Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Innføring i den grunnleggende teorien om formelle språk og grammatikker. Presentasjon av Chomsky-hierarkiet, samt modeller for morfologisk, syntaktisk og semantisk analyse for naturlige språk. Innføring i unifikasjon og `constraint-based' grammatik og prosessering.

Hva lærer du?

Etter å ha fulført INF2820

  • har du en grunnleggende forståelse av bredden i datalingvistikkfaget;
  • kan du redegjøre for teorien for formelle språk og grammatikker;
  • kan du ta i bruk basale teknikker i morfologisk og syntaktisk analyse;
  • kan du forklare hvordan en chart parser håndterer tvetydighet i språket;
  • kan du lage grammatikskisser for utvalgte fenomener i naturlige språk; og
  • har du et begreps- og metodegrunnlag for å kunne orientere deg videre på feltet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Anbefalte forkunnskaper

INF1000 – Grunnkurs i objektorientert programmering (videreført), INF1080 – Logiske metoder for informatikk (videreført) og INF1820 – Introduksjon til språk- og kommunikasjonsteknologi (videreført)

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesning og 2 timer gruppearbeid per uke. Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

4 timer skriftlig eksamen. Alle obligatoriske oppgaver må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: HUMIT2720, HUMIT2720MN og SLI260.

Annet

Det er sterkt anbefalt å møte på første forelesning fordi det vil bli gitt viktig informasjon.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Hver vår
Eksamen
Hver vår

Arrangeres vår 2019 og vår 2020

Undervisningsspråk
Norsk