INEC1820 – Organisasjon og ledelse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Eksamen etter gjenåpningen

Eksamen uten fysisk oppmøte er hovedregelen høsten 2021, også etter gjenåpningen. Se semestersiden for informasjon om eksamen i ditt emne. Se også mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet i 2021.

Kort om emnet

Organisasjon og ledelse handler om å forstå hvordan moderne organisasjoner er bygget opp og fungerer, og hvordan ledere oppnår resultater. Gjennom emnet får du innsikt i organisasjons- og ledelsesteori, nye digitale organisasjonsformer, og transformasjonsledelse.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført INEC1820 skal du:

  • ha kunnskap om sentrale teorier og begreper innen organisasjon og ledelse
  • ha blitt litt kjent med hvordan digitalisering utfordrer etablert kunnskap innen organisasjon og ledelse
  • kunne analysere krevende cases innen digitalisering, der samspillet mellom organisasjon og teknologi er sentral
  • kunne analysere en konkret ledelsessituasjon og foreslå løsninger for den
  • være i stand til å vurdere i hvilken grad, og hvordan, digitalisering utfordrer etablerte organisasjons- og ledelsesformer, og foreslå konkrete løsninger på slike utfordringer

Opptak til emnet

Emnet er adgangsbegrenset med maksimalt 70 plasser. Studenter med studierett på følgende studieprogram kan søke plass på emnet: Informatikk: digital, økonomi og ledelse, Informatikk:design, bruk, interaksjon, Informatikk: programmering og systemarkitektur, Informatikk: robotikk og intelligente systemer og Informatikk: språkteknologi.

Studenter får plass på emnet etter følgende rangeringsregler:

  1. Studenter med opptak til Informatikk: digital økonomi og ledelse (bachelor) er garantert plass på emnet.

  2. Studenter med opptak på bachelorprogrammene: Informatikk: design, bruk, interaksjon (bachelor), Informatikk: programmering og systemarkitektur (bachelor)Informatikk: robotikk og intelligente systemer (bachelor) og Informatikk: språkteknologi (bachelor). Intern rangering etter gjeldende rangeringsregler.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Emnet bygger på INEC1800 – Økonomi, finans og regnskap (nedlagt) og INEC1810 – Marknad, markedsføring og produktutvikling

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesning og 2 timer gruppeøvelser per uke. Det legges vekt på case-basert problemløsning, gjennom gruppearbeid og diskusjon. Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver.

Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

Eksamen i dette emnet består av:

  • prosjektoppgave med muntlig presentasjon, gjort i grupper av 2-4 studenter
  • 4 timers avsluttende individuell skriftlig digital eksamen

Prosjektoppgaven teller 60% av den endelige karakteren, mens den individuelle skriftlige eksamenen teller 40% av karakteren.

Begge eksamensdeler må være bestått i samme semester.

Alle obligatoriske oppgaver må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. des. 2021 07:21:09

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst

Undervisning tilbys siste gang høst 2020

Eksamen
Høst

Eksamen tilbys siste gang høst 2021

Undervisningsspråk
Norsk