BIOS4215 – Evolusjon og systematikk i utvalgte grupper: dyreriket

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Eksamen etter gjenåpningen

Eksamen uten fysisk oppmøte er hovedregelen høsten 2021, også etter gjenåpningen. Se semestersiden for informasjon om eksamen i ditt emne. Se også mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet i 2021.

Kort om emnet

Dyreriket utgjør den i særklasse største andelen av jordas biodiversitet og har okkupert alle jordas habitater, inkludert andre organismer. I dette emnet vil vi presentere oppdatert kunnskap om ulike dyregruppers evolusjon, diversitet og tilpasninger til like økologiske utfordringer. Evolusjonen av disse trekkene vil bli sett i lys av dagens forståelse av dyrenes slektskap, og taksonomi. I emnet vil spesiell fokus bli satt på grupper som deltagende studenter jobber med, samt på samlingsbasert arbeid ved et Naturhistorisk museum. Emnet vil også inneholde forelesninger om karrieremuligheter, som samlingskuratering og utvikling av utstillinger.

Hva lærer du?

Ved emnets slutt skal du:

 • Ha fått kunnskap om de forskjellige dyregruppene og deres grunnplan.
 • Ha fått innsikt i evolusjon og klassifiseringen av dyr, i tillegg til moderne forskningsmetoder og viktige forskningsområder.Ha lært å identifisere et bredt spekter av dyr, og å jobbe med samlingsdata.
 • Kjenne til både akademiske og ikke-akademiske karrieremuligheter innen dette forskningsfeltet
 • Ha lært å presentere vitenskapelig kunnskap og skrive vitenskapelige artikler, som artsbeskrivelser og forskningsartikler.
 • Ha utviklet evnen til kritisk analyse og vitenskapelig tenkning gjennom forskjellige typer diskusjon, som en del av kursopplegget.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Søkere rangeres etter følgende kriterier:

 1. Masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan
 2. Enkeltemne- og utvekslings-studenter
 3. Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning

BIO2120 – Evolusjonsbiologi (nedlagt) eller BIOS3100 – Evolusjon og BIO4210 – Fylogeni og klassifikasjon (videreført) eller BIOS5213 – Fylogeni og klassifikasjon

Overlappende emner

Undervisning

 • Forelesninger
 • Praktiske oppgaver (Obligatorisk)
 • Besøk i samlingene og utstillingene (Obligatorisk)
 • Litteraturseminarer (Obligatorisk)

Undervisningen består av foreslesninger om de forskjellige dyregruppene, aktuelle temaer innen forskningsfeltet, i tillegg til samlingskuratering, utstillingsutvikling og arbeid med databaser. Kurset finner sted i Lids hus ved Naturhistorisk museum, Tøyen.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Dette gjelder også for de som er på venteliste. Du mister plassen på emnet dersom forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Undervisning gies kun dersom fire eller flere studenter følger emnet.

Eksamen

En skriftlig artsbeskrivelse som teller 40% og et essay som teller 60% ved sensurering.

Obligatorisk undervisning må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. 

Eksamensforsøk

Dette emnet ses i sammenheng med følgende emner ved praktisering av tregangersregelen: BIO4240 – Evolusjon og systematikk i utvalgte grupper: dyreriket (videreført)

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. des. 2021 20:21:27

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår

Annenhver vår

Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)