Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en oversikt over sentrale arter og grupper av virvelløse dyr (invertebrater) og ryggstrengdyr i det terrestre miljøet med vekt på det norske artsmangfoldet. Emnet setter det norske artsmangfoldet inn i en fylogenetisk/evolusjonær sammenheng med fokus på klassifikasjon av ulike arter og grupper, der også utbredelse og økologi er sentrale tema. Det avholdes også feltekskursjoner. 

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet

 • har du kjennskap til terrestre arters evolusjonære tilhørighet og tilpasninger til miljøet 
 • kan du gjenkjenne viktige arter og grupper i norsk natur 
 • behersker du egnet bestemmelseslitteratur 
 • har du kunnskap om utbredelsen og økologien til viktige arter og grupper i norsk natur 

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Prioritet vil bli gitt til studenter på bachelorprogrammet i biovitenskap.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

I tillegg må følgende emner være tatt før første laboratorieøvelse og feltekskursjon i BIOS2210:

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot BIO1200B – Biologisk mangfold B (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen gis i form av:

 • Forelesninger
 • Laboratorieundervisning
 • Feltekskursjoner

Rapporter fra laboratorieøvelser og feltekskursjoner må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning og til laboratorieøvelsene for studenter som skal følge undervisning i emnet.
Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen, før forelesningen starter.

Godkjente obligatoriske oppgaver er gyldige i tre år.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

 • Eksamen i systematikk (artskunnskap) i siste del av semesteret teller 20%
 • Prosjektoppgave/essay teller 30%
 • Avsluttende 3-timers skriftlig eksamen teller 50%

Rapporter fra laboratorieøvelser og feltekskursjoner må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

 

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Undervises første gang høst 2019

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk