INEC1820 – Organisasjon og ledelse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Organisasjon og ledelse handler om å forstå hvordan moderne organisasjoner er bygget opp og fungerer, og hvordan ledere oppnår resultater. Gjennom emnet får du innsikt i organisasjons- og ledelsesteori, nye digitale organisasjonsformer, og transformasjonsledelse.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført INEC1820 skal du:

  • ha kunnskap om sentrale teorier og begreper innen organisasjon og ledelse
  • ha blitt litt kjent med hvordan digitalisering utfordrer etablert kunnskap innen organisasjon og ledelse
  • kunne analysere krevende cases innen digitalisering, der samspillet mellom organisasjon og teknologi er sentral
  • kunne analysere en konkret ledelsessituasjon og foreslå løsninger for den
  • være i stand til å vurdere i hvilken grad, og hvordan, digitalisering utfordrer etablerte organisasjons- og ledelsesformer, og foreslå konkrete løsninger på slike utfordringer

Opptak og adgangsregulering

Emnet er adgangsbegrenset med maksimalt 70 plasser. Studenter med studierett på følgende studieprogram kan søke plass på emnet: Informatikk: digital, økonomi og ledelse, Informatikk: design, bruk, interaksjon, Informatikk: programmering og systemarkitektur, Informatikk: robotikk og intelligente systemer og Informatikk: språkteknologi.

Studenter får plass på emnet etter følgende rangeringsregler:

1. Studenter med opptak til Informatikk: digital, økonomi og ledelse, er garantert plass på emnet.

2. Studenter med opptak på bachelorprogrammene: Informatikk: design, bruk, interaksjon, Informatikk: programmering og systemarkitektur, Informatikk: robotikk og intelligente systemer og Informatikk: språkteknologi. Intern rangering etter gjeldende rangeringsregler.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på INEC1800 – Økonomi, finans og regnskap og INEC1810 – Marknad, markedsføring og produktutvikling

Undervisning

2 timer forelesning og 2 timer gruppeøvelser per uke. Det legges vekt på case-basert problemløsning, gjennom gruppearbeid og diskusjon. Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver. 

Eksamen

Eksamen i dette emnet består av:

  • prosjektoppgave med muntlig presentasjon, gjort i grupper av 2-4 studenter
  • 4 timers avsluttende individuell skriftlig digital eksamen

Prosjektoppgaven teller 40% av den endelige karakteren, mens den individuelle skriftlige eksamenen teller 60% av karakteren.

Begge eksamensdeler må være bestått i samme semester.

Alle obligatoriske oppgaver må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk