IN5030 – Protokoller og ruting i Internett

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Forelesningene i dette emnet gis av fageksperter både fra industrien og akademia, hvor følgende temaer undervises: Grunnleggende Wi-Fi teknologi, IP router-arkitektur, Big Data og Cloud løsninger, Software Defined Networkning (SDN), Multicast kommunikasjon, Quality of Service, Grunnleggende optisk kommunikasjon, Internet of Things (IoT), Protokoller for multimedia applikasjoner, Cybersikkerhet, og bruk av kunstig intelligens (AI) og maskinlæring (ML) til trafikkontroll.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført IN5030 vil du ha:

  • kunnskap om state-of-the-art og nye kommunikasjonsløsninger, herunder optiske og trådløse nettverk
  • kunnskap om design av IP-routere
  • kunnskap om Big Data og Cloud samt tilhørende applikasjoner
  • kunnskap om Software Defined Networking og trafikkkontroll, herunder bruk av kunstig intelligens (AI) og maskinlæring (ML)
  • kunnskap om Internet of Things (IoT) og visjonen om å koble «alt» på nettet
  • kunnskap om cybertrusler og avansert malware som prøver å ta kontrollen over Internettet
  • forståelse av nettverk-prinsipper og applikasjoner som benyttes i industrien

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb. Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

IN3230 – Nettverk

Overlappende emner

Undervisning

3 timer seminar pr. uke. I de to første timer vil studentene selv presentere temaer/artikler. I den siste timen gjennomgås temaet for neste uke. Hvilke studenter som skal presentere hvilke tema fastsettes så snart som mulig etter undervisningsstart.

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Eksamen

Muntlig presentasjon av forskningsartikler teller 20% og muntlig eksamen teller 80% av endelig karakter. Alle deler av eksamen må bestås og alle deler av eksamen må bestås i samme semester.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: IN9030 – Protokoller og ruting i Internett, INF5050 – Protokoller og ruting i Internett (videreført), INF9050 – Protocols and Routing in the Internet (videreført), INF-PRI-F

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på norsk. Hvis emnet undervises på engelsk vil oppgaven kun gis på engelsk. Du kan svare på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. sep. 2022 11:21:02

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Engelsk