Dette emnet er erstattet av IN2110 – Språkteknologiske metoder.

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Innføring i den grunnleggende teorien om formelle språk og grammatikker. Presentasjon av Chomsky-hierarkiet, samt modeller for morfologisk, syntaktisk og semantisk analyse for naturlige språk. Innføring i unifikasjon og `constraint-based' grammatik og prosessering.

Hva lærer du?

Etter å ha fulført INF2820

  • har du en grunnleggende forståelse av bredden i datalingvistikkfaget;
  • kan du redegjøre for teorien for formelle språk og grammatikker;
  • kan du ta i bruk basale teknikker i morfologisk og syntaktisk analyse;
  • kan du forklare hvordan en chart parser håndterer tvetydighet i språket;
  • kan du lage grammatikskisser for utvalgte fenomener i naturlige språk; og
  • har du et begreps- og metodegrunnlag for å kunne orientere deg videre på feltet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Anbefalte forkunnskaper

INF1000 – Grunnkurs i objektorientert programmering (videreført), INF1080 – Logiske metoder for informatikk (videreført) og INF1820 – Introduksjon til språk- og kommunikasjonsteknologi (videreført)

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesning og 2 timer gruppearbeid per uke. Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

4 timer skriftlig eksamen. Alle obligatoriske oppgaver må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: HUMIT2720, HUMIT2720MN og SLI260.

Annet

Det er sterkt anbefalt å møte på første forelesning fordi det vil bli gitt viktig informasjon.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk