IN4230 – Nettverk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Dette emnet gir en grunnleggende innføring i sentrale funksjoner i kommunikasjonssystemer, herunder adressering, ruting, flytkontroll, feilhåndtering, pålitelighet og synkronisering. Det blir gitt eksempler på hvordan disse funksjonene anvendes i dagens kommunikasjonssystemer, og mer spesifikt hvordan disse anvendes innen ulike nettverksteknologier. Sentrale arkitekturer og protokoller gjennomgås.

Hva lærer du?

Etter å ha bestått IN4230:

  • forstår du basale funksjoner som moderne kommunikasjonssystemer bygger på
  • vet du hvordan pakker finner fram i Internettet, og hvordan metning forhindres
  • vet du hvordan trådløs kommunikasjon fungerer
  • kan du utvikle programmer som effektivt kommuniserer i et nettverk
  • har du det nødvendige fundamentet for å kunne arbeide innen dette feltet

Emnet bygger på IN2140 – Introduksjon til operativsystemer og datakommunikasjon og IN2010 – Algoritmer og datastrukturer

Overlappende emner

  • 10 studiepoeng overlapp med IN3230 – Nettverk.
  • 10 studiepoeng overlapp med IN270.
  • 9 studiepoeng overlapp med INF240.
  • 6 studiepoeng overlapp med IN-KOM-EVU.

Undervisning

2 timer forelesning og 2 timer felles oppgaveløsning per uke. I tillegg er orakelhjelp til stede på termstue i oppsatte tidsrom. Det kreves gjennomføring av obligatorisk oppgave. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Det er sterkt anbefalt å møte på første forelesning fordi det vil bli gitt viktig informasjon.

Eksamen

To deleksamener som teller 20% hver, og en avsluttende 4 timers skriftlig digital eksamen som teller 60%. Strykkarakter på en eksamen gir likevel mulighet til å gå opp til de resterende eksamener. Alle eksamener må gjennomføres i samme semester. Alle obligatoriske oppgaver må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: IN3230 – Nettverk, INF3190 – Datakommunikasjon (videreført)/INF4190 – Datakommunikasjon (nedlagt), INF240, IN270 og IN-KOM-EVU

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 23. okt. 2020 05:14:33

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk