Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet gir en grunnleggende innføring i sentrale funksjoner i kommunikasjonssystemer, herunder adressering, ruting, flytkontroll, feilhåndtering, pålitelighet og synkronisering. Det blir gitt eksempler på hvordan disse funksjonene anvendes i dagens kommunikasjonssystemer, og mer spesifikt hvordan disse anvendes innen ulike nettverksteknologier. Sentrale arkitekturer og protokoller gjennomgås.

Hva lærer du?

Etter å ha bestått IN4230:

- forstår du basale funksjoner som moderne kommunikasjonssystemer bygger på

- vet du hvordan pakker finner fram i Internettet, og hvordan metning forhindres

- vet du hvordan trådløs kommunikasjon fungerer

- kan du utvikle programmer som effektivt kommuniserer i et nettverk

- har du det nødvendige fundamentet for å kunne arbeide innen dette feltet

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Eksamen

To deleksamener som teller 20% hver, og en avsluttende 4 timers skriftlig digital eksamen som teller 60%. Strykkarakter på en eksamen gir likevel mulighet til å gå opp til de resterende eksamener. Alle eksamener må gjennomføres i samme semester. Alle obligatoriske oppgaver må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: IN3230 – Nettverk, INF4190 – Datakommunikasjon (nedlagt)/INF3190 – Datakommunikasjon (videreført), INF270, IN2700 og  IN-KOM-EVU

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk