Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en grundig innføring i moderne evolusjonsvitenskap, med vekt på fenotypisk evolusjon, livshistorieteori, tilpasning, artsdannelse og makroevolusjon

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet har du

 • God forståelse av grunnleggende begreper i evolusjonsteorien slik som fylogeni, naturlig seleksjon, fitness, plastisitet, tilpasning, artsdannelse, arv og genetisk variasjon.
 • God forståelse av hovedprinsippene innen kvantitativ genetikk slik at du kan utføre beregninger for evolusjon av fenotypiske karakterer.
 • Kunnskap om hvorledes ulike livshistoriestrategier (organismenes vekst, utvikling og reproduksjon) kan forklares gjennom tilpasning og naturlig seleksjon.
 • Kunnskap om prosessene som gir opphav til nye arter, hovedtrekkene i livets utvikling på jorda og hvilke faktorer som bestemmer organismenes geografiske utbredelse.
 • Innsikt i hvorledes evolusjon foregår over ulike tidsskalaer, og hvorledes mikro- og makroevolusjon er knyttet sammen.
 • Fått erfaring med å finne, sette deg inn i, kritisk vurdere og videreformidle forskningslitteratur skriftlig og muntlig.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Prioritet vil bli gitt til studenter på bachelorprogrammet i biovitenskap.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

Undervisning

 • Forelesning
 • Kollokvium/datalab/regneøvelser
 • Artikkelpresentasjon (obligatorisk)
 • Essayskrivning 6 sider (obligatorisk)

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning for studenter som skal følge undervisning i emnet. Dette gjelder også for studenter på venteliste. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no før forelesningen starter.

Eksamen

 • Obligatorisk essay teller 30% av karakteren
 • Avsluttende skriftlig eksamen som teller 70% av karakteren

Artikkel-presentasjon må være godkjent før eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Dette emnet ses i sammenheng med BIOS4100 – Evolusjon ved praktisering av tregangersregelen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)