Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i kunnskapen om plantelivet i Norge ved å sette plantemangfoldet inn i større sammenhenger, systematisk, biogeografisk og økologisk. Emnet fokuserer dels på hvorledes det norske artsmangfoldet varierer langs økologiske gradienter og hvordan denne  variasjonen kan brukes til å karakterisere naturtyper. I tillegg setter emnet det norske artsmangfoldet inn i en fylogenetisk/evolusjonær sammenheng med fokus på slektskap mellom ulike arter og familier.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet

 • har du kunnskap om de viktigste plantearter, -slekter og -familier i norsk natur
 • har du grunnleggende kunnskap om naturvariasjonen på ulike romlige skalaer og hvordan den settes i system ved bruk av naturbeskrivelsesystemet Natur i Norge
 • har du god forståelse av hvorledes planteartsmangfoldet varierer over økologiske gradienter, innenfor de viktigste natursystemene i norsk natur
 • har du god forståelse av hvordan artsmangfoldet er evolusjonært beslektet
 • kan du bruke identifikasjonslitteratur (flora) til å bestemme arter i norsk natur

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet har tidlig påmeldingsfrist på grunn av feltkurs. 2019 frist: 16.juni.

Emnet er kun tilgjengelig for studenter med gyldig studierett per 1. juni.

Prioritet vil bli gitt til studenter på bachelorprogrammet i biovitenskap.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

I tillegg må følgende emner være tatt før første laboratorieøvelse og feltekskursjon i BIOS2200:

Anbefalte forkunnskaper

Undervisning

Undervisningen vil bestå av:

 • Forelesninger
 • Obligatoriske laboratorieøvelser
 • Obligatorisk feltkurs i august 

Feltkurs: Studenter betaler en egenandel på 150 kr/dag med overnatting. Totalt 8 dager. 

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning og til laboratorieøvelsene for studenter som skal følge undervisning i emnet. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen , før forelesningen starter.

Godkjente obligatoriske oppgaver er gyldige i tre år.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

 • Kombinert praktisk og skriftlig eksamen som teller 100%

Feltkurs og laboratorieøvelser må være godkjent før du kan gå opp til eksamen

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Undervises første gang høst 2019

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk