Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

I lys av nye koronarestriksjoner vil vi i starten av vårsemesteret 2022 tilrettelegge for digital undervisning, og samtidig forsøke å opprettholde et fysisk tilbud der det er mulig. Vi håper det blir mulig med mer fysisk undervisning senere i semesteret. Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Les også om gjennomføring av utsatt eksamen høstsemesteret 2021.

Kort om emnet

Emnet gir en grundig innføring i moderne evolusjonsvitenskap, med vekt på fenotypisk evolusjon, livshistorieteori, tilpasning, artsdannelse og makroevolusjon

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet har du

 • God forståelse av grunnleggende begreper i evolusjonsteorien slik som fylogeni, naturlig seleksjon, fitness, plastisitet, tilpasning, artsdannelse, arv og genetisk variasjon.

 • God forståelse av hovedprinsippene innen kvantitativ genetikk slik at du kan utføre beregninger for evolusjon av fenotypiske karakterer.

 • Kunnskap om hvorledes ulike livshistoriestrategier (organismenes vekst, utvikling og reproduksjon) kan forklares gjennom tilpasning og naturlig seleksjon.

 • Kunnskap om prosessene som gir opphav til nye arter, hovedtrekkene i livets utvikling på jorda og hvilke faktorer som bestemmer organismenes geografiske utbredelse.

 • Innsikt i hvorledes evolusjon foregår over ulike tidsskalaer, og hvorledes mikro- og makroevolusjon er knyttet sammen.

 • Fått erfaring med å finne, sette deg inn i, kritisk vurdere og videreformidle forskningslitteratur skriftlig.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Prioritet vil bli gitt til studenter på bachelorprogrammet i biovitenskap.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

BIOS1140 – Evolusjon og genetikk

Overlappende emner

Undervisning

 • Forelesning

 • Kollokvium/datalab/regneøvelser

 • 2 obligatoriske øvelser

 • Essayskrivning 6 sider (obligatorisk)

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning for studenter som skal følge undervisning i emnet. Du mister plassen på emnet dersom forfall til første forelesning ikke er meldt til studieinfo@ibv.uio.no før forelesningen starter.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i 3 år.

Adgang til undervisning 

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

 • Obligatorisk essay teller 30% av karakteren. Du leverer ditt essay i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for forsøk på fusk.

 • Avsluttende skriftlig eksamen som teller 70% av karakteren.

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i 3 år. Nytt essay må leveres hvert semester. 

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende BIOS4100 – Evolusjon.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. jan. 2022 19:14:43

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)