BIOS5219 – Bevaringsbiologi: Grønne landplanter

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en grundig innføring i bevaringsbiologi for planter inkludert en oversikt over trusler mot jordas plantediversitet, bevaring av genetisk diversitet, vurderinger av biodiversitet og metoder for å minske tap av biologisk mangfold. Dette inkluderer en introduksjon til internasjonal lovgiving, politikk og menneskers rolle både som trussel og som bevarer av biologisk mangfold. Emnet har fokus på tropiske områder og krever grunnleggende kunnskap om plantebiologi på universitetsnivå.

Hva lærer du?

Etter å ha gjennomført emnet skal du:

  • Ha en god oversikt over de viktigste faktorene som truer jordas plantediversitet
  • Være i stand til å ut utføre enkle rødlistevurderinger og foreslå bevaringstiltak for truede arter
  • Kjenne de vanligste metodene for å måle og kartlegge biodiversitet og være i stand til å bruke programvare for analyser og kartlegging
  • Kjenne de viktigste internasjonale lover og avtaler og være i stand til å bruke dem på relevante problemstillinger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet har seks plasser.

Emnene BIOS5219 og BIOS9219 har felles opptak. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

1. Masterstudenter tatt opp på masterretningene "biomangfold og systematikk" og "økologi og evolusjon", og Ph.d.-kandidater og masterstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan.
2. Andre ph.d.-kandidater og hospitanter
3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter.

Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot BIOS9219 – Bevaringsbiologi: Grønne landplanter

Undervisning

Hoveddelen av undervisningen er gitt som et obligatorisk intensivt kurs (to uker) i Etiopia, Uganda, Kenya eller Zimbabwe, med forelesninger, datalaboratorier og utflukter. Det vil være innlevering av en obligatorisk oppgave. 

Feltkurset og oppgaven må fullføres og godkjennes for å gå opp til eksamen.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Skriftlig eksamen på 3 timer som teller 100% av karakteren.

Feltkurs og obligatorisk oppgave må godkjennes og gjennomføres for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Dette emnet ses i sammenheng med BIOS9219 – Bevaringsbiologi: Grønne landplanter ved praktisering av tregangersregelen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Engelsk