Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir avansert undervisning i utvalgte temaer i fysiologi og cellebiologi og vil gi  innsikt  forskningsaktivitetene som foregår i Oslo-området.  Det skriftlige lærestoffet vil hovedsakelig være originale forskningspublikasjoner og oversiktsartikler. Innholdet kan variere fra år til år.

Hva lærer du?

Du vil  få innsikt i pågående forskning i fysiologi og cellebiologi.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Opptak til masterprogrammet i Molekylær biovitenskap eller tilsvarende.

I tillegg anbefales at du har emnene MBV3050 – Humanfysiologi (videreført) og MBV3010 – Videregående cellebiologi (videreført) eller tilsvarende.

Overlappende emner

Undervisning

  • 2- 6 timer forelesninger og demonstrasjoner de fleste dager i uken  i  5 uker. 
  • Selvstudium av utdelte forskningsartikler spesielt mot slutten av undervisningsperioden.

Det er forventet deltakelse på all undervisning.

Emnet undervises dersom det melder seg mer enn 10 studenter.

Eksamen

Tre timers avsluttende skriftlig eksamen ca. en uke etter undervisningsslutt.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Dette emnet ses i sammenheng med BIOS5812 – Avansert fysiologi og nevrobiologi ved praktisering av tregangersregelen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Evaluering av MBV4320 2013 del 1

Evaluering av MBV4320 2013 del 2

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2018

Emnet undervises annet hvert vårsemester.

Emnet er delvis erstattet av BIOS5812, se under avsnittet overlappende emner

Eksamen

Vår 2018

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)