Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Eksamen etter gjenåpningen

Eksamen uten fysisk oppmøte er hovedregelen høsten 2021, også etter gjenåpningen. Se semestersiden for informasjon om eksamen i ditt emne. Se også mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet i 2021.

Kort om emnet

Dette emnet gir en grunnleggende innføring i sentrale funksjoner i kommunikasjonssystemer, herunder adressering, ruting, flytkontroll, feilhåndtering, pålitelighet og synkronisering. Det blir gitt eksempler på hvordan disse funksjonene anvendes i dagens kommunikasjonssystemer, og mer spesifikt hvordan disse anvendes innen ulike nettverksteknologier. Sentrale arkitekturer og protokoller gjennomgås.

Hva lærer du?

Etter å ha bestått IN4230:

  • forstår du basale funksjoner som moderne kommunikasjonssystemer bygger på
  • vet du hvordan pakker finner fram i Internettet, og hvordan metning forhindres
  • vet du hvordan trådløs kommunikasjon fungerer
  • kan du utvikle programmer som effektivt kommuniserer i et nettverk
  • har du det nødvendige fundamentet for å kunne arbeide innen dette feltet

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet bygger på IN2140 – Introduksjon til operativsystemer og datakommunikasjon og IN2010 – Algoritmer og datastrukturer

Overlappende emner

  • 10 studiepoeng overlapp med IN3230 – Nettverk.
  • 10 studiepoeng overlapp med IN270.
  • 9 studiepoeng overlapp med INF240.
  • 6 studiepoeng overlapp med IN-KOM-EVU.

Undervisning

2 timer forelesning og 2 timer felles oppgaveløsning per uke. I tillegg er orakelhjelp til stede på termstue i oppsatte tidsrom.

Det kreves gjennomføring av obligatorisk oppgave. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Det er sterkt anbefalt å møte på første forelesning fordi det vil bli gitt viktig informasjon.

Eksamen

To deleksamener som teller 20% hver, og en avsluttende 4 timers skriftlig digital eksamen som teller 60%. Strykkarakter på en eksamen gir likevel mulighet til å gå opp til de resterende eksamener. Alle eksamener må gjennomføres i samme semester. Alle obligatoriske oppgaver må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: IN3230 – Nettverk, INF3190 – Datakommunikasjon (videreført)/INF4190 – Datakommunikasjon (nedlagt), INF240, IN270 og IN-KOM-EVU

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 2. des. 2021 11:25:30

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk