologiske problemstillinger med faglærere og medstudenter

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot MBV1010 – Cellebiologi og genetikk (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen består av:

 • 26 timer forelesninger (ytterligere forelesninger kan gis som podcast).
 • 28 timer obligatorisk klasse/gruppeundervisning
 • 18 timer obligatorisk laboratorieundervisning  med innlevering av laboratorie- og prosjektrapporter.

Godkjente laboratorie- og prosjektrapporter og obligatorisk gruppeundervisning er gyldig i tre år.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning, laboratorieøvelsene og gruppeundervisningen. Dette gjelder også for de som er på venteliste. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo-bachelor@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Dette emnet har avsluttende skriftlig digital eksamen (3 timer).

Laboratorie- og prosjektrapporter og obligatorisk gruppeundervisning må være godkjent før du kan gå opp til avsluttende eksamen.

Obligatoriske øvelser som er godkjent for MBV1010 – Cellebiologi og genetikk (nedlagt) kan ikke overføres til BIOS1110 – Celle- og molekylærbiologi.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Dette emnet ses i sammenheng med MBV1010 – Cellebiologi og genetikk (nedlagt) ved praktisering av tregangersregelen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Høsten 2017

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk